onsdag 29. februar 2012

Referat fra møte om e-bokseminar

I forbindelse med at UB snart lanserer nye e-boknettsider på Innaskjærs har Linda, Ewelina og Birgitte har fått i oppdrag å planlegge og arrangere et e-bokseminar for studenter og ansatte og andre aktører mot slutten av april. Her er referat fra første møte.

Referat fra faglunsj 290212

Den første "Faglunsjen" gikk av stabelen i Holtsamlingen i formiddag. Hva er faglunsj? Arthur, Are, Anne-Åse, Audun, Siv og Birgitte var tilstede og diskuterte bl a:
Nistepakke var med, litt Metochi-
yoghurt til kaffen. Samtalen
går rundt bordet. Foto: Anne-Åse
 • tilgang til e-bøker utenfor campus: Her har flere av oss nylig erfart/fått tilbakemeldinger fra studenter/ansatte at man ikke får til å lese e-bøker/databaseartikler via vanlig UiA-tilkopling (nettbaserte VPN). Arthur sa at det i mange tilfeller er lurt å anbefale brukerne våre AnyConnect,. som er et lite program som gir mer stabilitet). Kanskje det bør være denne siden som lenkes fra snarveien/"Fuglen" fra UBs nettside, slik at våre kunder (og vi) vet at det finnes to varianter her?
 • AnyConnect fins også som en iPad-app, men om man har Ebrary-appen trenger man ikke å åpne AnyConnect på iPad.
 • Vi spilte inn til Anne-Åse, som koordinerer personaldagen 13. mars, at vi kanskje kunne snakke litt om dette med e-bøker. Hva kan man svare på intrikate spørsmål i skranken? Dette er et stort felt, som ikke alle skal trenge å kunne inngående, men man kan kanskje vise til den nye e-bokveiledningen, og så evt vise videre til fagansvarlig bibliotekar den som stiller spørsmålet kan lenkes mot?) Kanskje flere har innspill og tanker om dette?
 • Vi snakket også om e-bokpensumprosjektet Ewelina og Arthur har arbeidet med. Hvordan kan fagansvarlige evt dras inn i dette med å sikre at pensumlister ved UiA gjenspeiler e-tilgangen på materiale? Arthur nevnte Universitets- og høgskolerådets arbeid med dette og UiOs rapport: Fra trykt til digitalt pensum. Her skjer det mye spennende for tiden.... 
 • Birgitte informerte kort om et e-bokseminar som Linda, Ewelina og hun jobber med. Referat fra første møte i gruppa blir lenket fra Bramseil snarlig, slik at alle UB-ere kan gi innspill.
 • Arthur forklarte om DOI (- Unik identikator som man kan bruke i lenker til artikler og Ebscos sikkerlenkesystem Permalink.
 • Vi så også på basen Science direct - og hvordan man kan laste ned artikler (istedet for å måtte sende dem i en epost til seg selv først)?
Er det noe jeg har glemt, spill gjerne inn kommentarer dere fra Publikumstjenester og samlinger også? Hvis det er flere som ønsker å delta på "Faglunsj" er alle velkomne. Neste blir mot slutten av mars, med stor sannsynlighet i Grimstad. Mer informasjon kommer.

mandag 27. februar 2012

UBO kjører print on demand på masteroppgaver

Bilde: Colourbox.com
UB-tinget skriver at UBO nå går over til bare å ta inn de elektroniske utgavene av masteroppgaver. De masteroppgavene det er etterspørsel etter tas inn i papir. Med 580.000 nedlastinger i fjor og bare 17 bestillinger på trykte masteroppgaver er kanskje dette en god idé? Kanskje skuer vi ledig hylleplass i det fjerne?

Studentvaktene tester ut iPad


Foto: Creative Commons
I Lesebrettprosjektet rapporterte studentene at iPadene de lånte av UB ble tatt med i/brukt i kurs. Dette har vi besluttet å se nærmere på. I påvente av en tralle vi trenger, har våre Studentvakter fått tilbud om å prøve ut dette nettbrettet. Det er interessant å få deres perspektiver på hvordan UBs ressurser er å lese/laste ned på en iPad. På Campus Gimlemoen blir det en liten workshop i morgen 28/2 kl 13.00 om apper, UBs nye e-boknettsider  o.l. Studentvaktene i Grimstad kontaktes nå, og får samme tilbud). Si fra hvis noen har innspill eller spørsmål. (Det er også mulig for oss UB-ansatte å låne/teste ut iPader, ta kontakt hvis du ønsker det!)

torsdag 23. februar 2012

nytt om fotojuss

Forside "Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum".
I februar ble det utgitt en ny publikasjon fra Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket og Norsk Kulturråd om prinsipper for bildebruk i ABM-sektoren. Formålet med veiledningen er "å gi en samlet og brukervennlig innføring i lovverk som er relevant for forvaltning av fotoarkiv og fotosamlinger i arkiv, bibliotek og museum. Mange interessante problemstillinger blir belyst, blant annet gjengivelse av fotografier i vitenskapelig arbeid.

Hamskifte innen 2020?

"To stay robust and relevant, academic libraries may need to abandon hands-on collection development and big deal subscription packages in favor of patron-driven acquisitions (PDA), open access, and curation of campus specialties".

Sitatet er hentet fra en fersk artikkel (foreløpig kun pre-print) i tidsskriftet College & Research Libraries som ble tilgjengelig denne uken. From Stacks to the Web: the Transformation of Academic Library Collecting av David W. Lewis, ved Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) University Library.

Patron Driven Acquisitions (PDA) er en anderledes måte å tenke samlingsutvikling, og flere norske fagbibliotek har eller skal sette igang et slikt tilbud våren 2012.

Bok-tog

Yale-biblioteket flytter inn i "nye" lokaler, ser at vi UB-ere kanskje kunne ha øvd mer på bokprosesjonene når vi flyttet inn i biblioteklokalene på Gimlemoen og Grimstad,,,

lørdag 18. februar 2012

Møte i arkivnettverket for pop og rock, Oslo 17/2-2012


Møtet ble holdt på det nyåpnede Popsenteret i Oslo. Popsenteret ligger i nyoppussede lokaler på Schous plass, og har åpent alle dager unntatt mandag.
Arkivnettverket samler deltakere fra Rockheim i Trondheim, Rock City Namsos, Popsenteret, Nasjonalbiblioteket, Bergen offentlige bibliotek, Stavanger bibliotek og UBA.

Sist vi hadde møte var i Stavanger i oktober 2011. Etter en liten presentasjonsrunde, fortalte medlemmene nyheter fra sine institusjoner. (eget referat kommer på Innaskjærs).

Popsenteret v/ kunstnerisk leder Paal Ritter Schjerven, fortalte om sine aktiviteter og planene fremover. Vi fikk en presentasjon av registreringssystemet de bruker for katalogisering og gjenfinning av materiale, og hvordan dataene kan hentes og settes sammen til videosnutter, artikkel- og bildefremvisning på diverse skjermer rundt i museumsavdelingen (Robert Engels). Etter møtet fikk vi en omvisning i Popsenteret. De har samlet og utstilt instrumenter og avspillingsutstyr. Med en mengde filmer, skriftlig informasjon og musikkeksempler, har de laget et flott opplevelsessenter for barn og voksne. I helgene prøver de å legge ekstra tilrette for familieaktiviteter, mens det på torsdagene fremover er planlagt konserter og annet for de under 18(alkoholfritt).

På kartbordene kan du finne utesteder og se hva som har vært på programmet.

I vinterferien kan man lage musikkinstrumenter av søppel og skrot i Popsenterets musikkverksted!
Popsenteret ligger i nyoppussede lokaler på Schous plass, og har åpent alle dager unntatt mandag. SkrotPop
Popsenteret anbefales på det sterkeste!

Metal-stol-hilsen fra anne-åse

mandag 13. februar 2012

Lagarbeid om ny e-bokressurs!

E-bokressursen er 90% ferdig: Linda og Arthur har gjor et solid grunnarbeid, Henry, Hilde og jeg har lagt til litt, før Arthur har ferdigstilt og lagt ut ressursen under "Bøker" under "Finn fagstoff" på UBs nettsider (Ressursen er laget i verktøyet Libguides og har URL: http://libguides.uia.no/ebok.)

Men det er litt igjen: Vi trenger alle dere dyktige UB-ansattes hjelp til å se gjennom ressursen og komme med endringsforslag. Og ikke minst: vi trenger hjelp av dere dyktige og kreative "UB-ere" til å finne/lage en passende illustrasjon til ressursen (den som er der nå er bare et "prøvebilde"). Det blir en liten premie til alle som legger ut forslag til illustrasjon her på Bramseil!

Når vi er i mål (om en uke eller to) skal e-bokressursen lanseres stort på Innaskjærs av UB-direktør Else-Margrethe!  Det blir bra markedsføring av UB!!!

(PS: Er det en idé at vi på UBs "spise/møterom" (begge campuser) legger ut noen Kindler og iPader som vi kan teste ut sammen på, hva tenker dere?)

Første fine forslag har kommet inn fra Tord:

Kom gjerne med flere forslag! :-)

torsdag 2. februar 2012

Om Faglunsj

For å få til (flere) møtepunkter i "Fag og formidling" hadde vi oppe et forslag på møtet 9/1 om å teste ut en “Faglunsj” en gang i måneden. Forslaget fikk tilslutning (og på skuddårsdagen setter vi igang):
 • Vi vil møtes en time siste dagen i hver månede (slik at vi skifter på ukedager dager mht skrankevakt o.a.).
 • Vi setter opp treffet fra kl 11.15 til 12.15, slik at de som har vakt kan være med på halve lunsjen hvis de ønsker det.
 • Vi veksler mellom campusene
 • Vi kan prøve ut om vi ønsker å ha program for disse treffene, eller om vi bare vil møtes og “fagansvarligprate” om løst og fast.
Alle fagansvarlige (fra begge campusene) ønskes velkommen til Holt-rommet onsdag 29/2 kl 11.15. Ta med niste, kaffe(+) blir servert. Innkalling er også sendt i Outlook-kalenderen.
Ta kontakt for spørsmål og innspill!


 
z"); pageTracker._trackPageview();