fredag 8. februar 2013

2012 Litt om tallenes tale

Det årlige arbeid med statistikk over aktiviteten ved i UBA er i full sving, jeg og Ewelina er snart ferdige når det gjelder elektroniske tjenester.  Det store antallet med tjenester gjør at denne oppgaven er  ganske omstendelig selv om vi får hjelp fra betalingstjenesten Scholarly Stats . Scholarly Stats samler inn statistikk fra de 10 mest brukte tjenestene. Vi må likevel logge oss inn på mange enkelttjenester og når det gjelder viktige norske tilbud som Atekst og Ordnett er det nødvendig å ta kontakt for å få oversendt tallene.

I forhold til bibliotekets oppdrag synes jeg det er mest spenning knyttet til bruken av våre e-tidsskrifter og e-bøker. Tallene for e-bøker er ikke helt klare enda men når det gjelder e-tidskrifter er det meste klart.  I 2012 ble rundt 150.000 tidsskriftartikler lastet ned, dette tallet er betydelig høyere  enn våre utlån av trykte bøker. Enhetskostnadene for nedlastninger beveger seg nedover og ligger nå på rundt kr. 21,50. Figuren nedenfor viser utviklingene når det gjelder de mest brukte tjenestene:


Særlig den sterke veksten for Elsevier Science Direct er ganske slående, som kjent er produktene fra dette forlaget kostbare men bruken er også stor. For UiA som har en kort historie som storbruker av Elsevier tidsskrifter er også prisene mer akseptable enn for de elste universitetene. Våre årlige kostander ligger på ca. kr. 700.000  med en  enhetkostnad på ca. kr. 18,50 pr. nedlastning.

Jeg holder også på med å samle sammen andre viktige tall med utgangspunkt i statistikk fra BIBSYS. På mange av områdene er det ganske stor stabilitet i forhold til 2011. Den største økningen gjelder e-bøker som nå nærmer seg 150.000. Om et par år vil vi nok ha en bestand som er større enn antallet trykte bøker. Våre lån til andre bibliotek øker stadig og er nå oppe i ca. 16.000 bind i året, nesten 60% av disse går til folkebiblioteksektoren mest trolig i vår region. Her har økningen vært sterk de siste år noe som nok skyldes Norsk bibliotektransport.

Flere godbiter fra statistikkene følger !

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();