lørdag 16. februar 2013

Lanseringsseminar for nye Søk & Skriv

Dragefjellet var adresse for dagen

Fredag deltok jeg på lanseringsseminar for nye Søk & Skriv. Resultatet har blitt veldig bra. De tidligere studentprofilene og inndelingen i basis og avansert er fjernet. Siden har fått et renere mer minimalistisk preg og er delt inn i feltene Søking, lesing, skriving og kildebruk og referanser. Ekstra stas er det jo at nye Søk & Skriv lenker til Kildekompasset. Filmen med Pål Repstad og Mathias og Viggo fra Gult er Kult vises også på siden for referansestiler.

I utvikling av den nye versjonen har bibliotekene ved UiB, HiB, NHH og UiO samarbeidet tettere med fagmiljøene og hatt studenter inne i referansegruppa. En av studentene som hadde brukt Søk & Skriv mye i egne studier, og hadde deltatt i referansegruppa, presenterte sin vurdering av siden og hva hun mente var forbedret fra den gamle versjonen.

Statistikken viser at sidene for referanseteknikk og referansestiler er mest bruk på S&S. I snitt har S&S 100 besøk per dag.

Professor Trine Dahl snakket om prosjektet KIAP - Kulturell Identitet i Akademisk Prosa. De har sett på ulike måter å skrive akademiske tekster på i fagfeltene økonomi, helse og lingvistikk. Det var spesielt interessant å høre at medisinerne er svært lite synlige i egne tekster og baserer seg i stor grad på dispiplin, mens økonomene tilsynelatende ønsker å unngå personlige pronomener i tekster og tilstrebe seg en naturvitenskapelig skrivemåte samtidig som de i stor grad er svært synlige i egen tekst og selger inn egne resultater. Det var gjort sammenligninger fra ulike fagfelt og ulike land, men fagtilhørighet viste flere fellestrekk enn geografisk. Konklusjonen er at fagfelt har vidt forskjellige måter å skrive akademiske tekster på.

onsdag 13. februar 2013

Satsing på e-bøker i sør?

Vi er mange som venta lenge på den norske e-boka. Først i etterkant av at iPad og andre nettbrett kom på markedet rundt 2009, begynte enkelte forlag å tilby e-bøker i sine nettbutikker (F eks Cappelen Damm på Digitalbok. no og Gyldendal med butikken og appen Ark). Nasjonalbiblioteket har skannet inn eldre bøker og lagt dem ut på Bokhylla.no som kan leses i en nettleser, men tilbyr foreløpig ingen app.

Ønsker man å låne relativt nyutgitte norske e-bøker må man bla opp. Det er ennå ikke mulig å låne e-bøker ved norske bibliotek (men noen får unntak). Nå ser det ut til at ett av disse unntakene kan bli Kristiansand folkebibliotek som i år blir med i Norsk Kulturfonds e-boksatsing. Oppstart av utlån av e-bøker blir nok ikke før om flere måneder, men man er på vei. Et annet sørlandsk initiativ er Vest- og Aust- Agder Fylkesbibliotek som har invitert med seg aktører fra fag- og folkebibliotek i prosessen med å opprette en e-bokportal til bruk i sørlandske bibliotek. Fredag 1. februar deltok jeg på første møte, som representant fra UB. Anbudtekst til aktører i markedet kommer snart. Kari Skibenes leder prosjektet, som går over en treårsperiode. Forhåpentligvis har vi et e-boktilbud til egdene i løpet av ikke alt for lang tid.

Ved Universitetsbiblioteket i Agder tilbyr vi ca 100 000 engelskspråklige e-bøker. Den største aktøren, Ebrary tilbyr også en app man kan laste ned og lese bøker i. Kapitler og bøker og også lastes ned for lesing offline.

fredag 8. februar 2013

2012 Litt om tallenes tale

Det årlige arbeid med statistikk over aktiviteten ved i UBA er i full sving, jeg og Ewelina er snart ferdige når det gjelder elektroniske tjenester.  Det store antallet med tjenester gjør at denne oppgaven er  ganske omstendelig selv om vi får hjelp fra betalingstjenesten Scholarly Stats . Scholarly Stats samler inn statistikk fra de 10 mest brukte tjenestene. Vi må likevel logge oss inn på mange enkelttjenester og når det gjelder viktige norske tilbud som Atekst og Ordnett er det nødvendig å ta kontakt for å få oversendt tallene.

I forhold til bibliotekets oppdrag synes jeg det er mest spenning knyttet til bruken av våre e-tidsskrifter og e-bøker. Tallene for e-bøker er ikke helt klare enda men når det gjelder e-tidskrifter er det meste klart.  I 2012 ble rundt 150.000 tidsskriftartikler lastet ned, dette tallet er betydelig høyere  enn våre utlån av trykte bøker. Enhetskostnadene for nedlastninger beveger seg nedover og ligger nå på rundt kr. 21,50. Figuren nedenfor viser utviklingene når det gjelder de mest brukte tjenestene:


Særlig den sterke veksten for Elsevier Science Direct er ganske slående, som kjent er produktene fra dette forlaget kostbare men bruken er også stor. For UiA som har en kort historie som storbruker av Elsevier tidsskrifter er også prisene mer akseptable enn for de elste universitetene. Våre årlige kostander ligger på ca. kr. 700.000  med en  enhetkostnad på ca. kr. 18,50 pr. nedlastning.

Jeg holder også på med å samle sammen andre viktige tall med utgangspunkt i statistikk fra BIBSYS. På mange av områdene er det ganske stor stabilitet i forhold til 2011. Den største økningen gjelder e-bøker som nå nærmer seg 150.000. Om et par år vil vi nok ha en bestand som er større enn antallet trykte bøker. Våre lån til andre bibliotek øker stadig og er nå oppe i ca. 16.000 bind i året, nesten 60% av disse går til folkebiblioteksektoren mest trolig i vår region. Her har økningen vært sterk de siste år noe som nok skyldes Norsk bibliotektransport.

Flere godbiter fra statistikkene følger !

Phd-lunsj

Ill: Creative commons

Hilde har det siste året arrangert jevnlige phd-lunsjer for stipendiater tilknytta institutt for religion, filosofi og historie. Opplegget har vært en suksess, stipendiatene gir uttrykk for at det er bra å møtes i en uformell setting, der man kan fritt lufte problemstillinger, forskningstøttebehov og annet.

Hilde sier at det i etterkant av slike lunsjer har blitt arrangert små kurs i programvare og databasesøk. Hun har også laget denne ressursen om Publiseringskanaler.

Dette er inspirerende, kanskje dette er noe jeg kan få til for litteratur/språk/medie-stipendiater også her ved UiA? Som tenkt så gjort:

I går var første treff og det var interessant å høre Hilde fortelle om sine erfaringer og om stipendiatenes ønsker og tanker. Stiependiatene ønsker kurs i
  • Faste databasesøk (Ebsco, Bibsys 2, Idunn osv)
  • End Note
  • Nettside/blogg-verktøyet Wordpress
Første kurs settes opp 28. februar 11-12.30 i D3 001


 
z"); pageTracker._trackPageview();