onsdag 31. august 2011

The September 11, 2001. Se nyhetssendinger fra 20 tv-kanaler verden over

www.archive.org har samlet nyhetssendinger fra ulike TV-stasjoner i hele verden. Her kan man gå tilbake og se hvordan fjernsynsmediet formidlet nyheten. Anbefales alle interesserte.

Sakset fra websiden:

"The events of September 11th, 2001 affected the entire world.

The 9/11 Television News Archive is a library of news coverage of the events of 9/11/2001 and their aftermath as presented by U.S. and international broadcasters. A resource for scholars, journalists, and the public, it presents one week of news broadcasts for study, research and analysis.

Television is our pre-eminent medium of information, entertainment and persuasion, but until now it has not been a medium of record. This Archive attempts to address this gap by making TV news coverage of this critical week in September 2001 available to those studying these events and their treatment in the media.

Explore 3,000 hours of international TV News from 20 channels over 7 days, and select analysis by scholars."


Fagreferentkonferansen 2012

Programkomiteen har startet opp planleggingen etter sommeren. Fra venstre: Hilde Daland, Siv Holt, Audun Hofseth, Henry Langseth og Arthur N.Olsen (Foto: Anne-Åse Kallhovd)


Universitetsbiblioteket i Agder er i 2012 vertskap for Fagreferentkonferansen, som samler fagbibliotekarer fra hele landet. Konferansen bli sist arrangert i Stavanger, og UBAs programkomité (avbildet) har jobbet med aktuelle temaer siden årsskiftet. Selv om de ennå holder kortene tett til brystet, kan de røpe at forskningsstøtte er et svært aktuelt tema for tiden. -Våre kolleger i ved UBiS leverte en veldig bra konferanse både faglig og sosialt, så vi har absolutt noe å strekke oss etter, sier Henry.
Ingeniør og fagansvarlig for teknologi, Audun Hofseth, sjenker seg en stor kopp kaffe før møtet startet.

Konferansen er lagt til 5.-7.juni 2012 og finner sted på Ernst Hotell i Kristiansand. Lokaler på universitetets egen campus og Hotell Norge har vært vurdert, men valget falt til slutt på Ernst som i høst åpner en moderne og ny konferanseavdeling og samtidig utvider hotellkapasiteten kraftig. Atlantic Reiser i Molde er valgt til konferansepartner, og vil bistå med mye av det praktiske i forkant og under konferansen.

Viktig artikkel om Open Access

En kjent kommentator og forfatter har nylig publisert en velskrevet og provoserende artikkel som argumenterer sterkt for åpen tilgang til vitenskapelig informasjon. George Monbiot er kjent som forfatter av flere bøker . Hans innlegg finnes både i avisen the Guardian og i utvidet versjon på hans hjemmeside:

The Guardian

Gorge Monbiots hjemmside

Han synspunkter er ikke nye men innlegget er velskrevet og egner seg godt som startpunkt for en dialog med vitenskapelige ansatte og faglig ledere ved UiA.

Artikkelen er omtalt av Sigbjørn Hernes på listen norainfo ( de som ønsker å følge med på spørsmål knyttet til åpen tilgang, OA bør melde seg på listen

fredag 26. august 2011

Åpning med brask og bram

Fredag 26. august var det åpning av Ro-rommet etter at utsmykningen var ferdig. På gjestelisten var Sigmund Ro selv, Andreas Benestad som har stått for utsmykningen, og Frida Forsgren, primus motor for prosjektet. Det ble servert sprudlende drikke og frukt og et lokalt UiA-band spilte live musikk. Oppmøtet var godt og dette ble en fin start på semesteret.

Else-Margrethe åpnet med tale.


Frida presenterte prosjektet og medarbeiderne.


Sigmund Ro og Andreas Benestad.

torsdag 25. august 2011

Interessant biblioteksforskning

UBtinget, bloggen til ledergruppa ved Universitetsbiblioteket i Oslo skriver at "prosjektet “Information behaviour of PhD-students” er kommet vel i havn".
UBs Hilde Westbye og Eystein Gullbekk har sammen med kolleger i Wien og København gjort en omfattende undersøkelse og forfattet resultatene i en meget lesverdig og innholdsrik rapport med tittelen “Information behaviour and practices of PhD-students”. Rapporten er publisert på nettstedet “hprints and humanities” som er “the free Nordic Arts and Humanitites and Social Sciences repository”, og ligger vakkert tilgjengelig på 34 sider i pdf (pluss 257 sider vedlegg!).
Les mer om rapporten og funnene på UBtinget

Her er en annen artikkel, What students don´t know, om amerikanske studenters forhold til universitetsbibliotek som bl a detroniserer myten om unge i dag som "digitale innfødte". Det er universitetsbiblioteket ved University of Illinois, Chicago som har kommet fram til nedslående resultater når det gjelder informasjonskompetanse blant studentene.
The prevalence of Google in student research is well-documented, but the Illinois researchers found something they did not expect: students were not very good at using Google. They were basically clueless about the logic underlying how the search engine organizes and displays its results. Consequently, the students did not know how to build a search that would return good sources. (For instance, limiting a search to news articles, or querying specific databases such as Google Book Search or Google Scholar.)


tirsdag 16. august 2011

UBs vakreste rom?

I Ro-samlingen i UBs underetasje har kunstansvarlig Frida Forsgren fått kunstner Andreas Benestad til utsmykke rommet i sommer, og begeistringen er stor for de av studenter og ansatte som til nå har besøkt samlingen. Lone har koordinert forbilledlig fra UBs side, slik at dette ble mulig. (Ro-samlingen består for en stor del av Amerikansk skjønnlitteratur, og da spesielt fra de to etterkrigsgenerasjonene på 20- og 50-tallet. Den nyeste delen av Ro-samlingen består av temaer som Amerika i verdenssamfunnet og ikke minst det aktuelle temaet Amerikansk nykonservatisme).
 
z"); pageTracker._trackPageview();