mandag 16. november 2015

Bibliometri og informasjonskompetanse

Som leder av Universitets- og høgskolerådets biblioteksutvalgs arbeidsgruppe for forskningstjenester, står Hilde i spissen for nasjonalt Bibliometriseminar i Oslo 16.-17. november 2015. Terje og Jimi deltar på seminaret fra UBA.


10.00-10.15 – Velkommen v/ Dagmar Langeggen (UHR, bibliotekutvalget)

10.15-11.30 Innføring i bibliometri. Indikatorer og god praksis i analyser, evaluering og administrasjon av forskning. Gunnar Sivertsen (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)

Del 1. Innføring i bibliometri. Om å undersøke: Forskningsaktivitet – Fagprofiler – Gjennomslagskraft i senere forskning – Forskningssamarbeid. Med norske og internasjonale eksempler.
Del 2. Bibliometri i forskningspolitikk, forskningsevaluering og forskningsadministrasjon. God og dårlig bruk av bibliometri. Leiden-manifestet. Spesielle hensyn i humaniora, samfunnsvitenskap og teknologi.
11.30-12.30 Lunsj

12.30-12.45 Nasjonal infrastruktur for bibliometri. Stig Slipersæter (Norges Forskningsråd)

12.45-13.30 Bruk av bibliometri ved universiteter og høyskoler – Hva gjør vi – typiske aktiviteter. Herman Strøm (Universitetet i Oslo) og Fredrik Kavli (Norges Handelshøyskole)

13.30-14.15  A comparison of coverage and citation matching in Google Scholar, Web of Science and Scopus. Peter Sjögårde (KTH Biblioteket)

14.15.14.30 Pause

14.30-15.15 Forskernes digitale nærvær og identitet. Susanne Mikki og Marta Zygmuntowska (begge Universitetsbiblioteket i Bergen)

15.15-16.00 Altmetrics: general introduction and discussion. Rodrigo Costas Comesaña (Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden)

16.00 Mulighet for innsjekk

19.00- Middag Dag 2, 17. november

09.00-10.30 Demonstrasjon og utprøving av verktøy. Databasen Web of Science og analyseverktøyet Incites. Lea Lipitakis (Thomson Reuters)

10.30-11.00 Pause

11.00-12.30 Demonstrasjon og utprøving av verktøy. Databasen Scopus og analyseverktøyet Scival. Floortje Flippo (Elsevier)

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Demonstrasjon og utprøving av verktøy. CRIStin-rapporter. Tanja Høvin (CRIStin)

14.40-15.30 Vitenskapelig publisering i UH-sektoren. Muligheter for analyser basert på NSDs statistikk (DBH),  Bjarne Mundal (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD))

15.30-15.45 Oppsummering og avslutning
 
z"); pageTracker._trackPageview();