tirsdag 28. oktober 2014

ebrary i ny drakt - nytt fra Proquest


Proquest arrangerte medio oktober en informasjonsmøte i Oslo, hvor de presentere både nyheter og eksisterende produkter. 

Ebrary for alle plattformer
Dokumentvisning er nå flyttet til høyre side, med enkel navigasjon
til venstre. Øvers er hurtigmenyen tydelig og lett tilgjengelig. 
Det er lenge siden Ebrary, vår mest trafikerte ebok-plattform, ble videreutviklet. Det er derfor gledelig å se at Proquest har gitt Ebrary en helt ny og bedre leser for sluttbrukeren - for alle plattformer. Menyen er blitt svært tydelig og tilgjengelig, og et godt argument for å opprette konto for de som ikke allerede har det.


Nedlasting og utskrift er alltid et sentralt tema, og også her er det gjort justeringer. Når vi klikker oss inn på en tittel, er enkelt å få oversikt over
a) hvor mange sider du kan kopiere som ren tekst (referanse følger automatiske med!)
b) hvor mange sider du kan laste ned
c) nedlasting av hele dokumentet - nå utvidet lånetid til 14 dager

For optimal tilpasning, spesifiserer du nå hvilke type enhent dokumentet skal lasted ned til (kontorpc, lesebrett eller mobil).
Det er fortsatt nødvendig med Adobe digital editions og en Adobe ID.
Kjapt å lage et digitalt museøre

Proquest trakk nylig sin ebrary-app for mobile enheter, da de innså at Bluefire Reader er et bedre alternativ for leseren. Gratis å laste ned for IOS/Android, krever også Adobe ID for offline lesing.

Proquest besøker Gimlemoen 11.november kl 09, alle interesserte ved UB velkommen. 
Noen Proquest-produkter som ble presentert:
Early English Books From alchemy, early medicine, science, and botany to art, philosophy, poetry, and theology, this treasure trove of source material makes a wise investment for libraries looking for interdisciplinary coverage.
Proquest Congressionalcomprehensive collection of congressional documents from 1789 to the present.
Flownext generation cloud-based research management and collaboration solution

Dagens proquest-produkter ved UBA
Early English books
Ebrary
Nyhetsarkiv: The New York Times, The Observer, The Guardian
Safari tech books online (ut 2014)
Helse og sykepleie

mandag 20. oktober 2014

Nordisk fjernlånskonferanse

Ellen Ø., Lone, Jørn og Reidar deltok på den 11. nordiske fjernlånskonferansen i Oslo, 16.-17. oktober. Konferansens fulle navn er "Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference". Årets tema var "To get or not to Get? Opportunities and Challenges in Nordic ILL". (ILL står for "interlibrary lending"). Se program.

Presentasjonene foregikk i plenum og omhandlet opphavsrett, open access, digitalisering, konsortier og arbeidsflyt.
Finland har hatt en gruppe til å vurdere koordinert samlingsutvikling med tanke på at bibliotek kan låne fra hverandres "spesialsamlinger".
I Danmark har sluttbrukere lenge kunnet bestille direkte fra eierbibliotek og med et tredje bibliotek som hentested (omtrent som i våre regionale samsøk). Statsbiblioteket i Aarhus kan nå skanne trykte artikler og sende en kopi direkte til sluttbruker. (Statsbiblioteket lagrer og indekserer den digitale kopien, og det sparer dem naturligvis for arbeid neste gang artikkelen blir bestilt).
Nordiske afrikainstituttet i Uppsala skal betjene bibliotek og enkeltpersoner i hele Norden. Det er et bibliotek med mange ressurser, men som i liten grad blir benyttet i Norge.
Ivar Ternsell Torgersen (Cristin) fortalte om utfordringer med konsortieavtaler. Birgir Bjørnsson presenterte Islands konsortium som gir hele befolkningen gratis fulltekst-tilgang til en rekke ressurser. Som en følge av dette, har antallet fjernlånsbestillinger gått sterkt tilbake de siste årene.
Vi fikk også en smakebit av den nye ISO-standarden for fjernlånsbestillinger. (Dette gjør det mulig for ulike biblioteksystemer å snakke sammen).

Dessverre var en del av presentasjonene dårlige i innhold (tema eller vekting av emnene) og i engelskferdigheter. Noe av det dårlige inntrykket skyldes naturligvis manglende forkunnskaper hos meg, men også at de nordiske landene faktisk ikke gjør ting så likt. For eksempel har vi i Norge Bibsys som integrerer fjernlånsmodulene. I Sverige har biblioteket ved Karolinske institutet (helse) brukt mye tid på å gjøre dette enklere.
Men det er jo godt å erkjenne at vi ligger godt an på tjenestetilbudet vårt og hvordan vi utfører dem. Og så fikk vi en opptur torsdagskvelden med både en kortversjon av operaen "La bohéme" og irsk pubkultur.

fredag 3. oktober 2014

Økt bruk av Kildekompasset

Statistikken på Kildekompasset er gledelige nyheter. Bruken har nesten blitt doblet. Det eneste som går ned er tiden man bruker per besøk. Det kan også se ut som at söta bror har tatt oss inn i varmen. Bruken fra Sverige har blitt firedoblet. Vi regner med at vi kan takke vår eminente svenske bibliotekar for dette..? Canada og USA ligger hakk i hæl.

 
z"); pageTracker._trackPageview();