torsdag 17. oktober 2013

Norske ebøker på UB via Elån Agder

Ei gruppe bestående av Arthur, Reidar og Birgitte arbeider med Elån Agder (norske e-bøker) på UB fram mot lanseringsdato 1/11.

Ifølge prosjektleder Kari Skibenes vil man bruke litt tid på å bygge opp e-boksamlinga, og man vil i begynnelsen fortrinnsvis kjøpe inn skjønnlitteratur. Man har valgt et epubformat, som vi er vant til her ved UB; lesing på brett fordrer nedlastning av Adobe digital editions og for i-brett Bluefire Reader i tillegg.

Som sagt på personalseminaret så er dette med e-bøker et noe kronglete felt, men ca 10 ulike leverandører. Hva man har lov/mulighet til å gjøre med ebøker fra den enkelte leverandør er vanskelig å "ha i hodet" - derfor anbefaler vi:
  • å vise låneren/interesserte vår nettside om ebøker: uia.no/ebok (som vil ha oppdatert informasjon om Elån Agder innen lanseringsdato 11/1
  • delta på intern workshop om Elån Agder spesielt og e-bøker generelt for UB-ansatte (invitasjon kommer i outlook tidlig neste uke)  Her vil vi samsnakke/laste ned ebøker. (Vi planlegger også å invitere UiA-ansatte til en ligende workshop utover i november). På workshopen snakker vi også om man kan låne e-bok på studentkort (med feidepålogging) eller om man på benytte nasjonalt lånekort. (vi krysser fingrene for det første).
Ett av de siste spørsmålene som Kjartan Vevle fra Biblioteksentralen stilte tilhørene på seminaret var: Kan satsningen på e-bøker gjør at bibliotekene får nye kundegrupper? Hvordan legger man i tilfelle til rette for dette? 
mandag 14. oktober 2013

Vitenskapelig artikkel av Hilde T. Daland

Gratulerer til Hilde Daland ved Universitetsbiblioteket i Agder som i dag har fått antatt sin videnskabelige artikkel om PHD-støtte. Hilde har forska frem gode tiltak, empiri på feltet, som vil styrke Universitetbibliotekets arbeid med forskningstøtte til stipendiaters og forskere i deres vitenskapelige produksjoner framover! Dette på må feires! Hildes nye forskning blir publisert i desemberutgaven av Liber Quarterly!

søndag 13. oktober 2013

Nasjonalt arkivnettverksmøte i pop og rock, UiA, Kristiansand 9/10-2013

UBA var denne uka arrangør for det nasjonale nettverket av musikkbibliotek og museer innen pop og rock.
Deltakerne kom fra Nasjonalbiblioteket avdeling Mo i Rana og Oslo, Rockheim, Rock City, Namsos, Bergen offentlige bibliotek, Kristiansand kommune og UiA/UBA.
Anne-Åse ønsket velkommen og fortalte kort om historien til Universitetet og hvordan universitetsbiblioteket fungerer i dag.
Siden møtet ble holdt på UiA var det denne gangen fokus på forskning og utdanning, og hvordan bibliotek og arkiv i nettverket kan støtte opp under disse.
Nasjonalbiblioteket ved Trond Valberg innledet om temaet lydarkiv som forskningskilde til pop og rock. Deretter snakket Siren Steen om erfaringer fra Grieg-samlingen ved Bergen offentlige bibliotek.

Tor Dybo og Tore Bråthen (UiA, institutt for rytmisk musikk) holdt hvert sitt innlegg, og disse ble etterfulgt av diskusjon.

Ellers var det som vanlig bordet rundt med nytt om innsamlinger av materiale og pågående prosjekt fra de forskjellige intitusjonene. Eget referat følger.

Are/Anne-Åse viste rundt i biblioteket og Tore/Tor tok deltakerne med på en runde i K-bygget hvor de fikk høre litt musikk og sett lydstudioet.

lørdag 12. oktober 2013

E-lån på Agder

Pressemelding fra VAF: http://vaf.no/aktuelt/e-laan-i-agder-bibliotekene/

Birgitte og Reidar deltok på et informasjonsmøte om e-bøker i Arendal 11. oktober. Det var Kjartan Vevle fra Biblioteksentralen som orienterte. 

Fylkesbibliotekene på Agder vil fra 21. oktober tilby e-bøker til alle som er tilknyttet et bibliotek på Agder. Det er godt håp om at UiA-kort vil kunne benyttes, og at man ikke trenger et nasjonalt lånekort. Men det er noen spørsmål om rettigheter som må avklares med Feide, hvis jeg har forstått det rett.  

Når man velger e-bok i bibliotekkatalogen, for eksempel "De sørgende" av Håkan Nesser, åpnes portalen i ny fane. Her kan man lese de første ti sidene, og man kan laste ned til pc, mp3 eller et lesebrett. Formatet som ble brukt, er epub. Derfor kan man ikke lese på Kindle. iPad- og iPhone-brukere må ha Bluefire Reader. iPod kan ikke brukes.

Man må opprette en konto hos Adobe og laste ned Adobe Digital Editions. Man kan knytte inntil seks enheter til kontoen. Det vil si at man kan lese en bok på pc hjemme, og så kan man fortsette på smarttelefon når man er på reise. Innenfor en familie kan man også låne på vegne av barn eller partner. Mor og far trenger altså ikke bytte på å lese, men kan lese parallelt. Man kan låne fem bøker om gangen. Lånetiden er 21 dager. Hvis ingen andre venter, kan man låne på nytt.

I utgangspunktet vil det finnes tre eksemplarer/lisenser. Hvis det er ingen ledige eksemplarer, kan man reservere. Hvis etterspørselen blir stor, kan man kjøpe flere eksemplarer. I 2013 og 2014 er det fylkesbibliotekene som betaler. I 2015 vil det være folkebibliotekene, men finansieringsmodellen er ikke klar. Dersom man skulle velge å avslutte etter 2015, vil man ikke miste bøkene som har kjøpt.

I skrivende stund er det ikke klart hvor mange titler som basen vil inneholde på lanseringsdatoen, 21. oktober. Fylkesbibliotekene vil i første omgang velge, men folkebibliotekene kan foreslå titler eller flere eksemplar. BS tilbyr også faglitteratur, men helst da uten for mange illustrasjoner og grafer. Epub-formatet egner seg ikke bra for dette. På sikt vil BS også tilby bøker på engelsk. (Kristiansand folkebibliotek har nylig inngått en avtale med EBSCO om å låne ut bøker på engelsk: http://kristiansand.folkebibl.no/e-boker).

Det er bare de største og mellomstore forlagene som utgir trykte og elektroniske bøker parallelt. Det er likevel mulig å gjøre en bok fra et lite forlag tilgjengelig. Man kan kontakte BS, som drifter og leverer tjenesten.

Møtet i Arendal ga store forventninger til e-bok-tilbudet. Vi er heldige som får være blant de første i Norge som får et gratis tilbud av skjønnlitteratur. Hvis jeg har forstått det rett, har man måttet stille det danske prosjektet eReolen i bero https://ereolen.dk/). En kommersiell aktør har sett det udekkede behovet og tilbyr en tjeneste à la Spotify og Wimp. 

Se også Birgittes twitter fra møtet: https://twitter.com/Kleivspark 


torsdag 3. oktober 2013

Korte kurs nå også på øk/sam

Etter at Hildrings(1/2)timen satte i gang på humaniora og pedagogikk har vi også satt i gang med lignende kurs på økonomi og samfunnsfag. Det viser seg imidlertid at segmentering er viktig. Mens vi på hum/sam har gjort lykke med kurs fra 09.00-09.30 måtte vi flytte kursene til ettermiddagen for å appellere på øk/sam. I dag møtte 6 stk. til innføringskurs i Ebsco. 
 
z"); pageTracker._trackPageview();