mandag 28. desember 2009

Ny bok om digital privatkopiering - anmeldt i Aftenposten

Over nyttår setter kulturminister Anniken Huitfeldt i gang med å utrede en ny åndsverklov. Politikerne har allerede innsett at den ikke er utformet i tråd med vår tid.

Advokat Thomas Rieber-Mohn i firmaet Kluge har skrevet 300 sider om hvilke utfordringer vår digitale tidsalder har i møte med en foreldet åndsverkslov.

Dagens Aftenposten har mer om boken.

Vi har selvsagt kjøpt den! Løp og lån!

Siv

fredag 18. desember 2009

WebVPN

IT har lansert ny VPN løsning for bla tilgang til bibliotekets e-ressurser hjemmefra. FLOTT - den fungerer glimrende.

Logg enkelt på med dittt eget brukernavn og passord som du bruker til vanlig mot nettet og fronter på vpn.uia.no

En PDF brukerveiledning er ligger i bibliotekportalen.

Viktig; dersom du sender lenker med søk i lisensierte e-ressurser må bruker åpne disse fra startsiden, vpn.uia.no - etter tilkobling, dersom ikke; må vpn.uia.no - legges inn i lenken, eks, - eller benytt AnyConnect, se info fra IT

En demo for de som har bruk for detDemoen kan åpnes i annen nettside

fredag 11. desember 2009

God høst for nettsidene til UBA

Fra studiestart og frem til nå har aktivitetet på våre nettsider økt med nesten 12% sammenliknet med samme periode i 2008. De fem sidene med mest trafikk er i synkende rekkefølge: Forsiden, fagsider, kildebruk, finn fagstoff og temaside for sykepleie (underside på fagsiden Helse- og idrettsfag). Sistnevnte er den suverent mest besøkte fagsiden med over 3000 treff bare i høst.

Det er hovedsaklig to faktorer som jeg tror spiller inn på bruksstatistikken. Den første er lenking fra emnerommene i fronter til nettsiden som har oversikt over fagsidene. Her har trafikken økt med 96% i forhold til i fjor. I tillegg har emnets hjemmeside på uia.no også lenke til de respektive fagsider. Den andre årsaken er informasjonssidene til studentene om riktig kildebruk. Disse er lagt som underside av "hjelp og veiledning" og er godt besøkt.

Den engelske nettsidene hadde i fjor en markant økning i bruken. På grunn av en teknisk omstrukturering fra IT-avdelings side får jeg ikke sammenliknet med samme periode i fjor, men de fem mest besøkte er uansett: forsiden, finn fagstoff, kildebruk, fagside for utviklingsstudier og oversikten over alle databaser. Disse nettsidene gis nok mindre oppmerksomhet enn de norske, noe jeg selv bør bli flinkere til å huske på.

Primo 2010 skal det etter planen komme på plass en ny kurskalender for biblioteket. Videre vil vi satse på økt publisering på nynorsk. Språkrådet er ikke fornøyd med at uia.no ligger under 25%-grensen, og vi skal hvertfall prøve å gjøre vårt for at dette målet oppnås. To av oss i avdelingen har nylig vært på nynorsk oppfriskningskurs med professor Helge Omdahl. I tillegg ryktes det at kongensgate innehar solid kompetanse på fagområdet, så det ser lyst ut for neste år.

Våre nettsider kom ikke godt ut i Libqual-undersøkelsen, men om ikke annet bedre enn de andre universitetsbibliotekene. Å bygge brukervennlige og intuitive nettsider er en utfordring og kunst hvor vi nok må prøve og feile i årene fremover. Men jeg vil uten tvil si at en vi har laget en solid grunnmur til dette prosjektet. Statistikken taler for seg.

Digital kompetanse

Torsdag 10. desember deltok jeg og Birgitte på seminaret "Hva er digital kompetanse?" arrangert av forum for lærerutdanning.

Rolf Baltzersen fra Høgskolen i Østfold hadde et innlegg om sine erfaringer med digital kompetanse i lærerutdanningene og i videregående skoler.

En av tingene som viser seg er at digital kompetanse ofte forstås som at man bruker powerpointpresentasjoner i undervisningen. Dette blir et smalt begrep, og utfordringen blir å åpne opp for andre ressurser.

En stor utfordring er å integrere den digitale kompetansen med det pedagogiske opplegget. Hvordan kan man bruke digitale ressurser for å få elevene til å lære mer?

Noen har trodd at innføring av teknologien i klasserommet automatisk skulle bidra til den digitale kompetansen, men slik har det ikke gått. Mange elever er kløppere på Facebook og MSN, men kan ikke bruke maskinen faglig.

Gjennom prosjeket ImpaCT2 har elevers digitale kompetanse og effekten av IKT blitt kartlagt.

Flere lærere benytter seg av online veiledninger til den tekniske biten av IKT i læring. Det finnes flere videoveiledninger på nettet, blant annet på Youtube.

Men med den digitale kompetansen øker behovet for informasjonskompetanse. Elever i vgs har store problemer i forhold til kildekritikk, kildebruk og opphavsrett. På nettstedet Daria.no kan elever selv legge ut og finne skolestiler om de fleste emner. Noen bruker dette som tilleggskilder, noen kommer med kildekritiske bemerkninger til det som er lagt ut og noen kopierer stilen og leverer den som sin egen. Noe av det som er interessant å se videre på på denne nettsiden er kommentarene som legges inn.

En av de ressursene man kan bruke IKT til i undervisningen er samarbeid med andre elever. På siden delogbruk kan man finne informasjon om det meste. Etwinning er en samarbeidsstide i regi av EU for å fremme internasjonalt samarbeid mellom elever. Wikibooks er et nettsted der man kan legge ut og redigere lærebøker.

Gimp.no er et gratis online bildebehandlingsprogram som kan brukes i undervisningen og dette har blitt gjort på UiA med studenter i ikt og læring.

Ikt og læring her ved UiA

onsdag 9. desember 2009

Konferanse om IKT og læring fram mot 2020

IKT-Konferansen ble arrangert av Læringsarena 2020 (LA2020). På konferansenettsiden kan man se åpningsforedraget av rektor Torunn Lavdal og Paul Chaffeys foredrag. Tor Martin Lien har laget denne repotasjen fra konferansen.

Arthur og Birgitte presenterte lesebrett fra Amazon og Sony, og informerte om e-pensumprosjektet, som Arthur leder. Henry hadde designet flotte lerreter til standen som fanget publikums interesse i ord og bilder. Andre stander og presentasjoner på konferansen var: Digitalt kunstprosjekt ved Tor Jarle Wergeland, E-læring ved Sven Åke Bjørke, Google wave ved Øystein Sæbø, parAbel ved Morten Brekke, StoryLine 2 ved Åse Skiftun, Kvinesdal vgs, Desentralisert sykepleie, ved Jørn Stordalen

Konferansen ble avsluttet med en Paneldebatt om ”IKT og læring fram mot 2020” der disse deltok:
Jarle Dyrdal, TTS-SENSE, lokalt næringsliv
Marie Føreland, skolesjef i Kristiansand
Carl Erik Moe, UiA, leder institutt for informasjonssystemer
Birgitte Wergeland, UiA lærerutdanning
Faksimile av Fedrelandsvennen 9. desember

fredag 4. desember 2009

e-Pensum (Læringsarena 2020)

I timen før LA2020-konferansen tirsdag 8.desember skal UBA ha stand hvor vi skal presentere lesebrett og e-Pensum-prosjektet vårt. Planen er å ha to lerret i bakgrunnen som forhåpentligvis fanger publikums interesse. Per i dag har vi to kindle som vi vil vise frem og demonstrere og i tillegg setter vi opp en skjerm med Ebrary og Safari (Vi vet ikke før neste år hvilken plattform de engelske pensumbøkene skal tilbys gjennom).

12 måneder og en utlånsautomat

Vår egen utlånsmaskin har fungert noenlunde stabilt i høst, men fortsatt er det mange kort som avvises pga feil plassering av strekkoden. Det ser ut til at teknikken har sviktet helt hos våre kolleger i Stavanger hvor det bare var en neve utlån i oktober. Ting har imidlertid bedret seg i november. Gjennomsnittlig har UBA og UBiS hatt 634 og 575 utlån de siste 12 månedene. Hvem vinner desember?!


torsdag 3. desember 2009

Bachelorgraden legges ned?


Den anerkjente utdanningsforskeren Per Olaf Aamodt foreslår å fjerne bachelorgraden og kun tilby 5-årige mastergradsstudier, skriver Teknisk Ukeblad.
- En viktig grunn til at bachelorgraden ikke fungerer, er at studentene selv vil ta mer utdanning. De vil videre og ta mastergrad ved universitetene. Når norske studenter ikke vil ha bachelorgraden og arbeidsmarkedet ikke ser ut til å ville ha den, er forutsetningene falt bort, sier Aamodt til Teknisk Ukeblad.
Aamodt kom med utspillet under Universitetet i Oslos seminar «Yngrebølgen» mandag.
Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, synes forslaget er spennende.

Siv

onsdag 2. desember 2009

IKT og læring fram mot 2020

Konferansen IKT og læring fram mot 2020, arrangeres ved UiA tirsdag 8. desember. Paul Chaffey fra Abelia er hovedinnleder. Universitets- og høgskolesektoren må forberede seg på store endringer innen bruk av IKT i fremtiden. I forbindelse med konferansen vil ulike UiA-miljøer demonstrere bruk av IKT i læring under lunsjen i Vilhelm Krags hall. Arthur vil demonstrere lesebrett fra Sony og Amazon på stand 11.30.
Program og påmelding

Tirsdag 8. desember 2009
Kl. 11.30 til 15.00
Konferansen vil finne sted i Vrimlehallen og B1 001

Forprosjekt i kildekritikk og kildebruk

LA2020-prosjektet om kildekritikk og kildebruk er igang med å utarbeide en prosjektplan for utvikling av en digital ressurs og opplæringsmodul ved UiA. Forprosjektet er delt inn i tre faser:
  1. Innhenting av informasjon, samtaler med ulike miljøer, idédugnader (nov/des)
  2. Analyser og diskusjoner. Valg av samarbeidspartnere (jan)
  3. Veivalg og skriving av prosjektsøknad (jan/feb)
Det er opprettet en prosjektblogg der man kan følge møtene i arbeidsgruppa, og se det vi samler inn av eksempler på nettressurser i kildekritikk og kildebruk.
Ta gjerne kontakt for innspill og spørsmål.
Arbeidsgruppe: Siv, Hilde, Birgitte
Referansegruppe: Else-Margrethe, Arthur, Henry
 
z"); pageTracker._trackPageview();