tirsdag 29. november 2016

Digitale Ferdigheter

 

Kudos, Dina!

mandag 28. november 2016

Forskningspolitisk seminar


Hvem eier forskning?
Dette var tittelen på årets forskningspolitiske seminar i regi forskerforbundet. Store deler av forskningen som skjer på høyskoler og universitet og andre forsknngsinstitutsjoner er finansiert av dine og mine skattepengersiert. Mange mener derfor at forskningsresultatene burde være åpent tilgjengelig for allmenheten og ikke gjemt bak dyre abonnement og pretensiøse formuleringer.

Årets forskningspolitiske seminar belyste flere sider av prinsippet om tilgjenglig forskning. Oftes når vi snakker om åpen tilgjengelig forskning tenker vi på Open Access, altså at forskningsartikler skal være gratis for leseren. Videre ble det også pekt på alternative måter å forstå tilgjengelig forskning.

Det ble pekt på forskerens ansvar for å gjøre sin forskning tilgjengelig ved å skrive leserinnlegg, uttale seg i media og delta i samfunnsdebatten. 

Videre ble det også problematisert hvordan forsking blir brukt og snakket om – særlig i politiske debatter og valgkamp. Sistnevnte tema ble også diskutert i partidebatten som avsluttet seminaret. Debatten resulterte i at alle partiene skrev under på et forskningsløfte, der politiskerne blant annet lover å gjøre sitt beste for å sitere forskere korrekt og ikke skjule forskningsresultater.


Årets forskningpsolitiske seminar var lærerikt og interessant, men det var samtidig skuffende at bibliotekets rolle som formidler av både forskning og informasjonskompetanse ikke ble nevnt i noen av innleggene eller den avsluttende debatten. Informasjonskompetanse er i min oppfatning tross alt en grunnleggende nødvendighet for at studenter, forskere, politikere, journalister og «folk flest» skal kunne både finne og vurdere forskning og utsagn om forskning.     

Konferanse om Akademisk skriving i Bergen

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hva er en god oppgave? Hva er akademisk skriving? Hva innebærer det å veilede i akademsik skriving? Hvilke verktøy og strategier kan hjelpe studenter og forskere  i skriveprosessen?

Dette er noen av spørsmålene som ble belyst når skrivesenteret AL ved HiB og Akademisk skrivesenter HF/Universitetsbiblioteket UiB invitere til konferanse om akademisk skriving og dialogisk veiledning i November. Marte og Dina var på konferansen for Universitetsbiblioteket i Agder

Skriving er en viktig akademisk ferdighet som mange studenter ønsker mer hjelp og støtte med. Flere studiesteder har derfor etablert skrivesentre/studieverksted hvor studentene kan få veiledning i skriveprosessen.  Det ble med bakgrunn i dette diskutert hvilken kompetanse skriveveiledere må ha, hvordan skriveveiledning kan fungere uten å gå eksplisitt inn på det faglige innholdet og hvilken rolle biblioteket kan ha i akademisk skriveopplæring.

Det var gøy å se hvor mange kreative måter det undervises i akademisk skriving på ved ulike institusjoner. Vi fikk innsikt i andre institusjoners erfaringer med skriveopplæring og dermed kunnskap om veiledning, skrivesperre, skrivestrategier, peer-feedback osv.  

Akademisk skriving er et viktig tema i høyere utdanning og det er flott at det skapes arenaer der vi kan dele erfaringer og kunnskap på tvers av fagmiljøer og institusjoner. Kanskje kan det bli en årlig møteplass?


Mer informasjon om konferansen: http://www.hib.no/forskning/formidling/konferanser/konferanse-om-akademisk-skriving-og-dialogisk-rettleiing-i-hogare-utdanning/


torsdag 24. november 2016

Utlada? - besøk Truls :)

Truls ved UB Krs har laget en #LadestasjonForBiblioteksfolk i Jacob Aalls Hus. Stikk innom! :)

Udlada bibliotekar - Truls anbefaler 5 minutters lur/hvile.


torsdag 17. november 2016

Kildekompasset viser vei nasjonalt!

Kildekompasset er en sukesshistorie fra Universitetet i Agder. I 2009 fikk UBs Hilde Johannessen idéen om å lage Nettstedet for akadmisk skriving/referansehåndtering ved Universitetsbiblioteket i Agder. I dag brukes Kildekompasset av studenter over heile landet, og den engelske versjonen i utlandet. De siste tre årene har bibliotekene ved Universitetsbiblioteket i Stavanger og Høgskolen i Sørøst-Norge vært innlemmet i redaksjonen, og samskapt en Kildekritikk-modlul på nettstedet. 16-17. november er det redaksjonsmøte i Stavanger, Hilde Johannesen, som  til vanlig er leder av Fag- og formidling ved UBA, og leder Universitets og høgskolerådets bibliotekgruppe nasjonalt, gir over stafettpinnen til dyktige fagfolk ved UBIS, som med dette overtar redaksjonsleder-ansvaret. 

Aktuelt

Hauk Heyerdahl fortalte historien om kunstneren og faren Marius Heyerdahl til et fullsatt UB 9. november. Nå har dykkere funnet tapte kunstverk i dypet! Les mer på Fvn.no

fredag 11. november 2016

Heia Magnus Carlsen


Leonard Cohen

Leornard Cohen var en legendarisk forfatter og artist. Lån bøker og musikk av ham ved UB uia.no/bibliotek

onsdag 9. november 2016

 
z"); pageTracker._trackPageview();