torsdag 20. juni 2013

Kundebasert innovasjon

Hva er kundebasert innovasjon? Under ein studietur til Århus og Ålborg 11-13 juni blei vi oppmerksom på dette med bruker- og stedsbasert udvikling. Bibliotekdirektør Klaus Schulz vektla ein organisasjons evne til å fange opp erfaringer og impulser fra kunden /brukeren /studenten /forskeren som det viktigste for utvikling og innovasjon i biblioteks- kunnskaps- og informasjonssektoren.
Trykksak fra Hovedbiblioteket i Århus
På Regjeringen.no er det en god artikkel om stedsbasert/brukerorientert innovasjon av forsker Lars Ueland Kobro. Han begynner med ein gjennomgang av av innovasjonslitteraturen på feltet. Her er noen av poengene fra denne delen av artikkelen:. 

Innovasjon er:
 • gradvise prosesser (først og fremst).
 • mennesker i samspill: møte mellom ulike kompetanser, nivå (forskning (sic) viser at udvikling ikke først og fremst skjer inne i hodet på opplyste enkeltindivider (derfor er ikke innovasjon nødvendigvis "sikret" ved å kun basere seg på "hermetisk" vitenskaplig kompetanse og metodikk)
 • skjer i skjæringspunktet mellom ulike kulturer, nivåer og sannheter 
 • interaktive læringsprosesser der ulike aktører og ulike med erfaringsbaserte kompetanser lærer av hverandre med å dele og kombinere ideer og kompetanser med hverandre.
 • kommer utenfra eller nedenfra – sjeldent fra toppen (ledelsen). 
 • oppstår gjennom en åpen og tilrettelagt anvendelse av medarbeideres ideer, kunnskap og erfaringer.
 • stimuleres av tverrfaglig samarbeid, kontakt på tvers av avdelinger og ”sektorer." 
 • handler om å slippe impulser fra produktene eller tjenestenes brukere til i utviklingsprosesser
Kan vi diskutere:
 • er dette ei ønska utvikling? - og hvis ja:
 • hvordan får vi evt til dette?
 • hva tenker våre kunder?

mandag 17. juni 2013

Noen bilder og ettertanker etter personaltur :-)

Tusen takk for ein flott personaltur til Århus, Ålborg og Hjørring 11-13. juni. Her er noen bilder og ettertanker.

Biblioteksektoren er inne i et paradigmeskifte fra industrisamfunnets bogsamling til det man kanskje kan kalle kunnskabssamfunnets inkluderende og skabende mødeplasser (noen som har ein bedre betegnelse?) Etter 10 år i bransjen har arbeidshverdagen min endra seg: studenter og forskere henvender seg  mindre i skranken, og mer via mail, sms og sosiale medier. Min arbeidsplass er blitt min kontorpc, men også iPad/iPhone, for jeg legger også i større grad turen ud av biblioteket. Jeg oppleverer at fysiske mødeplasser er blitt viktigere enn før! Et inspirerende eksempel på dette er når kollega Hilde Daland arrangerer "Bibliotekarens lunsj" og Hildringstimen for "sine" phd-studenter og ansatte. Ved UB har vi nylig fått ei gruppe leda av Roger Fromreide som arrangerer alt fra konserter til teateroppsetninger til boglanseringer, og som blir viktige mødeplasserer for bibliotekar-student-ansatte. Vi vil mødes MER ikke mindre i kunnskabssamfunnet. For delt kunnskab er dobbel kunnskab. Men hvordan jobber vi strategisk og sammen med våre kunder i å udvikle dette?

Spørsmålene fra forskerne er også andre enn før. Her er eksempler på noen spørsmål jeg ikke fikk i 2003: 
 • hvordan rettighedsklarerer jeg materiale til min nye bog?
 • hvordan blogger jeg med studentene mine?
 • kan du undervise studentene mine om kildekritikk og referanser? 
 • hvordan når jeg ud med forskningen min?
 • hva er det beste tidsskiftet å publisere i?
 • hva er open access? 
 • kan dere hjelpe/arrangere min boglansering?
 • hvordan lager jeg ein blogg?
Hovedpoenget for meg som fagansvarlig bibliotekar i 2013 er involvering. Det å høre om Dokk1-prosjektet i Århus på studieturen var derfor av stor interesse. I dette prosjektet har relasjonsbygging vært ein viktig del av kunnskabs- og beslutningsgrunnlaget. Ifølge bibliotekdirektør og prosjektleder Knud Schulz har man måtte erkjenne at bibliotek ikke handler om bøger, materiell eller systemer, men rett og slett om folk. For å finne ud hvordan man best mulig kan legge til rette for samarbeid og innovasjon har Dok1 vært tett kontakt med et stort antall mennesker (som i udgangspunktet ikke var særlig "bibliofile"), f eks den yngre generasjonen. Man laget eksempelvis ein stor navnekonkurranse for bygget, ikke nødvendigvis for å få det "beste" navnet, men for å skabe involvering og eierskab til det nye biblioteket i Århus. Jeg gleder meg til å se det ferdige senteret!

I mellomtida kan jeg spørre meg selv om hvordan jeg i større grad involverer kunder ved bibliotekene på Agder (både digitalt og analogt). Kan jeg bli enda bedre på dette, tro? Hvor er suksesshistoriene, har du éin?

mandag 3. juni 2013

Har du ein god idé?

Faksimile fra Innaskjærs, UiA
- Har du ein god idé, - i tilfelle: sitt musestille, sier immaterialrett- og copyrightekspert Siv Holt ved Universitetsbiblioteket i Agder.
- Du kan prate igjen når du har fått patent! sier eksperten, som har ti års fartstid fra Patentkotoret i Oslo. - Hvis folk vet om oppfinnelsen, skal det ikke mye til for å ta patent før deg, advarer Holt!
- Har du ein god idé? - Kom på idékafe ved UiA fredag 7. juni Kl 12:30 – 15:30 i Personalkantina, Gimlemoen. Meld deg på her.

OG: Gå inn og LIK på Facebook! 
 
z"); pageTracker._trackPageview();