fredag 29. februar 2008

Referat fra omvisning på Statsarkivet 28/2

28. februar 08 besøkte Berit Try, Kristiansand folkebibliotek, Henrik Bohlin, Kristiansand kommune og Jahn Thon, Lone Bak og undertegnede fra UiA Statsarkivet der det var omvisning og orientering ved førstearkivar Roger Tronstad. Statsarkivet har en samling på 30 000 bind med trykte bøker pluss 9000 hyllemeter arkivsaker. I tillegg er alle kirkebøker skannet og lagt ut på nettet. Vi fikk også en spennende orientering om konservering av eldre bøker av papirkonservator Simon Mawdsley.

Utstilling

Statsarkivet har laget utstillingen "Familien Wergeland i Kristiansand"som kan ses i vestibylen i Märthas vei 1 ut 2008. Vi ble alle svært imponerte over denne flotte utstillingen som var satt opp slik at man nesten følte seg hensatt til 1800-tallet. Mer om utstillingen på www.wergeland2008.no

Orientering
Statsarkivet som oppbevarer mange håndskrevne kilder om barndomshjemmet og familien (en god del av disse kildene har ikke vært brukt tidligere). Førstearkivar Roger Tronstad holdt et interessant foredrag om Henrik og Wergelandfamilien i Kristiansand på første halvdel av 1800-tallet, der han kombinerte opplysninger i statsarkivet med informasjon som finnes andre steder. Arkivmaterialet omfatter også flotte kart og bilder over hvordan f eks Katedralskolen, Domkirken og Rådhuset så ut på Wergelands tid. Materialet Roger Tronstad har funnet frem kan ifølge Jahn Thon gi grunnlag for et forskerseminar om emnet. Foredraget var også så spennende at jeg håper det blir holdt for riktig mange mennesker i året som kommer. Kanskje kan det også legges ut på nettet i en eller annen form? Flere bilder fra besøket.

Bakgrunn for besøket
Besøket kom til ved at førsteamanuensis og leder i Wergelandselskapet, Jahn Thon gjorde UBA oppmerksom på Henrik Wergelands bakgrunn som bibliotekar og riksarkivar: "Bokhylden er den Stige, der fører til at blive Overmandens Lige."
Kristiansand er som kjent Henriks fødeby - han ble født i Dronningensgate 21. 17. juni, 1808 og 19. august samme år ble han døpt i Domkirken (ikke i Oddernes kirke som det står i Norsk biografisk leksikon). Henrik bodde i Kristiansand til han var 9 år og snakket antakeligvis kristiansandsdialekt. Artikkel om Henriks barndom av Roger Tronstad.
Resultatet av Jahn Thons initativ ble at UBA sammen med
bibliotek i Kristiansand samt Statsarkivet laget en felles oversikt over samlinger, utstillinger og arrangementer på bibliotek og arkiv i fødebyen i forbindelse med Wergelandåret: Wergeland på bibliotek og arkiv i Kristiansand. Bloggen er også lenket fra det nasjonale nettstedet Wergeland2008.no.
 
z"); pageTracker._trackPageview();