onsdag 17. desember 2008

Workshop i Bibsys Mime/Tyr i Trondheim


Torsdag 11. desember reiste undertegnede til Trondheim for å delta i en workshop om Bibsys Mime/Tyr. Arbeidsgruppa for Mime/Tyr hadde fått i oppdrag av av Styringsgruppa for Portalkonsortiet å arrangere en workshop i samarbeid med Bibsys. Møtet var lagt til et PC-rom og hadde et praktisk fokus hvor problemstillinger ble tatt opp og det ble utvekslet råd, anbefalinger og tips.


Det ble en svært hektisk dag, og innsatsen til de som var til stede var upåklagelig. Her følger en liste over noen av de emnene som ble tatt opp og evt. de konklusjoner som vi kom fram til.


Alle var enige om at Bibsys Mime hadde blitt vesentlig bedre, men at det allikevel var rom for forbedringer.


Bibsys skal jobbe mer med hjelpetekster som ofte er enten dårlige eller ikke eksisterende.


For å få til et godt samsøk i flere databaser, ble det anbefalt å velge færre databaser å søke i. Dette kan evt. settes opp som default av det enkelte bibliotek. Søketiden er satt til 60 sekunder, noe som fører til at flere databaser ikke fungerer i samsøk.


Proquest: avgrensning på år fungerer dårlig. Bør søke i de enkelte baser i stedet.

Jstore: de siste 5 år er ikke med.


Et problem at ikke all info blir med over til bestillingsskjermen. Dette lovte Bibsys å jobbe med. Kilden skal være med helt inn i brubestene.


Når man velger "Vis beholdningsinformasjon", får man oftest beskjed om time-out. Bør her velge "Bestill via Bibsys" i stedet.


Deltagerne på workshopen likte at det var lenker til fulltekstartikler via brille-ikonet. Men det var en del frustrasjon over at pekerne kunne føre til feil artikkel. Man kom ofte til artikkelen som enten var rett over eller rett under på søkelista. Dette skyldes indexfeil som Bibsys lovte å ta tak i.


Ny versjon av Bibsys Mime ble satt i gang 11. september. Vi fikk utdelt en del statistikk som viste bruken av Bibsys Mime etter dette. I september ble det foretatt drøyt 6000 søk til sammen. I oktober og november hadde dette tallet sunket til ca. 1500. Bibsys ville gjerne vite årsaken til dette. De planlegger to brukerundersøkelser i begynnelsen av 2009, en for bibliotekene og en for sluttbrukerne. Grunnen til dette er at Bibsys ønsker å høre fra alle som har adgang til Bibsys Mime, og ikke bare en fjerdedel som var til stede på workshopen.


Vi diskuterte en del om veien videre. Kan Google Scholar erstatte Bibsys Mime? Ønsker vi at Bibsys Mime skal eksistere videre? I så fall hva skal de prioritere å jobbe med? Bibsys håper å få svar på dette fra brukerundersøkelsene.


Bibsys mente at Bibsys Ask kan brukes som en teknologisk plattform for å utføre det samme som Mime kan. Er det veien å gå?


Dette var noen av de emnene som kom opp i løpet av dagen. Ønsker dere å se mer statistikk over bruken av Bibsys Mime fordelt på de enkelte institusjoner, er det bare å si fra. Statistikken ligger på mitt kontor.

Siv


mandag 15. desember 2008

Utlånsautomatstatistikk november


Innsatsen var iherdig for å få utlånet over 1000 dokumenter - men dessverre landet vi på litt over 800 i november. -Veldig leit, men det lånes generelt ut mindre i november enn f.eks oktober, sukker en skuffet bibliotekar. Returen har derimot gått gjennom taket. Vi får satse på leselysten er på topp i januar, når studentene vender tilbake. Konkurransen står forsatt - jeg tar med sjokoladekake når vi runder tusen. 

HL 

tirsdag 9. desember 2008

10 på topp - november

November-trafikken på UBAs nettsider sank med over 8 prosent, sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Det eneste lyspunktet er at studenter og ansatter bruker litt mer tid på nettsidene, men det er likevel en marginal oppgang. Jaja, her er uansett 10 på topp: 

10 på topp (% endring fra 2007 i parantes)

1. UBA forside ( 1,3%)
2. Finn fagstoff (48%)
3. Fagsider (53%)
4. Databaselisten (56%)

5. UBA engelsk forside (1%
6.Biblioteket a-å (305%)

7. Om biblioteket (17%)

8. Åpningstider (5%)
9. Forskning og publisering (16%)
10. Ordbøker og leksika (43%

Kommentar:

Rankingen er stort sett den samme som oktober-statistikken - Finn fagstoff og databaselisten faller kraftig tilbake, mens  Fagsider øker kraftig. Størst hopp har  A til Å-listen som  har 400 treff sammenliknet med 100 i november 07.  

For flere detaljer, finner du hele listen på R:\Bib\FAG & FORMIDLING\Web

mandag 8. desember 2008

Bokpresentasjon av Markussens nye bok imorgen!


Som dere sikkert har sett har Bjarne Markussen gitt ut en ny bok. Det blir presentasjon av denne på Sørbok imorgen, 9/12, 11:30.
Dette er spennende forskning som viser hvordan film og litteratur har påvirket norsk lovgivning gjennom tidene.
Ta også en titt på utstillingen i 1. etg. Markussen har selv laget presentasjonene fra boka som henger der.
- Hilde

torsdag 4. desember 2008

Kulturarven til alle - ABM konferansen 2008

Denne dagskonferansen i regi av ABM-utvikling kunne ta pusten fra hvem som helst. Arrangementet gikk virkelig på skinner og var veldig godt regissert. Alle visste hva de skulle gjøre, og programmet ble gjennomført uten forviklinger av noe slag. Jeg er veldig imponert!

Klikk på overskriften og få oversikt over konferanseprogrammet. Under hvert punkt er det henvisninger til presentasjonene.

torsdag 27. november 2008

Stortinget

I oktober var jeg og Siv på stortinget. Vi ble møtt av driftige bibliotekarer som viste oss rundt og gjennom stortinget og de underjordiske gangene.

Tydeligvis er Ragnhild Jensen et navn som ikke er fremmed her, for da vi sa et vi kom fra UBA var det Ragnhild som var kjent for dem.

Aslak Bonde holdt et foredrag om den norske politiske situasjonen. Det viser seg at norske politikere er skuffende enige... Aslak Bondes nettside her

Vi så Stortingets tiltak for å interessere den yngre garde i politikk. Det var to tilbud. Minitinget, det klasser fra videregående skole kom og ”lekte” storting for en dag med alt som hører med og ”2050 valget er ditt” som henvendte seg til elever fra ungdomsskolen. Her kan elevene skape et eget parti med egne valgsaker som et slags rollespill. Det hele avsluttes med et anonymt valg der man ikke kan stemme på eget parti. Partiet som vinner får så sine saker objektivt evaluert av en datamaskin som også genererer avisoverskrifter 50 år fremover i tid for å vise hvordan politikken vil kunne få utslag for mennesker. For eksempel var en populær valgsak for ungdommene ”gratis sykler til alle”, mens dette 50 år fremover i tid resulterte i at Oslo flommet over av gamle sykkelvrak.

I tillegg fant vi ut at de gamle registrene til eldre stortingsmeldinger er digitalisert og transkiptert. De har vi fått tilsendt et eks av som nå ligger som en PDF på min maskin. Hvis noen skulle trenge det.. Det jobbes forøvrig med å digitalisere de resterende dokumentene som stortingsmeldinger osv til jubileumet i 2014.

- Hilde

tirsdag 25. november 2008

Studietur til Kongsberg bibliotek


Åse, Åselill, Ellen og Lone deltok 17-18. nov. på NBF-Austagders tur til
Kongsberg for å se på det skrankeløse bibliotek og Devotek. Vi fikk
omvisning av biblioteksjefen. Det skrankeløse konsept bestod i at
bibliotekarerne veiledte lånerne med en "Tablet" (dog ikke i pilleform!),
dvs. en lite bærbar pc, som var lett (980 g) å ta med seg ut i rommet.
Man kunne da sitte med lånerne hvor som helst, gå med til hyllen og gjøre
nye søk herfra. Den var også ganske handy mht samlingspleie ute på hyllene.
Der var automat for både lån og innlevering. Men en fysisk skranke skulle
de fortsatt ha, så lånerene hadde et sted å henvende seg.
Musikkrommet var lyst og jazzet med lyttestasjon, mac med musikkprogram,
piano, cd'er og utlån av gitarer.
Devoteket var et lite eksperimentarium lokalisert i biblioteket. Sponset
av div. lokale virksomheter for å fremme interessen for realfag for barn
og unge. Kommende ingeniører til våpenindustrien? Vi fikk lov å leke og
bygge med lego og lage lyskretse. Der var to ansatte til å veilede ud i
den tekniske og mekaniske verden. Og det var veldig gøy å leke her.
Flott tilbud til barn og unge som vil noe annet enn lese og spille musikk.
Vår kollega fra Gjerstad var særlig interesseret med tanke på å fremavle nye ABELer.
Bilder fra biblioteket finnes på R:\Bib\Bilder\Kongsberg 2008

Åse og Lone

mandag 24. november 2008

komfortAbel

I november åpnet en permanenet utstilling på biblioteket om Niels Henrik Abel.Tanken er at en slik utstilling skal være til inspirasjon og glede for kunnskapshungrige studenter og ansatte (se bilde), og i tillegg fremme interessen for matematikk og realfag.

Utstillingen omfatter blant annet:

· Statue av Abel fra 1902 (av Gustav Lærum), utlånt av Rasmussengruppen AS.

· Bokmonter med utstilling av Abels verk og litteratur om Niels Henrik Abel.

· Fire store fargerike plakater/rollups med informasjon om Abelprisen og årets prisvinner. (Plakatene er lånt ut fra Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA)). Plakatene byttes ut årlig med informasjon og kunnskap om siste års Abelprisvinner og Abels bidrag i matematikken.

fredag 21. november 2008

KlinIKT 2008 på Hamar 06.11.- 07.11.08

relevant og meningsfull nasjonal konferanse om kunnskapsbasert praksis i praksis


Konferansen satte søkelyset på IKT-støttet kunnskapsbasert praksis og evidensbasert medisin, som er i full fart inn i helsevesenet. Elektroniske systemer for beslutningsstøtte- og dokumentasjon revolusjonerer både administrasjon og søk etter informasjon.


Følgende spørsmål var sentrale:

Vil den såkalte objektiviseringen sette pasienten ut av fokus og føre til nedvurdering av helsepersonellets kompetanse?

Hvilke organisatoriske utfordringer finnes det ved innføring av IKT-støttet kunnskapsbasert praksis?

Hvilke gevinster kan forventes for pasienter, pårørende, ansatte og samfunn?

Er dagens IKT-verktøy gode nok? Det stilles store krav om kompetanse, datasikkerhet og personvern.


Mine favorittpresentasjoner:

Per Olav Vandvik: Kunnskapsbasert praksis i praksis. Se s. 16!

Øystein Eiring: Kunnskap, Internett og pasienter.

Bjørn Hofmann: Kunnskapsbaserte pasienter?

Jette Foss og Geir Kristoffersen: Samarbeid helseforetak/høgskole.


Konklusjon:

Oppfordring til deltakelse i kvalitetsutvikling og samarbeid.


Ragnhild

torsdag 20. november 2008

SMH-dagene 2008 i Trondheim

Sejersted og Næset har vært på seminar med spesialgruppen for medisin og helsefag.

Det var flere interessante foredrag og innlegg under følgende overskrifter:
Rammer: Et blikk inn i framtida - penger, forskning, pasienter
Roller: Sammen med fagmiljøene - eller ved siden av?
Retning: Vi vil gjøre nye ting - hvordan gi slipp på det gamle?

Noen tanker vi har tatt med oss hjem:
Kortere sesjoner og mer repetisjon i undervisninga
Fremstår UBA som relevant for brukerne?
Driver UBA kunnskapsbasert?
Skal vi bli lekre damer med skjørt og langt, flagrende hår og med utstrakt møtevirksomhet i Second Life?

Når det gjelder kunnskapsbasert bibliotekpraksis, har Lena Victoria Nordheim følgende tips:
Stille spørsmål ved egen praksis – og prioritere dem
Bestille artikler til deg selv – ikke bare til andre
Abonnere på innholdsfortegnelsen til Evidence Based Library and Information Practice
Besøke nettstedet eblip.net.au
Organisere/delta i en lesesirkel (hvor man tar for seg ett og ett spørsmål, vurderer forskningen og ser på relevansen)
Delta på 5th International Evidence Based Library & Information Practice Conference

mandag 17. november 2008

Litteraturplakaten

Litteraturplakaten er er samarbeidsprosjekt mellom bl.a. Kristiansand Litteraturscene, Wergelandsenteret og Substans DA, med formål at alle litteraturinteresserte skal kunne finne et arrangement som passer for dem. Nettsiden skal opplyse om litteraturarrangementene som allerede arrangeres, slik som bokhandlernes forfattermøter, bibliotekets litteraturarrangement, ProSalong og lignende.

Onsdag 19.november arrangeres det et seminar om den russiske poeten og Stalin-kritikeren, Osip Mandelsjtam. Osip Mandelsjtam døde i 1938, under deportasjon i Sibir. Som poet haddehan hilst revolusjonen velkommen, men var også en av de første som såhvor det bar hen – og en av de siste som brukte sine forbindelser tilåredde folk som ikke var i nær familie fra Stalins terror.

Arrangementet starter kl 19 og det er fri entre.

Gjest hos Elsevier i Helsinki


Hei:

Den 6. og 7. november deltok jeg på Elsevier Nordic Librarian Forum i Helsinki.
Helsinki er nok hyggeligere å besøke i den lyse årstid, jeg husker en meget trivelig konferanse tidlig på 90-tallet i mai ! Denne gangen vår det både kaldt og blåsende. Jeg benyttet anledningen til å kjøpe ny vinterjakke hos Stockmann (som sies å være Nordens største varemagasin).

Hovedtema for konferansen var knyttet til universitetsforskning, rangering av universiteter og kunnskapsøkonomi. Alle presentasjoner fra konferansen er lagt ut på R: området i følgende katalog:

R:\Bib\Elsevier

Pekka Ylä Anttila fra et finsk institutt for økonomi hadde et meget godt foredrag om
hvordan en kan definere en moderne kunnskapsøkonomi og i hvor stor grad de nordiske land passet i forhold til fasit.

Per Koch fra det norske Forskningsrådet fulgte opp med et fordrag som fokuserte på måling av forskning med ulike indikatorer. Han knyttet en rekke kommentarer til hvordan norske næringer knyttet til våre naturressurser kan virke "low tech" og ikke særlig forskningsintensive men likevel være meget avanserte.

Redaktøren som er ansvarlig for rangeringen av verdens universiteter i Times Educational Supplement redegjorde for metoder og opplegg, litt kjedelig.

E-bøker er et område som vekker stadig mere interesse, forlagene satser selvsagt også mere på dette markedet. Direktøren for Elseviers E-bok avdeling holdt et interessant foredrag om fordelene med E-bøker i akademiske bibliotek.

Denne konferansen er ganske liten med ca. 40 deltakere fra de nordiske bibliotekene samt rundt 10 ansatte fra Elsevier. Det er god anledning til å samtale med andre nordiske bibliotekarer, i år var det 5 fra Norge, den største kontingenten var fra vertslandet Finland (ca. 16 deltakere).

En kan mene en del om Elsevier som dominerende aktør når det gjelder formidling av vitenskapelig informasjon men de er opplagt proffe når det gjelder å arragere slike fagtreff

torsdag 6. november 2008

Seminar med IT-kundesenter på Skottevik

Fra publikumsgruppen delto Hanne og Lone på IT-kundesenters seminar i Skottevik 2 halve dager 27-28.okt. Det var dels et arbeidsopplegg omkring rutiner og kommunikasjon og dels et sosialt kveldsopplegg i bryggehus.
Første del var vi med som observatører til hvordan IT arbeidet seg frem med oversikt over rutiner og rutinebeskrivelser til overføring til rutinebanken, som de tar i bruk i november. Andre UiA-avdelinger kan ta i bruk etter nyttår. Oversikten var satt opp som en rekke spørrende "Hvordan gjør jeg .....?"
Andre del deltok vi i gruppearbeid med å finne begreber for god og dårlig kommunikasjon med kunder eller kollegaer. Dette utartet seg til ganske mye kreativitet og resulterte i et regelsett for "god oppførsel" med en Skottevik-erklæring som alle hos IT-kundesenter underskrev, - mens vi fyrret opp i peisen.
Onsdag var det snakk om IT's virke i biblioteket. Her kom det flere forslag på bordet om åpningstider og hvor i bibliotekets lokaler IT helst kan befinne seg nå eller fremover. -lb

onsdag 5. november 2008

Utlånsautomat oktober

Bruken av den nye utlånsautomaten på Gimlemoen steg med 10% i oktober. I tillegg steg antall lån som ble avvist med 14%.

Jeg ymtet sist at vi måtte klare å komme over 1000, nå som det er så stort volum på utlån. Vi klarte det nesten med 920 utlån. Publikum lar seg gjerne vise hvordan automaten fungerer, selv om de først henvender seg i skranken. Klarer vi å komme over 1000 dokumenter i november? I såfall baker jeg kake. En STOR en (illustrert)

Verktøy for vurdering av tidsskrifter

Som ansatte ved UB får vi ofte henvendelser fra vitenskapelige ansatte
om aktuelle publiseringskanaler. De faglige er selvsagt best istand til å
vurdere kvaliteten på tidsskrifter innen deres fag. Vi kan likevel peke
på noen aktuelle verktøy. Aller først vil det være viktig å kontrollere
at tidsskriftet er med i databasen fra NSD i Bergen. Kun tidsskrifter
som er med her gir uttelling når det gjelder publikasjonspoeng.

http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/

Flere andre verktøy gir mer informasjon om aktuelle tildsskrifter.
Journal Citation Reports fra Thompson ISI gir information om Journal
Impact Factor. Denne verdien vil indireke fortelle en god del om
tidsskriftets status og vitenskapelige gjennomslagskraft. Lister over
tidsskrifter innen en disiplin kan sorteres på impact factor.

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR


Et annet aktuelt verktøy er den fullstendige tidsskriftoversikten
fra Ulrich. Denne kan være nyttig særlig ved potensielt abonnement
da pris og informasjon om eventuelle elektroniske versjoner er med.

http://www.ulrichsweb.com/


Som bibliotekarer med ansvar for utvikling av det åpne arkivet ved
UiA (AURA) vil vi gjerne stimulere til publisering i tidsskrifter som har
en generøs politikk i forhold til deponering i vitenskapelige arkiver. Vi bør
også anbefale publisering i tidsskrifter med en "Open Access" policy der
de ellers er på høyden rent faglig. Ved Universitetet i Lund har de utviklet
et gratis verktøy for vurdering av tidsskrifter som samler mye nyttig
og relevant informasjon:


http://jinfo.lub.lu.se/

tirsdag 4. november 2008

Rød oktober


Ved første øyekast på nettside-statistikken for oktober, kunne det se ut som om finanskrisen hadde nådd også UBA. Sammenliknet med september var nedgangen på mellom 15 og 25 % på de mest trafikerte UBA-sidene. Men som jeg gjorde forrige måned her på Bramseil, er det mer hensiktsmessig å sammenstille oktober med samme periode i 2007. Da følger kurvene det samme mønsteret (sorry, Jørn).

10 på topp (% endring fra 2007 i parantes)

1. UBA forside ( 9%)
2.
Finn fagstoff (46%)
3.
Fagsider (75%)
4.
UBA engelsk forside (61%)
5.
Databaselisten (47%)
6.
Biblioteket a-å (opprettet i år)
7. Forskning og publisering (opprettet i år)
8. Helse og idrettsfag, fagside (60%)
9.
Sykepleie, temaside (186%)
10.
Ordbøker og leksika (49%)

Kommentar:
  • Den prosentvise endringen er stort sett samme som forrige måned, men temasiden for Sykepleie har hatt en imponerende vekst på 186%!? Imponerende.
  • De to nyoppretta nettsidene på 6. og 7. plass har høy trafikk i oktober, og A til Å-listen rykket opp fra 8. til 6.plass.
  • Publikum bruker i gjennomsnitt 17% mer tid på sidene våre, før de klikker videre.
For flere detaljer, finner du hele listen på R:\Bib\FAG & FORMIDLING\Web

HL

Fra fagreferentkonferansen

Flere gode foredrag nå i skriftlig form. Eystein Gullbekk hadde et foredrag om plagiat jeg tror jeg har skrevet om på Bramseil tidligere.

Biblioteket og forskningen:- Hilde

Verktøy for nett-produksjon av pensumlister

Her en demonstrasjon - basert på versjon 2 av verktøyet Pensumlister (pt 5. mai 2009)
PDF dokument pt 5. mai 2009

Demo. For innholdsoversikt klikk på "innholdsknappen" - ved siden av lyden

lørdag 1. november 2008

torsdag 23. oktober 2008

Morganbladet har åpnet arkivet


Det opplyser redaktøren i siste lederartikkel. Nå kan man søke i artikkelarkivet på avisens nettsted.

Olav Anders Øvrebø skriver på sin blogg at dette

er en etterlengtet og god nyhet. Så håper jeg det også jobbes med søkefunksjonaliteten etter hvert; nå mangler for eksempel mulighet til å avgrense tidsperiode.

Det finnes også større forbedringspotensial. "Åpent arkiv" er jo en sannhet med visse modifikasjoner; så vidt jeg kan se går arkivet tilbake til ca. 1993, da Truls Lie overtok den på det tidspunkt skinndøde avisen og sørget for nytt liv. Forhåpentligvis blir neste mål å gjøre tilgjengelig resten av avishistorien helt tilbake til starten i 1819?

søndag 19. oktober 2008

Jostein Gaarder til Kristiansand Filosofikafé

Onsdag 29.10 gjester Jostein Gaarder Kristiansand Filosofikafé, og gir et foredrag med tema 
"Vandring gjennom filosofiens historie". Filosofikafeen  holder til på Kick Malt & Mat i Dronningensgate 8 i Kristiansand. Dørene åpnes kl. 1845, og foredragsholderne begynner kl. 1930. Èntre kr. 50.-

Filosofikaféen ble startet i 2001 av Harald Baasland, Marie Føreland og Gunnar Slotta.

illustrasjon: Verdens Gang

Bibliotek til 600 millioner kroner

University of Aberdeen skal bygge nytt bibliotek med en prislapp på  600 millioner norske kroner.  Denne videoen fra arkitektene gir deg en omvisning i et 7 etasjers bygg som sannsynligvis blir et landemerke i Aberdeen. 

Du kan lese mer om prosjeket på prosjektets nettsider

tirsdag 14. oktober 2008

Nytt fra statistisk sentralbyrå

SSB går mot en mer inkluderende og likestilt ordbruk.

Begrepet "innvandrerbefolkningen" forsvinner fra statistikken. Samlebetegnelsen avløses av innvandrere og norskfødte med innvandrer- foreldre.

Dette er et bevisst valg fra SSBs side fordi Norge har blitt et flerkulturelt land med behov for mer presise definisjoner og betegnelser på de utenlandske grupperingene i landet.

Innvandrer er en fellesbetegnelse for alle som har "vandret inn" i Norge. Det gjelder både flyktninger og arbeidere fra f.eks Sverige og Polen. Dette vil erstatte begrepet "førstegenerasjonsinnvandrer".

Begrepet "personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre " blir erstattet med "norskfødte med innvandrer- foreldre"

Kilde: "Hva skal innvandreren hete?" / Minja Tea Dzamarija

Les hele artikkelen her:

- Hilde

mandag 13. oktober 2008

Open Access day 14.oktober


14.oktober er den første internasjonale Open Access day, som markeres internasjonalt. Arthur og jeg har skrevet en artikkel på bibliotekets nettsider om temaet, og dessuten prøvd å løfte frem vårt eget åpne arkiv AURA

I tillegg har vi fått omtale på Aktuelt og øksams nyhetsliste

HL

Utlånsautomat September

Ny utlånsautomat kom på plass på Gimlemoen i sommer, og utlånsstatistikken viser at våre lånere har funnet veien tilbake til denne denne upersonlige (men effektive) ekspederingen.
I september ble totalt 837 dokumenter registrert iflg Bibsys. I underkant av 50 dokumenter ble avvist, muligens pga utydelig strekkode eller at det har vært et tidsskrift.

Vi er snart halveis i oktober, men med litt veiledning skulle vi vel kunne klare å komme opp i 1000 nå i høysesongen?

lørdag 11. oktober 2008

Bokmessa 2008


NBF Vest-Agder arrangerer tur for sine medlemmer til Bokmessa 2008 i Lillestrøm. Avreise fredag 21.november med retur søndagen. Pris for reise og hotell er ca kr 1500,- per person. Spørsmål eller påmelding til lone.bak@uia.no innen 17.oktober.


Bokmessa 2008 vil inneholde
seminarer, debatter, lanseringer, presentasjoner og boksalg. Nasjonale og internasjonale forfattere vil delta. Alt dette tilrettelegges i en sosial ramme med cafeer, restauranter og andre møteplasser. Over 170 utstillere er påmeldt allerede.


onsdag 8. oktober 2008

UBA nettsider - 2008 versus 2007Tidligere har vi sammenliknet en måned med forrige, men kanskje mer hensiktsmessig er det å sammenlikne med tilsvarende periode i fjor? Her er de 10 mest besøkte sidene av bibliotekportalen september 2008 sammenliknet med september 2007 (med %-vis endring)

1. UBA forside ( 6%)
2.
Finn fagstoff (46%)
3.
Fagsider (22%)
4.
UBA engelsk forside (75%)
5.
Databaselisten (45%)
6.
Helse og idrettsfag, fagside (38%)
7.
Sykepleie, fagside (40%)
8. Biblioteket a-å (opprettet i år)
9. Ordbøker og leksika (28%)
10. Lån og bestillinger (22%)


Noen kommentarer:
  • Finn fagstoff-kilden har gått litt tilbake, men dette kan muligens skyldes at "Fagsider"-siden har blitt tilgjengelig direkte fra forsiden med ikon (hvor bruken har økt).
  • Bruken av de engelske sidene har økt betraktelig, og det er gledelig. Vi får forresten ros fra IT for godt utbygd engelsk portal.
  • Bruken av databaselisten er nesten halvert. Dette kan kanskje forklares med at antall fagsider har økt betraktelig siden 2007 og at flere også bruker snarveiene i rullegardinet på bibliotekets forside?
Hvis du har lyst til å se nærmere på rapporten vi henter ut fra Google Analytics, skal jeg legge den ut på R:\Bib\FAG & FORMIDLING\Web

Henry.

onsdag 1. oktober 2008

Historisk googling

Leser på Eirik Newths blogg om at Googles eldste tilgjengelige søkeindeks (fra 2001), lagt ut i anledning tiårsjubileet. Nå kan man søke i Google, slik verden fortonte seg i 2001

tirsdag 30. september 2008

Stort og smått fra Hurtigruta

Den årlige samlingen for uh-biblioteker gikk av stabelen på Hurtigruta 22.-24. september.

Ikke alle tok sjansen på seminar i grov sjø, men 20 optimistiske bibliotekledere var ombord da Kong Harald kastet loss fra Trondheim havn mandag formiddag - med representasjon fra Universitetet i Agder i Sør til Høgskolen i Narvik i nord. Heldigvis ble det lite sjø. Bortsett fra overfarten fra Bodø til Svolvær så var det stort sett flatt. Litt regn hadde vi, men fargene var flotte og i Tromsø var fjelltoppene strødd med melis.
Programkomiteen (Østfold, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag) hadde lagt opp et seminar med mange dagsaktuelle temaer, og programmet ga også rom for samtaler. En viktig effekt av møtene er kollegialt samvær - det er utrolig hva som kan snappes opp av aktiviteter, gode ideer, ting som en bør fokusere på. Sentralt i alle bibliotek: informasjonskompetanse, forskningsstøtte, kompetanseutvikling og utvikling av det digitale bibliotek.

Roy Gundersen (direktør BIBYS) var første mann ut med tema BIBSYS moderniseringsprosjekt, et stort prosjekt som nå er i skrivefasen. Rapporten skal være klar i november - desember. Arbeidet ledes av bibliotekdirektøren i Tromsø - Helge Salvesen. Jeg har fått med en solid referanseliste laget av BIBSYS behovsanalysgruppe - her er det artikler som er verdt å lese. Den henger jeg opp på tavlen.

Kristine Abildsnes er prosjektleder for et prosjekt om nasjonale lisenser. Prosjektet skal bl. a. foreslå inforrmasjonsressurser som bør være gratis tilgjengelig for alle - som Atekst, Idunn, NRKs arkivmateriale, digitalt materiale fra NB som ikke er i det fri.

Thomislaw Dalic og John STsihlis fra Proquest holdt et spenstig foredrag om bibliotek og Bolognaavtalen. Bibliotekene må ha kunnskap om Bolognaprosessen og vite hva den innebærer for bibliotek. Bibliotekene må ta ansvar for å skape gode læringsarenaer/læringssentre og lage gode gruppearbeidsplasser i bibliotekene. Bibliotekene må være på banen lokalt når det gjelder forskningsstøtte. Og ikke minst - bibliotekene må bidra til at e-ressurser kommer på pensumlistene. Herrene fra Proquest berørte knapt Proquest-produkter - men underliggende er selvfølgelig at de har mange gode produkter som også vi må vurdere.

Tone Moseid, avdelingsdirektør i ABM-utvikling holdt et foredrag med tittelen Bibliotekene i en digital tid: ABM-utvikling og utformingen av en nasjonal bibliotekpolitikk. Oppfølging av Norsk digitalt bibliotek-prosjektet og Bibliotekreform 2014 står i sentrum, og ikke minst arbeidet med ny Storingsmelding som skal foreligge i løpet av høsten. Denne kommer samtidig med en digitaliseringsmelding.
Et felles biblioteksøk er under utvikling, og det arbeides også med en nasjonal transportordning og revisjon av fjernlånsreglene.

Kompetansebehov i bibliotek - kompetanseutvikling har stått i fokus i de fleste store bibliotek, og har også vært et prosjekt i ABM-utvikling regi i 2008. Kompetanse står også på dagsorden på ABM sin årlige konferanse i oktober.

Statusrapport fra bibliotekene i hs-sektoren ble gjennomgått - den sender jeg ut som vedlegg til e-post. Her kan det være ideer å hente.
Hurtigruta ligger noen timer i Bodø, de ble brukt til besøk på biblioteket til Høgskolen i Bodø. Det er et av de flotteste bibliotekene på høgskoler i Norge. Jeg har sett det før, men ble like begeistret denne gangen.

Og hvordan går det på Drammensbiblioteket? Kari Fagerjord fortalte om prosessen frem til nytt bibliotek, og også mye om utfordringene som følger med samlokalisering av bibliotek fra ulike forvaltningsnivåer.

Indikatorprosjektet - også et prosjekt under ABM ble gjennomgått av meg. For øyeblikket er det 22 indikatorer som er til vurdering. Disse vil bli publisert på en blogg i begynnelsen av desember. Håpet er å få kreative innspill før et endelig indikatorsett vedtas og oversendes UHRB og biblioteksmiljøene på høring.

Lars Egeland, ny læringssenterdirektør på Høgskolen i Oslo fortalte om et par spennende prosjekt som er under arbeid der læringssenteret er aktivt inne: Førstebibliotekarprogram og Sommerskolen LATINA (leaning and teaching in a digital world). Han minnet også om NORINFOlits sommerskole som går av stabelen i slutten av juni 2009. Informasjonskompetanse på nett. To fra oss bør reise på den! Invitasjonen er ikke lagt ut på nettet ennå.

Ellers kunne han fortelle at masteren i Digital library learning (Dill) et fellesnordisk prosjekt foreløpig er utsatt.
Else-Margrethe

Bildet er hentet fra Hurtigrutens bildearkiv

mandag 29. september 2008

PDF viewer

PDFMENOT,
"A free online PDF viewer"

Eksempel

fredag 26. september 2008

Forskningsdagene 2008

På lørdag ble det arrangert Forskningstorg i Kristiansand, og i år var også UBA representert. I et hjørne av teltet rigget Tord og Henry seg til med prosjektor og rollups, og prøvde etter beste evne å besvare spørsmål fra publikum. "Kunnskapsepler" ble delt ut og folk hadde anledning til å stille spørsmål enten direkte eller gjennom konkurransen "Hva lurer du på?" (Egen sak kommer på den). Publikum var variert, fra barn og ungdom, ansatte ved UiA til lokale pensjonister.

torsdag 25. september 2008

Grensesprengende barnebok fra Belsvik


Rune Belsviks nye barnebok "Tjuven" er mye omdiskutert. Hovedpersonen "Jolver" antas å være ca 10 år og møter seksualiteten for første gang. Mange har kritisert at dette blir for grafisk, mens andre mener at denne boken er et nødvendig tillegg til norsk barnelitteratur.
Debatten har også gått rundt denne boken på Biblioteknorge.
Her er det bare en ting å gjøre - les boken og gjør opp din egen mening!
-Hilde

onsdag 24. september 2008

Til skræk og exempel

I kveld kl 19:00 holder Terje Sødal (universitetslektor på historie) foredrag fra og om sin nye bok: "Til Skræk og Exempel : Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder c a. 1550-1700". Boken er bestilt til biblioteket og den utgis på det lokale forlaget Portal.


Foredraget kommer til å ta opp hvordan forbrytelsene fordelte seg geografisk, sosialt og kjønnsmessig fra 1600-tallet med noen linjer frem i tid.
Norges aller siste herettelse ved bål og brann skjedde forøvrig i Randesund...

Foredraget blir holdt i B1 001. Håper at mange av dere kommer!

mandag 22. september 2008

Gaute Heivoll i Sørbok


Tirsdag 23.09 klokken 11.30 vil forfatter Gaute Heivoll være til stede hos Sørbok Gimlemoen og samtale med professor May-Brith Ohman Nielsen om sin siste bok ”Himmelarkivet”.

Gaute Heivoll vant Sørlandets litteraturpris 2008 for boken ”Dr. Gordeau og andre noveller”

Bergens Tidende om Heivolls siste bok

NRKs radiofront om bibliotek

Gårsdagens Radiofront ble nevnt under morgenkaffen, da temaet var fortellinger om biblioteket.

"P2s søndagsprogram Radiofront ser på verden og kulturen i vid forstand. Elite- eller massekultur; ingenting er for høyt eller lavt, tungt eller lett for Radiofront."

Programmet går i reprise tirsdager kl 20.30 i P2, eller du kan høre det via NRKs nettradio

søndag 21. september 2008

"Universitetet i Oslo er nettsinker"


I kjølvannet av et nyhetsinnslag om en professor ved UiO som podcaster, setter NRK beta fokus på organisasjoners bruk av eksterne webverktøy. Meningene er delte også i vår institusjon. Når skal man benytte ferdige verktøy som finnes der ute og når skal man bygge egne løsninger? Mer på NRK beta

tirsdag 16. september 2008

Store Norske leksikon blir reklamefinansiert

Store Norske leksikon (snl.no) vil fra nyttår være gratis tilgjengelig for alle, samtidig som SNL åpner for redigering av sine artikler. Inntektene skal nå hentes fra salg av reklame på nettsidene. Høres dette ut som en kjent forretningsmodell? Les mer på NRK Beta

Fra før er Caplex nettleksikon (Cappelen ) fritt tilgjengelig, noe det allerede var da det ble lansert i 2000. 

fredag 12. september 2008

Ukens pensjonister

Forrige uke var det Ragnhild som takket av, i dag ble det markert at Svein Gunner og Jørn forlater biblioteket. Som Ragnhild, blir også Svein Gunner pensjonist. Jørn skal seile videre til Kr.sand folkebiblioteket, hvor han blant annet skal jobbe som IT-ansvarlig (tilnærmet lik en pensjonist-tilværelse red.anm). Det er med andre ord mye kompetanse som har forlatt skuta denne høsten, og vi vil uten tvil savne å ha både kunnskap og personene blant kollegiet.

mandag 8. september 2008

Kampus Grimstad 2010

Høsten 2010 skal Kampus Grimstad stå klart til å ta imot 2500 studenter. Bramseil har vært på inspeksjon i det som skal bli det nye læringssenteret og bibliotek, og som får en sentral plassering på den nye kampusen. Les mer om Kampus Grimstad


Ragnhild takket for seg

1. september var det 50 år siden Ragnhild først startet opp som praktikant. Nå har hun blitt pensjonist, og forrige onsdag var det markering og festlunch på Gimlemoen med gamle og nye kolleger.

Google 10 år


7. september 1998 flyttet gründerne Larry Page og Sergey Brin til sitt første kontor – en garasje i Menlo Park, California. De to studentenes studieeksperiment med en ny søkemotor skulle bli internetts første virkelige gigantsuksess, og fortsatt har ingen andre kunne oppvise maken.

I dag står Googles ledelse fast på sine ambisjoner om å organisere all verdens viten, noe som
de har estimert vil ta 300 år.

Men til tross for 10 år med eventyrlig suksess truer mørke skyer i horisonten -
les mer om jubilanten i Mandag morgen (27) 08/09/08

fredag 29. august 2008

Stressmestringsseminar
Jeg har vært med på et stressmestringsseminar denne uka. 2 (to) hele timer var satt av til temaet. Kursholderne kom fra NAV. Det hele var en noe spesiell opplevelse, men vi fikk utdelt et "Flytsonemodell"-ark. Jeg henger det opp på aksetrommet på Gimlemoen (Grim og Aren kan få tilsendt kopi), og tips om videre lesing.
http://www.gruk.no/article/articleview/1203/1/304/
Artikkelen hentes via link på siden.

tirsdag 26. august 2008


Vi har prøvetilgang til Oxford Scholarship Online:

Tjenesten inneholder nå ca. 2200 e-bøker med en økning på noen hundre i
året, god på humanistiske fag og musikk.


onsdag 20. august 2008

Nye låntakerkategorier i BIBSYS utlånsmodul

BIBSYS registrere nye lånere. NYE KODER FOR BI Agder

I felt stilling: BI Agder student eller BI agder ansatt!

låntakerkategorier:
55 - bi agder studenter
56 - bi agder ansatt

torsdag 14. august 2008

Jakten på "døde" lenker

Vi som har ansvar for bibliotekeportalen, enten vi er kilde- eller fagansvarlig, bør kikke over sidene nå på begynnelsen av semesteret. Nettsidene våre bør være oppdaterte, spesielt med tanke på lenker som kan ha falt ut siden sist.
Men bare tanken på å klikke gjennom alle lenkene i databaselisten stiller hyllerydding i et godt lys. Inntil jeg fikk snust opp tjenesten "Check broken links" på Website goodies.

Her kan du enkelt og greit lime inn urlen og trykk "Check Links", og mens du henter en kopp kaffe er alle lenker kontrollert og du får frem en rapport. Da gjenstår det bare å rette opp de som ikke lenker er gyldig.
(Vær obs på at den sjekker alle lenker, også de i UiA-menyen o.l.)

Det finnes mange liknende tjenester - tips gjerne hvis du har vært borti noen som fungerer enda bedre.

fredag 11. juli 2008

Adkomstproblemer på grunn av boning


BONING SKAPER PROBLEMER
Mange ansatte ved biblioteket har i den siste uken hatt problemer med å komme seg på arbeid på grunn av rengjøring og vedlikehold i D-bygget. Spesielt har boning redusert adkomsten for mange av våre kolleger i lange perioder.
"Vi får bare glede oss til sommeren er over, slik at vi kan komme i normalt gjenge igjen", sier den ulykkelige beboeren av dette kontoret hvor boningen har gitt seg et spesielt grelt utslag.

torsdag 10. juli 2008

Sommerintervju med herr Augland


S/S Bramseil vil gjerne ha et sommerintervju med deg, og har noen få spm:
Hvordan har du det i varmen?
Kan ikke klage, takk! Er så travel med å få unna oppgavene før ferien at jeg faktisk ikke er så opptatt av omgivelsene.

Hvilken bok klassifiserte du sist?
Lett å svare på; Naggar-Smith, Nadia Teaching foundation mathematics : a guide for teachers of older students with learning disabilities / Nadia Naggar-Smith. - London : New York, NY : Routledge, 2008. - VII, 189 s. : ill.

Synes du engangsgriller bør bli forbudt?
Jeg kan ikke se om det står engangsgriller eller engangsbriller.

Hvilken er din favoritt blant klassifikasjonsnummerene?
For tiden er det nok 344.012576 (Ferier- Arbeidsrett -Norsk forvaltningsrett)!

Synes du City-train bør legge ruten via Universitetsbiblioteket?
Helt greit for meg, bare de roper litt stille når de passerer skranken.


HM Ræga har endelig dukket opp i fvn, gjør det deg glad?
Ja, men jeg synes ærlig talt at denne spalten blir litt for snau. De kunne da i generøsitetens navn ha fått hele del 2? Det hadde jo stått mer i stil med nivået på resten av avisa.

Er det noen spørsmål du gjerne vil stille deg selv?
Det tror jeg jeg holder for meg selv.

Takk, og god sommer Tord Augland.

fredag 27. juni 2008

10 dager ved Mzumbe University

Hei:

Nå er jeg på Zanzibar etter 10 travle dager ved Mzumbe University. Arbeidet har gått etter måten bra. Meget treg Internett-samband har gjort det umulig å blogge underveis. Til høyre er det bilde av den nye UB bygningen ved Mzumbe. Som dere kan se en det et ganske imponerende byggverk. Arealet er en kraftig økning og standardhevning i forhold til tidligere. Studentene ser ut til trives meget bra og lokalene er fylle fra morgen til sen kveld (22:30). Innholdet er det noe verre med. Til tross for en viss økning i innkjøpet av bøker er det fortsatt en stor del rask. Bøker fra kolonitida som er mugne og støvete dominerer i mange grupper sammen med sære gaver som biografien til Kim Il Sung i 5 eksemplarer. Siden det ikke er noe særlig å gjøre kveldstid ved Mzumbe har jeg likevel kost meg med en del 50-talls litteratur fra Africa selv om bøkene er heller udelikate.

Jeg begynte arbeidet med å oppgradere MikroMarc med nye lisenser til 2011 (gratis fra Biblioteksentralen som har vist en positiv holdning til MikroMarc i Africa). Selv om det ikke går så veldig raskt har de likevel lagt inn en god del i MikroMarc ca 5500 titler og 10000 eksemplarer. Egentlig var jeg gledelig overrasket, men de burde opplagt ha kunnet registrere hele samlingen som er verdt å ta vare . De lager fortsatt kort til kortkatalogen ( i opp til 10 eksemplarer) noe som antakeligvis er lurt. De har fortsatt med å skrivene kortene manuelt og gjerne før registrering i MikroMarc ! Tidlegere har jeg vist dem hvordan de kan vakre katalogkort ut av MM2 men det hadde visst gått i glemmeboken. Vi tok en ny runde med dette med klart skrevne prosedyrer for hvordan det skal gjøres.

Mye av tida denne gangen gikk med til opplæring i bruk av MikroMarc både systemadminstrasjon og katalogisering. Det er kommet til en del nye tilsatte som trengte grunnleggende opplæring i katalogisering av bøker og tidsskrifter. Det har sviktet en del når det gjelder backup og andre administrative oppgaver så jeg tok dette meget grundig med et par ansatte. MM Websøk virker flott på det lokale nett men er fortsatt ikke tilgjengelig utenfra, siden Mzumbe University nå har fått avleggere i Dar Es Salaam og Mbeya burde dette ordnes snarest, det er noen tekniske problemer som må ordnes av Internettleverandøren. Også når det gjelder dette er det et problem med den dårlige kapasiteten på nettet eksternt.


To dager gikk med til kurs når det gjelder faglig informasjon Internett med vekt paa Google Scholar og Open Access samt bruk av Zotero til referanser i faglige arbeider. Ca. 70 studenter og noen faglige ansatte deltok. Det gikk ganske bra, men det meget trege Internett gjorde at det ikke var mulig med oppgaver for deltakerene. Jeg måtte laste ned skjermbilder kvelden før for å ha noen å vise fram. Hele universitetet deler en Internettlinje med kapasitet på 256K, noe som er under en tidel av hva som er vanlig for bredbånd hos private hjemme i Norge. De sier seg selv at dette gir meget store problemer i forhold til studier og forskning ved MU. I forhold til biblioteket er det et kritisk problem som gjør at de ikke kan nyttegjøre seg all den gratis informasjonen som finnes på Internet og ikke minst i forhold til de gunstige avtalene som finnes for bibliotek i U-land.Jeg var hjemme hos bibliotekdirektør Matilda Kuzilwa til en hyggelig middag en kveld. Jeg ble også invitert hjem til Musabilla som en del kjenner som langtidsstudent hos oss ved UiA. Både han og kona har vært så heldig å doktorgradsstipend i Nederland. De er nå hjemme i Tanzania for å samle inn data til deres prosjekter.Jeg er nå på Zanzibar først en natt ved det ærverdige Tembo House Hotel og så tre netter ved østkysten. Jeg ser fram til noen late dager med sol, bading og god mat (meget traurig i Mzumbe) på Zanzibar. Jeg er på plass ved UiA torsdag den 3. juli.

Beste hilsen
Arthur

PS:

Jeg er nå på plass i Kristiansand. Oppholdet på Zanzibar var en flott liten ferie, se bildene nedenfor. Jeg har også lagt til noen bilder fra Mzumbe ovenfor
torsdag 26. juni 2008

'Det får da være grenser'


Forskningsdagene er i år lagt til 19.-28.september. UBA er invitert til å delta på forskningstorget lørdag 20.september når universitetet presenterer sin virksomhet i et stort telt på øvre torv i Kr.sand. Mens fjorårets tema var polaråret, er årets tema tredelt: Miljøvennlig energi, Kunst og vitenskap, og Wergelandåret. Mer om årets tema

Det får da være grenser er satt som "motto" til årets arrangement, og Kjell Tybring Andresen foreslår Bibliotek uten grenser kan være en arbeidstittel for vår utstilling. Målgruppen for forskningstorget alle utenfor universitetet, og han foreslår bl.a. at vi vektlegger at vi bl.a. er et bibliotek åpent for alle. Ellers kunne vi jo sette fokus på Brage kanskje, vi kan ha en wergelandutstilling - mulighetene er mange. Jeg inviterer kollegiet til å komme med innspill til hvordan vi best kan presentere oss selv denne dagen (Bruk gjerne kommentarfeltet til denne artikkelen).

Henry.

fredag 20. juni 2008

Islandsrapport
16.-18.juni var jeg på nordisk musikkbibliotekkonferanse i Reykjavik. Nydelig sommervær à la Island, blide islendinger og nasjonaldagsfeiring gjorde sitt til at 35 musikkbibliotekarer hadde noen flotte dager sammen.

Faglig utbytte: orientering om Islandsk musikk, musikkutdanning og musikkbibliotek den første dagen .

Besøk på Nasjonalbiblioteket:Andre dag konsentrerte vi oss om brukeopplæring: når skal den gis - hvordan skal den gjennomføres - og hva skal vi gå inn for å presentere. Her viser det seg at vi tenker likt alle sammen.

Hvor mange skjermer skal vi vise studentene?Tredje dag hadde vi presentasjoner av diverse databaser. Nyttig informasjon og gode tips til hvordan vi kan bruke basene mer direkte ovenfor lærere og studenter.
mandag 16. juni 2008

Vel framme i Tanzania


Hei alle samme:


Etter en meget lang dag med heller liten plass paa flyet soerover til soer for ekvator kom jeg
fram til Dar Es Salaam rundt 23:00. Flyet var forsinket og til tross for en paaminning var det
ingen fra hotellet paa plass for aa hente meg. Det gikk greit aa skaffe Taxi med en meget hyggelig sjaafoer og jeg var framme ved Hotel White Sands rundt midnatt.
Etter en lang reise er det godt aa tilbringe et par dager for aa aklimatisere seg til Afrika. Jeg har ellers alltid reist i februar/mars og da har det ofte vaert meget varmt. Naa er det egentlig en perfekt temperatur, litt varmere enn vi hadde for kort tid siden.
Idag skal jeg reise oppover til Morogoro (ca. 200 km. fra Dar Es Salaam) og vaar samarbeidspartner Mzumbe University . Jeg er spent paa aa treffe Matilda Kuzilwa og de andre ansatte ved biblioteket samt se det nye og ganske storslaatte universitetsbiblioteket
Flere rapporter foelger med bilder
Beste hilsen
Arthur

mandag 9. juni 2008

Nytt oppslagsverk innen økonomi

Vi har nå elektronisk tilgang til Palgraves Dictionary of Economics

(Fra tidligere har vi trykt utgave av dette verket på Gimlemoen)

-Henry & Arthur

Fagreferentkonferansen 2008

Fagreferentkonferansen bød på mange spennende foredrag. Jeg gir et lite sammendrag av det jeg syntes var aller mest spennende. Dette gjaldt informasjonskompetanse og bruk av forskjellige søkemotorer og databaser. Da helst i forhold til Google Scholar.

2. juni Eystein Gullebekk - UB Oslo: Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring – fagreferentens rolle

Mange studenter oppfatter motstridende krav.
På den ene siden: Jeg skal ALLTID referere.
På den andre siden: Jeg skal bruke MIN EGEN stemme.

Studenter skal tas opp i et faglig fellesskap og gjøres til profesjonelle. Noe av problemet kan ligge i at studentene ikke får ordentlig innføring i informasjonskompetanse og kildekritikk før på masternivå. Dette kan være for sent.

Tilsynelatende korrekt sitering kan også være uetisk dersom det utelater noe som forandrer meningen. Dette er en gråsone som krever solid kompetanse for å skille ut. Derfor trengs det muligens et sterkere fokus på informasjonskompetanse og kildekritikk fra et tidligere punkt i studieløpet. (UB Bergen har forøvrig et tilbud som går ut til studenter på Ex. Phil)

4. juni
Susanne Mikki - UB Bergen: Google Scholar vs ISI web of Science

Mens emneordene til Google Sholar (GS) blir generert automatisk, gjennomgår ISIs emneord en menneskelig kontroll. Derfor er bibliotekenes bruk av GS avventende. GS anklages for å gi for lite opplysninger om innhold og for dårlig utnyttelse av metadata. Forskerne mener på den andre siden at GS er en kjent, rask og enkel måte å finne relevante kilder med siteringssøk på. GS får gratis tilgang, mens ISI må betale. Men dersom materialet ikke har blitt digitalisert vil det ikke kunne lokaliseres i GS.

En annen fordel ved databaser som ISI i forhold til GS er at det lettere kan eksporteres til EndNote. Hele 86 % av det som finnes i ISI ble gjenfunnet i GS under Mikkis undersøkelse.

Konklusjonen er at GS er et nyttig supplement, men det lider under mangelfulle søkemuligheter, dårlig utnyttelse av metadata og mangelfult innhold.

Hege Folkestad - UB Bergen: Sampling av etterprøvbare søk

Folkestad savner en beskrivelse av metode for litteraturutvelging. Siden valg av database kan påvirke trefflista, bør forskere sin metode for litteratursøk slik at denne kan etterprøves med tilnærmet samme resultat, mener Folkestad. Mesteparten av treffene finnes bare i en base.

Google Scholar får heller ikke toppkarakter av Folkestad. GS genererer mange treff, med det er uoversiktlig og omgis av støy. Det hjelper lite at treffene er der dersom de forsvinner i støyen. GS gir ikke bare treff på dokumenter som inneholder det aktuelle emneordet, men også på dokumenter som siterer andre dokumenter som inneholder emneordet.

-Hilde

søndag 8. juni 2008

Bildebrev fra Xristos

Hei dere hjemme. Nå er vi vel innstallert på Xristos og godt igang med gruppearbeid som vi alle er så glad i - men vi har jo valgt gruppemedlemmene selv og oppgavene - så dette går bra :) Har fått noen flotte enmannsrom på Xristos, og nettet funker - som dere skjønner - om ikke alltid så helt stabilt. Overskyet og regn første dag - men varmt - etter lunsj Metochi - en tur opp til Klosteret. Vi er godt igang med høstens undervisningsopplegg for sykepleie, etter å ha sett over spørreundersøkelsen for 3. år sykepleie - de som har levert bacheloroppgaven (takk Henry - for at du viste SurveyMonkey før avreise, slik at vi fikk med noen svar hit ned- svarprosent ca 35). Flotte jobbeplasser både på rommene - i biblioteket (lesesalen) på Xristos - og under oliventrærne; og herlige måltider og samvær med ansatte på sykepleie både i Arendal og Kristiansand, i tillegg til prester fra Mandal prosti på Metochi. Vi deltok på en forelesning sammen med disse; spennende om litterære sjangre i NT (ElseM - dette gikk ikke utover vårt arbeid her nede; dette var på kveldstid etter middag - dvs i vår fritid :)


Hilsen fra Ragnhild, Åse-Lill (ikke Anne-Åse) og Ellen

torsdag 5. juni 2008

hilsen fra Kenya


Hei alle sammen,
I en droy uke naa har jeg vaert i Kenya, i regi av Agder Energi (hvor min samboer jobber) som sammen med Stroemmestiftelsen har bistandsprosjekt her i Nairobi. Etter aa ha vaert innom slummen (hvor 75% av Nairobis befolkning bor), husbyggingsprosjektet utenfor byen og toalettet (uten sammenlikning men svaert noedvendig), dro vi soer i Kenya paa safari i 3 dager. Om ikke like eksotisk som dyreparken i kr.sand, saa var det ikke saa vaerst. Masaiene guidet oss rundt blant elefanter, flodhester og loever, og passet paa at ikke sistnevnte kom for naerme om natten (Vi sov i telt..).

Jeg ser at vaeret har vaert upaaklagelig der hjemme, faktisk mer sol enn her jeg har vaert. Regner med aa faa igjen litt paa reiseforsikringa for det.

Vi sees til uka, nyt smeigedagene deres!

Beste hilsen

Henry

tirsdag 3. juni 2008

Rektorbloggen

Aktueltportalen melder at rektoratet har kasta seg på bloggbølgja.

Førebels minner Rektorbloggen meir om ein dekontekstualisert fetter av debattforumet enn om ein rival til slepejolla vår. Kvar er RSS-straumen?

I motsetjing til skribleria på stuert- og dekksgut-tunge Bramseil, vitnar mellomlandinga til offiserane på brua om luftige visjonar. I forhold til Teft trur eg bloggsprellet er eit jump i rett lei. Likevel tippar eg at både Bramseil og Rektorbloggen snart vil vere akterutsigla. "2.0-funksjonalitet" må byggjast inn i kvardagsverktya våre, som Bibsys og Brage, for å kunne bli noko meir enn triveleg tidtrøyte.
 
z"); pageTracker._trackPageview();