fredag 27. juni 2008

10 dager ved Mzumbe University

Hei:

Nå er jeg på Zanzibar etter 10 travle dager ved Mzumbe University. Arbeidet har gått etter måten bra. Meget treg Internett-samband har gjort det umulig å blogge underveis. Til høyre er det bilde av den nye UB bygningen ved Mzumbe. Som dere kan se en det et ganske imponerende byggverk. Arealet er en kraftig økning og standardhevning i forhold til tidligere. Studentene ser ut til trives meget bra og lokalene er fylle fra morgen til sen kveld (22:30). Innholdet er det noe verre med. Til tross for en viss økning i innkjøpet av bøker er det fortsatt en stor del rask. Bøker fra kolonitida som er mugne og støvete dominerer i mange grupper sammen med sære gaver som biografien til Kim Il Sung i 5 eksemplarer. Siden det ikke er noe særlig å gjøre kveldstid ved Mzumbe har jeg likevel kost meg med en del 50-talls litteratur fra Africa selv om bøkene er heller udelikate.

Jeg begynte arbeidet med å oppgradere MikroMarc med nye lisenser til 2011 (gratis fra Biblioteksentralen som har vist en positiv holdning til MikroMarc i Africa). Selv om det ikke går så veldig raskt har de likevel lagt inn en god del i MikroMarc ca 5500 titler og 10000 eksemplarer. Egentlig var jeg gledelig overrasket, men de burde opplagt ha kunnet registrere hele samlingen som er verdt å ta vare . De lager fortsatt kort til kortkatalogen ( i opp til 10 eksemplarer) noe som antakeligvis er lurt. De har fortsatt med å skrivene kortene manuelt og gjerne før registrering i MikroMarc ! Tidlegere har jeg vist dem hvordan de kan vakre katalogkort ut av MM2 men det hadde visst gått i glemmeboken. Vi tok en ny runde med dette med klart skrevne prosedyrer for hvordan det skal gjøres.

Mye av tida denne gangen gikk med til opplæring i bruk av MikroMarc både systemadminstrasjon og katalogisering. Det er kommet til en del nye tilsatte som trengte grunnleggende opplæring i katalogisering av bøker og tidsskrifter. Det har sviktet en del når det gjelder backup og andre administrative oppgaver så jeg tok dette meget grundig med et par ansatte. MM Websøk virker flott på det lokale nett men er fortsatt ikke tilgjengelig utenfra, siden Mzumbe University nå har fått avleggere i Dar Es Salaam og Mbeya burde dette ordnes snarest, det er noen tekniske problemer som må ordnes av Internettleverandøren. Også når det gjelder dette er det et problem med den dårlige kapasiteten på nettet eksternt.


To dager gikk med til kurs når det gjelder faglig informasjon Internett med vekt paa Google Scholar og Open Access samt bruk av Zotero til referanser i faglige arbeider. Ca. 70 studenter og noen faglige ansatte deltok. Det gikk ganske bra, men det meget trege Internett gjorde at det ikke var mulig med oppgaver for deltakerene. Jeg måtte laste ned skjermbilder kvelden før for å ha noen å vise fram. Hele universitetet deler en Internettlinje med kapasitet på 256K, noe som er under en tidel av hva som er vanlig for bredbånd hos private hjemme i Norge. De sier seg selv at dette gir meget store problemer i forhold til studier og forskning ved MU. I forhold til biblioteket er det et kritisk problem som gjør at de ikke kan nyttegjøre seg all den gratis informasjonen som finnes på Internet og ikke minst i forhold til de gunstige avtalene som finnes for bibliotek i U-land.Jeg var hjemme hos bibliotekdirektør Matilda Kuzilwa til en hyggelig middag en kveld. Jeg ble også invitert hjem til Musabilla som en del kjenner som langtidsstudent hos oss ved UiA. Både han og kona har vært så heldig å doktorgradsstipend i Nederland. De er nå hjemme i Tanzania for å samle inn data til deres prosjekter.Jeg er nå på Zanzibar først en natt ved det ærverdige Tembo House Hotel og så tre netter ved østkysten. Jeg ser fram til noen late dager med sol, bading og god mat (meget traurig i Mzumbe) på Zanzibar. Jeg er på plass ved UiA torsdag den 3. juli.

Beste hilsen
Arthur

PS:

Jeg er nå på plass i Kristiansand. Oppholdet på Zanzibar var en flott liten ferie, se bildene nedenfor. Jeg har også lagt til noen bilder fra Mzumbe ovenfor
torsdag 26. juni 2008

'Det får da være grenser'


Forskningsdagene er i år lagt til 19.-28.september. UBA er invitert til å delta på forskningstorget lørdag 20.september når universitetet presenterer sin virksomhet i et stort telt på øvre torv i Kr.sand. Mens fjorårets tema var polaråret, er årets tema tredelt: Miljøvennlig energi, Kunst og vitenskap, og Wergelandåret. Mer om årets tema

Det får da være grenser er satt som "motto" til årets arrangement, og Kjell Tybring Andresen foreslår Bibliotek uten grenser kan være en arbeidstittel for vår utstilling. Målgruppen for forskningstorget alle utenfor universitetet, og han foreslår bl.a. at vi vektlegger at vi bl.a. er et bibliotek åpent for alle. Ellers kunne vi jo sette fokus på Brage kanskje, vi kan ha en wergelandutstilling - mulighetene er mange. Jeg inviterer kollegiet til å komme med innspill til hvordan vi best kan presentere oss selv denne dagen (Bruk gjerne kommentarfeltet til denne artikkelen).

Henry.

fredag 20. juni 2008

Islandsrapport
16.-18.juni var jeg på nordisk musikkbibliotekkonferanse i Reykjavik. Nydelig sommervær à la Island, blide islendinger og nasjonaldagsfeiring gjorde sitt til at 35 musikkbibliotekarer hadde noen flotte dager sammen.

Faglig utbytte: orientering om Islandsk musikk, musikkutdanning og musikkbibliotek den første dagen .

Besøk på Nasjonalbiblioteket:Andre dag konsentrerte vi oss om brukeopplæring: når skal den gis - hvordan skal den gjennomføres - og hva skal vi gå inn for å presentere. Her viser det seg at vi tenker likt alle sammen.

Hvor mange skjermer skal vi vise studentene?Tredje dag hadde vi presentasjoner av diverse databaser. Nyttig informasjon og gode tips til hvordan vi kan bruke basene mer direkte ovenfor lærere og studenter.
mandag 16. juni 2008

Vel framme i Tanzania


Hei alle samme:


Etter en meget lang dag med heller liten plass paa flyet soerover til soer for ekvator kom jeg
fram til Dar Es Salaam rundt 23:00. Flyet var forsinket og til tross for en paaminning var det
ingen fra hotellet paa plass for aa hente meg. Det gikk greit aa skaffe Taxi med en meget hyggelig sjaafoer og jeg var framme ved Hotel White Sands rundt midnatt.
Etter en lang reise er det godt aa tilbringe et par dager for aa aklimatisere seg til Afrika. Jeg har ellers alltid reist i februar/mars og da har det ofte vaert meget varmt. Naa er det egentlig en perfekt temperatur, litt varmere enn vi hadde for kort tid siden.
Idag skal jeg reise oppover til Morogoro (ca. 200 km. fra Dar Es Salaam) og vaar samarbeidspartner Mzumbe University . Jeg er spent paa aa treffe Matilda Kuzilwa og de andre ansatte ved biblioteket samt se det nye og ganske storslaatte universitetsbiblioteket
Flere rapporter foelger med bilder
Beste hilsen
Arthur

mandag 9. juni 2008

Nytt oppslagsverk innen økonomi

Vi har nå elektronisk tilgang til Palgraves Dictionary of Economics

(Fra tidligere har vi trykt utgave av dette verket på Gimlemoen)

-Henry & Arthur

Fagreferentkonferansen 2008

Fagreferentkonferansen bød på mange spennende foredrag. Jeg gir et lite sammendrag av det jeg syntes var aller mest spennende. Dette gjaldt informasjonskompetanse og bruk av forskjellige søkemotorer og databaser. Da helst i forhold til Google Scholar.

2. juni Eystein Gullebekk - UB Oslo: Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring – fagreferentens rolle

Mange studenter oppfatter motstridende krav.
På den ene siden: Jeg skal ALLTID referere.
På den andre siden: Jeg skal bruke MIN EGEN stemme.

Studenter skal tas opp i et faglig fellesskap og gjøres til profesjonelle. Noe av problemet kan ligge i at studentene ikke får ordentlig innføring i informasjonskompetanse og kildekritikk før på masternivå. Dette kan være for sent.

Tilsynelatende korrekt sitering kan også være uetisk dersom det utelater noe som forandrer meningen. Dette er en gråsone som krever solid kompetanse for å skille ut. Derfor trengs det muligens et sterkere fokus på informasjonskompetanse og kildekritikk fra et tidligere punkt i studieløpet. (UB Bergen har forøvrig et tilbud som går ut til studenter på Ex. Phil)

4. juni
Susanne Mikki - UB Bergen: Google Scholar vs ISI web of Science

Mens emneordene til Google Sholar (GS) blir generert automatisk, gjennomgår ISIs emneord en menneskelig kontroll. Derfor er bibliotekenes bruk av GS avventende. GS anklages for å gi for lite opplysninger om innhold og for dårlig utnyttelse av metadata. Forskerne mener på den andre siden at GS er en kjent, rask og enkel måte å finne relevante kilder med siteringssøk på. GS får gratis tilgang, mens ISI må betale. Men dersom materialet ikke har blitt digitalisert vil det ikke kunne lokaliseres i GS.

En annen fordel ved databaser som ISI i forhold til GS er at det lettere kan eksporteres til EndNote. Hele 86 % av det som finnes i ISI ble gjenfunnet i GS under Mikkis undersøkelse.

Konklusjonen er at GS er et nyttig supplement, men det lider under mangelfulle søkemuligheter, dårlig utnyttelse av metadata og mangelfult innhold.

Hege Folkestad - UB Bergen: Sampling av etterprøvbare søk

Folkestad savner en beskrivelse av metode for litteraturutvelging. Siden valg av database kan påvirke trefflista, bør forskere sin metode for litteratursøk slik at denne kan etterprøves med tilnærmet samme resultat, mener Folkestad. Mesteparten av treffene finnes bare i en base.

Google Scholar får heller ikke toppkarakter av Folkestad. GS genererer mange treff, med det er uoversiktlig og omgis av støy. Det hjelper lite at treffene er der dersom de forsvinner i støyen. GS gir ikke bare treff på dokumenter som inneholder det aktuelle emneordet, men også på dokumenter som siterer andre dokumenter som inneholder emneordet.

-Hilde

søndag 8. juni 2008

Bildebrev fra Xristos

Hei dere hjemme. Nå er vi vel innstallert på Xristos og godt igang med gruppearbeid som vi alle er så glad i - men vi har jo valgt gruppemedlemmene selv og oppgavene - så dette går bra :) Har fått noen flotte enmannsrom på Xristos, og nettet funker - som dere skjønner - om ikke alltid så helt stabilt. Overskyet og regn første dag - men varmt - etter lunsj Metochi - en tur opp til Klosteret. Vi er godt igang med høstens undervisningsopplegg for sykepleie, etter å ha sett over spørreundersøkelsen for 3. år sykepleie - de som har levert bacheloroppgaven (takk Henry - for at du viste SurveyMonkey før avreise, slik at vi fikk med noen svar hit ned- svarprosent ca 35). Flotte jobbeplasser både på rommene - i biblioteket (lesesalen) på Xristos - og under oliventrærne; og herlige måltider og samvær med ansatte på sykepleie både i Arendal og Kristiansand, i tillegg til prester fra Mandal prosti på Metochi. Vi deltok på en forelesning sammen med disse; spennende om litterære sjangre i NT (ElseM - dette gikk ikke utover vårt arbeid her nede; dette var på kveldstid etter middag - dvs i vår fritid :)


Hilsen fra Ragnhild, Åse-Lill (ikke Anne-Åse) og Ellen

torsdag 5. juni 2008

hilsen fra Kenya


Hei alle sammen,
I en droy uke naa har jeg vaert i Kenya, i regi av Agder Energi (hvor min samboer jobber) som sammen med Stroemmestiftelsen har bistandsprosjekt her i Nairobi. Etter aa ha vaert innom slummen (hvor 75% av Nairobis befolkning bor), husbyggingsprosjektet utenfor byen og toalettet (uten sammenlikning men svaert noedvendig), dro vi soer i Kenya paa safari i 3 dager. Om ikke like eksotisk som dyreparken i kr.sand, saa var det ikke saa vaerst. Masaiene guidet oss rundt blant elefanter, flodhester og loever, og passet paa at ikke sistnevnte kom for naerme om natten (Vi sov i telt..).

Jeg ser at vaeret har vaert upaaklagelig der hjemme, faktisk mer sol enn her jeg har vaert. Regner med aa faa igjen litt paa reiseforsikringa for det.

Vi sees til uka, nyt smeigedagene deres!

Beste hilsen

Henry

tirsdag 3. juni 2008

Rektorbloggen

Aktueltportalen melder at rektoratet har kasta seg på bloggbølgja.

Førebels minner Rektorbloggen meir om ein dekontekstualisert fetter av debattforumet enn om ein rival til slepejolla vår. Kvar er RSS-straumen?

I motsetjing til skribleria på stuert- og dekksgut-tunge Bramseil, vitnar mellomlandinga til offiserane på brua om luftige visjonar. I forhold til Teft trur eg bloggsprellet er eit jump i rett lei. Likevel tippar eg at både Bramseil og Rektorbloggen snart vil vere akterutsigla. "2.0-funksjonalitet" må byggjast inn i kvardagsverktya våre, som Bibsys og Brage, for å kunne bli noko meir enn triveleg tidtrøyte.

mandag 2. juni 2008

UBA nettsider - 10 på topp, mai 2008

Mai 08 (med april i parantes) - opprykk= grønt, nedrykk= raudt .

1. UBA forside (1)
2. Finn fagstoff (2)
3. Databaser (4)
4. Fagsider (3)
5. Ledig jobb som studentvakt (-)
6. Ordbøker og leksika (6)
7. A-Å listen (8)
8. Åpningstider (21)
9. Om biblioteket (10)
10. Lån og bestillinger (7)

Bruken av sidene har gått kraftig ned i mai; tala er faktisk lågare enn for påskemånaden mars. Den relative tilbakegangen frå april er på over 20 prosent. Populariteten til sidene internt er nokså stabil. Overgangen frå undervisings- til eksamenssesongen burde vere ei gylle høve for hjelp- og rettleiingssidene til å innta solsida av statistikken, men denne portalen ligg framleis heilt nede på 15. plass. Det er kome framlegg om at portalen endrar namn til "Oppgaveskriving". Opningstidene er ein annan mai-klassikar som me må vere tydelegare på neste år. Studentvaktstillingane ser framleis ut til å vere populære, noko som lovar godt for hausten.
 
z"); pageTracker._trackPageview();