fredag 25. juni 2010

Digital sommer for EU-studenter

Henry og Arthur delte i går ut 20 Kindle DX til studenter ved European Integration Summer School. Tusen takk til Kirsti, Birgit, Lone og Einar for fantastisk jobb med innkjøp og klargjøring av brettene!!! Og takk til Henry og Arthur som har organisert prosessen på en utmerket måte!! Informasjonen til studentene har foregått på engelsk. Arthur har skrevet brev som fulgte brettene, og Henry har skrevet en artikkel tiltenkt UiA-Aktuelt om prosjektet og studentenes digitale Kindle-sommer).mandag 21. juni 2010

Furore i "Språket vårt"

Tidligere redaktør i Aftenposten, Per Egil Hegge, har sin faste språkspalte i Aftenposten og skrev nylig om furore og UiA (20.06.10).

"Onsdag 5. mai kunne nettstedet nrk.no melde - og det samme ble sagt i radio: «Det skapte furore blant studentene ved Universitetet i Agder da det ble funnet et skjult kamera inne på et fellestoalett i forrige uke.
» Furore er et problematisk ord, for dets betydning er ikke helt fastlåst. Det er opprinnelig italiensk, og det betyr raseri. Musikere kjenner uttrykket furioso, rasende i uttrykk eller tempo eller begge deler. Allegro furioso er egentlig en innebygget motsetning, fordi allegro betyr glad. Men som anvisning for musikere betyr det gjerne i høyt tempo. Mange kjenner uttrykket furie, et rasende kvinnemenneske i situasjoner som ikke nødvendigvis - og gjerne nødvendigvis ikke, dessuten - har særlig mye med vakker musikk å gjøre.
Men på norsk har det fått en annen betydning, og den finner vi i ordbøkene. «Det vakte furore» betyr at noe vakte oppsikt eller begeistring, eller for den del begeistret oppsikt. Det er liten grunn til å anta at studentene ble begeistret over at det ble funnet et skjult kamera på toalettet. Politiet ble det i hvert fall ikke, og kameramontøren hadde naturligvis ikke særlig aktverdige motiver for sin private reportasjevirksomhet".

onsdag 16. juni 2010

Lesebrettene er kommet

Birgit og Kirsti har bestilt inn 20 Kindle DX til Lesebrettprosjektet, de ni første er nå ankommet. Lesebrettene skal i sommer testes ut av studenter ved European Integration Summer School, med veileder Jan Erik Grindheim. I høstsemesteret er det studenter ved Samfunnskommunikasjon (MA) og Informasjonssystemer (MA) sin tur til å teste ut pensum på brett sammen med forelesere Martin Engebretsen og Øystein Sæbø. Mer informasjon om dette på prosjektbloggen. Kom gjerne med innspill og spørsmål til arbeidsgruppa (Arthur/Henry/Birgitte). Arthur har et par brett på kontoret sitt hvis noen ønsker å prøve ut noen dager.

mandag 14. juni 2010

Gratulerer Karin Grete!

I dag ble Karin Grete (noe motvillig) feiret. En flott jubilant, flott kake og flotte rødvinsglass i gave.  Hipp hipp hurra!

torsdag 10. juni 2010

- Skolebiblioteket bør være hjertet i skolen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøkte Gimlemoen i går. Anledningen var LA 2020 (Læringsarena 2020). Det store auditioriet hadde ikke sitteplasser nok til alle som ville høre på! Halvorsen holdt en times innlegg om IKT i skolen. Hun nevnte mange eksempler på hvordan IKT kan gi økt læringseffekt. Mange lærere er drivende dyktige, men mange trenger også økt kompetanse og å få øynene opp for mulighetene.

Kristin Halvorsen, Karen-Lise Scheie Knudsen
(ledelsessekretariatet) og rektor Torunn Lauvdal

Og sjøl om det gjøres mye bra på den enkelte skole, mangler det noen til å samle ressursene i ett nettverk. (Look to Troms!).
Det var nok flest pedagoger til stede, og jeg syntes jeg godt kunne gjøre oppmerksom på bibliotekets muligheter til å styrke informasjonskompetansen. Det var kanskje ikke akkurat slik jeg fikk formulert det, men jeg spurte i hvert fall statsråden om hva hun og regjeringen vil gjøre for å styrke skolebibliotekarutdanningen og hvordan integrere biblioteket i undervisningen.
Halvorsen mente at mens mye bra er gjort i grunn- og videregående, har ungdomsskolen blitt litt glemt. Departementet har derfor satt i gang et arbeid med en ungdomsskolemelding, som skal legges fram våren 2011.
- Jeg mener skolebiblioteket bør være hjertet i skolen. Mange elever har sagt til meg at de ønsker å gjøre lekser på skolen før de går hjem. Og de ønsker leksehjelp. Biblioteket - med tilgangen på hjelpemidler og kompetanse - vil spille en sentral rolle i den forbindelse, sa Halvorsen.
Bra det, kjære statsråd, men det skinner ikke akkurat av skolebibliotekene i barneskolen heller. Overarbeidete lærere, uten fagkompetanse, blir satt til å bestyre en samling bøker fire-fem-seks timer i uken. Det er snarere regelen enn unntaket, dessverre. I videregående skole er det noe bedre, men det er ikke lett å få sving over sakene - eller ansatt bibliotekarer - når det er små deltidsstillinger som tilbys.
Det var en liten klagesang, men la det være sagt at bibliotekverden - ikke minst representert ved Norsk Bibliotekforening - er full av entusiastiske formidlere og informasjonsspesialister!


Leif Helge Daland demonstrerer iPad,
Apples lesebrett, for bibliotekar Ellen Sejersted.
Deilig lunsj!


onsdag 9. juni 2010

Om å skrive for web

På nettredaktor.no står det mye interessant om det å skrive nettbaserte tekster. En artikkel jeg nylig fikk snusen i skiller mellom nettavis, informasjonsweb og produktweb. Selv om våre egne nettsider består av litt fra alle disse 3 kategoriene, er det sannsynligvis informasjonsweb som er mest dekkende. Her er 10 gode råd for informasjonsweb:

1. Sett deg i brukerens sted
2. Bruk de riktige trigger-ordene
3. Lag meningsbærende overskrifter
4. Skriv "artikkelen i teaserform"
5. Si det så enkelt som mulig

Les mer om alle de 10 rådene på nettredaktor.no

Henry

Brukerundersøkelsen våren 2009

Fellesrapporten fra Libqual undersøkelsen for de 5 universitetene her

tirsdag 8. juni 2010

Professor bibliotekarius, Universitas Fictiviensis

At man kan kjøpe seg en doktortittel i Tyskland, er gammelt nytt. Nå kan man også få vitnemålet, og hvis du for eksempel har søkt jobb, er noen "nettuniversiteter" villige gi deg gode referanser. Det koster bare litt ekstra.
Dersom dette er noe for deg, kan du lese mer her og her. Norgesglasset i P1 hadde også et innslag høsten 2009. Men jeg ville ikke sett bort fra at din mulige arbeidsgiver googler deg og raskt finner ut at akkurat det året var du ryggsekkturist i Thailand.

Foredrag om sosiale medier og bibliotek

Ole Husby fra Universitetsbiblioteket i Trondheim (NTNU) snakket tirsdag om Sosiale medier og bibliotek i regi av bibliotekrådet ved UiA. Husby viste hvordan ulike sosiale verktøy kan fremme samarbeid og forskningsformidling. Han snakket også om at delingsverktøyene er lite verdt uten delingskultur, og sa at han selv hadde begynt å tenke annerledes rundt dette. Før tenkte han: "Hvorfor skal man legge ut ting åpent?" Nå tenkte han: "Hvorfor holde noe innelåst, hvis det ikke er nødvendig?" 
Husby presenterte også prosjektet han har ledet de siste to årene: UBIT 2010 og rapporten Den som søker finner.
Foredraget var spennende og lærerikt og et godt innspill i debatten om hva om hva UiA og UBA kan nytte sosiale medier til.
Her er en tidligere presentasjon av Husby. (Takk til ES for tips!)

tirsdag 1. juni 2010

Media- og lobbykurs

Hege Newth Nouri, organisasjonssekretær i Norsk Bibliotekforening, holdt kurs i pressekontakt og kontorpolitikk for en engasjert forsamling. Gimlemoen, 31.05.10.


NBF Vest-Agder (Norsk Bibliotekforening), NBF Aust-Agder og Biblioskopet inviterte organisasjonssekretær i NBF, Hege Newth Nouri, til å fortelle om pressekontakt og korridorpolitikk. På kurset i Kristiansand møtte det fram tolv deltakere. Dagen etter holdt Nouri samme presentasjonen for omtrent samme antall personer i Arendal.

Det var særlig biblioteksjefer og informasjonsansvarlige ved bibliotekene som var invitert. I den første delen, som omhandlet pressekontakt, lærte vi at media er den mest effektive kanalen for å få fram et budskap. Skal man vinne innpass der, må man følge journalistiske arbeidsmetoder. Nouri ga oss mange gode tips som gjør det lettere både å knytte kontakter med journalister og redaktører og å skrive pressemeldinger, leserinnlegg og kronikker. Vi må aldri glemme at det er vi – vi som jobber i bibliotek og som har fulgt bibliotekutviklingen gjennom flere år – som har sakkunnskapen! Og vi må huske på at media trenger oss like mye som vi trenger dem!

Noen huskeregler for pressekontakt er: Forbered deg godt. Øv deg på hva du skal si, og ha argumenter i bakhånd. Ha skriftlig materiale – gjerne også statistikk – som underbygger argumentene dine. Hvis du inviterer pressen til et arrangement eller du sender en pressemelding: Følg opp, og ikke gi opp hvis du ikke lykkes med din første sak!

Disse reglene gjelder også for lobbyisme. På norsk kaller vi det også korridorpolitikk, men slik påvirkning foregår på en rekke arenaer og i mange ulike former. Om man møter politikere for eksempel på butikken, kan man prøve å få i gang en liten samtale om biblioteket. Man kan også invitere seg til et møte i partigruppene eller andre ikke-politiske organisasjoner. Hvis biblioteket ikke står på dagsorden, så setter vi det på dagsorden! Biblioteket bør jo angå de fleste – om de ikke er klar over det sjøl!

Liksom media trenger oss, trenger også politikerne oss. Det er ikke slik at de vet alt. Tvert i mot: Lokalpolitikere må danne seg en mening om de fleste samfunnsområder og trenger sakkunnskap. Noen er riktig nok mer interesserte og åpne enn andre. Derfor kan det være lurt å kartlegge hvilke politikere som brenner for kultur- og bibliotekpolitikk, hvem som er lunkne og hvem som er motstandere. Hvis du har avtalt et møte med en eller flere politikere, bør du sende et skriv på forhånd, slik at de kan forberede seg. Gjør politikerne nysgjerrige; spar også argumenter til selve møtet. Avgrens til to-tre saker, legg vekt på hva samfunnet kan oppnå ved å satse på biblioteket og ikke gjør økonomiske kutt til et hovedspørsmål.

Lykke til!
 
z"); pageTracker._trackPageview();