fredag 8. februar 2013

Phd-lunsj

Ill: Creative commons

Hilde har det siste året arrangert jevnlige phd-lunsjer for stipendiater tilknytta institutt for religion, filosofi og historie. Opplegget har vært en suksess, stipendiatene gir uttrykk for at det er bra å møtes i en uformell setting, der man kan fritt lufte problemstillinger, forskningstøttebehov og annet.

Hilde sier at det i etterkant av slike lunsjer har blitt arrangert små kurs i programvare og databasesøk. Hun har også laget denne ressursen om Publiseringskanaler.

Dette er inspirerende, kanskje dette er noe jeg kan få til for litteratur/språk/medie-stipendiater også her ved UiA? Som tenkt så gjort:

I går var første treff og det var interessant å høre Hilde fortelle om sine erfaringer og om stipendiatenes ønsker og tanker. Stiependiatene ønsker kurs i
  • Faste databasesøk (Ebsco, Bibsys 2, Idunn osv)
  • End Note
  • Nettside/blogg-verktøyet Wordpress
Første kurs settes opp 28. februar 11-12.30 i D3 001


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();