fredag 11. juli 2008

Adkomstproblemer på grunn av boning


BONING SKAPER PROBLEMER
Mange ansatte ved biblioteket har i den siste uken hatt problemer med å komme seg på arbeid på grunn av rengjøring og vedlikehold i D-bygget. Spesielt har boning redusert adkomsten for mange av våre kolleger i lange perioder.
"Vi får bare glede oss til sommeren er over, slik at vi kan komme i normalt gjenge igjen", sier den ulykkelige beboeren av dette kontoret hvor boningen har gitt seg et spesielt grelt utslag.

torsdag 10. juli 2008

Sommerintervju med herr Augland


S/S Bramseil vil gjerne ha et sommerintervju med deg, og har noen få spm:
Hvordan har du det i varmen?
Kan ikke klage, takk! Er så travel med å få unna oppgavene før ferien at jeg faktisk ikke er så opptatt av omgivelsene.

Hvilken bok klassifiserte du sist?
Lett å svare på; Naggar-Smith, Nadia Teaching foundation mathematics : a guide for teachers of older students with learning disabilities / Nadia Naggar-Smith. - London : New York, NY : Routledge, 2008. - VII, 189 s. : ill.

Synes du engangsgriller bør bli forbudt?
Jeg kan ikke se om det står engangsgriller eller engangsbriller.

Hvilken er din favoritt blant klassifikasjonsnummerene?
For tiden er det nok 344.012576 (Ferier- Arbeidsrett -Norsk forvaltningsrett)!

Synes du City-train bør legge ruten via Universitetsbiblioteket?
Helt greit for meg, bare de roper litt stille når de passerer skranken.


HM Ræga har endelig dukket opp i fvn, gjør det deg glad?
Ja, men jeg synes ærlig talt at denne spalten blir litt for snau. De kunne da i generøsitetens navn ha fått hele del 2? Det hadde jo stått mer i stil med nivået på resten av avisa.

Er det noen spørsmål du gjerne vil stille deg selv?
Det tror jeg jeg holder for meg selv.

Takk, og god sommer Tord Augland.
 
z"); pageTracker._trackPageview();