onsdag 30. september 2009

Nyttige tips om opphavsrett for bibliotekansatte


Nå har Clara (Informasjonssentral for opphavsrett og klarering) kommet med tips til oss i bibliotekvesenet. På førstesida har de nå ei lenke som heter: Tips til bibliotekaren.

Vel verdt å titte på!
Siv

onsdag 16. september 2009

To prosjekter

UiAs prosjekt LA 2020 skal bidra til strategisk og langsiktig satsing på bruk av informasjonsteknologi i UiA, innenfor undervisning, forskning, formidling og administrative systemer. Satsingen er tverrfaglig og er overordnet alle fakulteter og ulike avdelinger. UBA har to søknader inne til behandling i prosjektet, én om E-bøker som pensum og en om kildekritikk og kildebruk. På behandlingen i rådsmøtet 8. september ble de to søknadene fra biblioteket trukket fram, sammen med 5-6 andre søknader, som de beste og mest relevante av de 38 søknadene. Rådet syntes at E-bokprosjektet er svært viktig og spennende. Rådet vil foreslå for styret i LA 2020 å støtte de to prosjektene. Så blir det spennende om styret følger rådets anbefalinger. Styremøte i morgen torsdag kl 13.00.

Digin er en forening for ikt og kunnskapsformidling som skal skape møteplasser og bygge nettverk for aktører innen digital innholdsproduksjon og læring på Sørlandet. Medlemmer er IKT-bedrifter og aktører som Vest-Agder- og Aust-Agder fylkeskommune, Handelshøyskolen BI, UiA og flere. Kom gjerne med innspill og ønsker til aktiviteter, så melder jeg det til videre styret. Oversikt over høstens arrangementer kommer.

mandag 7. september 2009

torsdag 3. september 2009

Reisebrev fra CBS København

Internasjonal avdeling ved UiA kan gi stipend til kortere opphold ved et universitet eller en annen bedrift, organisasjon eller institusjon innen EU. Ordningen er en del av det nye Erasmus-programmet, og går under navnet ’ ansattmobilitet. Denne uka tilbringer jeg ved Copenhagen Business School biblioteket, for å lære mer om bibliotektilbudet til studenter og ansatte ved CBS.

CBS ligger i Fredriksberg, en egen kommune innen København. Campusen ligger i utkanten av en flott park og har tre avdelinger: Solbjergplass, Dalgas have og Porcelensfabrikken. Biblioteket har lokaler på alle disse tre avdelinger, og i dag har to av disse fysiske samlinger. Det er imidlertid kun Solbjergplass, den største avdelingen, som vil ha samlinger også i fremtiden. De siste 5 år har det elektroniske utlånet steget 52% og det fysiske utlånet falt 42% (CBS BIBLIOTEK: ÅRSBERETNING 2008 ). Denne utviklingen gjør at de vil prioritere e-biblioteket fremover, med flere tjenester flyttet fra skranke til web.

CBS har omlag 16000 studenter og 400 vit.ansatte (totalt 900 ansatte). Det gjør den til en av nordeuropas største handelshøyskoler. Som så mange andre opplevde de også kraftig vekst årets søkertall. 50 årsverk er tilknyttet biblioteket (inkl. IT-avd) og av disse ca 40 biblioteksrelatert.

Oppholdet har vært fornøyelig hos et meget hyggelig og imøtekommende kollegie. Jeg har fått muligheten til mange interessante samtaler og diskusjoner og deltatt på bl.a. fagreferentmøte. Utfordringene og problemstillingene har i mange tilfeller vært slående like de vi selv har på UBA. Litt fyldigere referat og bilder kommer seinere. Litt av byen har jeg også fått sett, men dette var mitt første besøk til både CBS og København så jeg håper på å komme tilbake til
både by og universitet ved en senere anledning.

God helg!

-Henry.

fotos: fra mitt eget kamera og CBS

Bilder fra ny campus i Grimstad (Aug 2009)

 
z"); pageTracker._trackPageview();