onsdag 30. april 2008

Fagansvarlige for humanora ved UBA

Fra 2. mai 08 blir Hilde kontakt for humaniora ved UBA. Forespørsler om bokinnkjøp, kurs og andre bibliotekspørsmål for humaniorafeltet rettes til Hilde. Birgitte ivaretar undervisning knyttet til fagansvaret
Hilde og Birgitte konfererer daglig om oppgaver og viktige spørsmål knyttet til humaniorafeltet. Viktige avgjørelser og arbeidsoppgaver løses sammen.

Kontakt:
 • Hilde.T.Daland@uia.no, tlf 38141149) D2 033
 • Birgitte.Kleivset@uia.no, 95837715) UBA mandager og tirsdager. (Onsdager-fredager settes av til to engasjementer: fagansvar for "Møt Henrik", Wergeland2008.no for VA Fylke og webarbeid for Senter for likestilling).

Ta kontakt for spørsmål og innspill!

Hilsen Hilde og Birgitte

mandag 28. april 2008

Supplementær vevstatistikk

Gjennom Google Analytics-rapportane får vi kvar månad oversyn over dei 30 mest brukte sidene med ordet bibliotek i nettadressa. Kva som røyver seg i djupet under kan vere like interessant. UiA abonnerer også på Xtractor frå Online Services. Programvaren har ein del openberre manglar, t.d. vantar Xtractor oversyn over eksterne koplingar. Noko kan ein likevel lese ut frå tala deira (klikk på bileta for betre oppløysing).


Klikk-kartet frå dei siste 14 dagane syner at biblioteket fortener eige underbruk på portalnivå. Bibliotekportalen er den nest mest populære internlenka frå startsida til Universitetet.Antal klikk til bibliotekportalen er likevel berre ein brøkdel av kva som kjem studentportalen til gode. Studentportalen vert suverent hyppigast vitja. Frå denne sida får biblioteket heile 10 prosent av klikka. Noko av dette skuldast nok at nettlesarane på alle skranke-PC-ane og bibliotekterminalane våre har studentportalen som startside.


På hovudsida vår er "Finn fagstoff" den store slageren, tettast følgt av direkteknappen til fagsider. Stor lekkasje til "Student og studier" er som venta. At vel 7 prosent prøvar å klikke seg inn på startsida vår frå startsida vår er urovekkjande. Skuldast det berre at Xtractor inkluderer robottrafikk?

RSS har ikkje slått an (null klikk dei siste 30 dagane). Det rimar godt med talet på Biblioteknytt-abonnentar hjå Bloglines.


Den som har lyst til å fordjupe seg ytterlegare i statistikken kan få tilgang til Xtractor via Henrik. Ved å klikke deg nedover i strukturen under "Usability"-fana, får du fort eit bilete av kva som røyver seg på mikronivå i UiA-veven.

UBA toolbar?

Vil ei eiga nettlesarbasert verktylinje gjere UBA meir synlege?


Verktylinja UBiT har utvikla for Firefox er tilgjengeleg under MIT-lisens. Å tilpasse denne til UBA krev likevel meir IT-kompetanse enn vi rår over.

Libx er eit brukbart alternativ i lettvektsklassa. I Libx går det ikkje an gruppere databasane etter emne. Databasar som opererer med sesjonar (Mime, ISI WoS m.fl.) fell utanfor. Ei minimumsløysing for Firefox (med Ask, Pubmed, JSTOR og Britannica) var til gjengjeld svært lett å få på plass. Ta gjerne ein kjapp test.

fredag 25. april 2008

Arion lusitanicus på nett

Jeg prøvde i sin tid å konstruere en sms-tjeneste med maneitvarsling på Sørlandet, men i mangel av investorer måtte jeg skrinlegge prosjektet. Inntil videre.

Men noen skadedyr får tydeligvis mer oppmerksomhet enn andre - Regjeringen har bevilget 3 millioner kroner til bekjempelse av ibariasneglen (Arion lusitanicus blant venner). I den forbindelse har Bioforsk på Ås har satt opp en egen nettside for "Snegledugnaden".

Mange nyttige tips for de med hage og jaktinstinkt.

Henry

tirsdag 22. april 2008

Libraries of the future

Mykje godt lesestoff i Education Guardian i dag om framtida til biblioteka innan undervisingssektoren.

A Guardian supplement published today explores the achievements of academic libraries in the UK, assesses current challenges and looks forward to the future.
- JISC News, 22.04.08
- Jørn

Kurs, Arendal

fredag 18. april 2008

Verdens bokdag

I 1995 utpekte Unesco 23. april til verdens bok- og opphavsrettsdag, noe som har ført til omfattende internasjonal markering av litteraturens og ytringsfrihetens betydning.

Utgangspunktet for Verdens bokdag er i middelalderens Barcelona der katalonierne feiret sin skytshelgen St. Georg med poesikonkurranser og roser, og rosen var symbolet på kjærligheten og diktekunstens skjønnhet. Bokdagen er i Barcelona en overdådig folkefest der tradisjonen er at man gir en bok og en rose til en man er glad i.

Universitetsbiblioteket, Arendal, markerer dagen med kultursti med varsom hjernetrim, bokstavelig talt fra hylle til hylle, og den heldige vinner får både bok og rose!

http://www.verdensbokdag.no/

Ragnhild S.

torsdag 17. april 2008

e-bibAgder- Kurs

Første Heldagskurs for bibliotekansatte - generalistnivå startet denne uka på Dømmesmoen og i Arendal.

Fra UIA-UBA deltok i går Gerd Lillian, Åse Lill og Ragnhild. Som de pliktoppfyllende bibliotekarer vi er, plasserte vi oss på første rad! Lokalet var på toppen av Fløyheia, med praktfull utsikt over Arendal og Galtesundet. Kursholderne var Stina Arstad og Kristin Havstad.

Vi fikk bra innføring i datamaskinens mange grunnleggende begreper, ulike filtyper, nettlesere mm. Her gjaldt det å lytte og huske. ref kurs-nettstedet:

http://www.aabk.no/sitepageview.aspx?sitePageID=2245

Etter lunsj opprettet vi gmail.konto og lærte å lage blogg i fellesskap, vi tre fra UIA med Åse Lill som administrator.

Se: UBAnerne.blogspot.com
Bloggtittel: Slepejolla
Vi henger med andre ord etter Bramseil så godt vi kan! Dette innlegget er da et synlig bevis på at vi har lært noe. Bildene fra mobilkameraet legges på siden. Her trengs kollegaveiledning.

på vegne av de tre kursdeltakere: Åse Lill, gla og maggie

Ragnhild J.

Nytt lesetips


Lesetipset på bibliotekets nettsider hadde en vellykket start, men gikk i stå mot slutten av 2007 (De som var utfordret hadde det veldig travelt). Men, Roy Tommy Eriksen tok nylig utfordringen i skranken og leverte pronto et lesetips som nå er lagt ut på nettsiden.

tirsdag 15. april 2008

Søk på boks

Målet med prosjektet "Bibliotektjenester i læremiddelsystemer" er å få på plass minst ei bibliotekteneste i læringsplattformer som Fronter, It's learning og Moodle. Det aller enklaste er truleg å lage ein søkeboks som kan tilpassast lokale behov.

Fronter er svært restriktive i forhold til å tillate tenester utvikla av tredjepart i læringsplattforma. Heldigvis finst også Moodle ved UiA. Her går det fint an å legge inn HTML og anna kode. Det er også utvikla ein Moodle-modul som stør Netvibes sine UWA-widgets. Denne modulen er dessverre ikkje installert hos UiA, men ved å utvikle ein UWA-widget får du også ein Google-gadget på kjøpet - som igjen kan plasserast i Moodle (trykk på "Logg inn som gjest"-knappen for å sjå kurssida).Du kan sjølvsagt også legge til søkeboksen hos Netvibes Add to Netvibes og iGoogle. Meld gjerne tilbake om feil! (Eg veit at boksen ikkje fungerer som frittståande Opera- eller Live-plugin.)

fredag 11. april 2008

A-tekst i ny drakt


Fisken er like gul, men A-tekst gikk nylig over til nytt (og bedre!) brukergrensesnitt.

Ikke bare er trefflista ryddig og oversiktlig, men nå blir den også kategorisert etter publiseringsår og kilde i venstre spalte.

Videre trekker Retriver selv frem:
 • Nye og flere kilder i pdf
 • Skille mellom enkelt og utvidet søk
 • Enklere valg av dato og kilder
 • Alternative søkeoperatorer: +(and) - (andnot)

Obs: merk at det har vært en endring i beholdningen på flere av kildene. F.eks. Fædrelandsvennen er kun tilgjengelig fra februar 2005, mens den opprinnelig gikk helt tilbake til 1998 (se Ask).

torsdag 10. april 2008

Oppdatering fra krypten

Hei alle sammen!
Som dere sikkert vet er flyttingen av tidsskriftene i magasinet endelig (!) fullført. Det innebærer at ting ikke lenger befinner seg der skiltingen tilsier. Et tips er å finne skiltingen til bokstaven man leter etter, for så å hoppe ca 4 kompaktuser nedover. Hvis noen vil vise meg hvordan man lager nye skilt, skal jeg gjerne gjøre det, men foreløpig er situasjonen altså slik.

Jeg har også gjort en grovsortering av veggsamlingen og overraskende nok fikk alt plass på de to hyllene de skulle inn... nesten. Det er en halv hylle over grensen, men jeg regner med at det jevner seg ut i vurderingsprosessen. PS! Dersom noen skulle føle behov for "treningstabeller for piker" finnes det rikelig i magasinet, i tillegg til klassikere som: "Strekk dem etter skjønnheten: gymnastikkbok for damer."

Nå tar jeg helg, men for all del; alle som ønsker å strekke seg etter skjønnhet og tabeller må gjerne ta seg en tur ned i magasinet :)

-Hilde

onsdag 9. april 2008

Nytt om Mime

Torsdag 6. mars deltok eg på arbeidsgruppemøte for Bibsys Mime/Tyr. Etter ei lang påske har eg omsider somla meg til å få sendt ut eit utkast til referat til arbeidsgruppa.

2008 ser ut til å bli eit betre Mime-år enn fjoråret. Dei som brukar Mime har sikkert lagt merke til følgjande gode (og halvgode) nyhende:
 • ScienceDirect er på plass
 • Direktelenker til idunn.no
Oppdatering: Direktelenker til Idunn.no er berre tilgjengeleg ved direkte søk i Idunn under "Avansert søk". Ellen har også gjort meg merksam på at frase- og kombinasjonssøk framleis går ut i feil.

Visse betringar er det også i Atekst-søket. Det vert lenka direkte til nyare artiklar frå Aftenposten, Dagbladet og Nationen. Når det gjeld dei andre avisene, kan du klikke på avisartikkel-tittelen og slik få opp fulltekst i samandragsfeltet - ...i litt rufsete format (og eg veit ikkje korleis dette slår ut på pris og statistikk). Test sjølv på http://mime.bibsys.no/.


Statistikken syner elles at UiA tevlar med NHH og HiST om å vere den tredje største brukaren av Mime i januar og februar 2008 (markert bak UiS og BI).

Fleire forbetringar er på trappene, mellom anna vert det eksperimentert med færre klikk fram til fulltekst på testserveren. Endringane vil vonleg bli annonserte fortløpande i RSS-format. Ex Libris var sjølvsagt på plass i Bergen og reklamerte for nyvinninga Primo, som mellom anna vert brukt av KB.dk. Sett utanfrå manglar Mime ein god del på å ta steget opp i eliteserien for holistisk søking.

Jørn

Pensumlister vha EndNote ut på portalen

Har forsøkt meg litt med å produsere pensumliste direkte på bibliotekportalen vha EndNote og egenprodusert stil.
Biblioteket tok jobben med å "kvalitetssikre" pensumlistene for sykepleie - og ville da like godt legge inn referansene selv - og naturlig var da å bruke EndNote som vi allerede kjenner.'

Pensumlisten skal legges ut i PDF basert på Word til slutt og publiseres her - men ville like godt se om jeg kunne legge det rett ut på en nettside vha kopier og lim inn, når vi først hadde gjort jobben med å legge referansene inn i EndNote
 • referansene legges inn i endnote
  • alle refereranser har emnekoden i keywordfeltet, pass på å bruke samme kode for samme emne
  • det tok jo en tid å legge inn 153 referanser - men nå ligger de der til senere bruk!
 • søk og merk referanser du vil ha med i listen
  • velg rett stil - plundret litt med rett stil i forhold til nettsiden
  • i forhold til word - bygger på APA, og tar med oversikt over pensumsider
 • høyreklikk - copy formatted - og lim rett inn i webpage (husk å deaktviere redigeringsverktøy!)
 • Da får du med linker til oppslag BIBSYS og ev. tidsskrifter og andre websider
Eks pensum for Sykepleie 2008/2009
http://www.uia.no/content/view/full/50932
http://www.uia.no/content/view/full/47353
http://www.uia.no/content/view/full/50987

Stilen baserer seg på Harvard.
Merk: Referanstypene Book, Edit Book og Book Section MÅ ha med KUN et ISBN nummer - søket i bibsys bygger på dette.

EndNote basen og stilene ligger på R: felles.hia\endnote\sykepleie.enl - og stil pensum_pa_nett.ens (apa_pensum stilen er for utskrift i word)


MEN for en løsning for hele UiA bør vi tenke på noe enklere - det er fremdeles mange som ikke kjenner EndNote godt nok og som ikke bruker det i annen faglig sammenheng. Da blir det en bøyg å lære seg EndNote

Pensumprosjektet ser ut til å være godt igang med en løsning som bygger på muligheten for å eksportere poster fra Endnote vha XML formatet. Men det tas høyde for ikke end-note brukere ved at det blir mulig å å legge inn referanser direkte i websiden

mandag 7. april 2008

A room with a view?

Jeg har ikke ikke akkurat noe room with a view, og utsikten har til nå ikke bydd på de helt store naturopplevelsene, men skulle du sett? (klikk på fuglen for å se mer...)
2008-04-05fuglenaboer

fredag 4. april 2008

Norsk mediebarometer 2007: Økt Internett-bruk, litt færre avislesere

Norsk mediebarometer for 2007 ble publisert denne uken, mye interessant - bl.a.:
 • Gjennomsnittlig bruk av Internett øker
 • Vi ser 2 1/2 time fjernsyn hver dag
 • 13% har besøkt et nettsamfunn en gjennomsnittsdag
 • Vi bruker mer tid på bøker enn før 10 år siden
 • 4,8 private tekstmeldinger sender hver dag
Les mer hos SSB

HL

UBA Nettsider - 10 på topp, mars 08

Mars 08 (med februar i parantes) De som rykker opp er merket med blått, rødt er nedgang. Husk at eksterne lenker på våre sider (f.eks. Bibsys) IKKE måles per idag:

1. UBA forside (1)
2. Finn fagstoff (2)
3. Fagsider (3)
4. Databaser (4)
5. Fagside for helse og idrett/temaside sykepleie (6)
6. Fagside for helse og idrett (12)
7. Ordbøker og leksika (7)
8. Lån og bestillinger (9)
9. A-Å listen (5)
10. Om biblioteket (13)


Kommentar
Totalt sett var det 16% mindre trafikk på UBAs nettsider i mars sammenliknet med februar (Sannsynligvis p.g.a. påska). Påskekampanjen som lå på forsiden i ca snaue 2 uker ble lest av nesten 300, noe som isolert sett er veldig bra (Til sammenlikning hadde databaselisten 1075 klikk i mars). "Mord i biblioteket" var en del av påskekampanjen, og omtalen på Aktuelt hadde 53 klikk.


Hver måned mottar vi statistikk fra Google Analytics over bruken av bibliotekets nettsider.
Nettstatistikken gir oss en innsikt i hva brukerene våre først og fremst er ute etter, samt hva vi evt må synliggjøre bedre. Dessverre får vi per i dag ikke målt bruken av de eksterne lenkene fra ubas nettsider. Vår egen bruk internt på biblioteket er også med i statistikken, og må selvfølgelig tas med i betraktningen.

torsdag 3. april 2008

Pensumlister 2008/2009

Hei:

Jeg er bibliotekets deltaker på et prosjekt som skal sørge for publisering av pensumlsitene på
åpne WWW sider. Det har vært meningen at dette skulle komme igang allrede i sommer. Meningen var at de faglige ansatte skulle sende Word- filer til studentservice som ville ta ansvar for legge disse ut. Det er planer om et mere avansert IT-system hvor de faglige ansatte kunne legge ut direkte. Styringsgruppen for det overordnede prosjektet som heter emnets hjemmeside mener vi skal vente til et slikt system er på plass før omlegging når det gjelder pensumlistene. En er redd for at gradvis innføring av nye rutiner skal vekke motstand hos de faglige ansatte

onsdag 2. april 2008

Bibliotek og eksterne tenester

Bramseil er det første større fellesprosjektet ved UBA der vi fullt og heilt baserer oss på ei ekstern teneste: Blogger-plattforma til Google. Det er ikkje uproblematisk. Samstundes opnar det ei ny verd.

University of Southampton brukar eksterne tenester aktivt på vevsidene til Isoton. Ein god idé?

Med Google-kontoen får UBA tilgang til:
Kontoen kan også nyttast til Google Maps, Talk, Analytics (nettstatistikk, m.a. brukt av UiA sentralt) og betalingstenesta Google Apps. Google Apps er særleg interessant, ettersom tenesta på sikt nok vil ta opp konkurransen med tradisjonelle læringsplattformer som Fronter. Når vi i løpet av året skal få internrutinene over i wikiformat, bør vi vurdere Google Apps.

Tilsvarande konto hjå Yahoo ville gje tilgang til tilsvarande tenester som Flickr, Yahoo Pipes, del.icio.us og Jumpcut. Flickr er allereie ein sikker vinnar i bibliotekverda, sjå t.d. Flickr-boksen med skolebibliotekbilete i høgrekolonna, Library of Congress, Utsira bibliotek eller Picture Australia.

I tillegg brukar enkelte av oss tenester frå Wordpress.com, Grazr, Slideshare og ei handfull andre tenester i kurssamanheng. Når tilfører eksterne tenester noko ekstra til UiA-veven? Når bør vi opprette felleskontoar, og når bør vi halde oss til individuelle kontoar? I mangel av kompetanse til å få på plass ei eiga sandkasse for blogg- og wikieksperimentering, slik University of Cincinnati Libraries har gjort, trur eg det blir vanskeleg å unngå eksterne leverandørar i tida framover.

Jørn

UBIT 2010

Ole Husby har publisert eit tankekart for nye UBIT-tenester. UBIT er tvungne til å tenke offensivt:

Bibliotek er passé
- Jeg finner det meste jeg trenger av fagfellers arbeider ved å google, opplyser Conradi.

Da finner han det gjerne på forskernes hjemmesider, eller på nettstedet som han anbefaler spesielt, CiteSeer - Scientific Literature Digital Library.

– Verdens kunnskapsmengde fordobles hvert 10. år, og vi må utnytte nettets muligheter til å få kunnskapen ut til folk, mener Conradi, som ikke har vært innom biblioteket på flere år.

- Universitetsavisa 13. mars 2008

Kjem dokumentshopping, holistisk søking og instant messaging tidsnok? UBIT har iallfall mange flotte tenester på plass, t.d. ei utmerka verktylinje for Firefox som eg har blitt heilt avhengig av i det daglege bibliotekarbeidet.

Jørn

 
z"); pageTracker._trackPageview();