torsdag 25. april 2013

CRIStin vårmøte på Lysebu 22.-23. april 2013

I nydelige omgivelser høyt over Oslo sentrum, møtte bibliotekarer fra hele landet til CRIStin vårmøte. Sol og vind ute, og mye nyttig informasjon og interessante presentasjoner fra inn- og utland inne.

Program for dagene finner du her.

Hanne og Anne-Åse deltok

tirsdag 23. april 2013

MIn debut som forfatter av en vitenskapelig artikkel

Birgitte Kleivset, Henry Langseth og jeg har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Sage Open. Vår artikkel er knyttet til lesebrettprosjektet ved  UiA. Som gode bibliotekarer har vi valgt et tidsskrift med åpen tilgang slik at alle interesserte kan lese den: E-book Readers in Higher Education.

Hovedkonklusjonen i artikkelen er at studentene som deltok i utprøving av lesebrett fortsatt foretrekker pensum i trykt form. Når det gjelder lesebrett får iPad bedre score enn Kindle. Vi peker på at dette er synspunkter fra en gruppe studenter som ikke hadde særlig erfaring fra bruk av lesebrett og som representerte studier innen humaniora og samfunnsfag.

Her vil jeg fortelle litt om hvordan prosessen med arbeidet har vært.  Selve prosjektet startet tidlig i 2010 med betydelig økonomisk støtte fra programmet LA2020. Vår artikkel ble publisert 12. april litt over tre år fra prosjektstart. Samarbeidet mellom oss tre i løp av prosjektperioden har vært utrolig bra synes jeg. Birgitte hadde en sentral rolle som prosjektleder, hun sørget for at vi møttes jevnlig og hadde tilstrekkelig framgang i arbeidet både med prosjektet og artikkelen.

Valg av publiseringskanal ble gjort i 2011 når Sage Open ble lansert som en nytt Open Access tidsskrift innen samfunnsfagene. Sage Open har fulgt i sporene til PLOS One blant annet når det gjelder prinsipper for fagfellevurdering.  For min del begynte skrivearbeidet i en rolig periode sommeren 2011. Vi forsatte med skriving særlig knyttet til resultatene fra brukerundersøkelsene fram til artikkelen ble sendt inn i mai 2012.  Så ble det en betydelig lengre venteperiode enn forventet. Sage Open har reklamert med raske tilbakemeldinger men vi hørte ikke noe før i januar 2013. Det viser seg at tidsskriftet har hatt problemer med å håndtere alle bidragene som er innsendt (over 1700) . Det største problemet for et nytt tidsskrift er nok å skaffe et tilstrekkelig antall med kvalifiserte fagfolk til fagfellevurdering.

På konferansen UKSG 2013 i Bournemouth var det en presentasjon fra en av hovedredaktørene til tidsskriftet; Lucy Robinson. Som bibliotekar og forfatter i tidsskriftet var dette et høydepunkt på konferansen. Presentasjonen inneholdt mye informasjon om forlagets strategi, bidragsytere og nivået på publiseringsavgiften.

Den første tilbakemeldingen fra tildelt akademisk redaktør for artikkelen var positiv med forslag til noen mindre endringer. I slutten av mars ble artikkelen akseptert for publisering, etter dette gikk det meget raskt med det redaksjonelle  arbeidet slik at artikkelen ble publisert allerede 12. april.

Som universitetsbibliotekar har arbeidet med en vitenskapelig artikkel vært meget lærerik, mine erfaringer vil kunne gi et bedre grunnlag for å forstå og veilede kolleger i vitenskapelige stillinger når det gjelder publisering. Når det gjelder publisering i tidsskrifter med åpen tilgang har UiA et publiseringsfond som administreres av UB,  det har derfor vært nyttig å få et innblikk i hvordan denne modellen fungerer. Arbeidet med artikkelen har gitt en klar forståelse av hvor mye arbeid som ligger bak en enkelt publikasjon og fornyet respekt for innsatsen til produktive kolleger i vitenskapelige stillinger.torsdag 18. april 2013

Bon jour!

 Denne uken er jeg på studietur med masterstudentene i historie i faget "kampen om fortida". Vi har i løpet av noen få dager dekket mange ulike institusjoner og minnesmerker. Hovedpoenget med ekskursjonen er at studentene skal ta stilling til hvordan fortiden og minnene formidles til kommende generasjoner. Onsdag besøkte vi Natzweiler konsentrasjonsleir, som er en utypisk måte å formidle denne delen av historien på. Leiren er bygget en del tid etter de andre, mer typiske leirene og bruker ikke like sterke virkemidler. Fokuset her er å hedre fangenes minne. Derfor brukes det mye tid og penger på å holde arealet rundt pent.

Vi befinner oss i området Alsace, den femte minste regionen i Frankrike. Området har vært skiftende fransk og tysk, og derfor snakkes begge språk her. En lettelse for meg som bare har den gamle skoletysken å støtte meg til. Men det skal sies at man kommer langt med pardon, merci og s'il vous plait, le toilet? Det er lærerike dager hvor jeg ser hvordan studentene jobber med faget sitt og hvordan historiefaget er sammensatt og anhengig av tilgjengelige kilder og fremstilling av disse. Jeg vil absolutt anbefale andre bibliotekarer å delta på studiereiser med studenter!

I dag befinner vi oss i Verdun (med skiftende tilgang på wifi). Mer inngående rapport følger. Dagene er travle og innholdsrike og neste post på programmet er like om hjørnet.

Au revoir!

Ny kunst i underetasjen på Gimlemoen


torsdag 11. april 2013

Fotokurs

Ewelina og jeg har fulgt fotokurset i regi av PULS. Vi har lært om blending, lukketider, kameravinkel og det gyldne snitt. Vi ser for oss en ny karriere som paparazzifotografer på UB. Strike a pose!


 
z"); pageTracker._trackPageview();