onsdag 29. mars 2017

SoMe-gruppa konstituert - bli med på FørpåskeQuiz #UBAgder


Mandag denne uka ble SoMe-gruppa, bestående av Jimi Thaule, Line Cecile Sirnes, Roger Fromreide-Nessler og Birgitte Kleivset /leder, konstituert. 

Vi takker Dina og Jesper (og oss selv :-P) for godt arbeid med et grunnlagsdokument, og har følgende tilføyelser/utarbeidelser konkrete av arbeidsoppgaver. 
  • SoMe-gruppa drifter @UBAgder-kontoer på Facebook, Twitter og Instgram, og tar kontakt med @UiAgder angående kurs og veiledning angående utprøving av Snapchat.
  • Gruppa utarbeider en første SoMe-rapport til innen 1. mai 2017
  • Vi ønsker INNSPILL fra alle virksomhetsområder til hva vi kan dele i SoMe framover - ta kontakt med oss om smått og stort.
  • Vi starter med påskequiz hele uke 14 - kom gjerne med tips til spørsmål vi skal stille, måter å engasjere studenter og ansatte på. Vår foreløbige tanke er å ha ett spørsmål som vi deler på UBs SoMe-plattformer hver dag, og trekke ut en vinner hver dag som får et #AkademiskPåskeegg

Arbeidsplan for redaksjonsgruppen

1.       Hyppighet av posting på UBs kontoer: Minimum tre innlegg i uken (vi arbeider med synergier/flerdeling Facebook/Twitter/Instagram
2.       Innholdstyper og 
3.       Forslag til samarbeid med de enkelte virksomhetsområder ved UB: 
o   (e)Samlinger -> Birgitte samsnakker med Anne-Åse og Henry
o   Informasjonskompetanse -> Birgitte holder løpende kontakt med Fag & Formidling m/Hilde
o   Kurs/Arr/Utstillinger/Åpningstider -> Jimi/Line/Birgitte holder løpende kontakt med Publikum/Lone
o   “On this day” / Fatisk / Feelgood -> Dagansvarlig i SoMe-gruppa 
o   Markedsføring ->  Jimi holder kontakt mot Markedsføringsgruppa
4.       Utarbeide samtykkeskjema: Vi drøfter dette på møte med @UiAgder
5.       Rydde i relevante følgere/ting vi følger: Jimi sjekker Facebook, Twitter OK, Line sjekker Instagram
6.       Forslag til ressursbruk Gruppas medlemmer har SoMe-vakt én dag i uka, som kombineres med andre løpende arbeidsoppgaver:
Mandag: Roger
Tirsdag: Birgitte
Onsdag: Line
Torsdag: Birgitte
Fredag: Jimi og publiserer da på alle plattformer så langt det lar seg gjøre. Vi evaluerer denne arbeidsmetoden i juni. Fram til sommeren arbeider vi «organisk» med ulike innholdstyper, slik at vi får gode erfaringer å bygge på når vi skal sette opp en SoMe-plan for høsthalvåret. Studentvakt: Forslag fra SoMe-gruppa om å engasjere én studentvakt på hver Campus? Kan SoMe-erfaring evt etterspørres mht utlysning av studentvaktstillinger. Samarbeid Kommunikasjonsavdelingen @UiAgder – vi inviterer til et møte med SoMe-gruppa sentralt, og lar oss gjerne inviterer årlig til Kommunikasjonsavdelingen. Samarbeid UB-ledelse: SoMe-leder ønsker å holde løpende kontakt med UB-direktør og inviterer til et første møte med ham i april der ovennevnte plan gjennomgås og diskuteres.

Undertegnede forsker også på SoMe for tiden: Klikk her for en statusrapport. 
onsdag 22. mars 2017

Gratulerer professor Unni Langås!

Vi har tidligere gratulert UiA-forsker Petter Mathisen ved Pedagogisk Utviklingssenter - PULS med nominasjon til «Årets tidsskriftartikkel». Det viser seg at også UiA-professor Unni Langås er nominert med artikkelen "Det indeksikalske bildet," som du finner i ORIA. Gratulerer så mye, Unni! 👍🏽🎓🎉

Besøk av UBO

UB har i dag besøk av ledere og koordinatorer fra Forsknings og Undervisningsstøtte UiO : Universitetsbiblioteket. Takk til ledere Hilde Johannessen​ og Eystein Gullbekk​ som rigger opp UB-treff slik av vi får snakket om informasjonskompetanse, forskningsstøtte, undervising på tvers av institusjoner! 👍🏽🎓📚🎉

onsdag 15. mars 2017

Årets artikkel

💪🏽🎓🎉 UB gratulerer UiA-forsker Petter Mathisen ved Pedagogisk Utviklingssenter - PULS - ved Universitetet i Agder​, som sammen med forsker Cato Bjørndal ved Universitetet i Tromsø er nominert til «Årets tidsskriftartikkel» 2016. Du finner artikkelen i ORIA: uia.no/bibliotek

- Takk til Lone for tips - kom gjerne med tips til Line, Jimi, Roger og undertegnede om du har saker vi kan dele fra UBs SoMe-plattformer! - Og gå gjerne inn og lik det som deles! :)

mandag 13. mars 2017

Delrett.no

Nettstedet DelRett.no kommer i ny utgave, og torsdag 21. mars deltar jeg på seminar i regi av Norgesuniversitetet som skal sette "fokus på hvordan høyere utdanning blir bedre med mer deling." Mitt foredrag har fått tittelen: "Biblioteket er et verb – UH-biblioteks digitale rolle i en akademisk delingskultur" på Norgesuniversitetets seminar: Opphavsrett i undervisning: Del mer, del bedre, DelRett.

Beskrivelse av seminaret: "Deling og gjenbruk av digitale ressurser er viktig for bedre utdanningskvalitet. Nettstedet DelRett, som Norgesuniversitetet driver sammen med Senter for IKT i utdanningen, bidrar til at opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser. Nå har DelRett kommet i ny drakt med nye veiledninger. Vi feirer med dette seminaret, som setter fokus på hvordan høyere utdanning blir bedre med mer deling."

I påfølgende paneldebatt skal det svares på (gi lyd om du har gode eksempler/tips som jeg kan ta med fra UBA)

- Gitt de perspektivene du har lagt fram, hvordan kan DelRett være nyttig for deg?
- Studenter lærer ikke nok til å publisere åpent på nett fordi de i oppgaver ofte publiserer bare på undervisningsstedets lukkede områder. Dette blant annet fordi undervisere er usikre på hva som er lov. Dette fører til at mange går inn i arbeidslivet uten erfaring med å finne innhold med frilisens, eller å undersøke hva de kan bruke av andres materialer, eller kunnskap om åndsverksloven. Hvordan kan dette endres til det bedre? Har du konkrete eksempler på oppgaver som gir slik kunnskap og erfaring?

Les også Fvn-kronikken: Biblioteket er et verb.
 
z"); pageTracker._trackPageview();