onsdag 27. april 2016

Strategiprosess

Etter ett år i direktørstolen er UBs Jesper Mørch snart klat med ny strategi for Universitetsblioteket. Takk til ActAnt.dk og UB-medarbeidere for god strategiprosess #Samskabelse #Informasjonskompetanse

mandag 25. april 2016

Ny UB-strategi

Direktør Jesper Mørch presenterer UBs nye visjon. Nytt strategiutkast ble diskutert på personaldag 25. april.

torsdag 21. april 2016

Nettkurs

UB filmer Informasjonskompetanse nettkurs på Mediesenteret i dag - Her er Dina og Martin i aksjon! 

onsdag 20. april 2016

Møtereferat SoMe-strategiarbeid 19.4

Referent: Dina

Vi startet møtet med å se på HiST og NRK’s strategi for sosiale medier. Vi lot oss inspirere av HiST’s kortfattede og konkrete formidling.  Vi ble enige om at også vår strategi skal formidles kort og konkret.
Deretter så vi nærmere på hvordan vi skal formulere strategien skriftlig. Det kom frem at strategien kortfattet skal svare på spørsmålene HVORFOR, HVOR/HVILKE, HVEM, HVA og HVORDAN. På dagens møte gikk vi gjennom punkt for punkt. Vi tok utgangspunkt i notatene fra forrige møte og diskusjoner vi har hatt i mellomtiden.

HVORFOR (hva er målet med å være på sosiale medier?)
Gruppen er enig om at UBA skal være på sosiale medier og hva som er ønskelig å oppnå med dette. Dette var et av punktene vi diskuterte mest forrige møte, så her ble det bare en oppsummering og små presiseringer. Vi kom frem til at vi vil bruke community-begrepet (Young & Rossmann, 2015) eksplisitt. Det kom også frem at det må tydeliggjøres at SoMe-strategien blant annet er et middel for å oppnå UBAs visjon. Det er også viktig at SoMe-strategien blir sett i sammenheng med UiAs og kommunikasjonsavdelingens strategi som kommer senere i år.

HVOR/HVILKE (hvilke sosiale mediekanaler skal vi være på?).
Gruppen har tidligere diskutert hvilke sosiale medier som er relevante for UBA. Pr i dag har UBA profil på facebook, twitter og instagram. Etter diskusjon og erfaringsdeling ble det enighet om å bli på disse kanalene og satse på de fremover. I tillegg ble youtube og pintrest diskutert.
Alle ser behovet for plattformer der vi kan arkivere, samle og dele innhold, der er youtube og Pintrest aktuelle. Samtidig må vi ta hensyn til resurser og kompetanse. Disse kanalene blir derfor ikke anbefalt å satse på i første omgang. Det ble videre foreslått at behovet for en youtube-kanal eller Pintrestprofil diskuteres i arrangementskomiteen, da de har materiale som trengs å tilgjengeliggjøres.  
Det ble også diskutert å bruke blogg, slideshare og nettsiden som en plattform for å samle innhold og «sende» følgere.  
Videre ble gruppen ble presentert for HiOAs twitter-plan, et dokument med konkrete prinsipper og retningslinjer for HiOAs bruk av twitter. Gruppen ser viktigheten og nødvendigheten av at slike konkrete retningslinjer blir bestemt for de ulike plattformene UBA deltar på, men pr i dag ser ikke gruppen det som sitt mandat legge detaljerte retningslinjer for daglig drift.

HVEM (hvem har ansvar og hvem skal drifte?)
Gruppen foreslår at det opprettes en sosiale medier- redaksjon. Denne redaksjonsgruppen burde bestå av ansatte ved begge kampus. Det er også viktig at redaksjonsgruppen jobber tett med eller består av ansatte fra markedsføringsgruppen, fag og formidling, arrangementskomiteen og publikum. Det er også viktig at redaksjonsgruppen samarbeider med kommunikasjonsavdelingen ved UiA.
Videre diskuterte vi viktigheten av at de som får ansvar for den daglige driften av SoMe får avsatt tid til dette - og at arbeid med SoMe blir betraktet som en viktig arbeidsoppgave på lik linje med andre oppgaver. Det er også positivt dersom medlemmene i redaksjonsgruppen har kunnskap og erfaring med SoMe fra tidligere.

HVA (hva skal vi publisere og dele)
Gruppen diskuterte overordnede punkter for hva slags innhold som skal publiseres. Dette ses i sammenheng med målene for deltagelse på sosiale medier. Utvikling av konkret innhold blir opp til en eventuell redaksjonsgruppe.

HVORDAN
Gruppen har som nevnt ikke kommet med forslag til konkrete retningslinjer, men vi har diskutert ulike spørsmål som må være klargjort når konkrete retningslinjer skal bestemmes.

EVALUERING AV UBAs DELTAGELSE PÅ SoMe  
Avslutningsvis diskuterte vi hvordan UBAs deltagelse på sosiale medier kan følges opp. Det kom frem at det er viktig at det samles inn både kvalitative og kvantitative data. Analyseprogrammene i de ulike plattformene må brukes, men samtidig må vi også se på innhold og prate med brukerne våre. Evaluering må også stiller spørsmål ved hvilke kanaler UBA skal være på. Det er satt opp forslag til ulike metoder for evaluering, men dette blir også opp til redaksjonsgruppen å bestemme konkret.

Inspirasjon og kilder:

HiST (2010). HiST I sosiale medier. Hentet fra: https://hist.no/attachment.ap?id=26165
Young, S. W. H., & Rossmann, D. (2015). Building library community through social media. Information Technology and Libraries (Online), 34(1), 20-37. Hentet fra: http://search.proquest.com/docview/1673955637?accountid=45259tirsdag 19. april 2016

UB / SoMe


Vi lager SoMe-strategi - siden forrige møte har vi fått 100 flere følgere både på Facebooksida og Twitter. 

mandag 4. april 2016

Nettkurs høstsem16

UB (ved Dina, Roger og Birgitte) utarbeider nettkurs i Informasjonskompetanse ved UiAgder i samarbeid med IT - Arbeidet går som en lek ;)
 
z"); pageTracker._trackPageview();