torsdag 8. oktober 2015

Internasjonalt konsortiemøte i Oslo
Jeg deltok på et møte for konsortieadministratorer og andre fra deltakende bibliotek i Oslo fra den 5. til 7. oktober. Norge var vertskap for første gang med Kjell Tjensvoll som fra Helsebiblioteket som hovedansvarlig for programmet. Helsebiblioteket og Cristin hadde hovedansvar for arrangementet.

ICOLC har eksistert i nesten 20 år i begynnelsen mest i USA og Kanada men etterhvert også med deltakelse fra andre verdensdeler. På møtet i Oslo var det deltakere fra både Asia og Afrika. Programmet for møte var høyst relevant med et særlig fokus på Open Access som et viktig element i forhandlingene med forlagene. Programmet for møtet finnes på sidene til Cristin. En ny artikkel forklarer litt om historien og formålet til ICOLC

Leverandørene inviteres til å delta på på noen av sesjonene men ellers er det ganske mye informasjon om priser og forhandlinger som skal være fortrolige. Mange av utfordringene er like for konsortier og bibliotek i ulike land, siden det er ganske få som arbeider med slike spørsmål i det enkelte land er møtene i ICOLC et meget nyttig forum for utveksling av erfaringer angående priser og avtaler som er oppnådd.  Jeg vil framheve to hovedpunkter som særlig interessante :

Foredrag og spørsmål til Derk Haank som er toppsjefen i den nye store forlagsgruppen Springer Nature. Hans sysnpunkter var klare og velformulerte angående planer og strategi som vil kappes med Elsevier i å være størst innen vitenskapelig informasjon

Nye avtaler i Nederland og Østerike som inkluderer mulighet for publisering i tidsskrifter som har en opsjon for åpen publisering, Open Access. Dette er en ny trend som har mange positive sider men også noen effekter som en kan stille spørsmå ved.  I Franrike ble en slik avtale avvist av Forskningsrådene med hovedbegrunnelsen av at dette ville være styrende for forfatteres valg av publiseringskanal. Mitt syn er likevel at slike avtaler vil ha mange gunstige effekter å bidra til en raskere overgang til Open Access.

Deltakelse på ICOLC virker nyttig for UiA. Ved siden av Cristin og Helsebiblioteket var det norske deltakere fra UiO, UiT, NTNU, BI og HiOA. 
 
z"); pageTracker._trackPageview();