fredag 17. desember 2010

Takk til IT-hjelp!

Jeg har nettopp lånt en kopi av Office 2010. - Helt gratis for ansatte ved UiA å installere på sin private datamaskin! Det kaller jeg god sørvis! :-) IT-hjelp har flere plater til låns hvis du vil installere i helgen.

mandag 13. desember 2010

Lucia behørig feiret

To Luciaer manifesterte seg i Bibliotekets indre gemakker i dag den 13. desember, Birgit hadde bakt deilige Lussekatter. Neste år blir det vel tur ut i biblioteklokalene?
Varför firar vi Lucia? kan man undre seg og få gode svar på i denne publikasjonen formoder vi.

fredag 10. desember 2010

Eksamenstid og juletid med iPad

I dag brukes UBs 15 nyinnkjøpte iPader på eksamen for en kurs i Multimodale tekster i skolen. Elise Seip Tønnessen tok kontakt med Lesebrettprosjektet angående muligheten for å dele ut et lesebrett som 'vedlegg' - slik at hver av studentene fikk muligheter til å analysere og kommentere en digital fortelling.

Arthur og Henry kastet seg rundt og merket og klargjorde iPadene til dette formålet, og vips ble også dette juletreet laget i landskapet utenfor Arthurs kontor!

iPadene skal ikke lånes ut i jula, og vi oppfordrer derfor de av UB-personalet som er lystne på en iPad-jul til å låne med seg ett hjem i ferien. Ta evt kontakt med Lesebrettprosjektet.

Mandag blir det møte med våre samarbeidspartnere om hvordan utprøving av brett skal foregå våren 2011. iPadene tenkes lånt ut til utvalgte studenter ved Master Samfunnskommunikasjon og Informasjonssystemer.

onsdag 8. desember 2010

Arbeidssky?


Eller er det "nettsky" det heter? Wallwisher ser uansett ut til å være en praktisk måte til å diskutere og idemyldre sammen med andre, eller simpelthen lage en oppslagstavle for seg sjøl. - Enkelt å opprette en "vegg", og du velger sjøl om du skal åpne for andre.
Her er UBAs vegg. Kanskje det er lurt å merke lappen med @[tema] som i Twitter? På den måten blir det lettere å få oversikt.
Bare dobbelklikk på veggen for å skrive en lapp. Lappen kan flyttes rundt på veggen. Dobbelklikk også på "Anonymous" for å skrive inn navnet eller kallenavnet ditt.


torsdag 2. desember 2010

Nytt abonnement: bildedatabase for UiA


Universitetsbiblioteket tegner abonnement på bildedatabasen Colourbox 
Det innebærer at studenter og ansatte ved UiA fritt kan benytte databasens bilder, videoer og grafikk til studentarbeid, publikasjoner, på nettsider, markedsføring og i undervisningssammenheng.
Colourbox har spesialisert seg i europeiske- og skandinaviske illustrasjonsbilder. Det er en dynamisk database som oppdateres med over 10.000 nye profesjonelle bilder hver måned. Høgskolen i Molde og Universitetet i Tromsø er blant andre utdanningsinstitusjoner allerede tilbyr en slik tjeneste. 


I tillegg til å kunne tilby en nytt produkt,  håper UB med dette å øke bevisstheten rund digitale bilder og opphavsrettigheter. Mer informasjon følger nå abonnementet er på plass. 

Konferanse om lesebrett

November startet opp med en konferanse i Trondheim om lesebrett. Det var UB-miljøet på NTNU som hadde tatt initativ til samlingen. Det som i utgangspunktet var planlagt som et uformelt møte, ble til slutt en dagseminar hvor også forlagene var representert. 


Utover Arthur og Henrys presentasjon av UBAs eget lesebrettprosjekt, var det mange interessante innlegg fra hele landet.

Grunnskolelærer og masterstudent ved NTNU Morten Oddvik delte sine erfaringer med lesebrett og iPad. Alle applikasjonene åpner flust av muligheter for ham, og  og kunne til tider til og med virke distraherende. Det er vel et syn vi deler med ham. Fra Oddviks egen erfaring som lærer er myten om digitale innfødte litt ensidig. I kommende generasjoner langt fra alle ferdig utlært på IKT-fronten, men kompetansen befinner seg et sted mellom lærer, elev og bibliotekar. Avsluttet med noen interessante tankter rundt hvordan fremtiden kan se ut.

Våre kolleger ved UB i Oslo kastet seg på et tidlig stadie på lesebrett-bølgen, og begynte med å låne ut brett uten innhold. Fikk mye oppmerksomhet da de utstyrte en geologi-klasse med iPader tidligere høst. Prosjektet var sponset av Akademika.

UBiS har nylig satt ned en arbeidsgruppe, men har lenge avventet litt for å se hvilke erfaringer andre miljøer gjør seg. Har som mål å kunne tilby våre brukere et tilfredsstillende utvalg av e-dokumenter på en tilfredsstillende måte. Ønsker å være beredt når brukere kommer med sine lesebrett.

NTNUs universitetsavis: Heftig og iPad-begeistret

Øvrige lenker til presentasjoner blir lagt ut fortløpende
 
z"); pageTracker._trackPageview();