fredag 19. juni 2009

Nettstatistikk våren 2009

Ikke siden januar har Bramseil omtalt bruken av bibliotekets nettsider, så nå tar vi hele våren i et jafs (feb-mai). Først hele nettsiden, og deretter fagsidene for seg.Kommentarer kommerKommentarer kommer

-hl

onsdag 17. juni 2009

Inntrykk fra Stavangerturen


Vel blåst!
Her er vi ferdig med dagens økt og stilt opp for fotografering. Vi får nøye oss med dette mobil-bildet i påvente av det "offisielle".

Rapport fra Metochi biblioteketUBA har nå fått en ny avdeling UBA/METO


Samlingen ble registrert av Åse-Lill, Ragnhild og Ellen. 4. juni til 11. juni var vi så heldige å få et opphold nok en gang på Metochi - denne gangen med full jobb i biblioteket.

601 titler ble registrert - samlingen består i hovedsak av en gave fra Universitetsforlaget - samt titler om Lesbos og Hellas - og gaver fra brukere av senteret.

Stort sett på norsk - med 55 tiler på Gresk, og 112 titler om Lesbos/Hellas. Det er meningen at samlingen skal vokse - ca 25.000 skal brukes på nyinnkjøp dette året. Arbeidet med å registrere disse i Bibsys legges til UBA/KRIS. Bokønsker sendes oss via Kari Gørdum på Metochi studiesenter


I klassifikasjonen av samlingen benyttes Web Dewey og
UBA/KRIS kontrollregister - men vi har nok "grovklassifisert"
samlingen - for å komme igjennom alt.
Bøkene skulle jo også merkes - godt vi hadde med
UBA/ARENs maskin som Ragnhild til slutt klarte å få igjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen!

Vi har kastet den gamle utgaven av Dewey som stod i biblioteket - og satt igjen den nyeste utgaven.

Vi har brukt Google oversetter når det gjelder arbeidet med de greske titelene ...


Kari var til stor hjelp for oss
mht transkribering av Greske titler.

Transkriberingen bygger på Library of Congress, med unntak av B - som vi har transkribert til B (ikke V) etter anbefaling fra Kari.Vi bodde også i år på Xristos, men hadde alle våre måltider på Metochi.


Her nytes middag med andre Xristos beboere.Ellers hadde EVU folk fra hele landet et seminar
her i denne uka,
med fire deltakere fra UiA, og vi fikk anledning til å bli med denne gruppen på en felles
utflukt til Petra og Molivos.
Sent - natt til torsdag ble vi ferdige med registringen. Biblioteket er klar til bruk!
Takk for at vi fikk lov til å reise ned!onsdag 10. juni 2009

Utlånsautomaten våren 2009

Det ble liten tid til å fordype seg i statistikk i vår, og da jeg sluttet å motta den månedlige oversikten fra Bibsys gikk det hvertfall i glemmeboken. Men, nå som studentene er ute av redet og de faglig ansatte har til sensur til langt over St.Hans, byr det seg en mulighet til å plukke frem tallene og putte de inn i små grafer. Sist utlånsstatistikken var på banen var i januar da vi rundet 1000 utlån og undertegnede måtte bake kake. Men - hvordan gikk det siden? Og hvordan har den uformelle konkurransen med UBIS artet seg? Grafene taler (nesten) for seg selv.Jeg tipper våre samarbeidspartnere i vest hadde tekniske problemer med utlånsautomaten i februar, for ser vi bort i fra den måneden er trenden påfallende lik. I gjennomsnitt ligger UBA på 840 utlån per mnd, mens UBIS har 740 i samme periode (Best å ikke bruse med fjæra her, nå som vi skal besøke de om noen få dager).

For de som vil lage sine egne grafer, finner du kildegrunnlaget her

tirsdag 9. juni 2009

Besøk på Høgskolebiblioteket i Bodø

Fredag 5. juni var jeg en tur innom høgskolebiblioteket i Bodø. Gitt prosessen vi er inne i både når det gjelder bygging av Kampus Grimstad og omdisponering av arealer i D-blokka på Gimlemoen, var det prosessen rundt etableringen av læringssenteret som sto i fokus for dette besøket.

Læringssenteret/biblioteket ved Høgskolen i Bodø sto ferdig i 2005. Det fremstår som et veldig moderne, lyst, elegant og brukervennlig bibliotek - og erfaringene så langt viser at lokalene, 4000 kvadratmeter, fungerer veldig bra i forhold til studenter og ansattes behov.

HiBO opererer med runde tall og kunne opplyse at de 5000 studentene og 500 ansatte har bl. a 570 arbeidsplasser til rådighet i bibliotekarealene. Dette inkluderer, grupperom, arbeidsplasser,
stille lesesal osv. Til sammeligning er det f.eks. 196 arbeidsplasser i biblioteket her på Gimlemoen. Åpningstidene er relativt romslige 8-19 (man-torsd) og 8-15:45 på fredag.

Lørdager stengt. Det er fagutdannet bibliotekar på vakt i hele bibliotekets åpningstid.

Biblioteket er organisert i to avdelinger. Avdeling for samlinger og avdeling for publikumstjenester. Samlingsavdelingen holder til i 1. etg. mens publikumsavdelingen er lokalisert i 2. etg. Kontorene (glassvegg ut til publikumsarealene) til de ansatte i publikumsavdelingen utgjør dermed servicepunktet(ene) i bibliotekes 2. etg. Skranken med to utlånsmaskiner er plassert i første etasje.

Ellers:

  • Bibliotekets andre etasje er døgnåpen - flittig i bruk!
  • Stille lesesal mye brukt - ca. 30 plasser
  • Ikke avskjermede undervisningsområder (2 stk) ute i bibliotekarealene
  • Ingen definerte soner i åpne arealer mht støy - selvjustis!
  • Innleveringsluke rett fra hallen og inn til biblioteket
  • Tilstrekkelig med brønner (strøm) slik at alle sitteplasser kan brukes som PC arbeidsplasser

Biblioteket samarbeider ikke tett med IT-avdelingen mht tjenestetilbud. Men IT-hjelp er tilgjengelig i rimelig nærhet til bibliotekarealene. IT-avdelingen har ansvar for maskinparken og ellers vedlikehold av IT- teknisk utstyr.

Flere bilder fra høgskolebiblioteket ligger på R:\Bib\PUBLIKUMSTJENESTER\Studiebesøk\Høgskolen i Bodø

-Hanne-
 
z"); pageTracker._trackPageview();