onsdag 4. desember 2013

Seminar i Telemark

Onsdag deltok Siv og jeg på Høgskolebiblioteket i Telemarks personalseminar med bidrag om opphavsrett og forskningsstøtte. En av deres presentasjoner var av Cristin, impact factor og vitenskapelig nivå. Der ble vi tipset om Beall's list, en oversikt over såkalte predatory journals. Ekstra hyggelig er det jo at jeg har blitt kontaktet av en av verstingene her etter at artikkelen min ble publisert. Heldigvis slo kildekritikken raskt inn.

Se for øvrig dette tidsskriftet som attpåtil hevder å være en del av Elsevier. 

fredag 29. november 2013

200 år ferdig digitalisert

Kong Oscars tale til
åpningen av det ellevte
storting i februar 1845
er et av mange dokumenter
som nå blir lettere
tilgjengelig på nett. 
Nasjonalbiblioteket skriver på sine nettsider at stortingsforhandlingene fra 1814-2001 nå er ferdig digitalisert og gjort tilgjengelig for allmennheten på nett..
Senere års digitalisering av historiske arkiv som eksempelvis  folketellinger , 1814-bibliografi ,Stortingsefterretningene og nå Stortingsforhandlingene utgjør alle viktige kilder for forskersamfunnet og folk flest.  


Søk i Stortingsforhandlingene


torsdag 28. november 2013

Nordisk stor-tidsskrift innen humaniora?

Med tittelen "Oh no, not yet another small, stand-alone humanities journal" presenterte open access-rådgiver ved UB i Tromsø, Jan Erik Frantsvåg, en status og analyse av nordiske tidsskrifter på den åttende Munin-konferansen. -En for stor andel av tidsskriftene er ikke bærekraftige, og ofte avhengige av en enkeltpersons entusiasme og energi. Videre påpekte Frantsvåg den ofte manglende kompetanse rundt det tekniske ved publisering og distribusjon, design, open access og økonomi. -Det er ikke hensiktsmessig at en vitenskapelig ansatt bruker tiden på slike administrative oppgaver. 

Open access-rådgiver Jan Erik Frantsvåg
lanserte en visjon om et nordisk
stor-tidsskrift (mega journal) under
den åttende Muninkonferansen i Tromsø. 
Frantsvåg presenterte bl.a. en omfattende gjennomgang av nordiske tidsskrift, oversikt over de største forlagenes utgivelser og rådende holdninger til OA hos myndighetene i Norden. Frantsvåg lanserte sin visjon om et nordisk stor-tidsskrift innen humaniora. Et såkalt stor-tidsskrift som PLOS ONE innen naturvitenskap og medisin eller Open Library of Humanities som starter opp i Storbritannia tidligere i år. En slik publiseringsmodell vil være robust og mindre personavhengig enn dagens situasjon. Et stor-tidsskrift vil gi nye tekniske muligheter, bedre kontinuitet og synlighet. Det tradisjonelle tidsskriftet var et radikalt tradisjonsbrudd da det så dagens lys i 1665, påpekte Frantsvåg da han kastet sin brannfakkel under Munin-konferansens kanskje viktigste foredrag. 

Program fra den åttende Munin-konferansen i Tromsø (presentasjoner og opptak kommer)

torsdag 14. november 2013

Gratulerer til Hilde med publisert artikkel


http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/9214/9651


UBAs engasjerte og dyktige kollega Hilde T Daland har nå fått publisert sin artikkel i Liber Quarterly med tittel: The Ph.D.-candidate as an information literate resource: developing research support and information literacy skills in an informal setting 
Artikkelen er nå tilgjengelig i fulltekst. 

Gratulerer Hilde, godt jobbet!

Se også: Vitenskapelig artikkel av Hilde T.Daland


UiADagen 2013

13.11.13. ble UiA-dagen arrangert for første gang. Det ble en god intern oppsummering av året som er gått. Prestasjoner ble feiret og virksomheten ved UiA vist fram. Før rektor Torunn Lauvdal åpnet fellesprogrammet, var det tapaslunsj i Vrimlehallen, der representanter fra fakulteter og enheter presenterte prosjekter og tilbud. Også UB-ansatte stod på e-bokstand, Roger holdt i trådene før og under arrangementet fra UB.

I fellesprogrammet holdt sosiolog og hodejeger Anne Grethe Solberg et foredrag som var kalt: «I can, can you?». I tillegg til å fortelle sin sterke historie snakket Solberg om mestring og selvledelse. Hun sier at man med tankemessig kløkt og vilje kan klare mye, og at det sjeldent er de fysiske hindringene som stenger. - Bruk tid på å sette deg et mål - invester tid i målarbeid, sa Solberg.
Musikken var ved Hilde Norbakken-trio med Rolf Kristensen og Per Elias Drabløs. Sistnevnte også viste seg som  fersk doktorand - og stand-up-bassist! Gunstein Skomedal fortalte om sin forskning på miljøteknologi og termoelektrisitet. Han var en engasjerende formidler, som tidligere har vært med på ForskerGrandPrix. 
Viserektor Marit Aamot Nielsen presenterer heile 25 UiA-doktorander.Gratulerer. UiA-forsker Øystein Sæbø avslutta programmet i auditoriet og snakket om hvordan teknologi kan bidra til utvikling i fattige land. Arrangementet ble utmerket ledet av Jan Oddvar Skisland og Karen-Lise S. Knudsen. (foto:Olav Breen)

Flott bilde av Lisbet fra UB på Fellesadministrasjonens stand!

Flere fine bilder og artikkel om UiADagen på Innaskjærs,

fredag 8. november 2013

Førstelinjeseminar på Fevig 6-7 november

Birgitte deler sine notater og bilder fra internseminaret for evt interesserte
Førstelinjetjenestene ved IT/Drift/Servicetorget/UB arrangerte et internseminar på Fevig 6-7. november. I går fikk vi et lite innblikk i en metodikk som Studentservice ved UiA har tatt i bruk: LEAN. Leder og gründer av Leanovasjon, Marianne Trollsås Fenger leda oss i en LEAN-prosess, slik at vi skulle se hvordan disse metodene kunne benyttes. Vi gikk først gjennom hvem den enkeltes brukere/kunder er og hva de ønsker. Så så vi på om det er prosesser/folk/kompetanse vi kan benytte/gjøre annerledes. Og til slutt laget vi avdelingsvise "prosesskart" (bildet) ved hjelp av post-it-lapper i ulike farger som beskrev gjøremål, vurderinger og mulige utfordringer. Vi fra UB satte da opp en bok-prosess. Hvordan er bokas gang fra den blir ønska av en student/ansatte til den denne har den i hånda? IT/Drift og Servicetorget gjorde ligende kart. Alle enhetene tok med seg sitt arbeid "hjem" og det vil på litt sikt bli satt ned et prosjekt for å se på videre muligheter for samhandling og matrisearbeid enhetene imellom. Jeg vil skryte av Sijamek, Andre, Leif, Beate, Reidar og Lone og gode prosess- og seminarledelse. Viktig var det også at visedirektør Seunn Smith-Tønnesen hadde en god innleding til arbeidet vi skulle gjøre, og at UB/IT/DRIFT/Servicetor-lederne deltok aktivt! Roger fra UB m. fl. laget også et godt opplegg for sosialt samvær torsdagskvelden. Takk for er lærerikt og inspirerende seminar!


torsdag 17. oktober 2013

Norske ebøker på UB via Elån Agder

Ei gruppe bestående av Arthur, Reidar og Birgitte arbeider med Elån Agder (norske e-bøker) på UB fram mot lanseringsdato 1/11.

Ifølge prosjektleder Kari Skibenes vil man bruke litt tid på å bygge opp e-boksamlinga, og man vil i begynnelsen fortrinnsvis kjøpe inn skjønnlitteratur. Man har valgt et epubformat, som vi er vant til her ved UB; lesing på brett fordrer nedlastning av Adobe digital editions og for i-brett Bluefire Reader i tillegg.

Som sagt på personalseminaret så er dette med e-bøker et noe kronglete felt, men ca 10 ulike leverandører. Hva man har lov/mulighet til å gjøre med ebøker fra den enkelte leverandør er vanskelig å "ha i hodet" - derfor anbefaler vi:
 • å vise låneren/interesserte vår nettside om ebøker: uia.no/ebok (som vil ha oppdatert informasjon om Elån Agder innen lanseringsdato 11/1
 • delta på intern workshop om Elån Agder spesielt og e-bøker generelt for UB-ansatte (invitasjon kommer i outlook tidlig neste uke)  Her vil vi samsnakke/laste ned ebøker. (Vi planlegger også å invitere UiA-ansatte til en ligende workshop utover i november). På workshopen snakker vi også om man kan låne e-bok på studentkort (med feidepålogging) eller om man på benytte nasjonalt lånekort. (vi krysser fingrene for det første).
Ett av de siste spørsmålene som Kjartan Vevle fra Biblioteksentralen stilte tilhørene på seminaret var: Kan satsningen på e-bøker gjør at bibliotekene får nye kundegrupper? Hvordan legger man i tilfelle til rette for dette? 
mandag 14. oktober 2013

Vitenskapelig artikkel av Hilde T. Daland

Gratulerer til Hilde Daland ved Universitetsbiblioteket i Agder som i dag har fått antatt sin videnskabelige artikkel om PHD-støtte. Hilde har forska frem gode tiltak, empiri på feltet, som vil styrke Universitetbibliotekets arbeid med forskningstøtte til stipendiaters og forskere i deres vitenskapelige produksjoner framover! Dette på må feires! Hildes nye forskning blir publisert i desemberutgaven av Liber Quarterly!

søndag 13. oktober 2013

Nasjonalt arkivnettverksmøte i pop og rock, UiA, Kristiansand 9/10-2013

UBA var denne uka arrangør for det nasjonale nettverket av musikkbibliotek og museer innen pop og rock.
Deltakerne kom fra Nasjonalbiblioteket avdeling Mo i Rana og Oslo, Rockheim, Rock City, Namsos, Bergen offentlige bibliotek, Kristiansand kommune og UiA/UBA.
Anne-Åse ønsket velkommen og fortalte kort om historien til Universitetet og hvordan universitetsbiblioteket fungerer i dag.
Siden møtet ble holdt på UiA var det denne gangen fokus på forskning og utdanning, og hvordan bibliotek og arkiv i nettverket kan støtte opp under disse.
Nasjonalbiblioteket ved Trond Valberg innledet om temaet lydarkiv som forskningskilde til pop og rock. Deretter snakket Siren Steen om erfaringer fra Grieg-samlingen ved Bergen offentlige bibliotek.

Tor Dybo og Tore Bråthen (UiA, institutt for rytmisk musikk) holdt hvert sitt innlegg, og disse ble etterfulgt av diskusjon.

Ellers var det som vanlig bordet rundt med nytt om innsamlinger av materiale og pågående prosjekt fra de forskjellige intitusjonene. Eget referat følger.

Are/Anne-Åse viste rundt i biblioteket og Tore/Tor tok deltakerne med på en runde i K-bygget hvor de fikk høre litt musikk og sett lydstudioet.

lørdag 12. oktober 2013

E-lån på Agder

Pressemelding fra VAF: http://vaf.no/aktuelt/e-laan-i-agder-bibliotekene/

Birgitte og Reidar deltok på et informasjonsmøte om e-bøker i Arendal 11. oktober. Det var Kjartan Vevle fra Biblioteksentralen som orienterte. 

Fylkesbibliotekene på Agder vil fra 21. oktober tilby e-bøker til alle som er tilknyttet et bibliotek på Agder. Det er godt håp om at UiA-kort vil kunne benyttes, og at man ikke trenger et nasjonalt lånekort. Men det er noen spørsmål om rettigheter som må avklares med Feide, hvis jeg har forstått det rett.  

Når man velger e-bok i bibliotekkatalogen, for eksempel "De sørgende" av Håkan Nesser, åpnes portalen i ny fane. Her kan man lese de første ti sidene, og man kan laste ned til pc, mp3 eller et lesebrett. Formatet som ble brukt, er epub. Derfor kan man ikke lese på Kindle. iPad- og iPhone-brukere må ha Bluefire Reader. iPod kan ikke brukes.

Man må opprette en konto hos Adobe og laste ned Adobe Digital Editions. Man kan knytte inntil seks enheter til kontoen. Det vil si at man kan lese en bok på pc hjemme, og så kan man fortsette på smarttelefon når man er på reise. Innenfor en familie kan man også låne på vegne av barn eller partner. Mor og far trenger altså ikke bytte på å lese, men kan lese parallelt. Man kan låne fem bøker om gangen. Lånetiden er 21 dager. Hvis ingen andre venter, kan man låne på nytt.

I utgangspunktet vil det finnes tre eksemplarer/lisenser. Hvis det er ingen ledige eksemplarer, kan man reservere. Hvis etterspørselen blir stor, kan man kjøpe flere eksemplarer. I 2013 og 2014 er det fylkesbibliotekene som betaler. I 2015 vil det være folkebibliotekene, men finansieringsmodellen er ikke klar. Dersom man skulle velge å avslutte etter 2015, vil man ikke miste bøkene som har kjøpt.

I skrivende stund er det ikke klart hvor mange titler som basen vil inneholde på lanseringsdatoen, 21. oktober. Fylkesbibliotekene vil i første omgang velge, men folkebibliotekene kan foreslå titler eller flere eksemplar. BS tilbyr også faglitteratur, men helst da uten for mange illustrasjoner og grafer. Epub-formatet egner seg ikke bra for dette. På sikt vil BS også tilby bøker på engelsk. (Kristiansand folkebibliotek har nylig inngått en avtale med EBSCO om å låne ut bøker på engelsk: http://kristiansand.folkebibl.no/e-boker).

Det er bare de største og mellomstore forlagene som utgir trykte og elektroniske bøker parallelt. Det er likevel mulig å gjøre en bok fra et lite forlag tilgjengelig. Man kan kontakte BS, som drifter og leverer tjenesten.

Møtet i Arendal ga store forventninger til e-bok-tilbudet. Vi er heldige som får være blant de første i Norge som får et gratis tilbud av skjønnlitteratur. Hvis jeg har forstått det rett, har man måttet stille det danske prosjektet eReolen i bero https://ereolen.dk/). En kommersiell aktør har sett det udekkede behovet og tilbyr en tjeneste à la Spotify og Wimp. 

Se også Birgittes twitter fra møtet: https://twitter.com/Kleivspark 


torsdag 3. oktober 2013

Korte kurs nå også på øk/sam

Etter at Hildrings(1/2)timen satte i gang på humaniora og pedagogikk har vi også satt i gang med lignende kurs på økonomi og samfunnsfag. Det viser seg imidlertid at segmentering er viktig. Mens vi på hum/sam har gjort lykke med kurs fra 09.00-09.30 måtte vi flytte kursene til ettermiddagen for å appellere på øk/sam. I dag møtte 6 stk. til innføringskurs i Ebsco. 

torsdag 12. september 2013

Feiring av flott 60-åring

Torsdag ble Arthur feiret med brask og bram - og ikke minst kake. Mange ville feire en god kollega som rundet 60. Jubilanten hadde tilogmed diktet en egen sang for anledningen. Gratulerer igjen!

onsdag 4. september 2013

Faglunsj med debatt

Onsdag møtte de fleste fagansvarlige på UB til faglunsj. Denne gangen var det dokumentet som skal deles ut til nye ph.d.-kandidater som ble diskutert. Meningene var mange og debatten var god. Prosjektgruppa jobber videre med dokumentet og kommer tilbake. Takk for hyggelig lunsj!

torsdag 22. august 2013

Søk med Success


Bilde hentet fra Colourbox.com

I sommer kom jeg gjennom et par av artiklene fra Aalborgs pensumliste for ph.d.-kandidater. En av artiklene handlet om søkestrategien success. Artikkelen kan finnes her.

Success baserer seg på 7 faser i et søk:

 1. - define the assignment
 2. - locate resources
 3. - choose searchwords
 4. - select metholdology
 5. - execute the search
 6. - evaluate the results
 7. - if necesary, repeat the search by refining previous decisions

Success er en strategi for strukturerte søk. Den ble utviklet i 1994 basert på observasjoner og dybdeintervjuer med bibliotekarer og studenter. Det ble så videreutviklet til et akademisk kurs med retningslinjer, skjemaer, tips, detaljerte forklaringer og søkeoppgaver og tilgjengeliggjort på Internett i 1997. I 2000 kom det en evaluering av det gamle systemet/kurset etter Internett.

Internett har endret søkestrategiene. Søkestrategier er veiledende prinsipper for planlegging av søket som kan modifiseres etter søkeresultatene.

Det motsatte (en ustrukturert søkestrategi) vil være Citation Pearl Growing hvor man finner en relevant artikkel/bok/webside og følger tråden videre fra denne.

Success er utviklet av Zins selv (artikkelforfatteren) som et didaktisk verktøy. Man planlegger søket gjennom 4 faser. 4W.
What - phrasing search assignment
Where - locate resources
Words - defining search words
Work - selecting and executing the working method.

Etter evaluering mente intervjuobjektene at også evaluering måtte inn som en egen fase.
Wow - evaluereArtikkelen anbefales! Jeg tester ut dette i første omgang på No-120 i år.

Kort kurs

Hilde D. har tatt initiativ til #Hildringstimen - et 30 minutts kaffemøte der en UB-ansatt viser søke- og analysemuligheter i UBs databaser. I dag var det Atekst-basen som var tema! Vi får svært gode tilbakemeldinger fra de ansatte ved fakultet for humaniora og pedagogikk. Utrolig bra initiativ og gjennomføring, Hilde! ♫

torsdag 15. august 2013

Norge sett fra Store norske leksikon

Store Norske Leksikon har sett nærmere på statistikken fra sine nettsider, og bringer både interessante og morsomme funn. Hva vi søker på når gjenspeiler både høytider, årstider, nyheter og selvangivelsesfrist. 
Søk etter artikkel om giftige sopper i 2012. Skjermdump fra wja.no
Av leksikonets 176 245 artikler er det i 2012 jødedommen, islam og den kalde krigen som er mest lest fra pc, mens graviditet, matforgiftning og kognitiv er på topp fra mobiltelefon.

Artikkelforfatterene tolker dette slik: "Det er vanlig å tro at folk som surfer nettet fra mobilen har det travelt. Vi tror heller at de har god tid, og gjerne sitter på do med fylleangst mens de surfer. Sånn sett viser mobiltallene en helt ny måte å bruke leksikon på. Skoleelevene slo nok opp artikkelen om islam i den ærverdige papirutgaven også. Men vi tviler på at de dro med seg bind G-H inn på do fordi de mistenkte at de var gravide."

Les hele artikkelen

onsdag 14. august 2013

Å skrive er å tenke

De siste årene har utviklinga ved norske Universitets- og høgskolebibliotek gått i retning av å tilby støtte, ikke bare til informasjonsinnhenting, men også til den akademiske skrivesprosessen.

Et eksempel på det kan være at UBA tilbyr det poenggivende kurset: Skriveteknikk og informasjonskompetanse i samarbeid Fakultet for humaniora og pedagogikk. Man kan også se denne tendensen på nett, i bibliotek- og informasjonskompetanseportaler som Søk og skriv, Phd og track og VIKO, og UBAs eget Kildekompasset.no - den akademiske skiveprosessen blir vektlagt.

I Dagens Næringsliv på lørdag skriver skribent og litteraturprofessor Toril Moi at hun to ganger har organisert et tverrfaglig opplegg for doktorgradsstudenter ved tittelen "Writing Is Thinking" ved Duke University. Oppslutningen har vært enorm. Hun skriver at:

- Først når vi forsøker å finne ord for det vi har sett og forstått, innser vi hva vi ikke har forstått. Skrivingen gir oss nye spørsmål, som sender oss tilbake til emnet på jakt etter nye fakta og nye innsikter.

I følge professor Moi trenger doktorgradsstudentene først og fremst inspirasjon på to områder:
 • De må lære seg å skrive hver dag. "En god forsker venter slett ikke til hun har "lest seg opp" på emnet sitt før hun skriver (...)"
 • De må lære seg å bli modigere. "Frykten for å bli bedømt, frykten for at andre skal tro at man er dum, paparlyserer mange flinke studenter (...)"
Les mer i Toril Mois eminente artikkel, og bli inspirert, enten du er phd-student, bibliotekar eller bachelorstudent, eller noe helt annet! SKRIV! ;-)

Kronikken stod i DN lørdag, UB har papiravisen i aviskroken, eller les kronikken digitalt via UB/Atekst.

mandag 12. august 2013

UB på Studiestartfestivalen 12-13. august

I år rigga Lone og Roger opp ein egen UB-stand på Studiestartfestivalen 12-13. august på Gimlemoen. Standen var godt besøkt. Her kunne man ta ein kaffe, lese avis, plukke med seg noen bøker fra gratishylla og få info om (oppstarts)kurs! Vi møtte utrolig mange flotte studenter!

søndag 4. august 2013

IAML Wien del 1 (28.juli - 29. juli)

 Så er vi her da i denne vakre byen Wien. Varmen slo i mot oss på søndag da vi kom ut av flyet. Utover dagen ble det nærmere 40 grader og slikt er vi ikke vant til selvom vi har hatt en fin sommer hjemme.Etter en rask tur innom hotellet gikk vi til Universitetet og deltok på Council. Council i IAML-sammenheng er en blanding av årsmøte med presentasjon av saker det er blitt jobbet med i perioden siden sist konferanse og informasjon om saker som vil komme opp og som foreningene skal jobbe videre med. Den store saken det er blitt jobbet mye med er spørsmålet om IAML slik det fungerer i dag skal fortsette med samme organisasjonsmodell, eller om det trengs endringer. Et ad-hoc utvalg har laget en rapport og på council ved konferansens slutt vil man at en avstemning over om det skal nedsettes et utvalg som skal foreslå endringer. Council hadde også besøk av en rekke interesseorganisasjoner som IAML samarbeider med. Disse fortalte også om aktiviteten siden sist.

Opening reception fulgte om kvelden. Velkomsttaler, musikk og god servering.
På bildene er kolleger fra UBiS og NTNU.
Mandag startet med åpningsforelesningen. Her fikk vi en presentasjon av noe av det tre av Wiens store bibliotek inneholder.

Senere på dagen fordelt vi oss utover det store spekter av forelesninger. Are gikk på "Notation and classification". 
Lisbet fikk høre mer om Austrian composers' archives and documentation centres: Mozart, Mahler, Schönberg: 
The Mozarteum Foundation Salzburg  arrangerer årlig 2 festivaler, konserter, samarbeier med andre aktører om å drifte 2 Mozart-museer og støtter forskning, bl.a. 
La Médiathèque Musicale Mahler à Paris  har spesialisert seg på europeisk klassisk musikk frå middelalderen og fram til i dag. Senteret inneholder også grunnleggeren Henry-Louis de La Granges omfattende Mahler-samling.
Arnold Schönberg Center er et offentlig kultursentrum i Wien som tar vare på Schönbergs arv. Schönberg virket i sin tid både som komponist, maler, forfatter, teoretiker og lærer.
Anne-Åse gikk på RIPM sitt innlegg om e-library of music periodicals.

Etter lunsj forlot Lisbet og jeg Are til fordel for en sightseeingtur i byen. 
Lisbet var min guide og kartleser, her i Kärntner Strasse.

Om kvelden fikk vi en omvisning i Nasjonalbibliotekets museumssamling. Her var alt fra de eldste bøker, statuer, veggmalerier og ikke minst bibliotekarens dødsfeller: bokstigene.


(Foto: Anne-Åse Kallhovd)

fredag 2. august 2013

IAML Wien del 3 (1.-2. august)

Torsdag ettermiddag var vi på tur til Schloss Schönbrunn. Lisbet har vært der mange ganger før og var guide i parken rundt slottet. Sachertorte med kaffi på Gloriette, flotteste utsikten over Wien hittil, og behagelig varme pga en liten bris.

Via palmehuset gikk vi til Schlosstheater Schönbrunn hvor Ensemble Atout ventet på oss med musikk fra tidlig 1900-tall: Anton Webern, Arnold Schönberg og Bruno Walter. Vi vaglet oss opp på beste balkong og nøt musikken.

Fredag - nå er varmen tilbake i Wien, over 30+ grader igjen. Puh. 
The musical parlor of Emily Dickinson ved George Boziwick var en flott forelesning. Her var det masse fakta, blandet med opplesing og musikkeksempler. Foreleseren selv hadde vært med på innspillingene. Emily vokste opp i en velstående familie i USA, og brukte sin tid til pianospill, brevskriving, brødbaking og diktning. På den tiden var det vanlig å binde inn notene sine i bøker (binders-book). Emily hadde også en slik som i ettertid er hovedkilden for presentasjone vi fikk av Boziwick. Emilys binders-book skiller seg ut fordi ho var glad i banjomusikk og minstreal songs. Disse sangene var diskret plassert bakerst i boka.

Katy Hamilton presenterte sin forskning om bruken av diverse vokalkvartetter med klaverakkompagnement fremføring ved Wigmore Hall, Edinburgh international festival og av studenter ved Royal College of Music, London . Vokalkvartettene ble populære etter at Johannes Brahms komponerte sine Liebeslieder Waltzer op 52 fra 1868. Schubert, Schumann og Lisa Lehmann sine verk  ble også oppført. Vokalkvartettene ble ofte skrevet for at amatører også skulle kunne spille dem hjemme. Fremføringene av kvartettene har gått i bølgedaler. Royal College of Music bruker verken flittig slik at alle sangstudentene skal få øving i å synge sammen.

Bachfamiliens verk og musikksamling digitaliseres i et stort fellesprosjekt mellom flere tyske bibliotek.
Bach digital inneholder  kopier av notene, metadata og kommentarer. Det er også laget henvisninger fra steder hvor samme verk blir nevnt slik at brukerne lett kan finne sammenhenger. En forlengelse av dette prosjektet er: Bach interaktiv som så vidt har startet opp vil gjøre Bach mer tilgjengelig for nye brukergrupper med pedagogisk opplegg for barn/skoleklasser og besøkende ved Bach museum.
EMIPIU.com har en Music box med musikk. Dette var til inspirasjon for Bach Digital interaktiv prosjekt som enda ikke har en egen hjemmeside.

Er man interessert i librettoer er The Her-collection tingen. Her finner man informasjon om ca 5600 librettoer som var samlet. "A new library for libretti"

Det siste foredraget var spennende. Det er vanlig med ordgjenkjenningsprogram for tekster. OCR(optical character recognition). For noter ble det allerede på 1960-tallet utviklet lignende programvare(OMR optical music recognition). Denne programvare kunne bare brukes som enbrukerversjon på en datamaskin. det arbeides nå med å utvikle ny programvare som kan takle dagen behov. Prosjektet er i startfasen og foregår i Montreal, Canada. 

Generalforsamlingen avsluttet den formelle delen av konferansen og festmiddagen for de ca 350 delegatene ble holdt på Palais Ferstel.


Sluttkommentar: Det foregår alltid mye man ikke kan rekke over på en slik konferanse. Mange parallelle sesjoner, omvisninger og åpne arbeidsgruppemøter. Vi har fått med oss masse nyttig informasjon og samvær med gode kolleger, og vil takke Universitetsbiblioteket i Agder for at vi kunne reise i år, og Norsk musikkbibliotekforening for tildelt stipend på 4000,-.(Foto: Anne-Åse Kallhovd)


#UniversitetetiAgder på Instagram

torsdag 1. august 2013

IAML Wien del 2 (30.juli - 1. august 2013)

Dagene går fort, og tempoet har økt med synkende temperatur. Heldigvis ble det litt kaldere deler av uka. Tirsdag formiddag gikk Lisbet og og Are og hørte om arbeidet med samlede verk (colleted edritions). Forelesningen var delt i tre tema hvor første del beskrev Denkmaler der Tonkunst in Österreich som er en organisasjon som står for utgivelser av musikkologiske verk. Den første presidenten var Eduard Hanslick, og hovedredaktøren var Guido Adler. Andre del var om utgivelsen av Mahlers brev, og beskrev hvordan forskjellige utgaver av brevene kaster ulikt lys over komponisten og hans liv. Siste del omhandlet forskningresultatene på Martinu-forskning, og utgivelse av Bohuslav Martinu komplette verk som er under arbeid. Foreleseren Marek Pechac kom fra Institute Bohuslava Martinu, Praha.
(Anne-Åse ble på hotellet og lagde første del en av dette lille bloggreferatet.)

Lisbet og Anne-Åse tok en ny bytur (bildet til venstre er statuen av Johann Strauss i Stadtpark.Til høyre Arnold Schönberg Center
- og lot Are bli igjen for å høre om gangen i utgivelse av orkesternoter fra komponisten, via forlaget til ferdig trykk. Deretter fulgte en historie om arkivet til Wiener Symphoniker fra det befant seg i en skap under en trapp, og til i dag hvor det er kommer mer frem i lyset. Dette takket være sjefdirigenten Carlo Maria Giulini (1973-1976) som i sitt ansettelsebrev ville ha inn en passus om at arkivmateriale skulle ordnes. Arkivmateriale digitaliseres og består av bilder, brev, håndskrevne tekster, kort og telegram samt 400 magnetbånd med radioopptak fra første del av 1950-tallet.
Siste del av forelesningen var et bidrag fra Belgia. Der har de laget et softwareprogram for noter til bruk på nettbrett. neoScores brukes til å lage anmerkninger i notene f.eks i orkestersammenheng. 

Etter lunsj fulgte en sesjon om discovery systems. Etter å ha hørt på forelesernes beskrivelse av hva vi alle i salen vet at man må registrere for å kunne gjenfinne musikk ble sluttbemerkningen at det skal mye til for at et bok/artikkelbasert discovery system skal kunne dekke behovene som finnes innen gjenfinning av musikkmateriale. Derfor blir det laget egne små system rundt forbi. Det ble vist til en kravspesifikasjon og en blogg om temaet. 

Så fulgte en interessant samling spesielt for bibliotek i musikkundervisningsinstitusjoner. Her tok vi opp dagligdagse spørsmål som: innkjøpspolitikk, gaver og behandlingen av disse, pda og e-materiale. Bruk og innkjøp varierte fra at "vi kjøper inn alt" til "vi supplerer deler av vårt budsjett med inntekter fra videresalg av notegaver". Forskjellen på bibliotek som er en del av et større universitet, og bibliotek ved enkeltstående institusjoner er slående. Det er tydelig at det finnes stordriftsfordeler spesielt når det gjelder tilfang av databaser og tilgang på it-personale.

Dagen ble avsluttet med konsert i Brahms Saal i Musikverein. Musikken ble spilt på originalinstrumenter av topp musikere fra Wien og omegn. Musikkbibliotekarenes begeistgring var stor, og applausen ville ingen ende ta!


Onsdag startet med et smell: frokostmøte med Alexander Street kl 07.45!!!!! Demonstrasjon av det nye grensesnittet for Music online. Foreløpig er det kun delen med innspilt lyd som er tilgjengelig, men de regner med å putte inn alle sine databaser i dette brukergrensesnittet. Are kan holde internkurs for de som ønsker det.

Onsdagens fellesforelesning for hele konferanse var ved 1.fiolinist Clemens Hellsberg i Wiener Philharmoniker. Han fortalte orkesterets historie og om oppbyggingen av orkesterets organisasjon hvor det er musikerne selv som styrer alt. Vi fikk også høre musikkeksempler av orkesteret. Orkesterarkivar Silvia Kargl viste frem digitaliserte brev, konsertprogram og fortalte historier om orkestermedlemmers skjebne under krigen. Musikere fikk tildelt mellomnavn som "Israel" for at de lettere skulle kunne gjenkjennes som jøder. Ikke alle overlevde krigen. 

Onsdag ettermiddag er alltid turdag for IAML-deltakerne. Vi hadde sju turer å velge mellom. Lisbet valgte en byvandring:
Tema for byvandringa var "Vienna: 'Fin de siécle'. Rundt år 1900 opplevde Wien en kulturell oppvåkning. På rundturen var vi bl.a. innom Sezession-bygningen , der Gustav Klimts Beethoven-frise er utstilt.


Are og jeg ble med på busstur til WienerwaldMödling og Baden bei Wien i Schönberg (venstre bilde under) og Beethovens (høyre bildet under) fotspor.


Flotte turer med guide.


Torsdag.
Anne-Åse startet dagen med å høre om tatoveringer, digitalisering av gamle kortkataloger over foto/bilder og vannmerker på papir. Det er alltid interessant å få med seg en forelesning som RIdIM står for.
De snakker om musikalske ikoner. Ikke alle i salen synes tatoveringer var kunst, og hvordan i all verden skulle man beskrive og registrere dem...

Are og Lisbet derimot fikk igjen høre om hva 2.verdenskrig har hatt å si for kulturinstitusjonene i Wien. Under krigen ble det konfiskert musikkmateriale fra jødiske hjem. Disse notene ble i etterkrigstiden innlemmet i biblioteksamlinger som gaver fra dem som hadde konfiskert dem eller senere kjøpt dem. Det blir nå laget en database over hvem som er de opprinnelige eierne og hvor tingene egentlig kommer fra. Noen ganger har de klart å finne tilbake til rettmessig eier. NS-Provenienzforschung

Litt i samme gaten ble det fortalt om Guido "Israel" Adlers egen private musikksamling. Samlingen ble konfiskert av hans tidligere elever som under krigen var medlemmer av NS. Samlingen ble spredt utover i bibliotekene i Wien. Rett etter krigen ble det avsagt en høyesterettsdom som sa at samlingen skulle sendes til USA etter familiens ønske og finnes nå ved Hargrett Rare Book & amp; Manuscript Library at the University of Georgia

Berit Holth (NB) snakket om norsk musikkhistorie, utenlandske musikeres betydning for norsk musikk, og spesielt om norske komponister på 1800-tallet og norsk noteutgivelse. Jorid Nordal Baumann (NB) fortalte om det norske musikkarvprosjektet.

(Foto: Anne-Åse Kallhovd)

Norske bøker på Kindle

Ferierende i ein varm juli fikk jeg spørsmål fra Birgitte W om det går an å lese norske bøker på Kindle? Jeg svarte vel at - æhhh, tror jeg ville valgt iPad. Men Birgitte W undersøgte og fant gode svar! Svaret er selvfølgelig JA, og Birgitte W anbefaler å følge denne veiledninga fra bloggen Ebokhylla mi - en lesebrett og bokblogg. Ser nå at det også ligger informasjon på UBAs ebokside
r: uia.no/ebok, men siden det ikke står noe spesifikt om norske bøker, legger jeg ut lenka til "Ebokhylla" også her.  Ikke så lett med iPad ute i sola, der er e-blekkløsninga til Kindle-leseren bedre, meiner Birgittex2! :-)

fredag 26. juli 2013

På tur til Wien. IAML 2013 del 0 (26.juli)

Are, Lisbet og jeg skal delta på IAML (International association of music libraries) som i år arrangeres i Wien i perioden 28. juli til og med 2. august. Program
Vi har planer om å få med oss mye forskjellig.

torsdag 11. juli 2013

Hospitering i Irland

Denne uken er jeg i grønne og solfylte Irland for å lære mer om forskningsstøtte. Det hele begynte brått, for den første personen jeg kom i snakk med allerede da jeg kom ut av døra på flyplassen viste seg å være en ph.d.-kandidat fra - nettopp - University of Limerick. Bagasjen forsvant i København, noe som egentlig var like greit, for da ble den kjørt direkte til hotellet i Limerick uten at jeg trengte å slepe den med meg.

Sammen med meg i Limerick denne uken er Emma Anderson fra Cardiff som også er her på Erasmusutveksling. Å være to bibliotekarer her samtidig har vært nyttig. Vi har kunnet diskutere hvordan ting blir gjort her i Limerick og sammenligne dette med egne institusjoner og har også fått muligheten til ekstra nettverking.

Mandag ble vi tatt imot i Limerick og fikk en generell innføring og omvisning, i tillegg til informasjon om bibliotkets undervisning og integrering av informasjonskompetanse i de ulike fagene. Tirsdagen reiste vi til Cork og besøkte universitetsbiblioteket der. Her ble vi tatt godt i mot og fikk en halvtime sammen med seksjonslederne som fortalte om arbeidet de gjør der.

Onsdagen fikk vi en solid innføring i ULs arbeid med forskingsstøtte og teknisk avdeling og forskningsarkiv. UL satser på forskningsstøtte, og alle de fagavsvarlige tilbyt kurs til forskere og forelesere. Kursene er som regel fulle. Allikevel mener bibliotekdirektøren at de ikke er der de vil være om et halvt års tid i forhold til bibliotekets forskningsstøtte. Jeg har fått med meg en god del brosjyrer og papirer som sikkert kan bli inspirasjonskilde for UBs forskningsstøttearbeid.
Glucksman Library, University of Limerick

University College Cork

torsdag 20. juni 2013

Kundebasert innovasjon

Hva er kundebasert innovasjon? Under ein studietur til Århus og Ålborg 11-13 juni blei vi oppmerksom på dette med bruker- og stedsbasert udvikling. Bibliotekdirektør Klaus Schulz vektla ein organisasjons evne til å fange opp erfaringer og impulser fra kunden /brukeren /studenten /forskeren som det viktigste for utvikling og innovasjon i biblioteks- kunnskaps- og informasjonssektoren.
Trykksak fra Hovedbiblioteket i Århus
På Regjeringen.no er det en god artikkel om stedsbasert/brukerorientert innovasjon av forsker Lars Ueland Kobro. Han begynner med ein gjennomgang av av innovasjonslitteraturen på feltet. Her er noen av poengene fra denne delen av artikkelen:. 

Innovasjon er:
 • gradvise prosesser (først og fremst).
 • mennesker i samspill: møte mellom ulike kompetanser, nivå (forskning (sic) viser at udvikling ikke først og fremst skjer inne i hodet på opplyste enkeltindivider (derfor er ikke innovasjon nødvendigvis "sikret" ved å kun basere seg på "hermetisk" vitenskaplig kompetanse og metodikk)
 • skjer i skjæringspunktet mellom ulike kulturer, nivåer og sannheter 
 • interaktive læringsprosesser der ulike aktører og ulike med erfaringsbaserte kompetanser lærer av hverandre med å dele og kombinere ideer og kompetanser med hverandre.
 • kommer utenfra eller nedenfra – sjeldent fra toppen (ledelsen). 
 • oppstår gjennom en åpen og tilrettelagt anvendelse av medarbeideres ideer, kunnskap og erfaringer.
 • stimuleres av tverrfaglig samarbeid, kontakt på tvers av avdelinger og ”sektorer." 
 • handler om å slippe impulser fra produktene eller tjenestenes brukere til i utviklingsprosesser
Kan vi diskutere:
 • er dette ei ønska utvikling? - og hvis ja:
 • hvordan får vi evt til dette?
 • hva tenker våre kunder?

mandag 17. juni 2013

Noen bilder og ettertanker etter personaltur :-)

Tusen takk for ein flott personaltur til Århus, Ålborg og Hjørring 11-13. juni. Her er noen bilder og ettertanker.

Biblioteksektoren er inne i et paradigmeskifte fra industrisamfunnets bogsamling til det man kanskje kan kalle kunnskabssamfunnets inkluderende og skabende mødeplasser (noen som har ein bedre betegnelse?) Etter 10 år i bransjen har arbeidshverdagen min endra seg: studenter og forskere henvender seg  mindre i skranken, og mer via mail, sms og sosiale medier. Min arbeidsplass er blitt min kontorpc, men også iPad/iPhone, for jeg legger også i større grad turen ud av biblioteket. Jeg oppleverer at fysiske mødeplasser er blitt viktigere enn før! Et inspirerende eksempel på dette er når kollega Hilde Daland arrangerer "Bibliotekarens lunsj" og Hildringstimen for "sine" phd-studenter og ansatte. Ved UB har vi nylig fått ei gruppe leda av Roger Fromreide som arrangerer alt fra konserter til teateroppsetninger til boglanseringer, og som blir viktige mødeplasserer for bibliotekar-student-ansatte. Vi vil mødes MER ikke mindre i kunnskabssamfunnet. For delt kunnskab er dobbel kunnskab. Men hvordan jobber vi strategisk og sammen med våre kunder i å udvikle dette?

Spørsmålene fra forskerne er også andre enn før. Her er eksempler på noen spørsmål jeg ikke fikk i 2003: 
 • hvordan rettighedsklarerer jeg materiale til min nye bog?
 • hvordan blogger jeg med studentene mine?
 • kan du undervise studentene mine om kildekritikk og referanser? 
 • hvordan når jeg ud med forskningen min?
 • hva er det beste tidsskiftet å publisere i?
 • hva er open access? 
 • kan dere hjelpe/arrangere min boglansering?
 • hvordan lager jeg ein blogg?
Hovedpoenget for meg som fagansvarlig bibliotekar i 2013 er involvering. Det å høre om Dokk1-prosjektet i Århus på studieturen var derfor av stor interesse. I dette prosjektet har relasjonsbygging vært ein viktig del av kunnskabs- og beslutningsgrunnlaget. Ifølge bibliotekdirektør og prosjektleder Knud Schulz har man måtte erkjenne at bibliotek ikke handler om bøger, materiell eller systemer, men rett og slett om folk. For å finne ud hvordan man best mulig kan legge til rette for samarbeid og innovasjon har Dok1 vært tett kontakt med et stort antall mennesker (som i udgangspunktet ikke var særlig "bibliofile"), f eks den yngre generasjonen. Man laget eksempelvis ein stor navnekonkurranse for bygget, ikke nødvendigvis for å få det "beste" navnet, men for å skabe involvering og eierskab til det nye biblioteket i Århus. Jeg gleder meg til å se det ferdige senteret!

I mellomtida kan jeg spørre meg selv om hvordan jeg i større grad involverer kunder ved bibliotekene på Agder (både digitalt og analogt). Kan jeg bli enda bedre på dette, tro? Hvor er suksesshistoriene, har du éin?

mandag 3. juni 2013

Har du ein god idé?

Faksimile fra Innaskjærs, UiA
- Har du ein god idé, - i tilfelle: sitt musestille, sier immaterialrett- og copyrightekspert Siv Holt ved Universitetsbiblioteket i Agder.
- Du kan prate igjen når du har fått patent! sier eksperten, som har ti års fartstid fra Patentkotoret i Oslo. - Hvis folk vet om oppfinnelsen, skal det ikke mye til for å ta patent før deg, advarer Holt!
- Har du ein god idé? - Kom på idékafe ved UiA fredag 7. juni Kl 12:30 – 15:30 i Personalkantina, Gimlemoen. Meld deg på her.

OG: Gå inn og LIK på Facebook! 

torsdag 30. mai 2013

Aurakurs for hum/ped-ansatte

Gjennom dette semesteret har jeg prøvd ut tesen om at flere vitenskapelig ansatte kommer på kurs dersom det er korte kurs på et høvelig tidspunkt på deres "territorium". Det ser ut til å stemme. Det magiske tidspunktet er torsdag 9.00-9.30. Tidspunktet er selvfølgelig vitenskapelig begrunnet og valgt i samarbeid med førsteamanuensis Årstein Justnes. I dag kom 9 ansatte for å høre Arthur snakke om AURA og open access. Det kan trygt anbefales å sette i gang slike ting rundt på fakultetene. Nå satser vi på at deponeringen i AURA går ytterligere opp!

onsdag 29. mai 2013

Invitasjon

I anledning nyudgitt bog, inviterer jeg alle som evt vil og kan til avdugning av hjemmesnekra blaude konsonanter på Markens fredag kveld kl 20.00. Og selvsagt må vi synge Æ ser dæ på Markens i kveld! ;-0

Universitetspedagogikk på Metochi

Det er siste samling på uniped-kurset. Drøyt 20 deltakere har tatt turen til Metochi, Lesbos. Vi har undervisning og gruppearbeid 9-13 og en ny arbeidsøkt 17-19.
Deltakerne er delt inn i tre grupper som har ansvaret for noe lett underholdning om kvelden. På mandag var temaet "Interessant og lærerikt". Min gruppe skal til pers i kveld og prøve å skape moro og hygge.
I går var det ekskursjon til Petra, Eftalou og Molivos. Mye fint å se og koselige butikker. Gode samtaler på stranden. Nå er det tilbake til skolebenken. Jeg har presentert en poster, og på fredag skal jeg ha mikroundervisning på 10 minutter.
Det er spennende undervisning og fruktbare diskusjoner. Det er fint at andre på UBA har tatt kurset før, så kan vi prøve å kollegaveilede hverandre og skape bedre kurs.


Foto: Knut Bry. Hentet fra http://www.uia.no/div/sentre/metochi_studiesenter

I dag er det lummert. Temperaturen skal krype opp til 30. Heldigvis får vi en tretimers pause og kan sykle ned til stranden. Det er bra at klosteret ligger utenfor byen, for da blir vi ikke forstyrret og blir ikke fristet til å stikke av fra undervisningen. Men framfor alt byr det på fine og noen litt nifse naturopplevelser. Det er vakker fuglesang. - Mener jeg hørte nattergalen forleden kveld. Har sett en ørn og tre slanger; gresslange og "cat snake", blant annet. Edderkopper, store vepseliknende insekter, larver og sommerfugler. Det er landbruksområder rett utenfor klosteret, med esler, hester, sauer og kyr. Og nå har vi også tatt til oss en trafikkskadet skilpadde.

torsdag 23. mai 2013

"PhD on track" lansertDenne uken ble nettsiden PhD on track lansert på en konferanse på Gardermoen, og er resultatet av det 3 år lange prosjektet Information Management for Knowledge Creation.
Skjermdump phtontrack.net

PhD on track inneholder nettbaserte læringsmoduler rettet mot PhD-studenter helt i starten av utdanningen. Prosjektleder Eystein Gullbekk (UBO), Tove Rullestad (UBB) og Mia Beck fra UB Aalborg lanserte nettsiden som nå går over i en driftsfase med redaksjon fra de seks samarbeidsinstitusjonene. -Fokusgrupper med PhD-kandidater fra Norge og Danmark har gitt dannet grunnlaget for både utforming av innhold og design, fortalte Gullbekk.

PhD on track er kun tilgjengelig på engelsk, og inneholder tre lettfattelige men innholdsrike læringsmoduler:
 • Review and discover
 • Share and publish
 • Evaluation and ranking
De ulike læringsmodulene inneholder både video og tekst, og gir en svært grundig redegjøring av f.eks. Citation impact.
 
Både Hilde og Birgitte fra UBA twitret med #PhDontrack fra konferansen, sammen med en håndfull kolleger fra andre fag- og forskningsbibliotek
(I tillegg noterte Siv, Terje og Henry på sine vis)
Se hele programmet for konferansenLeder av styringsgruppen og bibliotekdirektør ved UB Oslo, Bente Andreassen, delte ut blomster til prosjektgruppen etter lanseringen av PhD on track.

mandag 13. mai 2013

Fleksibel læring

I dag og i morgen skal jeg på konferansen med den lovende tittelenen Fleksibilitet og kvalitet - nettverkskonferanse om undervisning i høyere utdanning. 

Konferansen arrangeres av UiA, som en del av Nettverk for universitets og høyskolepedagogikk. Nettverket (UHped) er ifølge egne nettsider en sammenslutning av universitets- og høgskolepedagogiske enheter ved universiteter og høgskoler i Norge. Nettverket omfatter ca tretten slike enheter. I tillegg er to institusjoner uten universitets- og høgskolepedagogiske enheter med i nettverket.

torsdag 2. mai 2013

Studietur med masterstudentene i historie


 Uke 16 reiste jeg sammen med May-Brith Ohman Nielsen, Olav Arild Abrahamsen og 8 masterstudenter i historie på ekskursjon til Frankrike og Tyskland. Formålet med turen var å studere historieformidling. For meg som fagansvarlig bibliotekar var det nyttig å bli bedre kjent med kurset, men også å se på måten de jobber på var interessant. Bibliotekfaglig hadde dette mye med kildebruk og kildekritikk å gjøre. Hvordan ble historien fremstilt? Objektivt? Subjektivt? Nøytralt? Hvilke kilder hadde blitt brukt og ikke? Hvilket inntrykk er det man forsøker å formidle ved ulike historiske minnesmerker? Er dette god formidling av historien som man kan lære noe fra?

Jeg har allerede rapportert litt fra turen, men dette innlegget er mer detaljert og med flere bilder og lenker. Så jeg håper at dere tilgir dobbeltposting.
Det offisielle programmet startet tirsdag 16. april med besøk til Menneskerettighetsdomstolen og Europarådet i Strasbourg. Se den informative filmen fra Menneskerettighetsdomstolen her.

Onsdag besøkte vi Natzweiler konsentrasjonsleir. Stedet består av et moderne museum med enkle utsillinger med gjenstander, bilder og videoklipp og enkelte bygninger som har blitt bevart. Fokuset her er ikke å vise grusomhetene som skjedde under krigen, men å minnes ofrene på en verdig måte. Oppfatningen her er også at stedet skal være for skoleklasser og at disse ikke bør utsettes for så sterke virkemidler som norske skoleelever som reiser med Hvite Busser gjør. Fangene i Natzweiler konsentrasjonsleir jobbet hovedsakelig i et steinbrudd i nærheten som leverte stein til byggingen av flere nazistiske byggverk. Området holdes pent i orden for å hedre minnet av ofrene. Enkle, men sterke virkemidler som for eksempel en galge som fortsatt står igjen på en av de åpne plassene.
Galgen som står igjen på plassen. En enkel hvit stein til minne om de utenlandske fangene som døde for friheten
På ettermiddagen var vi innom Eguisheim, som beskrives som en typisk alsacisk landsby som ligger midt i vinruta for turister og som regnes som en av Frankrikes vakreste landsbyer. Byen er liten og preges av trange små gater og skjeve hus.
Et av Eguisheims trange smug
Etter litt fritid torsdag formiddag forflyttet vi oss til Verdun. Fredagen besøkte vi minnesmerket her hvor over 260.000 mennesker mistet livet under 1. verdenskrig. Stedet er sterkt preget av hvite kors og gravstøtter, i tillegg til det kirkelignende monumentet. Inne i museumsbygningen er det en kinosal som viser film med tilpasning til ulike språk. I overetasjen finner man et eget kapell med glassmalerier av soldater i Jesu armer. Den store hallen som danner mesteparten av bygget inneholder navn over de falne soldatene. Her var det også en utstilling med bilder av de tidligere soldatene som holdt opp bilder av seg selv som unge. Jeg har et bilde av dette, men opphavsrettslig oppdratt som jeg er, legger jeg det ikke ut her.


Gravstøttene med hovedbygget i bakgrunnen
Ettermiddagen besøkte vi Maginot, det underjordiske fortet som skulle stenge tyskerne ute ved grensen. Dette ble imidlertid et stort nederlag da ruten ble lagt utenfor fortet og gjennom Belgia. Museet tilbyr en "togtur" gjennom de underjordiske gangene hvor man blir fortalt om livet her nede.

Lørdag ble tilbragt i Nürnberg hvor vi besøkte dokumentasjonssenteret til Reichsparteitagsgelände og rettssalen hvor Nürnbergprosessen ble holdt.

Rettssalen hvor Nürnbergprosessen tok sted. Flere klipp ligger tilgjengelig på Youtube. Under rettssaken var det så mange tilskuere at den bakerste veggen ble fjernet. Blandt de utenlandske korrespondentene var den amerikanske forfatteren John Steinbeck.

I tillegg besøkte vi Zeppelinfeltet og Hitlers talerstol. Her fokuseres det lite på vedlikehold og en vei har blitt lagt tvers over plassen. Trappene rundt er overgrodd av gress og bringebærbusker og søppel så ikke ut til å bli plukket opp umiddelbart.

Zeppelinfeltet og talerstolen. Veien som går tvers gjennom plassen ødelegger for et inntrykk av storhet.


Landsbyen Fleury-devant-Douaumont ble erobret og gjenerobret av franske og tyske styrker hele 16 ganger i løpet av 1. verdenskrig. Jorda ble skadet av gift, lik og eksplosiver og kunne ikke bli dyrket igjen. Nå er landsbyen jevnet med jorden og en liten kirke er det eneste som står igen. Offisielt kalles den "landsbyen som døde for Frankrike".

 
z"); pageTracker._trackPageview();