fredag 26. mars 2010

Oxford Reference Online

Fersk rapport om fusk og plagiering


Torunn Skofsrud Boger, Anne-Lise Eng, Ragnhild Fugletveit og Stine Torp Løkkeberg (2010) Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering? Elektronisk versjon tilgjengelig fra Høgskolen i Østfold
Foto:
Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold (illustrasjonsfoto)

Stem på årets sørlandsforfatter


Fristen for å avgi stemme nærmer seg, stem på den sørlandsforfatteren du mener bør få årets litteraturpris. Gå til avstemming

EbscoNorge - informasjonsdag, Oslo

Vigdis og jeg deltok på Ebscos informasjonsdag for interesserte kunder og potensielle nye kunder i Oslo 24/3.2010 - mye reklame og god mat. Ebsco gjennomgikk sine nye tjenester og jeg har tatt med endel materiell hjem og satt i en perm(på mitt kontor).
Program for dagen vises ved å klikke på overskriften.
Ellers viser jeg til Ebscos hjemmeside for enda mer informasjon: http://www2.ebsco.com/en-us/Pages/index.aspx

BIBSYS brukermøte på Hamar 2010

Brukermøtet for BIBSYS-deltakerne ble holdt i kjent stil på Hamar 19/3.2010. Tord og jeg var tilstede og fikk masse informasjon. Alle presentasjoner er lagt ut på BIBSYS hjemmeside og kan i år både sees og leses. (Overskriften er linken til siden)

Universitetene overtar Store norske leksikon?


Planen er at Kunnskapsdepartementet og universitetene sammen går inn og sørger for videre drift av det nedleggingstruede leksikonet. Departementet dekker 60 prosent av utgiftene, mens universitetene selv, og mulige annonseinntekter, dekker de resterende 40. Pengene tas fra de eksisterende universitetsmidlene. Les mer i Aftenposten.no

onsdag 17. mars 2010

Forprosjekt avsluttet

Forprosjekt om kildebruk og kildekritikk har vist oss at det er grunnlag for å intensivere arbeidet med å sikre at studenter utvikler nødvendige informasjonsferdigheter som kildekritikk og kildebruk ved UiA. Forprosjektet har samlet kunnskap og forskning om kildekritikk og kildebruk, avklart mulig partnersamarbeid med UiA-aktører, etablert samarbeid med eksterne aktører, samt utarbeidet en søknad med prosjektskisse for utvikling av en digital ressurs og opplæringsmodul. Alle møter, funn og diskusjoner er dokumentert på prosjektbloggen: http://kildekritikkogbruk.blogspot.com/

UBs prosjektgruppe har bestått av Hilde Daland, Siv Holt og Birgitte Kleivset. Referansegruppen har bestått av Else-Margrethe Bredland, Arthur Olsen og Henry Langseth.

Prosjektet har samlet ressurser på området kildekritikk og kildebruk nasjonalt og internasjonalt i en eksempelsamling på prosjektbloggen http://kildekritikkogbruk.blogspot.com/. Hovedfunnet er at det fins få gode og åpne ressurser på området kildekritikk og kildebruk som tar i bruk web 2.0. teknologi (multimedia og interaktivitet).

Et av de få gode eksemplene vi fant er den danske nettressursen om kildebruk http://www.stopplagiat.nu/ Her kombineres lyd og levende bilder med gode informative tekster og øvelser, ressursen kan gi en pekepinn på hvordan et nettsted for kildekritikk og kildebruk ved UiA kan utformes.

Forprosjektet har også etablert kontakt med forskere og undervisere ved UiA som ønsker å samarbeide og følge prosjektet videre i neste fase. Prosjektet har gjennomført møter og workshops med interne og eksterne miljøer og avtalt prosjektsamarbeid med Lærerutdanningene og Høgskolen i Telemark i et hovedprosjekt 2010-2012.

fredag 12. mars 2010

Live-blogging fra Seminar om Informasjonskompetanse

Siri Ingvaldsen, Faglig leder Program for skolebibliotekutvikling ønsket velkommen og presenterte seminarets program og tema.

Tove Pemmer Sætre, bibliotekdirektør Høgskolen i Bergen gav oss et godt bakteppe for diskusjon i forelesningen: ”Utvikling av informasjonskompetanse fra grunnskole til doktorgradsnivå”. Her er noen punkter:

  • Informasjonskompetanse er evne til å søke, lokalisere, vurdere og ta i bruk informasjon i egen kunnskapsutvikling"
  • Det er en utfordringa at informasjonskompetanse ukjent begrep utenfor vår sektor
  • Paradigmeskifte i vår sektor de siste årene, fra en bibliografisk tilnærming, samlingsfokus til et brukerfokus
  • Begrepet informasjonskompetanse versus digital kompetanse. Informasjonskompetanse dekker en god del, men er også noe mer: også trykte informasjonskilder, man lærer informasjonskompetanse best i tilknytning til et fag.
  • Informasjonskompetanse som danning, i boka: Fag og danning mellom individ og felleskap
  • Informasjonskompetanse: Vitenskapelig og etisk holdning til informasjon, etterrettelighet er viktig - korrekt bruk av andres kunnskaper i eget arbeid.
Mer her

tirsdag 9. mars 2010

Kvinnedagen 2010

ko
Lones 8. mars-utstilling. Flott som alltid.8. mars ble markert på UiA med besøk fra Berit Ås som holdt foredraget "Kvinner som tenker - finnes de?"

Ås donerte to bøker til UBA. Förbannad är jag ganska ofta: samtal med Berit Ås av Ami Lönnroth og Kvinnekuppet i Asker av Irene Mårdalen.

I tillegg holdt vår egen Bjørg Seland et foredrag om likestilling i et historisk perspektiv.
På 1800-tallet var redselen stor for at kvinner skulle få lov til å utdanne seg. Det ville rett og slett føre til den hvite manns undergang, ettersom kvinnen ikke var istand til å utvikle hjerne og eggstokker samtidig.

Gunvor Andresen fra FN-sambandet-sør snakket om kvinner som løsningen på klimakrisen.

8.mars-seminaret er fyldig dekket på Aktuelt-sidene.

onsdag 3. mars 2010

Besøk på Post og teletilsynet


Avdeling for lærerutdanning (LU) har etablert et samarbeid med Post og teletilsynet om utarbeidelse av ressurser om digital kompetanse i lærerutdanningen. UB inngikk en avtale om prosjektsamarbeid om Kildekritikk og kildebruk med LU i går, og bedt med til møte med PT i Lillesand. Etter en svært "High tech" registrering (se bilde) hadde vi et interessant og lærerikt møte. PT orienterte om sitt nye nettsted: Nettvett.no. Portalen ble lansert i går, og har vært godt omtalt i mediene, bl a er PTs ferske undersøkelse om personvern og sosiale medier mye referert.
Flere aspekter med digital kompetanse ble diskutert, og vi ble tipset om den svenske stiftelsen .ses brosjyrer om bl a Ungas integritet på nätet og Digitalis filosofi.
PT virket interesserte i samarbeid med flere miljøer ved UiA, om man har en god idé....
 
z"); pageTracker._trackPageview();