onsdag 3. mai 2017

En halv million Oria-søk i 2016Kollega Ellen gjorde oss  oppmerksom på tjenesten Datawrapper. Her kan man enkelt lime inn data og få en visualisering som enkelt kan embeddes i ulike nettsider. Tjenesten er gratis å benytte, ta kontakt med Digitale tjenester hvis du vil prøve tjenesten.

Sosiale medier ved UB - Arbeidsplan og status

Hvorfor rapport allerede etter én månede?

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.39.21.pngSosiale mediegruppa (SoMeUB) ble konstituert 27.03.2017 og er i gang med å drifte og utvikle UBs kontoer på Facebook, Instagram og Twitter ut fra retningslinjer godkjent av ledermøtet og bibliotekdirektøren: “Sosiale medier ved Universitetet i Agder 09.03.12. og arbeidsplan. Det skal i følge retningslinjene evalueres hvert halvår med deadline 1. november og 1. mai. Da SoMeUB nylig har begynt sitt arbeid blir det prematurt med en full evaluering 1. mai 2017, men vi ønsker likevel å lage en statusoppdatering der vi viser til statistikk fra  Facebook, Instagram og Twitter ut fra innebygd analyseverktøy plattformene. Gjennomgangen viser behovet for eksterne analyseverktøy og SoMeUB vil før neste rapportering komme med forslag til hvilke verktøy som kan benyttes med kostnadsoverslag.

På side tre og fire  i Retningslinjene (se faksimile) er det listet opp hva skal evalueres. I denne første oversikten velger vi å se på: Antall følgere, likes/emneknagger så langt det går samt noen eksempler på hva innebygd analyseverktøy/gratisverktøy kan tilby av (begrenset) informasjon for å:

 • å lage en fullverdig rapport fra UBs deltagelse i sosiale medier 1. november 2017
 • evt diskusjon i/med ledelsen
 • Skjermbilde 2017-04-25 kl. 07.52.57.pngdiskusjoner og videre arbeid i SoMeUB
 • få innspill fra andre UB-ere på hva/hvordan måle (rapporten legges ut på Bramseil)

Instagram
@UBAgder opprettet konto på Instagram 07.01.2014. som er en gratis fotodelingstjeneste og sosialt nettverk som ble lansert i oktober 2010.

Status 25.04.2017:
 • Innlegg: 547
 • Følgere: 1134 og sammenligning
 • @UBNORD Følgere: 61
 • @NTNUUB Følgere: 231
 • @UBUIT Følgere: 338
 • @UIB_UB Følgere: 588
 • @UBAGDER: Følgere: 1134
 • @UBOSLO Følgere: 2005
 • Følger: 2562


Instagram har ikke godt innebygget analyseverktøy. Til neste rapport ønsker vi å teste ut noen eksterne analyseverktøy vi kan bruke over tid. Her er et eksempel på et gratisverktøy som lar oss se interaksjon de de siste dagene, websta.me:

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 08.48.23.png
Skjermbilde 2017-04-25 kl. 08.50.12.png


Twitter
en mikrobloggingtjeneste som lar brukerne sende og lese andre brukeres oppdateringer/tweets, som er meldinger bestående av inntil 140 tegn, med bilder, filmer og lenker. Twitter ble lansert i 2006. UB oppretter konto ti år etter, 19.02.2016.
Status 25.04.2017:
 • Innlegg: 2854
 • Følgere: 892 og sammenligning:
 • @HVLBIBLIOTEK: Følgere: 178
 • @HSNBIBLIOTEKET Følgere: 384
 • @UBTROMSO Følgere: 412
 • @UBISTAVANGER Følgere: 842
 • @UBAGDER Følgere: 892
 • @NTNU_UB Følgere: 926
 • @HIOALSB Følgere: 1058
 • @UIB_UB Følgere: 1476
 • @UBOSLO Følgere: 1793

 • Følger: 906


Til neste rapport skal SoMe-gruppa foreslå et eksternt analyseverktøy et alternativ er twitonomy.com, der vi har følgende tall for @ubagder sine 10 måneder på twitter i 2016, som kan gi en pekepinn på graden av interaksjon:

 • User mentions: 0,23 per tweet
 • Tweets retweeted: 10,9 % of tweets
 • Tweets favorited: 12,7 % of tweets
 • Replies: 3 % of tweets of tweets
 • Hashtags most used: #UiAgder #akademiskskriving #kildekritikk #studiestartuia #informasjonskompetanse #bibliotek

Mest retvitret tweet:

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.01.18.pngFacebook:
er et gratis nettsamfunn som ble lansert for universitetsstudenter i 2004. Når opprettet UB side på Facebook?
Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.19.46.png

Som Instagram og Twitter har heller ikke Facebook noe godt innebygget analyseverktøy som lar oss måle aktivitet, likes, følgere og involvering over tid. Til neste rapport skal SoMe-gruppa foreslå et eksternt analyseverktøy også for dette sosiale mediet. Vi ønsker også å benytte oss av sponsing/betalte innlegg og ønsker også å rapportere statistikk på dette.


Konklusjon:

Den nylig konsituerte SoMeUB er i gang med å drifte og utvikler UBs kontoer på Facebook, Instagram og Twitter ut fra Retningslinjer godkjent av ledermøtet og bibliotekdirektøren. Gruppa ønsker å rapportere nå for å skape oss et bilde av status i UBs sosiale medier, ha et grunnlag for diskusjoner internt ved UB og å ha et grunnlag å rapportere ut fra 1. november 2017, der vi skal se på nærmere på
 • Følgere
 • Likes/kommentarer/RT/emneknagger
 • Bruk av statistikk/analyseberktøy
 • Brukerundersøkelse
 • Fokusintervju/Gruppeintervju
 • Kvalitative analyser av innhold og kommentarer

UB Grimstad/Kristiansand 25.04.2017 
Jimi, Line, Roger og Birgitte

torsdag 27. april 2017

Søking i en ny tid


Kari og jeg har deltatt på et seminar på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Jeg synes alle temaer var interessante, og alle foredragsholdere var inspirerende å lytte til.

For egen del vil jeg likevel framheve Kenn Bicknell fra County Metropolitan Transportation Authority Library & Archive. Det er ganske utrolig hva han og hans ene kollega klarer å tilby de offentlige ansatte og publikum av bredde og kvalitet i tjenestene!

Arve Søreide og Jonas Svartberg Arntzen fortalte om arbeidet med nytt biblioteksystem ved Deichmanske bibliotek. De har valgt KOHA, som er en åpen programvare. De la ikke skjul på tidvis frustrasjon, både i kollegiet og blant brukere, men de mener at utviklingen går i riktig retning. Deichmanske bibliotek har valgt å gå forsiktig ut og utvikle ny funksjonalitet i det stille. På den måten har de gjort det lettere for seg sjøl og øker muligheten for fornøyde ansatte og brukere. Det ryktes at Bergen Offentlige Bibliotek også har valgt KOHA. Og Kristiansand folkebibliotek må jo også bytte ut Aleph. Nye måter å samle og presentere data på, og nye tjenester, vil være inspirerende for oss som bruker andre systemer.

Ifølge Marthe Øynes har søkeverktøyet ved de fleste institusjoner, ikke bare bibliotek, nokså mye å gå på. Det var mye å lære om presentasjon av trefflister og innholdet på nettsider!

Til sist vil jeg nevne Trond Myklebust som leder et digitaliseringsprosjekt ved NB. Bokhylla vil snart framstå i ny og bedre utgave. Beta-versjonen er tilgjengelig her.

Her kan du se presentasjonene


fredag 7. april 2017

Snorre leder UiA-prosjekt

I dag er vi stolte av Universitetsbibliotekar Snorre Halvor Djupedal som leder UiA-prosjekt #FellesFørstelinjetjenester #KickOff #UBAgder 

torsdag 6. april 2017

God førpåske!

5 påskeegg deles ut denne uka ved UB - delta på konkurranse - to igjen! 🐥🎓🎉 #AkademiskPåskeegg 

onsdag 29. mars 2017

SoMe-gruppa konstituert - bli med på FørpåskeQuiz #UBAgder


Mandag denne uka ble SoMe-gruppa, bestående av Jimi Thaule, Line Cecile Sirnes, Roger Fromreide-Nessler og Birgitte Kleivset /leder, konstituert. 

Vi takker Dina og Jesper (og oss selv :-P) for godt arbeid med et grunnlagsdokument, og har følgende tilføyelser/utarbeidelser konkrete av arbeidsoppgaver. 
 • SoMe-gruppa drifter @UBAgder-kontoer på Facebook, Twitter og Instgram, og tar kontakt med @UiAgder angående kurs og veiledning angående utprøving av Snapchat.
 • Gruppa utarbeider en første SoMe-rapport til innen 1. mai 2017
 • Vi ønsker INNSPILL fra alle virksomhetsområder til hva vi kan dele i SoMe framover - ta kontakt med oss om smått og stort.
 • Vi starter med påskequiz hele uke 14 - kom gjerne med tips til spørsmål vi skal stille, måter å engasjere studenter og ansatte på. Vår foreløbige tanke er å ha ett spørsmål som vi deler på UBs SoMe-plattformer hver dag, og trekke ut en vinner hver dag som får et #AkademiskPåskeegg

Arbeidsplan for redaksjonsgruppen

1.       Hyppighet av posting på UBs kontoer: Minimum tre innlegg i uken (vi arbeider med synergier/flerdeling Facebook/Twitter/Instagram
2.       Innholdstyper og 
3.       Forslag til samarbeid med de enkelte virksomhetsområder ved UB: 
o   (e)Samlinger -> Birgitte samsnakker med Anne-Åse og Henry
o   Informasjonskompetanse -> Birgitte holder løpende kontakt med Fag & Formidling m/Hilde
o   Kurs/Arr/Utstillinger/Åpningstider -> Jimi/Line/Birgitte holder løpende kontakt med Publikum/Lone
o   “On this day” / Fatisk / Feelgood -> Dagansvarlig i SoMe-gruppa 
o   Markedsføring ->  Jimi holder kontakt mot Markedsføringsgruppa
4.       Utarbeide samtykkeskjema: Vi drøfter dette på møte med @UiAgder
5.       Rydde i relevante følgere/ting vi følger: Jimi sjekker Facebook, Twitter OK, Line sjekker Instagram
6.       Forslag til ressursbruk Gruppas medlemmer har SoMe-vakt én dag i uka, som kombineres med andre løpende arbeidsoppgaver:
Mandag: Roger
Tirsdag: Birgitte
Onsdag: Line
Torsdag: Birgitte
Fredag: Jimi og publiserer da på alle plattformer så langt det lar seg gjøre. Vi evaluerer denne arbeidsmetoden i juni. Fram til sommeren arbeider vi «organisk» med ulike innholdstyper, slik at vi får gode erfaringer å bygge på når vi skal sette opp en SoMe-plan for høsthalvåret. Studentvakt: Forslag fra SoMe-gruppa om å engasjere én studentvakt på hver Campus? Kan SoMe-erfaring evt etterspørres mht utlysning av studentvaktstillinger. Samarbeid Kommunikasjonsavdelingen @UiAgder – vi inviterer til et møte med SoMe-gruppa sentralt, og lar oss gjerne inviterer årlig til Kommunikasjonsavdelingen. Samarbeid UB-ledelse: SoMe-leder ønsker å holde løpende kontakt med UB-direktør og inviterer til et første møte med ham i april der ovennevnte plan gjennomgås og diskuteres.

Undertegnede forsker også på SoMe for tiden: Klikk her for en statusrapport. 
onsdag 22. mars 2017

Gratulerer professor Unni Langås!

Vi har tidligere gratulert UiA-forsker Petter Mathisen ved Pedagogisk Utviklingssenter - PULS med nominasjon til «Årets tidsskriftartikkel». Det viser seg at også UiA-professor Unni Langås er nominert med artikkelen "Det indeksikalske bildet," som du finner i ORIA. Gratulerer så mye, Unni! 👍🏽🎓🎉

Besøk av UBO

UB har i dag besøk av ledere og koordinatorer fra Forsknings og Undervisningsstøtte UiO : Universitetsbiblioteket. Takk til ledere Hilde Johannessen​ og Eystein Gullbekk​ som rigger opp UB-treff slik av vi får snakket om informasjonskompetanse, forskningsstøtte, undervising på tvers av institusjoner! 👍🏽🎓📚🎉

onsdag 15. mars 2017

Årets artikkel

💪🏽🎓🎉 UB gratulerer UiA-forsker Petter Mathisen ved Pedagogisk Utviklingssenter - PULS - ved Universitetet i Agder​, som sammen med forsker Cato Bjørndal ved Universitetet i Tromsø er nominert til «Årets tidsskriftartikkel» 2016. Du finner artikkelen i ORIA: uia.no/bibliotek

- Takk til Lone for tips - kom gjerne med tips til Line, Jimi, Roger og undertegnede om du har saker vi kan dele fra UBs SoMe-plattformer! - Og gå gjerne inn og lik det som deles! :)

mandag 13. mars 2017

Delrett.no

Nettstedet DelRett.no kommer i ny utgave, og torsdag 21. mars deltar jeg på seminar i regi av Norgesuniversitetet som skal sette "fokus på hvordan høyere utdanning blir bedre med mer deling." Mitt foredrag har fått tittelen: "Biblioteket er et verb – UH-biblioteks digitale rolle i en akademisk delingskultur" på Norgesuniversitetets seminar: Opphavsrett i undervisning: Del mer, del bedre, DelRett.

Beskrivelse av seminaret: "Deling og gjenbruk av digitale ressurser er viktig for bedre utdanningskvalitet. Nettstedet DelRett, som Norgesuniversitetet driver sammen med Senter for IKT i utdanningen, bidrar til at opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser. Nå har DelRett kommet i ny drakt med nye veiledninger. Vi feirer med dette seminaret, som setter fokus på hvordan høyere utdanning blir bedre med mer deling."

I påfølgende paneldebatt skal det svares på (gi lyd om du har gode eksempler/tips som jeg kan ta med fra UBA)

- Gitt de perspektivene du har lagt fram, hvordan kan DelRett være nyttig for deg?
- Studenter lærer ikke nok til å publisere åpent på nett fordi de i oppgaver ofte publiserer bare på undervisningsstedets lukkede områder. Dette blant annet fordi undervisere er usikre på hva som er lov. Dette fører til at mange går inn i arbeidslivet uten erfaring med å finne innhold med frilisens, eller å undersøke hva de kan bruke av andres materialer, eller kunnskap om åndsverksloven. Hvordan kan dette endres til det bedre? Har du konkrete eksempler på oppgaver som gir slik kunnskap og erfaring?

Les også Fvn-kronikken: Biblioteket er et verb.
 
z"); pageTracker._trackPageview();