fredag 29. oktober 2010

Travel høst på UBAs nettsider

Fra studiestart og frem til i dag (29.oktober) har aktiviteten på vår førsteside økt med 20% sammenliknet med samme periode i høsten 2009.
Det utgjør ca 100 000 oppslag. Det knytter seg gjerne noen feilkilder til denne statistikken (f.eks. publikumspcer og UBs egen bruk). Ser vi derimot på unike brukere er tallet 8%. Uansett hvilke tall som legges til grunn er det gledelig å at vår e-skranke er stadig mer besøkt.

Her er UBs topp 10 så langt i høst (økning/nedgang ift i fjor i parantes)


1. UBAs førsteside (20.42%)
2. Fagsider (5.05%)
3. Kildebruk (23.12%)
4. Fagsider, temaside sykepleie (18.29%)
5. Database-listen (35.38%)
6. Finn fagstoff (13.31%)
7. Kildebruk - kildehenvisning (50.47%)
8. Om biblioteket (19.93%)
9. Kildebruk - kildeoversikt (49.96%)
10.Hjelp og veiledning (34.72%)

Illustrasjon: CC NASA

fredag 22. oktober 2010

"Capture" nettsider til EndNote

Sjekk ut Plugin for Firefox, IE og MAC - ”Capture” av websider for direkte innleggelser i ditt EndNote bibliotek eller ditt bibliotek på EndNote web (Du må ha konto for EndNoteWeb)Hent plugin herfra;
http://www.endnote.com/support/enwfaqs/Install/faq13.asp

Gjør slik;
1. Installer plugin
2. Klikk på Capture i din nettleser
3. Logg på
4. Opplysninger om nettsiden eller tidsskriftartikkelen legges inn, tar litt tid
5. Du kan endre i opplysningene i skjemaet som dukker opp for EndNote Web eller senere
5. Send til EndNote - åpne filen ved hjelp av EndNote - Referansen legges inn i biblioteket
6. Gjør ev. endringer

mandag 18. oktober 2010

Tilleggsbevilgning til innkjøp av iPader

Foto: Creative commons/Yutaka Tsutano
LA2020-rådet og styringsgruppen har nå behandlet tilleggssøknaden til innkjøp av iPader. Søknadssummen på kr. 70 000,- er innvilget. Vi skal nå sette oss ned og diskutere mål, framdriftsplan, deltakelse og evalueringsmetoder for et iPad-prosjekt.

Når det gjelder Kindle-delen av Lesebrettprosjektet så  holder Henry på med å analysere resultatene fra brukerundersøkelse i disse dager. Dette skal Arthur og Henry presentere for de andre UB-ene i Trondheim 2. november.

fredag 15. oktober 2010

Programvaren EndNote - nå på FRONTER

Programvaren EndNote kan nå lastes ned fra rom Universitetsbiblioteket på fronter. Alle studenter og ansatte på UiA (også EVU studenter) har lesetilgang til rommet. Det ligger lenke til rommet fra våre nettsider - også fra den engelske nettsiden


Gå direkte til rommet

For installering Windows (PC) maskiner - er det viktig at bruker leser veiledningen først! Begge filer må først lagres på egen maskin - før installering starter. - prøv å se om brukerveiledningen funker for dere?

mandag 11. oktober 2010

Oppsummering fra bibliotekundervisning for førstesemesterstudenter på sykepleie

Bibliotekundervisningen for førsteårs studentene på sykepleie er integrert i studiet i metodefaget som gis i føste semesteret

 • I Kristiansand får studentene 3*1 times fellesforelesning, i Grimstad 2 timer fellesforelsning
 • Selve forelesningene er ikke obligatoriske, men studentene må besvare en oppgave (29 spørsmål, "multiple choice" oppgvave) før de kan gå opp til eksamen i emnet. Vi har ikke lab-undervisning.
 • 20 poeng kreves for å bestå prøven.
 • Alle bestod ved første forsøk i Kristiansand. Noen stryk i Grimstad (disse fikk ta testen på nytt) - og tror kanskje det bunner i en likegyldighet fra studentenes side. Viktig at emneansvarlig eller koordinator for studiet gir informasjon i forkant av prøven om at dette er en obligatorisk del av emnet.
 • gjennomsnittspoengsum for krsand var 26.84 poeng (125 studenter leverte til fristen, 3 fikk ustatt frist (disse med gjennomsnitt 26). I Grimstad, 24.94 poeng
Testen ble gitt etter første forelesning, og de studentene som ønsket kunne levere allerede etter denne første timen. I Grimstad ble all undervisning gitt på samme dag
 • 31 studenter i Kristiansand valgte å levere etter første forelesning; poensgjennomnistt for disse var 24.83.
 • For de som valgte å levere etter 2. forelesning i Krsand steg poengsummen til 27,14,
 • og for de som leverte etter 3. forelesning i Krsand var gjennomsnittet steget til 27,19 poeng.

For hvert spørsmål, ble det vist til en tekst på nettet som kunne lede studenten til svar - så det var ikke nødvendig å følge forelensningen. Det ble dessuten i etterkant av forelesningen lagt ut en videodemonstrasjon i fronter (i Kristiansand), samt en PDF med oppsummeringer fra timen.


Dette vet førsteårsstudentene

(prosent svar fra krsand)

 • at BIBSYS Ask er bibliotekbasen vår
 • hva en "referanse" er og de kan gjenkjenne følgende litteraturreferanser; bøker, artikler i bøker og artikler i tidsskrifter
 • og de kan også¨finne disse via søk i BIBSYS Ask
 • at de må være tilkoblet UiA nettet via WebVPn aller Anyconnect for tilgang til abonnementsbelagte elektroniske ressurser (88%)

På forhånd "viste" vi at dette med søk etter tidsskriftartikler via BIBSYS byr på problemer; og det var her mange svarte feil; men over 65 % av studentene i Kristiansand svarer rett på at det må søkes på tidsskriftets tittel dersom de skal finne artikkelen via søk i BIBSYS Ask

Videre vet studentene nå at de kan
 • fornye sine egne lån via BIBYS Ask(100%)
 • bruke FEIDE pålogging og dermed ikke trenger å bestille passord selv (94,4%)
 • bestille lån av bøker og kopier som enten er ultån hos oss, eller ikke finnes hos oss (100%)
 • utlånstiden er 1 uke for reserverte bøker (99%)
 • de kjenner til trunkering (94%)
 • vet forskjellen på AND og OR (95%)

De vet også at

 • Svemed brukes for å finne artikler publisert i nordiske helsefaglige tidsskrift (77,6%)
 • Cinahl er en database med vekt på sykepleiefaglige artikler (100%)
 • Norsk elektronisk legehåndbok gir informasjon om ulike tilstander og sykdommer 96%)
 • ssb.no kan brukes dersom en leter etter statistikk om norske forhold

(Oversikt over oppgavene og besvarelser ligger i fronter på fellesrommet vårt)

I bibliotekundervisningen (vi kaller det for litteratursøking) blir det fokusert på

 • å finne referanser fra pensumlistene;
 • oppslag i bibsys ask - å kunne finne ulike typer referanser
 • kjennskap til det usynlige nettet: viktige databaser for litteratursøk og informasjonssøking med eksempler og bruk av ulike søketenikker
altså den praktiske bruken av biblioteket, og hvordan finne ulike kilder

Dette tar de faglige seg


 • kildekritikk (gis i samme emnet)
 • referanseteknikk (gis i forbindelse med første mappeoppgave, i samme semester)
Videre gir biblitoteket undervisning
 • i littertaursøk i forbindelse med 2. semesters prosjektopgpave for 1. år studentene. 1 times fellesforelesning. Da blir det fokus litteratursøk i BIBSYS Ask, Svemed og Cinahl konkret knyttet til prosjektemne. Studentene får også tilbud om "søkeverksted" på lab - med påmelding
 • litteratursøk i forbindelse med praksis 2. år. 2 timer fellesforelesning
 • litteratursøk i forbindelse med bachelorprosjektet 3. år siste semester. 2 timer fellesforlesning + "søkeverksted"

fredag 8. oktober 2010

Nobelprisvinner på UBFoto Creative commons/Daniele Devoti


Vi har bestilt inn flere titler av årets nobelprisvinner i litteratur, Mario Vargas Llosa ved UB. Her er liste over det vi har tilgjengelig/bestilt.
Ta kontakt for evt bestilling av flere titler av Llosa.

fredag 1. oktober 2010

Arbeidskrukken

Hei alle sammen - vi forsøker oss med en felles arbeidskrukke slik det ble foreslått på personalmøtet på Dømmesmoen. Ta en titt i krukka og se om du kan ta på deg en ekstrajobb for fellesskapet.

Ny lenke - går til fronterdokumentet (es.13.10.2010)
 
z"); pageTracker._trackPageview();