torsdag 10. mars 2016

Selvbetjent

Det mest avanserte verktøy var hentet frem Selvbetjeningen har hatt økt fokus de siste årene, spesielt etter at nye og velfungerende automater kom på plass. Nå har Publikum tatt neste steg og innført selvbetjent hentehylle for studenter og ansatte i Kristiansand. Om ikke ombygning, så måtte det hvertfall noen justeringer til. Roger og Snorre var torsdag morgen i full gang med både hammer og skrujern, og i løpet av kort tid var nok et steg tatt inn i fremtidens bibliotek.

tirsdag 8. mars 2016

Arbeid med nettkurs i infosøk

Filmer - IK
• Digitale ferdigheter 
• Søketeknikker
• PP - Bruke Bilder - 
• Oppgaver - Quiz - 
• Lectora
• $
• Opptak begynner allerede 11. april 

fredag 4. mars 2016

UXLIBS-IN-A-DAY

Tirsdag 16. februar deltok jeg på et svært lærerikt dagseminar om brukerundersøkelser i bibliotek. UXLIB eller «User Experience methodes in libraries» ble avholdt på det kongelige bibliotek Den Sorte diamant i København. Jeg dro ned kvelden før og overnattet på et flytende hotell (Hotel CPHLIVING) som jeg oppfordrer alle til å prøve neste gang de er i området.

På seminaret møtte jeg flere fra Norge, blant annet mange kjente fra UiS, HIS  HiOA og Deichmanske, noe som var veldig hyggelig. Til sammen var det ca. 50 deltakere

Den første sesjonen handlet om forholdet mellom UX metoder og Etnografi. ved å sette oss in brukernes atferd, perspektiver og behov og gjøre utstrakt kartlegging og undersøkelser av dem kan vi utforme bedre og mer tilpassede tjenester til dem.

Det er ikke tilstrekkelig med bare kvantitative brukerundersøkelse. Men slike undersøkelser må kombineres med andre typer undersøkelser. En rekke ulike undersøkelsesmetoder ble presentert og forklart. Kursholder anbefalte at alle bibliotek uansett størrelse, burde ha en elle flere ansatte som arbeidet aktiv UX arbeid.

Sesjon 2-4 Jobbet vi i grupper og prøvde ut metodene. Blant annet ulike former for observasjonsarbeid, kognitiv kartlegging og Ideation for å nevne noe. Disse sesjonene var veldig praktiske, moro og krevende!


Jeg opplevde dagseminaret som veldig givende og lærerikt. Jeg tror dette er mange av metodene vi kan ta i bruke hos oss for å gjøre våre tjenester enda bedre og tilpasset våre brukere. Jeg anbefaler andre å reise på dette kurset når det tilbys igjen!

Les mer om UXLIB her: http://uxlib.org/


referat fra første #SoMe-møte

Som nevnt i tidligere bloggposter er det nedsatt en gruppe ved UBA som skal utvikle en strategi for sosiale medier. Referat fra første møte følger:
illustrasjonsfoto: colourbox.com

Møtereferat  18.02.2016

SoMe-gruppe Universitetsbiblioteket i Agder 

Møtet startet med at Jesper innledningsvis presenterte gruppens mandat:
Gruppen skal svare på hvorvidt det er relevant for biblioteket å være på sosiale medier og hvorfor. Dersom gruppen kommer frem til at det er ønskelig at UBA er på sosiale medier skal det videre utvikles en strategi for sosiale medier. 

Med utgangspunkt i Jespers ønsker har gruppen kommet frem til at en slik strategi kan inneholde:

 • -          En avgrensning av hva som menes med sosiale medier
 • -          Argumentasjon for hvorfor UBA skal være på sosiale medier
 • -          Overordnet og konkret mål for deltagelse på sosiale medier
 • -          Forslag til hvilke sosiale medier som er relevante   
 • -          Forslag til arbeidsplan/årshjul
 • -          Forslag til hvordan arbeidet med sosiale medier kan fordeles for eksempel til en arbeidsgruppe
 • -          Forslag til konkrete retningslinjer for arbeidet med sosiale medier

Videre er det viktig for gruppen at arbeidet med strategien for sosiale medier ses i lys av «hvem UBA er». Det kreves en underliggende forståelse for hvordan vi ønsker at UBA skal fremstå for offentligheten. Det er derfor viktig å se SOMe-strategien i lys av UBAs pågående strategiarbeid og eventuelt andre SoME-strategier ved UiA.

Gruppen kom raskt til enighet om at det er relevant og også viktig at UBA er på sosiale medier, med forbehold om at det er et arbeid som må følges opp kontinuerlig og baseres på en tydelig strategi og et sett retningslinjer.  Argumenter for å være på sosiale medier er; markedsføring, merkevarebygging og tilrettelegning for toveiskommunikasjon og community-bygging (se artikkel av Young & Rossmann). 

Konkret ønsker vi:
 • -          Å vise at biblioteket er mer enn bare en lesesal
 • -          Å skape et digitalt møterom der vi kommuniserer med og lytter til våre brukere
 • -          Å informere og hjelpe våre brukere
 • -          Nå ut til offentligheten – ikke nødvendigvis kun studenter
Forslag til konkret delmål som kan måles er økt kommunikasjon/innspill fra følgere.

Videre vil vi jobbe med:
 • -          Hvilke sosiale medier som er relevante
  • o   Vi har til nå hovedsakelig snakket om facebook, twitter, instagram og blogg
 • -          Hva vi ønsker å dele
  • o   Dette henger sammen med «hva er UBA». Hva er våre kjernemandater, våre kjernekompetanser og viktigste tjenester?  Vi ser frem til å få innspill på dette på personalseminar på Fevik.
 • -          Årshjul, arbeidsplan og arbeidsfordeling
 • -          Konkrete retningslinjer

Det er viktig for gruppen at vi også får innspill fra våre (potensielle) «følgere». Vi har derfor snakket om å gjennomføre fokusgruppeintervjuer og/eller spørreundersøkelser. Det er også aktuelt å stille konkrete spørsmål til «følgere» på de sosiale mediene/ i de kanalene vi er på i dag.

Gruppen møtes ca hver 14. dag og har som mål å formulere en strategi i løpet av våren.
Clarify - ordverktøy med Feide-innloggingTilgjengelig på din mobil, skolen og hjemme

Last ned Clarify på din mobil, nettbrett og hjemme-pc eller Mac - med feide-innlogging for ansatte og studenter ved UiA.
Clarify er et språkverktøy som dekker 30 språk, synonymer og terminologi. I tillegg oversetter tjenesten også hele setninger og leser opp ord med riktig uttale.Innholdet er basert på ordbøkene fra Cappelen Damm, Fagbokforlaget, Samlaget, HarperCollins m.fl. Clarify er flere hundre ordbøker rett inn på din PC, Mac, mobiltelefon eller ditt nettbrett. Tjenesten effektiviserer språkbruken og bidrar til læring!Clarify-app - med feide-innlogging

eller: 1) Gå til https://www.clarifylanguage.com/

2) Trykk Register / Logg inn øverst på siden

3) Koble til med Feide.

4) Velg din skole som tilhørighet og logg inn med ditt Feide brukernavn og passord NB: Første gang du logger inn må du velge språkinteresser Lær om bruk av Clarify, gå til http://edu-web-no.ifingersoftware.com/brukerveiledning/

Clarify har ordbøker som dekker hele 30 språk. Norsk til og fra 24 ulike språk samt opplesing av oppslagsord: Arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, kroatisk, nederlandsk, norsk bokmål, norsk nynorsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, vietnamesisk.

tirsdag 1. mars 2016

 
z"); pageTracker._trackPageview();