torsdag 29. mai 2008

Besøk fra Polen

UBA/Gimlemoen har denne uken besøk av Maria Sidor fra National-Louis University i Nowy Sacs i Polen. Maria Sidor er her for å besøke universitetsbiblioteket og for å utveksle erfaringer med de ansatte på biblioteket. Les mer på aktueltportalen

-hgm

onsdag 28. mai 2008

Servicetorget - rask rett respons!

Synd å skyve Arthurs hyggelige reisebrev ett hakk ned...her er status servicetorget:

Gjennom flere år har det vært jobbet mot å opprette ett servicepunkt på kampusene, et førstelinjetilbud der studenter, ansatte og andre kan henvende seg for rask rett respons.

Som en følge av ORG 07 ble servicetorget opprettet i Grimstad og Kristiansand og Beate Andreassen ble tilsatt som leder av enheten høsten 2008.

Så langt har følgende enheter etablert seg i lokalene til tidligere informasjons- og servicesenteret på Gimlemoen:
- studieveiledning
- eksamenskontoret
- opptakskontoret
- karrieresenteret
- sentralbord - på vei
- SiA. Steg 1: Informasjonsskranke. Steg 2: 2009 med boligformidling/barnehage.

Status i relasjon til biblioteket /Gimlemoen
Utbygging utsatt til sommer 2009.

1. august flytter ITs førstelinjetjeneste inn i bibliotekarealene. (IT- hjelp i 3. etasje skal fremdeles bestå.)

Det har i lengre tid vært fokus på et tettere samarbeid mellom IT og bibliotek. IT og bibliotek ønsker sammen å videreutvikle tjenester rettet mot studenter og ansatte. Samarbeid mellom IT/bibliotek følger læringssentertankegangen om å samle tilgjengelige ressurser for studenter, blant annet oppgaveproduksjon, på ett sted.

Plasseringen av IT er tiltenkt området i bibliotekskranken lengst ned mot glassrommets inngang. Plasseringen er midlertidig. Årsaken til plassering i 1. etasje er:

1. Nærhet til servicetorget - IT har også et oppdrag mot servicetorget/1.linjetjeneste.
2. Betjene brukerhenvendelser i skjæringspunktet mellom IT og bibliotek, i tett samarbeid med biblioteket.
3. Multimediautstyr gjøres tilgjengelig for alle studenter og ansatte. Glassrommet i biblioteket (avisrommet) er tenkt benyttet til multimediarom.

Biblioteket må sammen med IT se på ulike løsninger for innplassering i løpet av sommeren. Det vil bli en totalgjennomgang av bibliotekarealene i forbindelse med ombygging av servicetorget i 2009. Dette må ses i nær sammenheng med flytting av musikkbiblioteket til Gimlemoen i 2010.

Ta gjerne kontakt for spørsmål.
Hanne

lørdag 24. mai 2008

Rapport fra Metochi

Bilde Knut Bry

Hei:

Som kjent deltar jeg på kurset i universitetspedagogikk på Lesbos. Stedet er like sjarmerende som ifjor. Tema hittil har i hovedsak vært veiledning av studenter. Selv om dette nok er mest relevant for faglige ansatte er det opplagt også noe som er viktig for oss som ansatte ved et universitetsbibliotek. I vårt møte med studenter er det behov for metoder når det gjelder veiledning, kansje særlig i forbindelse med presisering av temaet.

I ettermiddag er de fleste på tur opp til Limonos klosteret (samme tur som vi var på ifjor), jeg skal bruke litt tid til å forberede et lite kåseri om de to bibliotekene i Alexandria, det antikke og det moderne med Snøhetta som arkitekter.

IT-tjenesten ved Rune Kittelsen er på plass for å oppgradere nett og utstyr, nå er det trådløst nett og tre nye pc'er ved det ærverdige klosterannekset !

Beste hilsener fra Arthur

fredag 23. mai 2008

Ebsco 2.0 lanseres i Juli

Hvis du bruker Ebsco-databasene mye, kan det være verdt å notere seg at det i juli lanseres nytt brukergrensesnitt med mange nye søke-funksjonaliteter. Men allerede i juni blir faktisk betaversjonen gjort tilgjengelig, og kan brukes parallellt med den nåværende.

For å imøtekomme panikkanfall hos enkelte av våre erfarne brukere, skal jeg se om vi kan trykke opp noen brosjyrer som Ebsco har liggende på sine sider.

Les mer om Ebsco 2.0
eller trykk på bildet for en innføringsvideo

Forelesning ut på nettet

Universitetet i Bergen vurderer å legge videoer fra forelesninger åpent ut på Internett. - Det burde være naturlig å gjøre kunnskapen tilgjengelig på denne måten, sier professor Rune Nilsen.

Like før jul lanserte Yale University nettstedet «Open Yale Courses». Her kan hvem som helst finne undervisningsmateriell fra de beste kursene deres. Også video fra forelesningene ligger ute. Som et prøveprosjekt legger NTNU i Trondheim nå forelesningsvideoer fra et sosiologifag for dem som studenter emnet, skriver universitetsavisen På Høyden.

Kilde: Aftenposten 09.05.08, Innsikt Del 1, s18 /A-tekst

tirsdag 20. mai 2008

UiA har fått Teft

Teft er tittelen på det nye forskningsmagasinet fra Universitetet i Agder, som ble lansert medio mai.

Teft skal gi et innblikk i den faglige aktiviteten ved universitetet. -Uten kontakt med verden blir all innsats i studier og forskningsarbeid uten verdi og hensikt, skriver UiAs rektor Torunn Lauvdal innledningsvis.
Det første nummeret av Teft har internasjonalisering som hovedtema, og har artikler om blant annet Anne Ryens forskning i Kongo, Stephen Seilers treningsmetoder for det nederlandske skøytelandslaget og Roy Tommy Eriksens urbanistiske lidenskap. Dessuten er Wergelands forfatterskap omtalt av Jahn Thon og Andreas Lombnæs.

Bibliotekavdelingene kan jo vurdere om dette er noe man bør lage en utstilling på. Det er lagt inn en liten nyhetssak på vår eminente bibliotekportal.

Gratisabonnement på Teft kan bestilles ved henvendelse til UiAs formidlingsavdeling.

mandag 19. mai 2008

Slipp ideene ut - det er vår!

Nå kan du delta i UiAs ide-konkurranse som er for alle ansatte ved universitetet.
Kanskje har du lenge gått og ruget på en idé du mener bør se dagens lys, men ikke helt vet hvordan du skal gå frem? Senter for entreprenørskap har denne uken en konkurranse hvor de vil at alle ansatte skal sende inn ideer om smått og stort. Premiene er mange og ingen idé er for liten!

Et eksempel kan jo være en forbedring du ser fra egen arbeidsplass, f.eks. de kloke hodene som fikk ideen til Norsk bibliotektransport .

Ta frem de kreative sidene dere briljerte med på Lesbos i fjor, og send ditt forslag til hanna.aase@uia.no innen mandag 26.mai.


Publikumsfavoritt

Film i sør-festivalen er til endes og ein vaskekte bibliotekfilm stakk av med folkets gunst. Me vonar regissøren ikkje har henta inspirasjon hjå UBA.

søndag 18. mai 2008

Nulla dies sine linea

Bramseil har runda 50 innlegg, og med det må vel skuta seiast å ha bestått fartsmila. Ei kjapp opptelling syner at godt og vel eit fotballag har skiftast om å ta hand om roret.


Plinius (som kanskje må seiast å vere gudfar til skuta?) har i fleire år operert med ei skrivetrapp for tenkande bibliotekarar. I denne trappa er bloggen heilt oppe på 5. trinn.

Men eit bramsegl fangar ikkje dei store vindane åleine. Fagerli, som i dag trakkar til frå høgdene på det åttande trinnet, vil nok rekne ein blogg til selskapet utgjort av "tvilsomme døgnfluer som Second Life og Facebook" - kan hende med rette.

I HiO-nytt og Universitetsavisa finn ein ofte oppheita og omfemnande debattar om bibliotek og læringssenter. Debattforumet ved UiA er oftast i monologsjangeren. På Agder er bibliotek (som alt anna) anten "så greit" eller "så sabla greit". Kva ville skje om me opna nyhendesidene på biblioteket for debatt? Eller om me gav Brage ei fangline til det sosiale nettet?

Truleg vil Bramseil ha best av å plaske rundt på Kjuttavigvis i vår eigen andedam også den neste sjømila.

fredag 16. mai 2008

GOD 17. mai


Den første Sommerfugl? Velan,
kom ind, om i min Sjel du kan!
Fra den er mange slige fløjne
med Vingen dækt af gyldne Øjne


*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`*`
OM SITATET:
Fra diktet "Den første Sommerfugl"
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WI2/WI2059.html


For å få tilsendt daglige wergelandssitat fyll ut her :http://www.wergelandkalenderen.no//
hilsen åse

torsdag 8. mai 2008

Referat fra NKUL

Referat fra NKUL - Norsk konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring ved NTNU
Første post på programmet dag 2 (ref dag 1 her) er et viktig og spennende nettsted om personvern til bruk i skolen: Dubestemmer.no
Foredrag og visninger av filmer ved Informasjonsrådgiver Guro Skåltveit, Datatilsynet , Prosjektleder IKT Christine Hafskjold, Teknologirådet Seniorrådgiver Torbjørn D. Moe, Utdanningsdirektoratet sammen med elever som har produsert filmer for Du bestemmer. Se filmer
Den som ikke har kunnskap kan ikke ta ansvar, den som har kunnskap kan ikke la være å ta ansvar. DU bestemmer - trekke inn lærere og elever tidlig i prosessen. Lagde filmer - youtube - dubestemmer.no Hovedfokus var personvern. Hvordan kan dine personopplysninger bli brukt av andre (IKKE pekefingermental
itet) Diskusjon og refleksjon.

Elever ved Lillehammer videregående skole har i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer produsert to kortfilmer:
Fort gjort (wmv 18.6 mb)
Hotbabe (wmv 24.2 mb) - disse filmene ble mer ekte (bruk av film i holdningsskapende arbeid). Den beste måten å bli bevisst på, defor ble det etter dette utlyst en Manuskonkurranse for medielinjer ved videregående med ungdomskolen som målgruppe. 37 manus, 5 vinnere. Mobbeproblematikken ble hengt på med en film til. 6 filmer. Ane Dahl Torp som instruktør. Utstyrspakker ble lånt ut til skolene - for å få god teknisk kvalitet. Vinner Byåsen videregående skole vant med denne filmen: Poke (MPG 22mb) (WMV 9.1mb).
Andre (imponerende bra) filmer
• Fotoalbummet (MPG 32mb) (WMV 10.2mb)
• Marius (MPG 47mb) (WMV 13.3mb) - sterkt om mobbing, se også her:Dubestemmer.no har fått utrolig gode tilbakemeldinger og oppslutning fra lærere og elever, prosjektet har mottatt priser og har vakt oppsikt internasjonalt. Konseptet DUbestemmer er nå spredt til mange andre land.

Planer videre for prosjektet:
  • Utgivelse kommer snart: DVD med alle 12 filmene og med oppgaver til.
  • Opplegg for barnetrinnet 4-7 trinn - heftet vil bli bearbeidet - håper også på å lage filmer for denne gruppen (de filmene som er laget til nå passer ikke for barneskolen).
Jan Åge Skaathun fra It´s learning
Lyd, video og sammensatte tekster
Utvidet tekstbegeret (skrift, bilde lyd) Web er sammensatte tekster, Mediene smelter mer og mer sammen.
Barn og unge "Digital natives" "Multitasking" Setter nye krav til skolen, tekstbruk og bruk av medier i læring.
Kildekritikk - blir overvelda av informasjon i dag.

Frank Emil Moen utviklingsleder NDLA: Nasjonal digital læringsarena skal gi fri tilgang til digitale læremidler til bruk i videregående skole. (http://fag.utdanning.no) (ndla.no er prosjektnettstedet)
  • Fritt tilgjengelig (ikke pålogging)
  • Fagnettarenaer skal kunne erstatte tradisjonelle læremidler
Bakgrunn: En digital Allmenning, gratis læremidler på nett tilgjengelig for alle (St meld 17 Et informasjonssamfunn for alle 2006/07). Fylkeskommunene gikk sammen og laget NDLA, og fikk midler. Kunnskapsministeren har sagt at det bør være en endring i skolekulturen: en kultur for deltakelse må bli sterkere. Mer fokus på deling. Utnytte ungdomskulturens bruk av digitale verktøy Utfordringer:
  • Mange fylker VG1 - bærbare = maskintettheten 1=1
  • All verdens undeholdning i fanget. Man ønsker sanksjonsmuligheter: Nei til bærbare PC-er.
  • Elever blir sjelden spurt/intervjuet. Det er lærerne som ikke er helt klare for utbredt databruk i skolen?
  • Pedagogikken må tilpasses den nye situasjonen.
  • Det finnes mye digitalt innhold på nett ( bruker mye tid til å lete?) - i liten grad systematiserte
  • Skolen som org kjennestegnes av en begrenset dele- og samhandlingskultur
Utbygging av nettstedet pågår (oppe nå norskVg1, Helse og sosialfag Vg1 og Naturfag Vg1) Mer kommer. Fagwiki kommer. Alt innhold er merket til kompetansemålene i Læreplanen

NYHET for dette læremiddelet i forhold til mange andre læremidler: Rettighetsklarering: cc-brukeren kan ta med seg teksten, omforme og publisere på nytt, men skal henvise til kilde og cc- skla videreføres (kan ikke brukes kommersielt).

83% av norske ungdommer har Facebookprofil.
Over halvparten av av ungdom produserer på nett (legge til rette for web 2.0-verktøy på NDLA (fag/utdanning.no). NDLA skla være et godt rammeverk for produksjon, gjenfinning og kommunikasjon for lærere og elever.


Referat fra dag 1

UBA søker nye studentvakter

Universitetsbiblioteket avd. Gimlemoen og musikkbiblioteket (Kongens gt 54) søker fra august av 4 nye studentvakter.


På Gimlemoen trenger vi en som kan gå inn i fast turnus med en ettermiddagsvakt i uken og fast vakt hver 3 helg (fredag/lørdag). På Gimlemoen ønskes det og tilsatt en tilkallingsvakt som backup for de faste - med mulighet for å inngå i fast turnus etterhvert.

På musikkbiblioteket søkes det etter 2 nye studentvakter. Musikkbiblioteket ønsker seg primært studenter som holder på med bachelor/master i musikk.

Følgende kanaler brukes til å annonsere: Bibliotekportalen,
lerret i kantina (Østsia), informasjonstavle i Vrimlehallen, oppslag i biblioteket.

Søknadsfrist er 30. mai!

Kontaktpersoner
Musikkbiblioteket: Anne-Åse Kallhovd/38141916
Gimlemoen: Hanne Graver Møvig/ 38141273

Les mer på bibliotekportalen

mandag 5. mai 2008

UBA nettsider - 10 på topp, april 2008

April 08 (med mars i parantes) Opprykk merkes med grønt, rødt er nedrykk. Husk at eksterne lenker på våre sider (f.eks. Bibsys) IKKE måles per idag:


1. UBA forside (1)
2. Finn fagstoff (2)
3. Fagsider (3)
4. Databaser (4)
5. Fagside for helse og idrett/temaside sykepleie (5)
6. Ordbøker og leksika (7)
7. Lån og bestillinger (8)
8. A-Å listen (9)
9. Fagside for helse og idrett (6)
10. Om biblioteket (10)


Sammenliknet med mars, økte trafikken på bibliotekportalen med ca 20% i april. Til tross for økningen ser bruksmønsteret ut til å holde seg stabilt.


Egentlig hadde informasjonssiden til Skolebibliotekkunnskap sneket seg inn på listen, iom at det er nettsider med "bibliotek" i adressen som snappes opp på statistikken. Siden det per definisjon ikke er en del av bibliotekportalen, men studietilbudet til UiA, luket jeg den ut. Det er likevel hyggelig at interessen for dette halvårsstudiumet slår ut på statistikken.
 
z"); pageTracker._trackPageview();