tirsdag 26. mars 2013

Støtte til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang i 2012

Ved Universitetet i Agder har vi en ordning med støtte til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang (Open Access). Trolig var UiA først i Norge med vårt publiseringsfond da det ble etablert i 2010. Retningslinjer for dekning av publiseringsavgifter ble fastlagt av viserektor for forskning i nært samarbeid med universitetsbiblioteket. De første årene var bruken av fondet lavere en budsjettet på kr 150.000. I 2012 har situasjonen vært ganske anderledes. Interessen for å publisere i Open Access tidsskrifter har vært sterkt økende med over 60 registrerte artikler. Vårt fond har dekket publisering av 44 ulike artikler i 2012 med kostnader som har sprengt budsjettet fullstendig. Inklusiv MVA var  kostnadene i 2012 på ca. kr 290.000.  Heldigvis har universitetets ledelse vist stor forståelse for betydning av publisering i åpne kilder og dekket overforbruket med en tilleggsbevilgning.  

De 44 artiklene er publisert av forfattere fra to av våre fakulteter: helse- og idrettsvitenskap og teknologi og realfag. Både i volum og i forhold til kostnader dominerer forlagene Hindawi og Dovepress. I tabellen nedenfor presenteres en del nøkkeltall om artiklene som er støttet:


Kostnadene som er oppgitt inkluderer MVA, via vår økonomiavdeling har vi innhentet råd fra Skatt -Sør. De slår fast at i forhold til utenlandske utgiverer skal det beregnes MVA av publiserings-avgifter.  En av våre mest aktive forfattere er redaktør av et Hindawi tidsskrift slik at han publiserer til redusert pris!


mandag 18. mars 2013

Spelemenn 2012 - de nominerte er...

Spelemenn 2012 -prisutdelingen nærmer seg. I musikksamlingen 2. et på UBA/KRIS finner du de fleste cd-ene utstilt. Kom og hør!
mandag 11. mars 2013

Endelig Bibsys-App

Endelig fins Min side i Bibsys som app! Her kan du få oversikt over materiale du har lånt og bestilt, du kan også fornye lån. Mer om appen her!
Hurra!!!
Ser ud som om Appen kan tilpasses "våre profileringsfarger", om vi vil... :-D
 
z"); pageTracker._trackPageview();