mandag 23. november 2009

UiA får ny lærerutdanning


Kunnskapsdepartementet har i høst holdt universiteter og høgskoler i landet på pinebenken. Med ny, differensiert grunnskolelærerutdaninng fra høsten 2010 - en for trinnene 1-7 og en for 5-10, fryktet Universitet i Agder at de fikk kun én av delene. I helgen kom endelig svaret de ventet på.
- Vi har fått det som vi vil og er fornøyd, sier studielder ved allmennlærerutdaningen ved UiA, Inger Margrethe Tallaksen.
- Nå er det ingen tvil om at vi får begge utdanningene, sier dekan Birte Simonsen.
Nå venter jobben med å skaffe nok søkere. UiA ønsker å tilby totalt 175 studieplasser på grunnskolelærerutdanningen neste år. 35 av disse vil være i Grimstad (1-7) med en naturvitenskaplig innretning.
- Det er nå arbeidet starter med å fylle opp plassene, sier Simonsen.
UiA vil også søke om dispensasjon for å samkjøre begge studieretningene det første året.
- Da får studentene et bedre grunnlag for å vurdere om de vil jobbe med små eller store barn, sier Simonsen.
I mai vil departementet ha et møte med alle utdanningsinstitusjonene for å se om studieplassene er fylt opp.

Sakset fra fvn.no 22.11.09

Siv

fredag 20. november 2009

Nora og Munin
Jeg er nettopp tilbake fra Tromsø hvor jeg deltok på et seminar og møte i styringsgruppen for NORA prosjektet. Som dere kansje husker er NORA et felles nasjonalt søkesystem og kompetansenettverk for åpne arkiver og Open Access. UBA ved undertegnede var så heldig å komme med i dette nettverket ganske tidlig.

Onsdag den 18. november ble det årlige Munin seminaret til Universitetsbiblioteket i Tromsø avholdt. Disse seminarene har hatt fokus på ulike problemstillinger knyttet til åpen tilgang til vitenskapelig informasjon. I år var det fokus på fagfellevurdering. Et viktig spørsmål er om dagens system for fagfellevurdering er bærekraftig, de vitenskapelig ansatte opplever dette som en meningsfull men tidkrevende oppgave som ikke verdsettes av deres arbeidsgivere (i hovedsak universiteter). Som en virkelig godbit var den kjente paleontologen Jørn Hurum på plass med et flott innlegg om spørsmål knyttet til publisering av den vitenskapelige artikkelen som beskriver fossilet Ida.
På torsdag var det heldagsmøte i NORA. Dagen gikk med til informasjon om status når det gjelder åpne arkiver og Open Access ved ulike norske institusjoner. Søkeprogrammet til NORA blir også stadig oppdatert, fulltekstsøking er under uttesting. NORA er lovet videre finansering i 2010 men programmets framtidige organisering er fortsatt ikke avklart, departementet tenker seg muligheten av samorganisering med det nye fellessystemet for rapportering av vitenskapelige publiseringer NVI.

Ellers er jeg travelt opptatt med å hanke inn vitenskapelige publikasjoner fra 2009 til vårt lokale arkiv AURA, 17 er på plass så langt. Som kjent er det satt et ganske vanskelig mål om 20% deponering av våre publikasjoner for 2009. Hvis en tar utgangspunkt i 400 publikasjoner betyr dette 80 i AURA. Ca. 50% av publikasjonene vil antakeligvis være publisert i bøker og vanskelig å deponere grunnet spørsmål knyttet til opphavsrett. Dette vil gjøre det krevende å komme i mål, flere vil bli trukket med i dette arbeidet fram mot fristen for rapportering ca. 15. februar. Pål og Anne-Åse har bidratt til at AURA også begynner å bli godt oppfyllt med masteroppgaver fra 2009.

Influensatider

I disse influensatider ...

Ebsco Evidence Based Free Influenza portal
Helsebibliotekets lenker

mandag 9. november 2009

Fagreferentkonferansen 2010


Fagreferentkonferansen 2010 arrangeres av Universitetsbiblioteket i Stavanger. Konferansen finner sted i Stavanger, 31. mai - 2. juni 2010. Tema blir "Fagreferentens roller", "Undervisning i biblioteket" og "E-bøker". Les meir

fredag 6. november 2009

Med rett til å dele - Seminar om opphavsrett i Tromsø


28. og 29. oktober var jeg på seminar om opphavsrett i Tromsø. Arrangørene var Norgesuniversitetet og Utdanning.no. Det var ingenting å si på interessen, nesten 200 påmeldte! Det var to tettpakkede dager med interessante og matnyttige forelesninger. Det ble særlig vinklet mot opphavsrett innenfor utdanningsinstitusjoner.Den første dagen var det kun forelesninger med bl.a. forfatter Gisle Hannemyr og jurist ved UiO Olav Torvund. Dag 2 var der tre parallelle sesjoner; Personvern i utdanningssektoren, Hvordan finne gode læringsressurser på nettet og Hvordan kan norske utdanningsinstitusjoner samarbeide om juridiske spørsmål knyttet til deling av digitale læringsressurser. Heldigvis ble alt filmet, så man slapp å gå glipp av noe.

Hele seminaret ligger her:

Vel verdt å kikke på!
Siv


 
z"); pageTracker._trackPageview();