søndag 30. mai 2010

lørdag 29. mai 2010

"Ja - De Penga" - andre dag

Det var en viss spenning før andre dagen av konferansen pga. mulig streik. Heldigvis ble det jo ikke noen streik så programmet kunne gå som planlagt. Fokus andre dag var i stor grad knyttet til praktiske råd og vink når det gjelder forhandlinger med utgivere. Jeg synes innleggen fra Liam Earney, JISC, Anna Lunden, BIBSAM og Arne Jakobsson, UiO ga mange gode råd om hvordan en skal gå fram i dialog med våre leverandører. Selv om vi i stor grad benytter avtaler som er forhandlet fram av ABM-Utvikling har vi også en del direkte kjøp.

Det andre temaet var knyttet til arbeidet med å få på plass nasjonale lisensavtaler når det gjelder sentrale resurser. Ingar Lomheim, NTNU er leder av et utvalg som arbeider med disse spørsmål på vegne av Universitets og høgskolerådet (UHR). De har valgt en mere praktisk og konkret tilnærming en først tenkt. I samarbeid med ABM-U forhandler de med Elsevier for å på plass en nasjonal avtale for Science Direct. Denne ressursen er den desidert mest kostbare vi har og utgjør alene over 50% av de totale kostnadene for avtalene son ABM håndterer. I denne sammenhengen vil en nasjonal lisens være begrenset til UH sektoren samt statlige forskningsinstitusjoner. Forhandlinger med Elsevier pågår fortsatt, det er opplagt også en utfordring å komme fram til en rettferdig fordeling av kostnadene. Idag betaler de eldre universitetene en meget stor del av regningen siden prisen i stor grad er knyttet til historiske abonnementer.

Som de fleste kjenner til skal konsortiegruppen ved ABM over i en ny organisasjon knyttet til Kunnskapsdepartementet sammen med NVI. Uansett det organisatoriske vil det viktige arbeidet med konsortiearbeidet fortsette. Det vil også bli nye seminarer med tema knyttet til dette sentrale området.

Til slutt vil jeg bare gratulere ABM-U med et meget velykket seminar! Peker til presentasjonene vil komme etterhvert.

torsdag 27. mai 2010

Videokamerakurs

Igår var Reidar og Ellen på kurs i bruk videokameraet som IT har kjøpt inn et større antall av (FlipVideo - Ultra HD - 2 timers opptak) Disse skal være til utlån for både studenter og ansatte fra "IT- skranken" som blir samlokalisert med biblioteket fra høsten av. Dersom noen ønsker å låne før den tid, ta kontakt med Inger Kristiansen i IT avdelingen

Kameraet var lite og hendig - men gir god HD billedkvalitet. Med kameraet følger et enkelt program for redigering av opptakene. Du kan klippe i opptakene, legge til lyd og musikk mm. For de som er kjent med videoredigering vil nok programmet være for grunt - men for nybegynnere en god start. Standard filtype: WMV format (Windows movie). De enkelte klippen blir lagret i MP4 format. Se test fra DinSide

Kurset ble holdt av Rolf Sigurd fra IT/Medietjenester. Han åpnet med å gi noen sentrale tips i fohold til opptak
 • vanlig feil er å ta bilde i feil posisjon
 • ikke ta opptak i motlys
 • lyd er viktig - med kameret følger ikke ekstern Mik - så du må gå nærme nok for opptak av lyd.
 • ikke ZOOM - gå heller nærmere!
 • intervjuobjektet - unngå å se rett inn i kameratet, plasser i riktig posisjon

Vi fikk så teste ut kameraet - og etterpå redigere klippene vi tok. Med programmet følger enkel opplastningsmetode til Youtube- har du opprettet konto der er det bare to klikk og filmen er lastet opp der. Vi har slettet vår film, men her er eksempler på filmer laget ved hjelp av samme videkamera

Ja, de penga - høydepunkter første dag

Etter første dag av ABM-utviklings konferanse "Ja, de penga" må en bare gratulere med et solid program !

Det første grundige og nyskapende innlegget var av Ian Rowlands som underviser ved University College London. Han kunne presentere helt ferske forskningsresultater som kan påvise en klar og meget entydig sammenheng mellom graden av bruk når det gjelder e-tidsskrifter og institusjonenes produksjon av ny forskning. De siste resultatene fra dette prosjektet RIN vil bli publisert senere i sommer.

Etter interessante innlegg fra Ove Sundby (ABM), Elsevier og Universitetsforlaget var det et stort nytt høydepunkt til slutt når Jørn Hurum presenterte sitt syn på åpen tilgang til vitenskapelig informasjon (Open Access). Hurum er jo særlig kjent for sitt fremragende arbeid med formidling av forskning når det gjelder paleontologi ( dinosaurer på Svalbard og fossilet IDA )

Det hadde vært flott om alle våre vitenskapelige ansatte kunne vært tilstede og hørt på Hurums presentasjon som på en frisk og morsom måte argumenterte for at forskerene må gjenerobre det vitenskapelige publiseringssystemet.

Ny rapport fra andre dag av konferansen følger !

tirsdag 18. mai 2010

Hvor surfet statsministeren i dag?

Allerede i 1814 sikret grunnloven offentligheten innsyn i Stortingets saksgang - oppsiktsvekkende i datidens Europa. I dag ble Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er lansert som den første av sitt slag i verden. – Fra og med i dag kan alle nå bestille innsyn i sentralforvaltningens dokumenter. Før var det kun journalister som kunne gjøre dette. OEP er åpenhet og demokrati i praksis, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. Omtale Bergens Tidende
Gå til OEP
Pressemelding fra departementet

Bilde: CC Statsministerens kontor


HL

Sosiale medier i biblioteket

Tirsdag 4. juni snakket Karen Marie Øvern om "Sosiale medier i bibliotek" på Lyngørporten. Biblioteket ved Høgskolen i Gjørvik, der Øvern er ansatt, bruker sosiale medier til å treffe brukerne der de er, lage en arena for samhandling og tilbakemeldinger til biblioteket. Biblioteket har profiler på Twitter, Blogger, Facebook og Youtube. Du kan se hele presentasjonen under, da Karen Marie deler den med oss på sin profil i det sosiale mediet Slideshare. Karen Marie har også blogget om seminaret.

onsdag 12. mai 2010

Kurs i presentasjonsteknikk

Tirsdag 11. mai arrangerte NBF Vest-Agder kurs i presentasjonsteknikk for bibliotekarer. Dette var utrolig nyttig for de av oss som driver med fag og formidling. Kursholderne var UiA-ansatte Jens Nærbøe og Hæge Johannessen.

En god foreleser er:
 • Godt forberedt - uten manus
 • Engasjert
 • Entusiastisk
 • Strukturert og setter rammer og gjør sin presentasjon forutsigbar.
Gode tips i forberedelsesprosessen:

 • Skrive ned det man skal presentere
 • Prate med andre om stoffet
 • Lese stoffet høyt for seg selv
 • Tegne tankekart for å visualisere
 • Øve på å skape overganger
 • Gjør pusteøvelser før foredrag om du er nervøs - det er avslappende og gir hjernen surstoff
Den største feilen mange gjør er å holde på for lenge, men man bør satse på å ha nok stoff, hvis ikke er sjansen stor for at man blir nervøs, snakker dobbelt så fort og går tom for stoff lenge før tiden.

Det er viktig å kompansere for det man ikke mestrer. Hvis man sliter med å holde blikkontakt, bør man for eksempel forberede seg bedre. Et annet tips er å unngå blikkontakt og holde blikket festet ved tilhørernes panne eller hår, eventuelt et punkt bak i lokalet. Hvis man er nervøs er det også lurt å skaffe seg en "alliert" i publikum, Et menneske man kjenner litt fra før som man kan ha blikkontakt med.

Forstyrrende elementer vil alltid finnes på forelesninger. Statistikk tilsier at 20% liker deg ganske enkelt ikke, 20% har bagasje med seg hjemmefra de ikke klarer å legge bort under forelesningen. Et tips for å fange oppmerksomheten når man skal begynne å snakke er å ringe i en liten bjelle. Videre kan det være lurt å gjøre det klart fra starten av om man plages av at tilhørerne surfer på nettet mens de hører på. For å unngå dårlig stemning bør dette gjøres med humor.


Det er viktig å være tydelig på når forelesningen begynner og slutter. Den kan begynne med et ring i en bjelle og avslutte med et "takk for meg". Forelesningen bør være strukturert og forutsigbar. I begynnelsen av timen er det lurt å presentere hva man vil snakke om og hvor lenge man skal holde på. Her er det også lurt å stille innledningsspørsmål. Strukturen bedres om man legger opp til 3 hovedpunkter. Disse bør repeteres ved slutten av forelesningen. Ikke overvurder ditt publikum. Det er ikke alle som kan det du kan!

Kort oppsummert; fortell hva du skal gjøre og hvor lang tid det kommer til å ta. Gjør det, og oppsummer!


Tanker har mye å si for hvordan man opplever å skulle stå foran publikum. Sier man til seg selv at det kommer til å gå dårlig, utvikler denne tanken seg til en følelse og man gruer seg til å holde kurs eller forelesninger. Mange ganger vil en dårlig opplevelse generere negative tanker som man gjentar i sitt indre til man selv tror på det. En mestringsteknikk for dette kan være å bestemme seg for å erstatte den ene negative tanken med 3 positive. Fokuser heller på det som gikk bra i din presentasjon!
 

Hvordan takle vanskelige spørsmål som man ikke kan svare på?
En teknikk er å anerkjenne personen som stilte spørsmålet. "Det var et godt spørsmål! Jeg vet ikke svaret, men jeg kan finne det ut". Eller man kan bruke dette til å engasjere resten av forsamlingen. "Er det noen andre som kan svare på dette?".

Det kan føles ubehagelig å stå foran en forsamling når man ikke er vant til det. Noen kan finne hjelp i å støtte seg til en stor, skrive på en tavle eller bruke powerpoint. Glemmer man hva man skal si er det lurt å ha med seg et manus. Mange ganger vil bare tanken på at man har dette ankeret tilgjengelig være nok. Får man bruk for manuset kan man åpne for at publikum diskuterer seg i mellom et par minutter eller bare si at man må sjekke noe. Selv om stillheten kan virke truende for den som står foran en forsamling, vil dette kanskje bare være et kjærkomment avbrekk for dem som hører på. Tiden går langsommere for den foran publikum enn publikum selv.

Det er vanlig å unnskylde seg i begynnelsen av en forelesning dersom man mener at man ikke har brukt nok tid på å forberede seg, men det bør man IKKE gjøre. Det er uinteressant for publikum og det øker ikke entusiasmen etter å høre foredraget.

Status for prosjekt E-pensum (LA2020)


Dette er en av våre tre prosjekter i regi av LA2020. Totalbudsjettet er på 172.000 kr. Deltakere i prosjektgruppen:

Arthur N. Olsen (prosjektleder)
Birgit Augland
Lone Bak
Kirsti Larsen
Pål Øverland

Medlemmer i styringsgruppen:
Else-Margrethe Bredland
Anne-Åse Kallhovd
Henry Langseth

Prosjektet kom igang ca. 1 desember 2009

Følgende aktiviter er utført:

1) Innhenting av informasjon angående andre aktuelle prosjekter ved universitets- og høgskolebibliotek

2) Vi har kartlagt ulike e-bok plattformer. Fra tidligere har UBA hatt tilgang til en stor samling av e-bøker fra leverandøren Ebrary. Andre aktuelle leverandører som er vurdert er Amazon ( i hovedsak til lesebrett), Dawsonera og Netlibrary

3) Vi har sett på hvilke titler som er aktuelle å kjøpe inn. I den forbindelse har vi fått BIBSYS til å produsere en liste med 500 mest utlånte engelskspråklige fagbøkene. Med utgangspunkt i listen valgte vi ut potensielle fagområder for innkjøp av e-bøker. De aktuelle feltene har vært Økonomi & samfunnsfag, Religion og IKT.

4) Pensumlistene fra de aktuelle fagområdene er kontrollert med hensyn til tilgjengelighet. Dawsonera viste seg å ha best dekning av de nettbaserte e-bok everandørene. For de ulike fagene har 5-10% av de aktuelle titlene vært mulig å kjøpe

5) Leverandøren Dawsonera er valgt og ca. 80 e-bøker er kjøpt til en samlet pris av 80.000 NOK. I tillegg til pensumbøker er en del metodebøker kjøpt inn

6) E-bøkene er katalogisert med lenke til fulltekst i BIBSYS

7) Vi har testet tilgang og funnet betydelige feil i pålogging basert på FEIDE. Dette har forsinket arbeidet med å presentere tjenesten for studenter. Vi kan ikke gå bredt ut før pålitelig pålogging er på plass. Feilen er nå lokalisert, FEIDE oppsettet ved UiA må tilpasses litt

Oppgaver som gjenstår:

- Vi må etablere faste rutiner for innkjøp og katalogisering av e-bøker
- Innkjøp av flere aktuelle e-bøker
- Informasjon og kampanje angående e-bøkene slik at studentene finner dem
- Evaluering av hvordan studentene oppfatter tjenesten
- Samarbeid angående innhold i forhold til lesebrettprosjektet (LA2020)
-

På grunn av forsinkelsen grunnet teknikske problemer med FEIDE og behovet for videre samarbeid angående lesebrett vil vi kontakte LA2020 med sikte på å forlenge prosjektet til 1/1-2011

Arthur N. Olsen, 12 mai 2010

fredag 7. mai 2010

DN vil også feire Anne Åse!

Dagens Næringsliv har tydeligvis ikke helt kontroll på dager og datoer. Onsdag var da 5. mai og ikke 6...

Regner med at DN gledet seg til å feire Anne Åse de også. To aviser på en uke med Anne Åses dag!

torsdag 6. mai 2010

Feiring og markering

To flotte damer ble feiret og markert og talt og sunget for torsdag 6. mai!!!

onsdag 5. mai 2010

Nynorsk på UiA

Mange har sikkert sett karrikaturen av Blix frå byrjinga av 1900-talet. Teikninga viser folk som sloss. På ein plakat står det "Revolution", om eg minnest rett. "Hvor langt har dere kommet med Revolutionen i Norge?" "Foreløpig sloss vi om hvordan den skal staves!" (Opphaveleg riksmål, trur eg, men noko i den stilen).
Språk vekkjer framleis sterke kjensler. UiA er ikkje noko unnantak. Sist måndag hadde NRK Sørlandet eit humoristisk innslag om synet på nynorsk blant nokre studentar. Klikk her, så kan du lese og høyre det.

Reidar Bjorvatn (stuntmann innan nynorsk)

tirsdag 4. mai 2010

mandag 3. mai 2010

Utlånsautomat Gimlemoen April


Antall lånekort avvist i april: 4.3% (HumSam i Oslo har til sammenlikning 2.5%)
Antall dokumenter avvist: 3.6% (Her er tallet 5% på HumSam)

Tallene for våren er korrigert litt, da jeg hadde basert grafene på godkjente låntakerid og ikke antall utlånte dokumenter. Hele statistikken finner du her
 
z"); pageTracker._trackPageview();