søndag 28. desember 2014

fredag 19. desember 2014

De 150 mest brukte e-tidsskriftene i 2014


Jeg har hentet tall fra Scholarly Stats, SFX og våre leverandører for å skape en liste over de mest brukte tidsskriftene. Oversikten sier selvsagt også mye om på hvilke område vitenskapelige ansatte og studenter er mest aktive. Den fullstendige listen er lagt ut på Intranettet ved UiA men eventuelle eksterne som er nysgjerrige kan kontakte meg.

Listen er nok ikke helt nøyaktig da noen mindre leverandører mangler, men den gir et morsomt innblikk i aktiviteten og hvordan bruken fordeler seg på våre mange tusen tidsskrifter. Antall nedlastinger for disse 150 tidsskriftene er 60.000 noe som utgjør rundt regnet 25% av de totale nedlastninger fra de over 20.000 e-tidskrifter vi har tilgang til.Ti på topp

Tidsskrift Nedlastinger

Tidsskrift for psykisk helsearbeid
1973

Norsk pedagogisk tidsskrift
1738

Journal of Clinical Nursing
1315

Journal of Advanced Nursing
1152

Journal of Consumer Psychology
1085

Journal of Consumer Research
980

Tidsskrift for samfunnsforskning
949

Solar Energy
880

Renewable Energy
837

International Journal of Nursing Studies
825


Fire av tidsskriftene er fra det internasjonale storforlaget Elsevier, tre er norskspråklige  fra Universitetsforlaget/ Idunn, to er fra Wiley og JSTOR og et er bare tilgjengelig via  JSTOR. Det er en god faglig fordeling på syklepleie, marketsføring, samfunnsfag og teknologi.


Tallene vil selvsagt være påvirket av om enkeltartikler er lagt ut som pensum med pekere til forlaget eller bare lagt direkte ut i fronter. Noen statistikk fra nedlastinger fra Fronter har vi jo ikke!

onsdag 10. desember 2014

IT-jul i D4


Kildekritikk-modul i rute

Onsdag hadde Reidar og Birgitte en gjennomgang og spørreundersøkelse om Kildekompasset nye Kildekritikk-modul med Dina, Rine og Gidsken fra prosjektets ressursgruppe. Det kom gode innspill fra studentene, som testet hvordan man kan vurdere bøker, artikler, nettsider og leksika ved hjelp av Kildekompasset.no - takk til Hilde, Kirsti og Henry for godt forarbeid.

mandag 8. desember 2014

Vel blåst, Ellen!

Uglandstua var pyntet til fest for Ellen Ø.

Gode ord fra Else-Margrethe, Åse-Lill, Ragnhild Elise, Leif og Anne-Åse.


 Og så ble det bløtkake til alle og fin takketale av vår nyeste pensjonist.

(Foto: Anne-Åse)

torsdag 4. desember 2014

Smagebid


KildekritikkFilm - udkast

torsdag 27. november 2014

tirsdag 25. november 2014

Stjernebretting

Nå er vi i gang.
Jula nærmer seg og flittige fingrer lager julepynt (og bretter purrebrev...)


fredag 21. november 2014

Takk til Hanne!

Spiserommet var dekket til fest i dag.
Vi takket av Hanne som fra nyttår begynner i ny stilling på UB-Oslo.
Gode ord fra Seunn og Tord. Lykke til!

Seunn og Hanne


4 "lyshus" fra UBA

torsdag 20. november 2014

UiAdag

... med rektor som bibliotekar ;)

mandag 17. november 2014


12th Nordic Librarian Forum


12. Nordic Librarian Forum i Helsinki…
eller Helsingfors (på svenskJ)

Mest fra Ewelina med litt språkvask og tillegg fra Arthur!

I begynnelse av november (5-7.11.2014) var Arthur og Ewelina på 12. Nordic Librarian Forum i Helsinki. Hvert år inviterer  Elsevier bibliotekarer fra hele Norden til en todagers konferanse. Anne-Åse kalte det «Elsevierdagene» og selvfølgelig var det mye «product placement» og Elsevier markedsførte seg selv men det var ikke det som var viktigste i disse to dagene.

Konferansen begynt på torsdag med en felleslunsj i Hotel Haven. Etterpå var det tid for presentasjoner. Hver taler hadde 45 minutter til å presentere sine ansvarsområde.  Tommy Doyle presenterte Elseviers ny strategi for ebokpublisering. Etter ham hadde  Federica Rossetta en grundig presentasjon om forlagets Open Access Policy. Etter hennes presentasjon var det mange spørsmål fra publikum. Jens Fledelius var den siste som snakket denne dagen. Hans presentasjon gjaldt prosjekterfaring ved bruk av Mendeley (selskapet eies nå av Elsevier) . Denne dagen hadde vi også fellesmiddag i en veldig fin restaurant Sesso.

Den andre dagen handlet stort sett om nye prosjekter hos Elsevier knyttet til forskningsstøtte (av Hesham Attalla og Gemma Hersh). Alle deltakere deltok også i kort workshops om altmetrics (Dvs nye måter å vise synligheten til forskningsartikler) . Til slutt fortalte  Jan Reedijk fra Leiden University om sine erfaringer som redaktør for en av  Elseviers Reference Modules. Konferansen ble avsluttet med felles lunsj i hotellets restaurant.

Den norsk delegasjon var den minste, oss to fra UiA og tre andre (fra UiB, NHH og UiT). Grunnen til det var kanskje for lite kaffepauser? Elsevier hadde planlagt kun 1 pr dag! Heldigvis er finsk kaffe ganske sterk, så for min del var det nok J Arthur var veldig aktiv deltaker og hadde mange gode meninger særlig om Open Access. Vi fikk også anledning til å dele erfaringer med folk fra andre biblioteker i Sverige, Finland og Danmark. Jeg synes at den delen av konferanse var like viktig som innholdet i alle presentasjoner. I følge Sandra fra Elsevier neste år blir det møte i København.

Nå blir det litt om Helsinki. Det var min første gang i Helsinki men jeg er sikker på at det ikke var den siste. Det var veldig kaldt (det hadde ikke gått 12 timers i Helsinki, da jeg måtte kjøpe hansker), så jeg fikk ikke så mange anledninger til å se byen men finnene er veldig hyggelige og snakker perfekt engelsk (de liker ikke å snakke svensk). Finsk design finnes over alt. I de minste kaffebarer får man servert kaffe i kruser og kopper som er «Made in Finland». Veldig fin måte å markedsføre og presentere seg selv. Maten var også god. Fra mine observasjoner: det ser ut som at det finske kjøkken er en slags blanding av både nordisk (fisk, fisk, fisk) og russisk mat, men kanskje Arthur kan si litt mer om det.

Arthur tilbrakte helgen  i Helsinki og rakk en fin teaterforestilling i det Svenske teateret, dagsutflukt til den gamle trehusbebyggelsen i Porvoo (Borgå) og noen museumsbesøk.  Synes det er spennende med det svenskspråklige Finland med egen avis: Hufvudstadsbladet, svenske gateskilt og teater. Antallet finner med svensk som morsmål  ligger nå på 6-7% med store regionale variasjoner. Det er ingen tvil om at svensk som likestilt nasjonalspråk er under press og det er en viss bevegelse for å avskaffe obligatorisk svensk i skolen (j.fr. nynorsk hos oss.)

Arthur & Ewelina

mandag 10. november 2014

Digital tilstand


Digital kompetanse
I UiAs strategi står det at institusjonen i økende grad skal ta i bruk ny teknologi i undervisning, veiledning og evaluering. Som en satsning ønsker UiA å tilby kurs i Digital kompetanse for nye studenter. Da informasjonskompetanse er en sentral del av digital kompetanse har UB, ved undertegnede, vært involvert i utarbeidelsen av en søknad til Norgesuniversitetet, som skal bidra til at studentene enklere kan "benytte og forstå hvordan digitale muligheter påvirker arbeidsliv og egen studiehverdag".

Konferanse
Nærmere to hundre UH-ansatte deltok på Norgesuniversitetets jubileumskonferanse Digital Tilstand 3-4. november. Det vanket både ris og ros til rådgivningsorganet, som i år fyller 10 år, og som hører inn under Kunnskapsdepartementet.
I tillegg til å finanisere utviklingsprosjekter ved universiteter og høgskoler mht pedagogisk bruk av IKT, skal NUV også styrke samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet "gjennom bruk av læringsteknologier." På konferansen ble resultatene fra Digital Tilstand presentert, der det bl a annet framkom at
  • 98 % av studentene har bærbar pc og hele 92 % smarttelefon - men teknologien er ikke godt nok implementert i undervisningen
  • fagansatte sier bruk av IKT i undervisningen kan bidra til økt egenaktivitet, variert og økt læring hos studentene
  • sosiale medier øker sterkt blant studenter - men brukes mindre av ansatte - på twitter spurte man seg hvordan man kan bruke studentenes mobile enheter i aktivt læringsarbeid
Twitter #nuvjub
  • @susanneanette: Det er store muligheter knyttet til bruk av smarttelefoner i UH, men dette er ikke godt nedfelt i strategier eller retningslinjer. 
  • @Norgesuniv: For 5 år siden var det digitale universitet det samme som å bruke PowerPoint, sier @SeunnST
  • @ingercarin Vi trenger diskusjoner om gode pedagogiske digitale vurderingsformer sier @SeunnST
  • @susanneanette Trenger @Norgesuniv å utvide "vennekretsen" med en ekspertgruppe av teknologitvilere og fritenkere, spør Kine Dørum 

tirsdag 28. oktober 2014

ebrary i ny drakt - nytt fra Proquest


Proquest arrangerte medio oktober en informasjonsmøte i Oslo, hvor de presentere både nyheter og eksisterende produkter. 

Ebrary for alle plattformer
Dokumentvisning er nå flyttet til høyre side, med enkel navigasjon
til venstre. Øvers er hurtigmenyen tydelig og lett tilgjengelig. 
Det er lenge siden Ebrary, vår mest trafikerte ebok-plattform, ble videreutviklet. Det er derfor gledelig å se at Proquest har gitt Ebrary en helt ny og bedre leser for sluttbrukeren - for alle plattformer. Menyen er blitt svært tydelig og tilgjengelig, og et godt argument for å opprette konto for de som ikke allerede har det.


Nedlasting og utskrift er alltid et sentralt tema, og også her er det gjort justeringer. Når vi klikker oss inn på en tittel, er enkelt å få oversikt over
a) hvor mange sider du kan kopiere som ren tekst (referanse følger automatiske med!)
b) hvor mange sider du kan laste ned
c) nedlasting av hele dokumentet - nå utvidet lånetid til 14 dager

For optimal tilpasning, spesifiserer du nå hvilke type enhent dokumentet skal lasted ned til (kontorpc, lesebrett eller mobil).
Det er fortsatt nødvendig med Adobe digital editions og en Adobe ID.
Kjapt å lage et digitalt museøre

Proquest trakk nylig sin ebrary-app for mobile enheter, da de innså at Bluefire Reader er et bedre alternativ for leseren. Gratis å laste ned for IOS/Android, krever også Adobe ID for offline lesing.

Proquest besøker Gimlemoen 11.november kl 09, alle interesserte ved UB velkommen. 
Noen Proquest-produkter som ble presentert:
Early English Books From alchemy, early medicine, science, and botany to art, philosophy, poetry, and theology, this treasure trove of source material makes a wise investment for libraries looking for interdisciplinary coverage.
Proquest Congressionalcomprehensive collection of congressional documents from 1789 to the present.
Flownext generation cloud-based research management and collaboration solution

Dagens proquest-produkter ved UBA
Early English books
Ebrary
Nyhetsarkiv: The New York Times, The Observer, The Guardian
Safari tech books online (ut 2014)
Helse og sykepleie

 
z"); pageTracker._trackPageview();