tirsdag 28. juni 2016

søndag 26. juni 2016

CRIStin sommermøte 7.-8. juni 2016, i Oslo

Truls og jeg dro inn for å delta på CRIStins sommermøte. Konsortiet hjelper UHR-sektoren, folkebibliotekene og fagbibliotek/institusjoner i Norge å forhandle frem lisensavtaler med norske og utenlandske forhandlere av databaser og tidsskriftbaser.

"Konsortieskolen" er første punkt på programmet. Her går CRIStin igjennom sine hovedoppgaver og forklarer på en oversiktlig og grei måte sin rolle overfor oss og forlagene.

Så kommer "årsberetningen". Hva har CRIStin gjort i år, hvilke forhandlinger er blitt gjennomført, og hva ble utfallet. 

Hvert år inviterer CRIStin foredragsholdere. I år var det både norske og utenlandske innlegg.
I Norge har et utvalg sett på nye retningslinjer for open access-/åpen tilgang-policy.
Vi fikk en liten smakebit av rapportens innhold, men ikke alt. 15/6 ble den levert. Les Rapporten her

Fra England kom flere medlemmer av JISC (om JISC). 
En snakket om hvordan man kan skaffe god statistikk over bruk av sine e-tjenester. Nestemann tok for seg hvordan man kan føre forhandlinger med tilbyderne, og til slutt hva som er viktig å få med i en lisensavtale.

Innimellom forelesningene var det god anledning til å samtale med de forskjellige utstillerne.


Utstillerne holdt parallellsesjoner. Vi kunne bare velge.
Jeg hørte på Jstor, Ebsco, Retriever og Oxford university press som samarbeidet med  Epigeum om utarbeidelse av kurs for bibliotekansatte.
Interessant alt sammen.

Diverse lenkene til program, pdf-er fra sesjonene og annet materiale finnes her 

fredag 24. juni 2016

UBA CPH 2016Musikk: Yakety Sax, Rich & Randolph
Bilder: Hilde (skarpe og fine) Henry (uklare blinkskudd)

onsdag 22. juni 2016

#UBaTur2016 Instagram


fredag 17. juni 2016

Elag2016 og Library Carpentry

6.juni til 9.juni var jeg og Jimi i København på den årlige Elag-konferansen.
Temaet var Exit!

"We talk a lot about future developments, but not so much about what we leave behind. We transition data and applications. We stop doing some things and start doing new things. What effort do we put in transitioning data? How do we implement new services ? How do we implement new data models and architecture and what problems do we encounter in that process ? How do we evaluate the effect of transitions ?"

I tillegg til mange foredrag måtte vi også velge en bootcamp og en workshop.
Min bootcamp var Jupyter Jumpstart- An introduction to Literate Programming og workshopen var Extending the out-of-the-box user interface of your discovery interface.

Vi satt igjen med mange inntrykk som vi kommer til å ta med oss. Jimi har skrevet et eget blogginnlegg om sine opplevelser i Køben.

Jeg var på Library Carpentry på Realfagsbiblioteket tidligere i år og traff mange andre bibliotekarer som er interessert i hvordan Software kompetanse og koding kan brukes i biblioteket. Jeg snakker med Dan Michael Heggø om å få igang et samarbeid med bibliotekarer i UH-sektoren som er interessert i koding, så vi kan bygge på hverandres kunnskaper.

Her er noen lenker for de som er interessert i dette:

Why would a librarian learn to code?

The Best Web Programming Languages to Learn

Biblioteksløyd på Realfagsbiblioteket med presentasjoner

KodeklubbenLine

mandag 13. juni 2016

Creating Knowledge VIII på Island 2-3. juli

Hilde og Birgitte deltok på Creating Knowledge på Island nylig der blant andre forsker Alison Head  fra Universitetet i Washington, var en av Key Note-talerne. Professor Heads forskning på Informasjonskompetanse viser kort sagt at akademisk skriving er en kompleks prosess, der studentene møter på mange utfordringer vi som bedriver forsknings- og studiestøtte kanskje ikke er helt klar over. Blant annet viste Head hvordan mange studenter hadde problemer i farfasen av et skriveprosjekt og at det å finne kontekst og søkeord var svært utfordrende for mange.

Les mer om Alison Heads og de andre foredragsholdernes presentasjoner, sjekk også #CKViii på Twitter.

Bibliotekene som "skrivesenteret" og støtterolle i studentens skrive/læringsprosesser var hovedtemaer på konferansen, som hadde deltagere fra Nord-Europa og Nord-Amerika. På konferansen var det mye erfaringsdeling peer-to-peer, vi savnet kanskje et større forskningsfokus på temaene som ble belyst.

I 2018 arrangeres konferansen i København, vi vil anbefale konferansen til alle som arbeider 
med informasjonskompetanse i UH-sektoren, spesielt om man er ny i sektoren. På konferansen treffer man "likesinnede" å diskutere med og lære av.torsdag 9. juni 2016

KORG-dagene 2016 - Autoritet og anarki

Korg-dagene 2016


Her kommer inntrykk fra Lisbet, Pål og Hans Petter


Det er alltid inspirerande å komma seg ut av kontoret og sjå kva som rører seg ute i bibliotek-Norge. KORG-dagane i år hadde eit variert og interessant program. Første dagen var overskrifta autoritetar, der blant anna Bibsys, NRK og Harriet Aasgaard frå Kungliga biblioteket i Sverige hadde innlegg. Vi fekk innblikk i ulike registreringssystem og –praksis, med dei fordelar og utfordringar det inneber. Ein del var litt vel teknisk og eg kjende at eg mangla litt grunnkunnskapar for å få fullt utbytte av innlegga, men likevel sitt eg igjen med eit klarare bilde enn før eg kom. Andre dagen var anarki hovudoverskrifta og den vart innleia med spørsmålet «Kan Internett arkiverast?» i eit innlegg av Helen Hockx-Yu frå Internet Archive. Endå meir interessant og nærare vart det då Kjersti Rustad frå Nasjonalbiblioteket snakka om deira praksis når det gjeld arkivering av norske nettsider.

Mandag ettermiddag var vi ute og åt deilig karibisk mat. På kvelden var Pål og eg på Najonalteateret og såg «Morgon og kveld» av Jon Fosse. Det var eit vakkert og gripande stykke og vi var einige om at vi hadde vore veldig høgkulturelle!

Alt i alt to fine dagar, både faglig og sosialt.


Lisbet
----------------------

KORG 2016 Pål
Undertegnende var på kunnskapsorganisasjonsdagene på  HIOA i Oslo i forrige uke
Det var to innholdsrike og spennende dager på KORG også i 2016. Temaet i år var autoriteter og anarki. Dag 1 omhandlet autoriteter og autoritetsregistre. Her var det blant annet innlegg fra OCLC, Libris, Bibsys og NRK.
Dag 2 omhandlet mer «anarkiet»  på weben. Hvordan man skal arkivere og behandle store mengder data på nettet. Her var det innlegg både om forskningsdata  og om arkivering av nettsider.
Det var her innlegg fra både Internet Archive, Nasjonalbiblioteket , Språkbanken og fra Aftenposten.
Sistnnevnte hadde et veldig interessant innlegg om en av vårens største saker i nyhetsbildet nemlig Panama Papers. Jeg synes det var spennende å høre hvordan gjennomgangen og research her foregikk, og hvordan  bibliotekarbakgrunnen kan brukes i en jobb som researcher i et stort mediehus.
Det siste foredraget til Aslak Borgersrud om musikk, musikkformater var både underholdende og litt tankevekkende og  fortalte oss alle hvor store tekniske endringer vi egentlig er vitne til.
Det var en faglig spennende og interessant konferanse, og sosialt hadde vi det veldig koselig med både middag og teater første dag. Så vi dro hjem alle sammen  godt fornøyd, og for min del vil  jeg gjerne gjøre Korg-dagene til en årlig foreteelse.

------------------------
hp
Hadde vel sånn middels forventninger til KORG dagene, og ble positivt overrasket. Mye interessant her. Og mye som pekte utover den rene autoritetskontroll i snever bibliografisk databaseforstand. Det viser vel også at en snever forståelse av «katalogisering» kanskje er gått ut på dato nå mer enn noen gang tidligere? Kontrollert og «ukontrollert» «automatisert» gjenbruk av bibliografiske data, herunder autoritetsdata, viser at data bibliotekene tradisjonelt leverer er interessante for mange og allerede utnyttes «bak kulissene» av flere innholdsleverandører på nettet fordi de nesten pr definisjon er autoriserte presise. Men selvsagt ikke uten mothaker i ulike kontekster.

Det skal innrømmes at det ble mange akronymer (surprise) med et meningsinnhold hvor man nok ikke alltid fikk med seg den hele sammenhengen. Dette var for eksempel t tilfelle med innlegget fra OCLC som skisserte nåtid og framtidsvyer for metadatabehandling. Men nyttig som påminner om veier vi antagelig skal begi oss videre ut på. Kfr. for eksempel rda-standarden for beskrivelse av dokumenter/entiter.

Bibsys’ innlegg var mer i det praktiske hjørnet og viste kort hvordan man der jobbet i forhold til konkrete oppgaver med delvis automatisert kontroll av verksoversikter for personer.

Cristins innlegg viste vel hvordan man prøver å samarbeide både nasjonalt og internasjonalt med et system som man selv mente var overmodent for revisjon.
Når det gjaldt LibrisXL, et system som foreløpig fortsatt er mest på tankeplanet, så var det heller ikke så lett å skjønne hele konseptet. Men man merker seg at svenskene har ambisjoner om en betydelig egenutvikling, kanskje framfor å bygge videre fra Voyager til Alma som en del gjør. Dette er jo en litt annen vei enn Norge har valgt å gå. Tanken var kraftig forenklet slik jeg oppfattet det å utnytte «linked data» systemer for å bygge opp komponentene man trenger for å registrere og formidle det man vil tilby sine brukere.

Dag 2 var mest om arkivering av store heterogene datamengder. Man skjønner da at utfallet kan bli høyst varierende. Det pekes selvsagt også på problemer av opphavsrettslig og personvernmessige sider i tillegg til de rent tekniske.

Som katalogisator var det også litt artig å høre lingvisten fra Språkbanken utgreie forholdet mellom kildetekst og metadata. Kort sagt kan metadata og kildetekst være vanskelig å skille, og metadata utgjør ofte en større «tekstmengde» enn selve kildeteksten.

Borgersrud , som avsluttet, var tidvis morsom løst rundt tema lydlagring og medietyper (hvem husker MiniDisc etc.), men kanskje litt heseblesende.

Etter hyggelig  felles middag den 30, for øvrig på undertegnedes bursdag, valgte jeg å ta en tur på miniscenen på Deichmanske avd. Schousplass med et par gamle venner for å høre obskure lydkreasjoner. Artig å se et folkebibliotek med et slikt tilbud.torsdag 2. juni 2016

Konferansehttp://www.hib.no/forskning/formidling/konferanser/konferanse-om-akademisk-skriving-og-dialogisk-rettleiing-i-hogare-utdanning/

Minipraksis på skolebibliotek

Fredag 27. mai gjennomførte Roger og Dina en minipraksis på Tangen VGS.

Dina og jeg er faglærer i faget Kunnskapsorganisasjon på første året i studiet i Skolebibliotekkunnskap vi ville gjerne vite mer hvordan en vanlig hverdag på et skolebibliotek er og hvordan skolebibliotekaren arbeider med samlingsutvikling, katalogisering og klassifikasjon.

På Tangen ble vi møtt av Tina Øyna som er fastansatt Bibliotekar på skolebiblioteket. Hun er en engasjert bibliotekar som er veldig glad i litteraturformidling og å skape et godt bibliotektilbud for de 900 elevene på skolen. Foruten om den daglige driften tilbyr hun også kurs for elver og lærer i kildekritikk og referansehåndtering.

Biblioteket har en flott og oppdatert samling med variert litteratur, film og tidsskrifter og låner blant annet ut kamerautstyr til elver på media og kommunikasjon. Biblioteket har et godt budsjett men fravær av aktuelle bøker gjennom Kulturfond ordningen, da dette ikke lenger gjelder skolebibliotek. En viktig oppgave er også organisering av utlånet og retur av alle skolebøkene ved studiestart og slutt.

Biblioteket bruker Micromarc som biblioteksystem og dette fungerer bra i forhold til de daglige oppgavene. I de fleste tilfeller blir ny bibliografiske poster importert fra BIBBI-DATA og lokalt tilpasset. Det er sjeldent at det må gjøres grunnkatalogisering.

Vi opplevde minipraksisen som veldig lærerikt og fikk et lite innblikk i livet på skolebiblioteket.

Stor takk til Tina for en flott minipraksis.


 
z"); pageTracker._trackPageview();