onsdag 25. februar 2009

Store norske lansert


Store norske leksikon ble relansert 25.februar,
nå fritt tilgjengelig med økonomisk støtte fra
ABM-utvikling og reklameinntekter. Tidligere omtale på NRKbeta

tirsdag 24. februar 2009

EndNote X2 - Innføringskurs

Nytt kursmateriell er nå lastet opp på våre Endnote sider


mandag 23. februar 2009

10 på topp - januar

Årets første måned vekker liv både det fysiske og elektroniske biblioteket. Mens utlånsautomaten gikk varm og returen hopet seg opp i skranken, synker trafikken på bibliotekportalen med over 20%!


1. Bibliotekets forside
(16%)
2. Fagsider forside
(19%)
3. Finn fagstoff
(54%)
4. Forskning og publisering
(5%)
5. Databaselisten
(41%)
6. Engelsk forside (38%)
7. Forskningsdokumentasjon -> Forskdok (100% - ny side med 524 besøk)
8. Forskningsdokumentasjon (100% - ny side med 385 besøk)
9. Lån og bestillinger (6%)
10. Fagside for Helse og idrett (48%)


Fagsidene, vanligvis godt representert, har måttet vike for forskningsregistreringen i januar. De engelske sidene gjør et hopp, men ellers er det ganske rødt. Fagsidene ellers har unormal lav aktivitet i januar, så jeg tipper kursprogrammet er noe endret i år sammenliknet med i fjor. Vi får se hvordan bevegelsene blir de neste to månedene.

tirsdag 17. februar 2009

Ny fagsideSiden barnebokforskningen her ved UiA har blitt et stort miljø syntes jeg det var på sin plass å lage en egen fagside for denne typen litteratur.

Mange studenter velger å skrive oppgaver rundt barnelitteratur, så forhåpentligvis kan dette være en OK innfallsport for dem også.

Håper dere gir beskjed hvis dere har forslag til utbedringer!

torsdag 12. februar 2009

KORG-dagene 2009

Karin-Grete og jeg deltok på KORG-dagene i Oslo 2.-3. februar.
Fra tittel-linken kan man få opp pdf-er av foredragene.
BIBSYS.no sier om dagene: "Kunnskapsorganisasjonsdagene 2009 ble avholdt på Høgskolen i Oslo 2-4. februar. Fokus første dag var på fremtiden for bibliotekskatalogen og fordeler og ulemper ved samtidig søking i flere bibliotekskataloger. Andre dag var det fokus på Dewey som gjenfinningsystem og mulighetene knyttet til gjenfinning på tvers av språk og kobling mellom ulike emneordsregistre med Dewey som knutepunkt.
Tredje dag var forbeholdt en workshop om en ny oversettelse av Dewey og overgang til WebDewey. NKKI og Nasjonalbiblioteket sto som arrangør. Nasjonalbiblioteket har fattet en prinsippavgjørelse om at man skal gå over til en elektronisk utgave av Dewey og ønsket, sammen med NKKI, å få innspill med tanke på oversettelsesnivå og andre aspekter rundt en ny utgave."

mandag 9. februar 2009

Kostbar plagiering


Det var et av valgkampens mest kjente bilder. Nå krever nyhetsbyrået AP sin del av kaken fra gatekunstneren som laget det. Les mer i Aftenposten.no

mandag 2. februar 2009

På rett hylle i Kristiansand


18.februar arrangerer ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket kurs i Kristiansand. Hensikten med kurset er å gi et løft og en støtte til utvikling av kompetansen for ansatte når det gjelder kunnskaper om riktig håndtering av opphavsrettslige spørsmål. Les mer og meld deg på

Gratulerer!

Målet om 1000 automatiserte utlån gikk rett inn i Januar, med
en margin på 50 dokumenter. Dermed må undertegnede fram
med margarin og melis - sjokoladekake er eneste riktige måte
å markere denne milepælen i kollegiet.

1000 utlån begynner å likne på noe og februar bør bli minst like god.
Fjorårets tall fra andre bibliotek viser at de to første månedene i
vårsemesteret har høyest utlån . Nedenfor har
jeg stilt opp våre tall med UBIS' - og vi har påfallende like
utlånstall som hos våre kolleger i vest!?UBIS hadde over 1000 utlån februar 2008, så spørsmålet er
om vi nå klarer å overgå oss selv - OG dem...?

Lykke til!

Biblioteket og forskeren


ABMs vinterkonferanse fant nylig sted i Oslo. Med temaet bibliotek som støtte i forskningen var målsettingen å gi de nær 200 deltakerene innen utdanning og forskning faglig påfyll og inspirasjon. Noe vi fikk- programmet var godt og variert. Blant bidragsyterene var vår egen viserektor Per Kristian Egeberg som la frem sine tanker rundt en institusjons forventninger til biblioteket. Konferansen kan gjenoppleves med lyd og bilde (riktignok hver for seg) på ABM sine nettsider
 
z"); pageTracker._trackPageview();