tirsdag 30. september 2008

Stort og smått fra Hurtigruta

Den årlige samlingen for uh-biblioteker gikk av stabelen på Hurtigruta 22.-24. september.

Ikke alle tok sjansen på seminar i grov sjø, men 20 optimistiske bibliotekledere var ombord da Kong Harald kastet loss fra Trondheim havn mandag formiddag - med representasjon fra Universitetet i Agder i Sør til Høgskolen i Narvik i nord. Heldigvis ble det lite sjø. Bortsett fra overfarten fra Bodø til Svolvær så var det stort sett flatt. Litt regn hadde vi, men fargene var flotte og i Tromsø var fjelltoppene strødd med melis.
Programkomiteen (Østfold, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag) hadde lagt opp et seminar med mange dagsaktuelle temaer, og programmet ga også rom for samtaler. En viktig effekt av møtene er kollegialt samvær - det er utrolig hva som kan snappes opp av aktiviteter, gode ideer, ting som en bør fokusere på. Sentralt i alle bibliotek: informasjonskompetanse, forskningsstøtte, kompetanseutvikling og utvikling av det digitale bibliotek.

Roy Gundersen (direktør BIBYS) var første mann ut med tema BIBSYS moderniseringsprosjekt, et stort prosjekt som nå er i skrivefasen. Rapporten skal være klar i november - desember. Arbeidet ledes av bibliotekdirektøren i Tromsø - Helge Salvesen. Jeg har fått med en solid referanseliste laget av BIBSYS behovsanalysgruppe - her er det artikler som er verdt å lese. Den henger jeg opp på tavlen.

Kristine Abildsnes er prosjektleder for et prosjekt om nasjonale lisenser. Prosjektet skal bl. a. foreslå inforrmasjonsressurser som bør være gratis tilgjengelig for alle - som Atekst, Idunn, NRKs arkivmateriale, digitalt materiale fra NB som ikke er i det fri.

Thomislaw Dalic og John STsihlis fra Proquest holdt et spenstig foredrag om bibliotek og Bolognaavtalen. Bibliotekene må ha kunnskap om Bolognaprosessen og vite hva den innebærer for bibliotek. Bibliotekene må ta ansvar for å skape gode læringsarenaer/læringssentre og lage gode gruppearbeidsplasser i bibliotekene. Bibliotekene må være på banen lokalt når det gjelder forskningsstøtte. Og ikke minst - bibliotekene må bidra til at e-ressurser kommer på pensumlistene. Herrene fra Proquest berørte knapt Proquest-produkter - men underliggende er selvfølgelig at de har mange gode produkter som også vi må vurdere.

Tone Moseid, avdelingsdirektør i ABM-utvikling holdt et foredrag med tittelen Bibliotekene i en digital tid: ABM-utvikling og utformingen av en nasjonal bibliotekpolitikk. Oppfølging av Norsk digitalt bibliotek-prosjektet og Bibliotekreform 2014 står i sentrum, og ikke minst arbeidet med ny Storingsmelding som skal foreligge i løpet av høsten. Denne kommer samtidig med en digitaliseringsmelding.
Et felles biblioteksøk er under utvikling, og det arbeides også med en nasjonal transportordning og revisjon av fjernlånsreglene.

Kompetansebehov i bibliotek - kompetanseutvikling har stått i fokus i de fleste store bibliotek, og har også vært et prosjekt i ABM-utvikling regi i 2008. Kompetanse står også på dagsorden på ABM sin årlige konferanse i oktober.

Statusrapport fra bibliotekene i hs-sektoren ble gjennomgått - den sender jeg ut som vedlegg til e-post. Her kan det være ideer å hente.
Hurtigruta ligger noen timer i Bodø, de ble brukt til besøk på biblioteket til Høgskolen i Bodø. Det er et av de flotteste bibliotekene på høgskoler i Norge. Jeg har sett det før, men ble like begeistret denne gangen.

Og hvordan går det på Drammensbiblioteket? Kari Fagerjord fortalte om prosessen frem til nytt bibliotek, og også mye om utfordringene som følger med samlokalisering av bibliotek fra ulike forvaltningsnivåer.

Indikatorprosjektet - også et prosjekt under ABM ble gjennomgått av meg. For øyeblikket er det 22 indikatorer som er til vurdering. Disse vil bli publisert på en blogg i begynnelsen av desember. Håpet er å få kreative innspill før et endelig indikatorsett vedtas og oversendes UHRB og biblioteksmiljøene på høring.

Lars Egeland, ny læringssenterdirektør på Høgskolen i Oslo fortalte om et par spennende prosjekt som er under arbeid der læringssenteret er aktivt inne: Førstebibliotekarprogram og Sommerskolen LATINA (leaning and teaching in a digital world). Han minnet også om NORINFOlits sommerskole som går av stabelen i slutten av juni 2009. Informasjonskompetanse på nett. To fra oss bør reise på den! Invitasjonen er ikke lagt ut på nettet ennå.

Ellers kunne han fortelle at masteren i Digital library learning (Dill) et fellesnordisk prosjekt foreløpig er utsatt.
Else-Margrethe

Bildet er hentet fra Hurtigrutens bildearkiv

mandag 29. september 2008

PDF viewer

PDFMENOT,
"A free online PDF viewer"

Eksempel

fredag 26. september 2008

Forskningsdagene 2008

På lørdag ble det arrangert Forskningstorg i Kristiansand, og i år var også UBA representert. I et hjørne av teltet rigget Tord og Henry seg til med prosjektor og rollups, og prøvde etter beste evne å besvare spørsmål fra publikum. "Kunnskapsepler" ble delt ut og folk hadde anledning til å stille spørsmål enten direkte eller gjennom konkurransen "Hva lurer du på?" (Egen sak kommer på den). Publikum var variert, fra barn og ungdom, ansatte ved UiA til lokale pensjonister.

torsdag 25. september 2008

Grensesprengende barnebok fra Belsvik


Rune Belsviks nye barnebok "Tjuven" er mye omdiskutert. Hovedpersonen "Jolver" antas å være ca 10 år og møter seksualiteten for første gang. Mange har kritisert at dette blir for grafisk, mens andre mener at denne boken er et nødvendig tillegg til norsk barnelitteratur.
Debatten har også gått rundt denne boken på Biblioteknorge.
Her er det bare en ting å gjøre - les boken og gjør opp din egen mening!
-Hilde

onsdag 24. september 2008

Til skræk og exempel

I kveld kl 19:00 holder Terje Sødal (universitetslektor på historie) foredrag fra og om sin nye bok: "Til Skræk og Exempel : Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder c a. 1550-1700". Boken er bestilt til biblioteket og den utgis på det lokale forlaget Portal.


Foredraget kommer til å ta opp hvordan forbrytelsene fordelte seg geografisk, sosialt og kjønnsmessig fra 1600-tallet med noen linjer frem i tid.
Norges aller siste herettelse ved bål og brann skjedde forøvrig i Randesund...

Foredraget blir holdt i B1 001. Håper at mange av dere kommer!

mandag 22. september 2008

Gaute Heivoll i Sørbok


Tirsdag 23.09 klokken 11.30 vil forfatter Gaute Heivoll være til stede hos Sørbok Gimlemoen og samtale med professor May-Brith Ohman Nielsen om sin siste bok ”Himmelarkivet”.

Gaute Heivoll vant Sørlandets litteraturpris 2008 for boken ”Dr. Gordeau og andre noveller”

Bergens Tidende om Heivolls siste bok

NRKs radiofront om bibliotek

Gårsdagens Radiofront ble nevnt under morgenkaffen, da temaet var fortellinger om biblioteket.

"P2s søndagsprogram Radiofront ser på verden og kulturen i vid forstand. Elite- eller massekultur; ingenting er for høyt eller lavt, tungt eller lett for Radiofront."

Programmet går i reprise tirsdager kl 20.30 i P2, eller du kan høre det via NRKs nettradio

søndag 21. september 2008

"Universitetet i Oslo er nettsinker"


I kjølvannet av et nyhetsinnslag om en professor ved UiO som podcaster, setter NRK beta fokus på organisasjoners bruk av eksterne webverktøy. Meningene er delte også i vår institusjon. Når skal man benytte ferdige verktøy som finnes der ute og når skal man bygge egne løsninger? Mer på NRK beta

tirsdag 16. september 2008

Store Norske leksikon blir reklamefinansiert

Store Norske leksikon (snl.no) vil fra nyttår være gratis tilgjengelig for alle, samtidig som SNL åpner for redigering av sine artikler. Inntektene skal nå hentes fra salg av reklame på nettsidene. Høres dette ut som en kjent forretningsmodell? Les mer på NRK Beta

Fra før er Caplex nettleksikon (Cappelen ) fritt tilgjengelig, noe det allerede var da det ble lansert i 2000. 

fredag 12. september 2008

Ukens pensjonister

Forrige uke var det Ragnhild som takket av, i dag ble det markert at Svein Gunner og Jørn forlater biblioteket. Som Ragnhild, blir også Svein Gunner pensjonist. Jørn skal seile videre til Kr.sand folkebiblioteket, hvor han blant annet skal jobbe som IT-ansvarlig (tilnærmet lik en pensjonist-tilværelse red.anm). Det er med andre ord mye kompetanse som har forlatt skuta denne høsten, og vi vil uten tvil savne å ha både kunnskap og personene blant kollegiet.

mandag 8. september 2008

Kampus Grimstad 2010

Høsten 2010 skal Kampus Grimstad stå klart til å ta imot 2500 studenter. Bramseil har vært på inspeksjon i det som skal bli det nye læringssenteret og bibliotek, og som får en sentral plassering på den nye kampusen. Les mer om Kampus Grimstad


Ragnhild takket for seg

1. september var det 50 år siden Ragnhild først startet opp som praktikant. Nå har hun blitt pensjonist, og forrige onsdag var det markering og festlunch på Gimlemoen med gamle og nye kolleger.

Google 10 år


7. september 1998 flyttet gründerne Larry Page og Sergey Brin til sitt første kontor – en garasje i Menlo Park, California. De to studentenes studieeksperiment med en ny søkemotor skulle bli internetts første virkelige gigantsuksess, og fortsatt har ingen andre kunne oppvise maken.

I dag står Googles ledelse fast på sine ambisjoner om å organisere all verdens viten, noe som
de har estimert vil ta 300 år.

Men til tross for 10 år med eventyrlig suksess truer mørke skyer i horisonten -
les mer om jubilanten i Mandag morgen (27) 08/09/08
 
z"); pageTracker._trackPageview();