lørdag 16. februar 2013

Lanseringsseminar for nye Søk & Skriv

Dragefjellet var adresse for dagen

Fredag deltok jeg på lanseringsseminar for nye Søk & Skriv. Resultatet har blitt veldig bra. De tidligere studentprofilene og inndelingen i basis og avansert er fjernet. Siden har fått et renere mer minimalistisk preg og er delt inn i feltene Søking, lesing, skriving og kildebruk og referanser. Ekstra stas er det jo at nye Søk & Skriv lenker til Kildekompasset. Filmen med Pål Repstad og Mathias og Viggo fra Gult er Kult vises også på siden for referansestiler.

I utvikling av den nye versjonen har bibliotekene ved UiB, HiB, NHH og UiO samarbeidet tettere med fagmiljøene og hatt studenter inne i referansegruppa. En av studentene som hadde brukt Søk & Skriv mye i egne studier, og hadde deltatt i referansegruppa, presenterte sin vurdering av siden og hva hun mente var forbedret fra den gamle versjonen.

Statistikken viser at sidene for referanseteknikk og referansestiler er mest bruk på S&S. I snitt har S&S 100 besøk per dag.

Professor Trine Dahl snakket om prosjektet KIAP - Kulturell Identitet i Akademisk Prosa. De har sett på ulike måter å skrive akademiske tekster på i fagfeltene økonomi, helse og lingvistikk. Det var spesielt interessant å høre at medisinerne er svært lite synlige i egne tekster og baserer seg i stor grad på dispiplin, mens økonomene tilsynelatende ønsker å unngå personlige pronomener i tekster og tilstrebe seg en naturvitenskapelig skrivemåte samtidig som de i stor grad er svært synlige i egen tekst og selger inn egne resultater. Det var gjort sammenligninger fra ulike fagfelt og ulike land, men fagtilhørighet viste flere fellestrekk enn geografisk. Konklusjonen er at fagfelt har vidt forskjellige måter å skrive akademiske tekster på.

1 kommentar:

Birgitte Kleivset sa...

Fantastisk! Kildekompasset setter virkelig UBA på kartet, for et kontaknett det har skaffa UBA! Du burde hatt ei gullmedalje!!!!

 
z"); pageTracker._trackPageview();