tirsdag 24. juni 2014


tirsdag 17. juni 2014

Alma og Oria er den nye hverdagen!

Rapport fra første Alma-seminar i Oslo - UiO 16. juni 2014

Fra og med 31.12.2015 er Alma vårt nye biblioteksystem, da er systemet i drift i hele BIBSYS-konsortiet. 
Ansvar for implementering er tillagt institusjonene i konsortiet.
Etablerte piloter: UiO, NB, NTNU, Nobelinstituttet, UiT.

Klare anbefalinger fra samtlige innledere denne dagen:
Informasjon, informasjon , informasjon – opplæring, opplæring, opplæring.

·         Institusjonen (oss selv) bør ha klar en strategi for implementering – nå
·         Sett av rikelig med tid til opplæring (ikke undervurder dette)
·         Alma vil endre organisasjonen vår med nye rutiner og ny arbeidsflyt, sett prosjektgruppa - nå
·         Vi går fra et informasjonssystem til et kunnskapssystem
·         Dette vil krever mye av oss alle i tiden fremover - fokus på opplæring
·         All grunn til å glede seg!

Fra Sophus Lies auditorium på UiO. 350 deltagere på seminaret. 
Institusjonene i konsortiet ble oppfordret av samtlige innledere denne dagen til å etablere prosjektgruppe og prosjektledere i nærmeste fremtid. Prosjektledere er kontaktpunktet mot BIBSYS fremover. Primær kommunikasjonskanal fra BIBSYS til prosjektledere er BIBSYS nettsted og også e-postliste til prosjektledere.

Alan Oliver fra Ex Libris ga et overblikk over Alma og systemets muligheter. Alma er et komplett system som også vil utløse behovet for gjennomgang av arbeidsrutiner og arbeidsflyt ved den enkelte institusjon. Det kommer ikke lenger til å være behov for mellomledd (BIBSYS) for å administrere arbeidsflyt eller tildele roller, men systemet gir oss likevel lite informasjon «gratis». Vi må sørge for at vi drar nytte av alle de funksjonene som finnes i Alma -og dette er avhengig av hva vi mater inn i systemet.

Roger Brisson strategisk leder i Ex Libris mener at Alma gir oss et kunnskapssystem heller enn et nytt informasjonssystem. Vi går fra å skille mellom katalog og nettsider og annen informasjon – til at biblioteket fremstår som en enhet der alt er integrert. Brisson understreket også viktigheten av å sette av tilstrekkelig med tid til opplæring og ikke undervurdere tid og fokus på den delen av implementeringen. 

Anne Gry Skonnord fra UB Oslo avsluttet med å dele erfaringer fra pilotperioden så langt. Hun mente det er all grunn til å glede seg. Hun oppfordret konsortiet til å se mulighetene i det nye systemet - og ikke tilpasse gamle rutiner til nytt system. Innføringen av Alma vil medføre endringer i organisasjonen. Som pilot har UiO vært gjennom deler av Ex Libris opplæringsmoduler. Opplæringen har vært krevende. Vi må lære oss både engelsk og «Almask» sa Skonnord. Det tar tid å bli fortrolig med nye bibliotektermer. Eks: Regsted=Library.
  • Implementering og opplæring av Alma vil krever mye av oss i tiden fremover
  •  Alle må øve og prøve seg frem parallelt med organisert opplæring 
  • Vi må dele våre erfaringer lokalt og nasjonalt
Så til opplæring: Anita Ellerås fra BIBSYS informerte om veien videre:

Det er utviklet egne standardkurs fra Ex Libris som skal tas i bruk fra våren 2015. Disse trenger tilpasning til konsortiets behov og BIBSYS er i gang med å lage en opplæringspakke basert på  modulene i Ex Libris opplæringsprogram.  BIBSYS skal ta i bruk et MOOC-verktøy (de sa ikke hvilket?) som vil gi oss flere muligheter enn Ex Librismodulene kan alene og dermed økt kvalitet på kursdelen av Alma.
En innholdsrik -  og solfylt dag på UiO
Min foreløpige konklusjon er at dette ser veldig bra ut! Et intuitivt web-basert system med mange tilleggsfunksjoner som f. eks: lage/presentere ulike rapporter (herunder grafer og diagrammer) daglig statistikk og oversikter  fra mitt eget tilpassede "Alma-dashboard" av bl.a  katalogiserings- og utlånsaktivitet og andre arbeidsområder vi ønsker å følge tett i hverdagen.


 - Hilsen fra Hanne

3 ord - 5 penner - last ned og les ;)

Fem Kristiansandsforfattere skriver i nylansert e-bok. Last den ned gratis via CappelenDamms Digitalbok.no

Les mer om 3 ord, 5 penner

torsdag 12. juni 2014

UB i Bokbyen

tirsdag 10. juni 2014

Lansering av "3 ord 5 penner" på Litteraturtime torsdag

E-bokprosjektet "3 ord, 5 penner" som lanseres førstkommende torsdag er initiert av Kulturdirektøren og ledet av rådgiver Bjørn Amundsen, med Irene Gressli Haugen, Norsk Forfattersentrum Agder og Telemark og undertegnede for UIA/UB i prosjektgruppa.
Les mer om prosjektet her.I forbindelse med lanseringen skal jeg vise praktisk hvordan man finner og laster ned ei bok fra Cappelen Damms Digitalbok.no - Har lagt ut presentasjonen på Slideshare for evt interesserte...

fredag 6. juni 2014

Skrivesentre

Ved Universitetet i Bergen, Universitetet på Ås og ved HiOA (blant andre) er det etablert skrivesentre for å støtte studentenes akademiske skriving. Dette er også praksis ved colleger og universiteter i USA, f eks. Onsdag var det seminar ved UiO om behovet for støtte i akademiskskriving og de ulike skrivesentermodeller. Jeg har lagt ut et detaljert referat her.

torsdag 5. juni 2014

Samlingstur til Mandal 5/6-14

Ti på tur. God stemning ved bordet.
Flott omvisning på Buen - hele Buen, ikke bare biblioteket. Vår flotte bibliotekkollega Mona Lill Tjomsland fra Mandal bibliotek viste rundt, snakket og fortalt om biblioteket, byen, brua, synergieffekten av Buen kulturhus: viste stolt frem kinoen, Elvesalen, Hovedsalen og teatersalen(som jeg ikke husker navnet på).
Arrangementskomiteen (Birgit og Kirsti) hadde lagt opp dagen på ypperlig vis.Avslutning med tapas på Kastellet!!!
Mette og fornøyde på alle vis dro vi hjem igjen.

onsdag 4. juni 2014

Hilsen fra Universitetspedagogikk 13/14 på Lesbos

Da er halve uken gått allerede og hodet er fullt av inntrykk. Før avreise hadde alle deltagerne (31 stk) lastet opp egen produksjon gjennom året - i Fronter.

1) Refleksjonsnotat omkring John Biggs teori Constructive Alignment
2) PPT
-presentasjon med Camtasia Relay (kun lyd)
3) PPT-presentasjon fra TV-studio (lyd og bilde)
4) Logg fra kollegaveiledningsgruppene (observasjon av klasseromsundervisning)
5) Poster


Nytt av året: kjøkkenhage på Metochi
Hver morgen begynner med presentasjoner av nye postere. 10 minutter på hver. Temaene er svært varierte: Studenters plassering i forelesningssal  - et bevisst valg som motivasjon for egen læring?, Arbeidsgrupper som pedagogisk arbeidsform, har studentene våre et bevisst forhold til å arbeide med sin egen timing og rytmikk?, Den gode powerpiont - en moderne huskelapp eller et illustrativt supplement til undervisningen, Kunststudentene på UiA - opplevelse og læringsutbytte. Og min egen Oria-presentasjon. Vi trener på å "fange" postersjangeren! Deltagerene gir hverandre tilbakemeldinger på både innhold og form.

Posterpresentasjon
Tett program med flotte forelesninger om bl.a veiledning i høyere utdanning, bevissthet rundt stemmebruk og kroppsspråk, undervisningsledelse og en liten smakebit på ulike digitale verktøy for å skape studentaktive læringsformer som http://www.socrative.com (Quiz) og http://coggle.it/ (tankekart)

Gruppa følger vanlig Metochirytme med siesta midt på dagen. Vi har litt tid til rekreasjon mellom øktene; sol, bad sykkeltur og scootertur (!). Det er vakkert på Metochi - stedet inviterer virkelig til et kursopplegg som dette, der deltgerne får muligheten til å dvele rundt ulike aspekter av universitetspedagogikk hele uken.

 --Hanne

mandag 2. juni 2014

Forskerurdanningskonferansen 2014

Mandag og tirsdag denne uken deltar jegpå forskerutdanningskonferansen 2014 på Sola strand hotel. Utsikten er upåklagelig men tilhører visst Ellen. Om det er Ellen Ø. eller Ellen S. vet jeg ikke, men fin er den. Biblioteket er godt representert på denne konferansen, så et firmodig spørsmål på slutten av fjorårets konferanse hadde kanskje effekt? PhD On Track skal ha innlegg i morgen og i dag har Vidar Røeggen, som flere kjenner fra UHRb, snakket om publiseringssytemet i Norge. I tillegg er MOOC og digital læring sentrale tema.
Utsikten fra verandaen i nærheten av rommet mittEllen Ø. eller Ellen S.?
Det snakkes også om copy/paste literacy hvor det å klippe og lime fra andre er en viktig del av det å skape. Videoen under er et resultat av dette hvor lydfilen er hentet fra stand up komikeren Eddie Izzards show og satt på en egenprodusert Lego-film. Resultatet gir et helt nytt uttrykk og skapte stor fornøyelse i salen på Sola.
 
z"); pageTracker._trackPageview();