mandag 28. desember 2009

Ny bok om digital privatkopiering - anmeldt i Aftenposten

Over nyttår setter kulturminister Anniken Huitfeldt i gang med å utrede en ny åndsverklov. Politikerne har allerede innsett at den ikke er utformet i tråd med vår tid.

Advokat Thomas Rieber-Mohn i firmaet Kluge har skrevet 300 sider om hvilke utfordringer vår digitale tidsalder har i møte med en foreldet åndsverkslov.

Dagens Aftenposten har mer om boken.

Vi har selvsagt kjøpt den! Løp og lån!

Siv

fredag 18. desember 2009

WebVPN

IT har lansert ny VPN løsning for bla tilgang til bibliotekets e-ressurser hjemmefra. FLOTT - den fungerer glimrende.

Logg enkelt på med dittt eget brukernavn og passord som du bruker til vanlig mot nettet og fronter på vpn.uia.no

En PDF brukerveiledning er ligger i bibliotekportalen.

Viktig; dersom du sender lenker med søk i lisensierte e-ressurser må bruker åpne disse fra startsiden, vpn.uia.no - etter tilkobling, dersom ikke; må vpn.uia.no - legges inn i lenken, eks, - eller benytt AnyConnect, se info fra IT

En demo for de som har bruk for detDemoen kan åpnes i annen nettside

fredag 11. desember 2009

God høst for nettsidene til UBA

Fra studiestart og frem til nå har aktivitetet på våre nettsider økt med nesten 12% sammenliknet med samme periode i 2008. De fem sidene med mest trafikk er i synkende rekkefølge: Forsiden, fagsider, kildebruk, finn fagstoff og temaside for sykepleie (underside på fagsiden Helse- og idrettsfag). Sistnevnte er den suverent mest besøkte fagsiden med over 3000 treff bare i høst.

Det er hovedsaklig to faktorer som jeg tror spiller inn på bruksstatistikken. Den første er lenking fra emnerommene i fronter til nettsiden som har oversikt over fagsidene. Her har trafikken økt med 96% i forhold til i fjor. I tillegg har emnets hjemmeside på uia.no også lenke til de respektive fagsider. Den andre årsaken er informasjonssidene til studentene om riktig kildebruk. Disse er lagt som underside av "hjelp og veiledning" og er godt besøkt.

Den engelske nettsidene hadde i fjor en markant økning i bruken. På grunn av en teknisk omstrukturering fra IT-avdelings side får jeg ikke sammenliknet med samme periode i fjor, men de fem mest besøkte er uansett: forsiden, finn fagstoff, kildebruk, fagside for utviklingsstudier og oversikten over alle databaser. Disse nettsidene gis nok mindre oppmerksomhet enn de norske, noe jeg selv bør bli flinkere til å huske på.

Primo 2010 skal det etter planen komme på plass en ny kurskalender for biblioteket. Videre vil vi satse på økt publisering på nynorsk. Språkrådet er ikke fornøyd med at uia.no ligger under 25%-grensen, og vi skal hvertfall prøve å gjøre vårt for at dette målet oppnås. To av oss i avdelingen har nylig vært på nynorsk oppfriskningskurs med professor Helge Omdahl. I tillegg ryktes det at kongensgate innehar solid kompetanse på fagområdet, så det ser lyst ut for neste år.

Våre nettsider kom ikke godt ut i Libqual-undersøkelsen, men om ikke annet bedre enn de andre universitetsbibliotekene. Å bygge brukervennlige og intuitive nettsider er en utfordring og kunst hvor vi nok må prøve og feile i årene fremover. Men jeg vil uten tvil si at en vi har laget en solid grunnmur til dette prosjektet. Statistikken taler for seg.

Digital kompetanse

Torsdag 10. desember deltok jeg og Birgitte på seminaret "Hva er digital kompetanse?" arrangert av forum for lærerutdanning.

Rolf Baltzersen fra Høgskolen i Østfold hadde et innlegg om sine erfaringer med digital kompetanse i lærerutdanningene og i videregående skoler.

En av tingene som viser seg er at digital kompetanse ofte forstås som at man bruker powerpointpresentasjoner i undervisningen. Dette blir et smalt begrep, og utfordringen blir å åpne opp for andre ressurser.

En stor utfordring er å integrere den digitale kompetansen med det pedagogiske opplegget. Hvordan kan man bruke digitale ressurser for å få elevene til å lære mer?

Noen har trodd at innføring av teknologien i klasserommet automatisk skulle bidra til den digitale kompetansen, men slik har det ikke gått. Mange elever er kløppere på Facebook og MSN, men kan ikke bruke maskinen faglig.

Gjennom prosjeket ImpaCT2 har elevers digitale kompetanse og effekten av IKT blitt kartlagt.

Flere lærere benytter seg av online veiledninger til den tekniske biten av IKT i læring. Det finnes flere videoveiledninger på nettet, blant annet på Youtube.

Men med den digitale kompetansen øker behovet for informasjonskompetanse. Elever i vgs har store problemer i forhold til kildekritikk, kildebruk og opphavsrett. På nettstedet Daria.no kan elever selv legge ut og finne skolestiler om de fleste emner. Noen bruker dette som tilleggskilder, noen kommer med kildekritiske bemerkninger til det som er lagt ut og noen kopierer stilen og leverer den som sin egen. Noe av det som er interessant å se videre på på denne nettsiden er kommentarene som legges inn.

En av de ressursene man kan bruke IKT til i undervisningen er samarbeid med andre elever. På siden delogbruk kan man finne informasjon om det meste. Etwinning er en samarbeidsstide i regi av EU for å fremme internasjonalt samarbeid mellom elever. Wikibooks er et nettsted der man kan legge ut og redigere lærebøker.

Gimp.no er et gratis online bildebehandlingsprogram som kan brukes i undervisningen og dette har blitt gjort på UiA med studenter i ikt og læring.

Ikt og læring her ved UiA

onsdag 9. desember 2009

Konferanse om IKT og læring fram mot 2020

IKT-Konferansen ble arrangert av Læringsarena 2020 (LA2020). På konferansenettsiden kan man se åpningsforedraget av rektor Torunn Lavdal og Paul Chaffeys foredrag. Tor Martin Lien har laget denne repotasjen fra konferansen.

Arthur og Birgitte presenterte lesebrett fra Amazon og Sony, og informerte om e-pensumprosjektet, som Arthur leder. Henry hadde designet flotte lerreter til standen som fanget publikums interesse i ord og bilder. Andre stander og presentasjoner på konferansen var: Digitalt kunstprosjekt ved Tor Jarle Wergeland, E-læring ved Sven Åke Bjørke, Google wave ved Øystein Sæbø, parAbel ved Morten Brekke, StoryLine 2 ved Åse Skiftun, Kvinesdal vgs, Desentralisert sykepleie, ved Jørn Stordalen

Konferansen ble avsluttet med en Paneldebatt om ”IKT og læring fram mot 2020” der disse deltok:
Jarle Dyrdal, TTS-SENSE, lokalt næringsliv
Marie Føreland, skolesjef i Kristiansand
Carl Erik Moe, UiA, leder institutt for informasjonssystemer
Birgitte Wergeland, UiA lærerutdanning
Faksimile av Fedrelandsvennen 9. desember

fredag 4. desember 2009

e-Pensum (Læringsarena 2020)

I timen før LA2020-konferansen tirsdag 8.desember skal UBA ha stand hvor vi skal presentere lesebrett og e-Pensum-prosjektet vårt. Planen er å ha to lerret i bakgrunnen som forhåpentligvis fanger publikums interesse. Per i dag har vi to kindle som vi vil vise frem og demonstrere og i tillegg setter vi opp en skjerm med Ebrary og Safari (Vi vet ikke før neste år hvilken plattform de engelske pensumbøkene skal tilbys gjennom).

12 måneder og en utlånsautomat

Vår egen utlånsmaskin har fungert noenlunde stabilt i høst, men fortsatt er det mange kort som avvises pga feil plassering av strekkoden. Det ser ut til at teknikken har sviktet helt hos våre kolleger i Stavanger hvor det bare var en neve utlån i oktober. Ting har imidlertid bedret seg i november. Gjennomsnittlig har UBA og UBiS hatt 634 og 575 utlån de siste 12 månedene. Hvem vinner desember?!


torsdag 3. desember 2009

Bachelorgraden legges ned?


Den anerkjente utdanningsforskeren Per Olaf Aamodt foreslår å fjerne bachelorgraden og kun tilby 5-årige mastergradsstudier, skriver Teknisk Ukeblad.
- En viktig grunn til at bachelorgraden ikke fungerer, er at studentene selv vil ta mer utdanning. De vil videre og ta mastergrad ved universitetene. Når norske studenter ikke vil ha bachelorgraden og arbeidsmarkedet ikke ser ut til å ville ha den, er forutsetningene falt bort, sier Aamodt til Teknisk Ukeblad.
Aamodt kom med utspillet under Universitetet i Oslos seminar «Yngrebølgen» mandag.
Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, synes forslaget er spennende.

Siv

onsdag 2. desember 2009

IKT og læring fram mot 2020

Konferansen IKT og læring fram mot 2020, arrangeres ved UiA tirsdag 8. desember. Paul Chaffey fra Abelia er hovedinnleder. Universitets- og høgskolesektoren må forberede seg på store endringer innen bruk av IKT i fremtiden. I forbindelse med konferansen vil ulike UiA-miljøer demonstrere bruk av IKT i læring under lunsjen i Vilhelm Krags hall. Arthur vil demonstrere lesebrett fra Sony og Amazon på stand 11.30.
Program og påmelding

Tirsdag 8. desember 2009
Kl. 11.30 til 15.00
Konferansen vil finne sted i Vrimlehallen og B1 001

Forprosjekt i kildekritikk og kildebruk

LA2020-prosjektet om kildekritikk og kildebruk er igang med å utarbeide en prosjektplan for utvikling av en digital ressurs og opplæringsmodul ved UiA. Forprosjektet er delt inn i tre faser:
  1. Innhenting av informasjon, samtaler med ulike miljøer, idédugnader (nov/des)
  2. Analyser og diskusjoner. Valg av samarbeidspartnere (jan)
  3. Veivalg og skriving av prosjektsøknad (jan/feb)
Det er opprettet en prosjektblogg der man kan følge møtene i arbeidsgruppa, og se det vi samler inn av eksempler på nettressurser i kildekritikk og kildebruk.
Ta gjerne kontakt for innspill og spørsmål.
Arbeidsgruppe: Siv, Hilde, Birgitte
Referansegruppe: Else-Margrethe, Arthur, Henry

mandag 23. november 2009

UiA får ny lærerutdanning


Kunnskapsdepartementet har i høst holdt universiteter og høgskoler i landet på pinebenken. Med ny, differensiert grunnskolelærerutdaninng fra høsten 2010 - en for trinnene 1-7 og en for 5-10, fryktet Universitet i Agder at de fikk kun én av delene. I helgen kom endelig svaret de ventet på.
- Vi har fått det som vi vil og er fornøyd, sier studielder ved allmennlærerutdaningen ved UiA, Inger Margrethe Tallaksen.
- Nå er det ingen tvil om at vi får begge utdanningene, sier dekan Birte Simonsen.
Nå venter jobben med å skaffe nok søkere. UiA ønsker å tilby totalt 175 studieplasser på grunnskolelærerutdanningen neste år. 35 av disse vil være i Grimstad (1-7) med en naturvitenskaplig innretning.
- Det er nå arbeidet starter med å fylle opp plassene, sier Simonsen.
UiA vil også søke om dispensasjon for å samkjøre begge studieretningene det første året.
- Da får studentene et bedre grunnlag for å vurdere om de vil jobbe med små eller store barn, sier Simonsen.
I mai vil departementet ha et møte med alle utdanningsinstitusjonene for å se om studieplassene er fylt opp.

Sakset fra fvn.no 22.11.09

Siv

fredag 20. november 2009

Nora og Munin
Jeg er nettopp tilbake fra Tromsø hvor jeg deltok på et seminar og møte i styringsgruppen for NORA prosjektet. Som dere kansje husker er NORA et felles nasjonalt søkesystem og kompetansenettverk for åpne arkiver og Open Access. UBA ved undertegnede var så heldig å komme med i dette nettverket ganske tidlig.

Onsdag den 18. november ble det årlige Munin seminaret til Universitetsbiblioteket i Tromsø avholdt. Disse seminarene har hatt fokus på ulike problemstillinger knyttet til åpen tilgang til vitenskapelig informasjon. I år var det fokus på fagfellevurdering. Et viktig spørsmål er om dagens system for fagfellevurdering er bærekraftig, de vitenskapelig ansatte opplever dette som en meningsfull men tidkrevende oppgave som ikke verdsettes av deres arbeidsgivere (i hovedsak universiteter). Som en virkelig godbit var den kjente paleontologen Jørn Hurum på plass med et flott innlegg om spørsmål knyttet til publisering av den vitenskapelige artikkelen som beskriver fossilet Ida.
På torsdag var det heldagsmøte i NORA. Dagen gikk med til informasjon om status når det gjelder åpne arkiver og Open Access ved ulike norske institusjoner. Søkeprogrammet til NORA blir også stadig oppdatert, fulltekstsøking er under uttesting. NORA er lovet videre finansering i 2010 men programmets framtidige organisering er fortsatt ikke avklart, departementet tenker seg muligheten av samorganisering med det nye fellessystemet for rapportering av vitenskapelige publiseringer NVI.

Ellers er jeg travelt opptatt med å hanke inn vitenskapelige publikasjoner fra 2009 til vårt lokale arkiv AURA, 17 er på plass så langt. Som kjent er det satt et ganske vanskelig mål om 20% deponering av våre publikasjoner for 2009. Hvis en tar utgangspunkt i 400 publikasjoner betyr dette 80 i AURA. Ca. 50% av publikasjonene vil antakeligvis være publisert i bøker og vanskelig å deponere grunnet spørsmål knyttet til opphavsrett. Dette vil gjøre det krevende å komme i mål, flere vil bli trukket med i dette arbeidet fram mot fristen for rapportering ca. 15. februar. Pål og Anne-Åse har bidratt til at AURA også begynner å bli godt oppfyllt med masteroppgaver fra 2009.

Influensatider

I disse influensatider ...

Ebsco Evidence Based Free Influenza portal
Helsebibliotekets lenker

mandag 9. november 2009

Fagreferentkonferansen 2010


Fagreferentkonferansen 2010 arrangeres av Universitetsbiblioteket i Stavanger. Konferansen finner sted i Stavanger, 31. mai - 2. juni 2010. Tema blir "Fagreferentens roller", "Undervisning i biblioteket" og "E-bøker". Les meir

fredag 6. november 2009

Med rett til å dele - Seminar om opphavsrett i Tromsø


28. og 29. oktober var jeg på seminar om opphavsrett i Tromsø. Arrangørene var Norgesuniversitetet og Utdanning.no. Det var ingenting å si på interessen, nesten 200 påmeldte! Det var to tettpakkede dager med interessante og matnyttige forelesninger. Det ble særlig vinklet mot opphavsrett innenfor utdanningsinstitusjoner.Den første dagen var det kun forelesninger med bl.a. forfatter Gisle Hannemyr og jurist ved UiO Olav Torvund. Dag 2 var der tre parallelle sesjoner; Personvern i utdanningssektoren, Hvordan finne gode læringsressurser på nettet og Hvordan kan norske utdanningsinstitusjoner samarbeide om juridiske spørsmål knyttet til deling av digitale læringsressurser. Heldigvis ble alt filmet, så man slapp å gå glipp av noe.

Hele seminaret ligger her:

Vel verdt å kikke på!
Siv


tirsdag 27. oktober 2009

Noen inntrykk fra ICOLC i Paris


Hei:

Noen første inntrykk fra denne konferansen i Paris. ICOLC står for International Conference of Library Consortia. Hovedmålgruppen er tilsatte i organisasjoner som ABM-utvikling i Norge som forhandler på vegne av bibliotek i forhold til forleggere og databaseleverandører. Blant deltakerene er det likevel mange fra universitetsbibliotek som ikke er tilsatt i konsortieorganisasjoner. Fra Norge er det ca. 10 deltakere fra ABM , fra Helsebiblioteket og fra de andre UB'ene. Programmet har vært av stor interesse så langt. Den første formiddagen var litt intern med informasjon om forhandlinger med noen av hovedaktørene i viktige land (Elsevier) m.fl. Jeg synes selv at dette var meget nyttig å informasjon å få del i.

Blant høydepunktene vil jeg nevne følgende:

En meget bred debatt om digitalisering av bøker med fokus på BNF (Det franske nasjonalbiblioteket) og Google Books. En ledende representant fra Google var tilstede og gav en grundig gjennomgang av deres synspunkter i forholdet til kritiske merknader fra de europeiske forskningsbibliotek LIBER. Jeg dristet meg til en gi en kort beskrivelse av forhold rundt prosjektet bokhylla.no (ingen fra NB var på plass).

Det har også vært en gjennomgang av nye søkesystemer på det internasjonale markedet. Flere av disse er på vei: Endeca - Primo - Summon - Ebsco Discovery

Ellers har det vært nyttig og hyggelige å snakke med representantene fra ABM og de andre norske UB'ene. Det har også vært litt tid å bli kjent med noen av de lokale arrangørene og noen amerikanske deltakere.

Paris er jo en vakker by og det var tid til ikke-faglige aktiviteter på søndag, været var perfekt for en spassertur langs Seinen og rundt Ile de Cite (med Notre Dame).

Ellers har programmet vært tett.

Er på plass igjen torsdag

Beste hilsen

Arthur

fredag 23. oktober 2009

Om Lesebrettet Kindle

I forbindelse med halvdagsseminaret som LA2020 arrangerer tirsdag 8. desember blir det mingling i vrimlehallen der ulike UiA-miljøer viser frem god bruk av teknologi i læring. Universitetsbiblioteket vil demonstrere lesebrettet Kindle. Paul Chaffey, som holder hovedforedraget på seminaret blogger i dag om sin nyanskaffede Kindle.

onsdag 14. oktober 2009

Paul Chaffey til Universitetet i Agder 8. desember


Læringsarena 2020 arrangerer et halvdagsseminar kl.11.00 til kl.15.00 tirsdag 8. desember 2009. Paul Chaffey, leder i Abelia, en organisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, holder hovedforedraget. Detaljert program kommer tidlig i november. Se Chaffeys blogg

onsdag 7. oktober 2009

Lesebrettet Kindle kommer til Norge

Den amerikanske nettbutikken Amazon har opplevd en liten suksess med sin e-bokleser, eller lesebrett som enkelte kaller det, i USA. Produktet, kalt Kindle, har trådløs tilknytning til mobilnettet og laster ned bøkene helt trådløst etter hvert som du kjøper dem i Amazons elektroniske butikk. Prisene ligger på mellom 60-100 kroner for eldre utgivelser og rundt 150 kroner for splitter nye bøker.

Kindle er ikke som andre håndholdte datamaskiner. Skjermen er ganske annerledes enn det de fleste er vant til, og mer lik et papirark. Det er ingen bakgrunnsbelysning av skjermen, det betyr at man må finne frem leselampen dersom Kindle skal brukes om kvelden. Fordelen med ingen bakgrunnsbelysning er mindre belastning på øynene og sylskarpt bilde.

Dette er sakset fra dagen VG på nett.

Kindle kommer til Norge om ca to uker.

Siv

Endringer på Stortinget
Minst
like interessant som dagens offentliggjøring av Soria Moria II, er endringene i Stortingets publikasjoner.


Nedleggelsen av odelsting og lagting medfører endringer i lovbehandlingen, og nye publikasjonsbetegnelser. Fra nå av er det stortinget som tar seg av lovbehandlingen, og dermed fases odeltingsmelding og -proposisjon ut fra 1.oktober 2009. En aldri så liten konverteringstabell (og mer informasjon) finner du på stortingets nettsider

HL

bilde: stortinget.no

tirsdag 6. oktober 2009

Et hjem for uønskede bøker

I siste utgave av Vinduet skriver Silje Bekeng om Reanimation Library i Brooklyn som er et biblotek for bøker tilsynelatende ingen vil ha.
All books are like this; they stand shoulder to shoulder in the library stacks;
perhaps they are "popular" at first, perhaps not, but eventually they stand
anonymous, unread, forgotten; and that is how it should be, for that is how
it is with lives. (W.T. Vollman The Rifles)
Biblioteket er konsentrert om faglitteratur og bibliotekssjef Andrew Beccone er "ganske fornøyd med at biblioteket har en relativt begrenset apell". Beccone forklarer på hjemmesiden at "Reanimation library ønsker å sette sammen en inspirerende samling av ressurser som kan stimulere til produksjon av nye kreative arbeider og fremme refleksjon over og utforskning av historiske, rettslige og metodologiske spørsmål tilknyttet den adaptive gjenbruken av funnet materiale."

Reanimation library har en lillesøster på vestkysten i Prelinger library, som tilbyr 50 000 verk, en del av dem nedlastbare.

onsdag 30. september 2009

Nyttige tips om opphavsrett for bibliotekansatte


Nå har Clara (Informasjonssentral for opphavsrett og klarering) kommet med tips til oss i bibliotekvesenet. På førstesida har de nå ei lenke som heter: Tips til bibliotekaren.

Vel verdt å titte på!
Siv

onsdag 16. september 2009

To prosjekter

UiAs prosjekt LA 2020 skal bidra til strategisk og langsiktig satsing på bruk av informasjonsteknologi i UiA, innenfor undervisning, forskning, formidling og administrative systemer. Satsingen er tverrfaglig og er overordnet alle fakulteter og ulike avdelinger. UBA har to søknader inne til behandling i prosjektet, én om E-bøker som pensum og en om kildekritikk og kildebruk. På behandlingen i rådsmøtet 8. september ble de to søknadene fra biblioteket trukket fram, sammen med 5-6 andre søknader, som de beste og mest relevante av de 38 søknadene. Rådet syntes at E-bokprosjektet er svært viktig og spennende. Rådet vil foreslå for styret i LA 2020 å støtte de to prosjektene. Så blir det spennende om styret følger rådets anbefalinger. Styremøte i morgen torsdag kl 13.00.

Digin er en forening for ikt og kunnskapsformidling som skal skape møteplasser og bygge nettverk for aktører innen digital innholdsproduksjon og læring på Sørlandet. Medlemmer er IKT-bedrifter og aktører som Vest-Agder- og Aust-Agder fylkeskommune, Handelshøyskolen BI, UiA og flere. Kom gjerne med innspill og ønsker til aktiviteter, så melder jeg det til videre styret. Oversikt over høstens arrangementer kommer.

mandag 7. september 2009

torsdag 3. september 2009

Reisebrev fra CBS København

Internasjonal avdeling ved UiA kan gi stipend til kortere opphold ved et universitet eller en annen bedrift, organisasjon eller institusjon innen EU. Ordningen er en del av det nye Erasmus-programmet, og går under navnet ’ ansattmobilitet. Denne uka tilbringer jeg ved Copenhagen Business School biblioteket, for å lære mer om bibliotektilbudet til studenter og ansatte ved CBS.

CBS ligger i Fredriksberg, en egen kommune innen København. Campusen ligger i utkanten av en flott park og har tre avdelinger: Solbjergplass, Dalgas have og Porcelensfabrikken. Biblioteket har lokaler på alle disse tre avdelinger, og i dag har to av disse fysiske samlinger. Det er imidlertid kun Solbjergplass, den største avdelingen, som vil ha samlinger også i fremtiden. De siste 5 år har det elektroniske utlånet steget 52% og det fysiske utlånet falt 42% (CBS BIBLIOTEK: ÅRSBERETNING 2008 ). Denne utviklingen gjør at de vil prioritere e-biblioteket fremover, med flere tjenester flyttet fra skranke til web.

CBS har omlag 16000 studenter og 400 vit.ansatte (totalt 900 ansatte). Det gjør den til en av nordeuropas største handelshøyskoler. Som så mange andre opplevde de også kraftig vekst årets søkertall. 50 årsverk er tilknyttet biblioteket (inkl. IT-avd) og av disse ca 40 biblioteksrelatert.

Oppholdet har vært fornøyelig hos et meget hyggelig og imøtekommende kollegie. Jeg har fått muligheten til mange interessante samtaler og diskusjoner og deltatt på bl.a. fagreferentmøte. Utfordringene og problemstillingene har i mange tilfeller vært slående like de vi selv har på UBA. Litt fyldigere referat og bilder kommer seinere. Litt av byen har jeg også fått sett, men dette var mitt første besøk til både CBS og København så jeg håper på å komme tilbake til
både by og universitet ved en senere anledning.

God helg!

-Henry.

fotos: fra mitt eget kamera og CBS

Bilder fra ny campus i Grimstad (Aug 2009)

lørdag 29. august 2009

Jobbreise?

Din side har fisket frem en fiffig sak som kan være nyttig for dem som skal på jobbreise, eller ferie. Her er det bare å taste inn når man skal reise, forventet max- og minimumstemperatur og hva man pleier å ha med seg av ekstrating.

The Universial packing list

fredag 21. august 2009

onsdag 12. august 2009

Markedsføring i biblioteket..?

Etter å ha lest boken om bibliotekkatten Dewey på Spencer Public Library i USA i sommer slår det meg at markedsføringskreftene i en firbeint medhjelper på biblioteket er helt unik.

Her er to jobbsøkere!

mandag 20. juli 2009

Snart i Peru

Om en uke, mandag 27. juli, drar vi (Erlend og Elise) fra Kjevik. Storbaggasje er sendt, vaksiner er tatt og papirer er ordnet. Vi flyr via Amsterdam til Lima, og lokalfly videre til Arequipa. De første ukene blir brukt på spåkkurs, så starter arbeidet 10. august. Første året skal jeg være lærer for 4 elever og Elise assistent for ei jente med Downs. Da vil vi bo i Juliaca (3825 moh). Andre året skal vi begge sannsynligvis jobbe som lærere i Arequipa (2300 moh). Spennende tider i vente!

Selv om dette er på andre siden av jorda, så har verden så absolutt blitt mindre. For 10 år siden brukte man knapt e-mail, og når vi nå kommer til Peru har vi med oss laptop, tilgang til internett hele døgnet (slik at jeg kan fornye mine lån i bibsys, hehe) og vi ringer gratis til Norge med ip-telefonen vi tar med. Så det skal nok gå greit å bo litt isolert :-) Vi kommer til å blogge på følgende adresse:

http://eliseogerlend.no

Legg gjerne igjen hilsen. Så får dere ha det fint her hjemme. Vi sees om 2 år :-)

fredag 3. juli 2009

Referat fra Nordinfolit 2009Årets Nordinfolitkonferanse var lagt til Danmark, nærmere bestemt det lille stedet Nymindegab. Nymindagab har en forhistorie som et viktig havnesamfunn - noe som ikke lenger var tydelig å se. På grunn av endringer i naturen har kyststripen beveget seg stadig lengre uover fra bebyggelsen. Et noe forblåst, men allikevel flott sted.

Unge menneskers bruk av sosiale nettverk

To stipendiater fra Aalborg universitet - institut for kommunikation (Thomas Ryberg og Malene Charlotte Hansen) fortalte om sin forskning på unge mennesker og sosiale medier. Siden 2006 har sosiale medier som Facebook virkelig tatt av i Danmark. Mens Facebook er for de voksne, bruker de helt unge en plattform som heter Arto. Dette har sammenheng med at de ikke ønsker å "møte" foreldrene på Facebook. Men i 18-20årsalderen endrer dette seg. De fleste går over til å bruke Facebook og vil aller helst ikke innrømme at de noensinne har brukt Arto. For ungdommene er Arto en måte å "markedsføre" seg selv på og å få bekreftelser på seg selv. De legger ut bilder og høster positive tilbakemeldinger og de har en egen vegg/gjestebok der de bare sparer på de "beste" meldingene fra vennene sine. Diskursen for dette blant jenter har alltid vært kjærlig, men forskningen viser nå at det også er "akseptabelt" for gutter å skrive til hverandre på denne måten.

Onsdag: faglig eskursjon til Medialogi i Esbjerg og vading i Vadehavet

Onsdagens tema var "fremtidens læremiljøer" og vi besøkte Aalborgs avdelinng for teknologi og medialogi i Esbjerg. Her fikk vi se hvordan studenter jobber for å utnytte teknologi og spill til restituering av pasienter med fobier, f.eks. høydeskrekk. De blir da "utsatt" for situasjonen de frykter ved hjelp av 3d-briller og en simulator. Vi fikk demonstrert hvordan dette fungerte ved at vi virituelt sto på toppen av en skyskraper og kikket ned.

Les mer om instituttet herEtter besøket i Esbjerg bar det videre til Vadehavscentret hvor vi ble ikledd vadebukser og loset rundt av en svært dyktig naturguide. Tidevannet sted raskere enn vanlig og vi fikk virkelig kjenne på strømmen. En flott opplevelse!


Torsdag: workshop

Torsdagen var workshopdag og vi fikk besøk fra Gesamtkunstwerk som gav oss verktøy for utvikling av ideer. Tanken bak det hele var å løsrive seg fra sitt vanlige tankemønster hvor man spør seg selv om noe og umiddelbart forsøker å finne det riktige svaret. I stedet skulle man stille seg flere spørsmål, uten å forsøke å svare på dem. Denne metoden skal åpne opp og gjøre deg mer bevisst på din egen idé og ting som kan bli problematisk med den. Den skal også gjøre deg mer forberedt for en presentasjon for andre. For å kunne utvikle en god idé er det viktig å være åpen for innspill fra kolleger. Man må forsøke å styre bort i fra den gamle metoden for gjennomføring av idéer, som danskene kaller "mig, mig og mig". Dersom man inkluderer andre i utviklingen av ideer er det større sjanse for at de vil støtte ditt prosjekt. De vil også kunne belyse ting du ikke hadde tenkt på. Dessuten vil prosjektets levetid kunne forlenges ved at flere jobber med det og markesfører det.


Min idé for UBA

For å kunne nå studentene der de er og minne dem på at vi finnes, kan vi opprette en gruppe på Facebook. Dette vil gi muligheter for å markedsføre biblioteket, kontaktinformasjon til de ansatte og man kan legge inn kurstilbud som arrangementer som studentene kan svare på der og da. Man vil også ha mulighet for chat, og man vil kunne legge en "spør biblioteket" inn her ved at studentene sender en melding med sitt spørsmål fra Facebook. Meldingen vil da sendes til vår fellesmail og vi kan svare ved å følge lenken. Dette er ikke særlig annerledes enn systemet vi har nå med "Spør bibliotekt"-knappen. Men dersom studentene ikke bruker UBAs nettsider vil de heller ikke se denne knappen. Derfor kan det være en idé å komme seg inn på en arena de fleste allikevel bruker. Vi vil kunne orientere om Facebook-gruppen på introduksjonskursene i høst eller på andre kurs vi arrangerer.

Noe å tenke på i sommervarmen...?


torsdag 2. juli 2009

Forskningsetisk bibliotek


FBIB tilbyr en mengde ferske tekster om et bredt spektrum for forskningsetiske emner, spesialforfattet av over 50 forskere og forskningsetikere. Det er også diskusjonseksempler, nyheter og artikler fra bladet Forskningsetikk. FBIB utgjør en del av nettsidene til De nasjonale forskningsetiske komiteer og skal primært tjene som hjelp til undervisning i forskningsetikk.

Forskningsetiske bibliotek (FBIB) er en ny, åpen internett-ressurs i forskningsetikk. FBIB er resultatet av en satsing fra De nasjonale etiske komiteer og er virkeliggjort i samarbeid med alle landets syv universiteter.

http://www.etikkom.no/FBIB/

fredag 19. juni 2009

Nettstatistikk våren 2009

Ikke siden januar har Bramseil omtalt bruken av bibliotekets nettsider, så nå tar vi hele våren i et jafs (feb-mai). Først hele nettsiden, og deretter fagsidene for seg.Kommentarer kommerKommentarer kommer

-hl

onsdag 17. juni 2009

Inntrykk fra Stavangerturen


Vel blåst!
Her er vi ferdig med dagens økt og stilt opp for fotografering. Vi får nøye oss med dette mobil-bildet i påvente av det "offisielle".

Rapport fra Metochi biblioteketUBA har nå fått en ny avdeling UBA/METO


Samlingen ble registrert av Åse-Lill, Ragnhild og Ellen. 4. juni til 11. juni var vi så heldige å få et opphold nok en gang på Metochi - denne gangen med full jobb i biblioteket.

601 titler ble registrert - samlingen består i hovedsak av en gave fra Universitetsforlaget - samt titler om Lesbos og Hellas - og gaver fra brukere av senteret.

Stort sett på norsk - med 55 tiler på Gresk, og 112 titler om Lesbos/Hellas. Det er meningen at samlingen skal vokse - ca 25.000 skal brukes på nyinnkjøp dette året. Arbeidet med å registrere disse i Bibsys legges til UBA/KRIS. Bokønsker sendes oss via Kari Gørdum på Metochi studiesenter


I klassifikasjonen av samlingen benyttes Web Dewey og
UBA/KRIS kontrollregister - men vi har nok "grovklassifisert"
samlingen - for å komme igjennom alt.
Bøkene skulle jo også merkes - godt vi hadde med
UBA/ARENs maskin som Ragnhild til slutt klarte å få igjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen!

Vi har kastet den gamle utgaven av Dewey som stod i biblioteket - og satt igjen den nyeste utgaven.

Vi har brukt Google oversetter når det gjelder arbeidet med de greske titelene ...


Kari var til stor hjelp for oss
mht transkribering av Greske titler.

Transkriberingen bygger på Library of Congress, med unntak av B - som vi har transkribert til B (ikke V) etter anbefaling fra Kari.Vi bodde også i år på Xristos, men hadde alle våre måltider på Metochi.


Her nytes middag med andre Xristos beboere.Ellers hadde EVU folk fra hele landet et seminar
her i denne uka,
med fire deltakere fra UiA, og vi fikk anledning til å bli med denne gruppen på en felles
utflukt til Petra og Molivos.
Sent - natt til torsdag ble vi ferdige med registringen. Biblioteket er klar til bruk!
Takk for at vi fikk lov til å reise ned!onsdag 10. juni 2009

Utlånsautomaten våren 2009

Det ble liten tid til å fordype seg i statistikk i vår, og da jeg sluttet å motta den månedlige oversikten fra Bibsys gikk det hvertfall i glemmeboken. Men, nå som studentene er ute av redet og de faglig ansatte har til sensur til langt over St.Hans, byr det seg en mulighet til å plukke frem tallene og putte de inn i små grafer. Sist utlånsstatistikken var på banen var i januar da vi rundet 1000 utlån og undertegnede måtte bake kake. Men - hvordan gikk det siden? Og hvordan har den uformelle konkurransen med UBIS artet seg? Grafene taler (nesten) for seg selv.Jeg tipper våre samarbeidspartnere i vest hadde tekniske problemer med utlånsautomaten i februar, for ser vi bort i fra den måneden er trenden påfallende lik. I gjennomsnitt ligger UBA på 840 utlån per mnd, mens UBIS har 740 i samme periode (Best å ikke bruse med fjæra her, nå som vi skal besøke de om noen få dager).

For de som vil lage sine egne grafer, finner du kildegrunnlaget her

tirsdag 9. juni 2009

Besøk på Høgskolebiblioteket i Bodø

Fredag 5. juni var jeg en tur innom høgskolebiblioteket i Bodø. Gitt prosessen vi er inne i både når det gjelder bygging av Kampus Grimstad og omdisponering av arealer i D-blokka på Gimlemoen, var det prosessen rundt etableringen av læringssenteret som sto i fokus for dette besøket.

Læringssenteret/biblioteket ved Høgskolen i Bodø sto ferdig i 2005. Det fremstår som et veldig moderne, lyst, elegant og brukervennlig bibliotek - og erfaringene så langt viser at lokalene, 4000 kvadratmeter, fungerer veldig bra i forhold til studenter og ansattes behov.

HiBO opererer med runde tall og kunne opplyse at de 5000 studentene og 500 ansatte har bl. a 570 arbeidsplasser til rådighet i bibliotekarealene. Dette inkluderer, grupperom, arbeidsplasser,
stille lesesal osv. Til sammeligning er det f.eks. 196 arbeidsplasser i biblioteket her på Gimlemoen. Åpningstidene er relativt romslige 8-19 (man-torsd) og 8-15:45 på fredag.

Lørdager stengt. Det er fagutdannet bibliotekar på vakt i hele bibliotekets åpningstid.

Biblioteket er organisert i to avdelinger. Avdeling for samlinger og avdeling for publikumstjenester. Samlingsavdelingen holder til i 1. etg. mens publikumsavdelingen er lokalisert i 2. etg. Kontorene (glassvegg ut til publikumsarealene) til de ansatte i publikumsavdelingen utgjør dermed servicepunktet(ene) i bibliotekes 2. etg. Skranken med to utlånsmaskiner er plassert i første etasje.

Ellers:

  • Bibliotekets andre etasje er døgnåpen - flittig i bruk!
  • Stille lesesal mye brukt - ca. 30 plasser
  • Ikke avskjermede undervisningsområder (2 stk) ute i bibliotekarealene
  • Ingen definerte soner i åpne arealer mht støy - selvjustis!
  • Innleveringsluke rett fra hallen og inn til biblioteket
  • Tilstrekkelig med brønner (strøm) slik at alle sitteplasser kan brukes som PC arbeidsplasser

Biblioteket samarbeider ikke tett med IT-avdelingen mht tjenestetilbud. Men IT-hjelp er tilgjengelig i rimelig nærhet til bibliotekarealene. IT-avdelingen har ansvar for maskinparken og ellers vedlikehold av IT- teknisk utstyr.

Flere bilder fra høgskolebiblioteket ligger på R:\Bib\PUBLIKUMSTJENESTER\Studiebesøk\Høgskolen i Bodø

-Hanne-

fredag 29. mai 2009

Boklanseringer neste onsdag og torsdagSørbok


Neste onsdag, 3. juni 11:30 blir det lansering av boken "Å forske blant sine egne". Boken har bidrag fra min tidligere veileder Paul Leer-Salvesen og Pål Repstad. Regner med at dette blir en spennede lansering.

Bilde hentet fra hoyskoleforlaget.no

Les mer om boken her

Torsdag presenterer Paul Leer-Salvesen sin nye bok "Forsoning etter krenkelser". Dette er et spennende område som forfatteren har meget god kjennskap til. Anbefaler dem som har mulighet å få med seg denne presentasjonen.

Bilde hentet fra fagbokforlaget.no


Les mer om boken her

tirsdag 26. mai 2009

Brev från kolonien

Siv og jeg deltar i år på kurset i universitetspedagogikk, og siden fredag har vi vært på UiA sitt kloster på Metochi, Lesbos. Kurset begynte allerede før jul med en 2-dagers samling i Byglandsfjord. Det var også en samling i april, og siste del av kurset er en ukes opphold her på Metochi. Det faglige opplegget har hatt stor spennvidde, fra veiledning av studenter, bruk av case i undervisning, studenters strategi og bruk av motivasjon. Vi har altså mange interessante forelesninger som vi kan jobbe videre med i vår egen hverdag på biblioteket. 

Ellers er rytmen på Metochi slik vi kjenner den fra tidligere, med siesta midt på dagen som lader en opp til ettemiddagsøkten. Været er upåklagelig, og det har blitt litt tid til både solbading og hyggelige samtaler med resten av reisefølget. I kveld sitter vi å forbereder en 10 minutters forelesning som vi skal holde i morgen. Den blir filmet, og vi får (endelig) mulighet til å se oss selv foran klassen. 

Mer om oppholdet og kurset finner du på nettsidene til PULS (Pedagogisk utviklingssenter)

God pinse!

tirsdag 12. mai 2009

Foredrag om maskulinitet og nynazisme

I disse dager florerer det av interresante foredrag på UiA. I dag har jeg vært på et spennede foredrag med mannsforskeren Michael Kimmel. Jeg fikk med meg forelesningen om nynazister og rasister i Sverige og USA. Et par forskjeller hadde utmerket seg i Kimmels forskning av denne gruppen. For eksempel var det ikke ideologien som drev de svenske nynazistene, men snarere et ønske om å høre til. Grunnen til at valget falt på gruppen som var nynazister kunne være at denne gruppen var skumlest, og dermed var tryggere å være med i enn å være mot, eller at den hadde de beste festene.

I tillegg var aldersforskjellen mellom dem som hørte til det svenske nynazistmiljøet og det amerikanske betydelig. Mens de amerikanske mennene var i 20-30 års-alderen, var de svenske unge gutter på vei ut av miljøet i en alder av 13-16 år.


Kvinnebevegelsen blir fremstilt som lesbiske og mandige kvinner som er ute etter å ta maskuliniteten bort fra menn.Kimmel er selv jødisk og satte opp regler sammen med sine amerikanske intervjuobjekter for å forhindre at hans egen familie skulle utsettes for fare. Selv møtte han opp en time før tiden for å kunne parkere et stykke fra møteplassen og spasere det siste stykket. Intervjuobjektene forlangte at han ikke fikk bruke båndsopptaker fordi de fryktet en ”undercover” FBI-agent. Målet med denne forskningen var å prøve å forstå disse mennene og hvorfor de befant seg i disse gruppene.


Rasistbevegelsen i USA er en motstand mot at maskuliniteten blir tatt fra hvite amerikanske menn. Deres maskulinitet trues av andre mennesker som er ”for maskuline” eller ”ikke maskuline nok”.


Kvinnebevegelsen blir fremstilt som lesbiske og mandige kvinner som er ute etter å ta maskuliniteten bort fra menn.


Det amerikanske idealet for maskulinitet er å være sterk og uavhengig. Mens kvinner feirer utdrikningslag som en fest er det en mer ”begravelsesaktig” stemning over mennenes ”siste fest”. Allikevel har forskning vist at gifte menn er lykkeligere enn de single. Samtidig som at de gifte kvinnene faktisk er mindre lykkelige enn sine single medsøstere…


¨Rasistbevegelsene i USA deler seg i to hovedgrupper. Den ene fokuserer på et tradisjonelt familieliv der kvinnen er hjemme og passer barn og lager mat. Hun skal ikke ha utdannelse eller jobb. Maten hun lager skal være tradisjonell ”hvit” (de som lurer på hva ”hvit” mat er kan finne oppskrifter på rasistorganisasjonenes nettsider). I tillegg holdes barna ofte hjemme og får undervisning der, slik at de skal slippe unna multikulturalismen på de offentlige skolene. Noen av de rasistiske miljøene argumenterer med at hvite barn har blitt en minoritet ved de moderne offentlige skolene. Dermed er disse barna utsatt for mobbing.

fredag 8. mai 2009

Forelesninger som podcastUniversitetet i Stavanger, Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Oslo er de første i Norge til å få egen kanal på iTunes. De tre skolene starter et samarbeidsprosjekt der de skal publisere lyd og videoopptak fra forelesninger. Opptakene kan lastes ned og gjøre undervisningen mer tilgjengelig. Les mer på NRKbeta

Illustrasjon hentet fra Universitetet i Zürick

torsdag 7. mai 2009

Kvasir 3.0?
5. mai lanserte Kvasir sin nye søkeside. Dette er et samsøk av bilder, nettsøk osv. Ved å klikke på de forskjellige "flippene" kan man velge å bare se en av disse kategoriene.

Et kjapt søk på "universitet" gir treff i både nyheter, bilder, videoer og mye mer.

Din Side har anmeldt den nye søketjenesten her.
 
z"); pageTracker._trackPageview();