fredag 17. desember 2010

Takk til IT-hjelp!

Jeg har nettopp lånt en kopi av Office 2010. - Helt gratis for ansatte ved UiA å installere på sin private datamaskin! Det kaller jeg god sørvis! :-) IT-hjelp har flere plater til låns hvis du vil installere i helgen.

mandag 13. desember 2010

Lucia behørig feiret

To Luciaer manifesterte seg i Bibliotekets indre gemakker i dag den 13. desember, Birgit hadde bakt deilige Lussekatter. Neste år blir det vel tur ut i biblioteklokalene?
Varför firar vi Lucia? kan man undre seg og få gode svar på i denne publikasjonen formoder vi.

fredag 10. desember 2010

Eksamenstid og juletid med iPad

I dag brukes UBs 15 nyinnkjøpte iPader på eksamen for en kurs i Multimodale tekster i skolen. Elise Seip Tønnessen tok kontakt med Lesebrettprosjektet angående muligheten for å dele ut et lesebrett som 'vedlegg' - slik at hver av studentene fikk muligheter til å analysere og kommentere en digital fortelling.

Arthur og Henry kastet seg rundt og merket og klargjorde iPadene til dette formålet, og vips ble også dette juletreet laget i landskapet utenfor Arthurs kontor!

iPadene skal ikke lånes ut i jula, og vi oppfordrer derfor de av UB-personalet som er lystne på en iPad-jul til å låne med seg ett hjem i ferien. Ta evt kontakt med Lesebrettprosjektet.

Mandag blir det møte med våre samarbeidspartnere om hvordan utprøving av brett skal foregå våren 2011. iPadene tenkes lånt ut til utvalgte studenter ved Master Samfunnskommunikasjon og Informasjonssystemer.

onsdag 8. desember 2010

Arbeidssky?


Eller er det "nettsky" det heter? Wallwisher ser uansett ut til å være en praktisk måte til å diskutere og idemyldre sammen med andre, eller simpelthen lage en oppslagstavle for seg sjøl. - Enkelt å opprette en "vegg", og du velger sjøl om du skal åpne for andre.
Her er UBAs vegg. Kanskje det er lurt å merke lappen med @[tema] som i Twitter? På den måten blir det lettere å få oversikt.
Bare dobbelklikk på veggen for å skrive en lapp. Lappen kan flyttes rundt på veggen. Dobbelklikk også på "Anonymous" for å skrive inn navnet eller kallenavnet ditt.


torsdag 2. desember 2010

Nytt abonnement: bildedatabase for UiA


Universitetsbiblioteket tegner abonnement på bildedatabasen Colourbox 
Det innebærer at studenter og ansatte ved UiA fritt kan benytte databasens bilder, videoer og grafikk til studentarbeid, publikasjoner, på nettsider, markedsføring og i undervisningssammenheng.
Colourbox har spesialisert seg i europeiske- og skandinaviske illustrasjonsbilder. Det er en dynamisk database som oppdateres med over 10.000 nye profesjonelle bilder hver måned. Høgskolen i Molde og Universitetet i Tromsø er blant andre utdanningsinstitusjoner allerede tilbyr en slik tjeneste. 


I tillegg til å kunne tilby en nytt produkt,  håper UB med dette å øke bevisstheten rund digitale bilder og opphavsrettigheter. Mer informasjon følger nå abonnementet er på plass. 

Konferanse om lesebrett

November startet opp med en konferanse i Trondheim om lesebrett. Det var UB-miljøet på NTNU som hadde tatt initativ til samlingen. Det som i utgangspunktet var planlagt som et uformelt møte, ble til slutt en dagseminar hvor også forlagene var representert. 


Utover Arthur og Henrys presentasjon av UBAs eget lesebrettprosjekt, var det mange interessante innlegg fra hele landet.

Grunnskolelærer og masterstudent ved NTNU Morten Oddvik delte sine erfaringer med lesebrett og iPad. Alle applikasjonene åpner flust av muligheter for ham, og  og kunne til tider til og med virke distraherende. Det er vel et syn vi deler med ham. Fra Oddviks egen erfaring som lærer er myten om digitale innfødte litt ensidig. I kommende generasjoner langt fra alle ferdig utlært på IKT-fronten, men kompetansen befinner seg et sted mellom lærer, elev og bibliotekar. Avsluttet med noen interessante tankter rundt hvordan fremtiden kan se ut.

Våre kolleger ved UB i Oslo kastet seg på et tidlig stadie på lesebrett-bølgen, og begynte med å låne ut brett uten innhold. Fikk mye oppmerksomhet da de utstyrte en geologi-klasse med iPader tidligere høst. Prosjektet var sponset av Akademika.

UBiS har nylig satt ned en arbeidsgruppe, men har lenge avventet litt for å se hvilke erfaringer andre miljøer gjør seg. Har som mål å kunne tilby våre brukere et tilfredsstillende utvalg av e-dokumenter på en tilfredsstillende måte. Ønsker å være beredt når brukere kommer med sine lesebrett.

NTNUs universitetsavis: Heftig og iPad-begeistret

Øvrige lenker til presentasjoner blir lagt ut fortløpende

fredag 26. november 2010

"Da pensum ble trendy"

Lesebrettprosjektet ved UBA er omtalt i artikkelen "Da pensum ble trendy"i siste nummer av Bok og Bibliotek. Universitetsbibliotekenes eksperimenter med pensum på lesebrett og “padde” treffer tidsånden, mener frilansjournalist Olav Anders Øvrebø og skriver om tre universitetsbibliotekers lesebrettprosjekter.

"Bibliotekarene bar de tre initiativene forteller ganske samstemt om tre ulike begrunnelser for å sette i gang prosjektene:
 • ønsker å markedsføre sine elektroniske tilbud, ikke minst e-bøkene
 • pensum på lesebrett gjør hverdagen enklere for studentene
 • ønsker å finne ut hvordan ny teknologi påvirker studievaner og læring
 • e-pensum kan gi miljøgevinst"
Arthur er sitert på at: "Det er et komplekst felt. Vi føler nok at tjenestene vi kan tilby i stor grad blir begrenset av opphavsrett"

Artikkelen fins kun tilgjengelig i papirutgaven (tilgjengelig ved UBA).

fredag 19. november 2010

Amerikanske studenters informasjonskompetanse

Projectinfolit.org
CBS blogg kom jeg over omtale av en fersk rapport om informasjonskompetanse ved 25 amerikanske universiteter. Undersøkelsen ble gjennomført i vår av Project information literacy ved Universitetet i Washington.

"A report about college students and their information-seeking strategies and research difficulties, including findings from 8,353 survey respondents from college students on 25 campuses distributed across the U.S. in spring of 2010, as part of Project Information Literacy."


Henry.torsdag 18. november 2010

Bibliotek-karer!

Selv om bibliotekaryrket har rykte på seg for å være kvinnedominert er vi ganske godt rustet med menn i staben på UBA. Kanskje er dette starten på å bryte ned resten av forutinntatte holdninger om støvete konservative og ryddige bibliotekarer. ;o)


Thatcher notater publisert

Storbritannias Nasjonalarkiv har publisert Margarets Thatchers arkiv fra 1979, året da hun kom til makten og satt sammenhengende frem til John Major overtok i 1990. Dokumentene inneholder også statsministerens egne håndskrevne kommentarer.

mandag 15. november 2010

Scopus søkeboks

Søk i Scopus - quick search

 • Standard: vil finne alle dine søkeord - pressure ulcer beds -
 • bruk OR dersom du heller vil finne enten/eller,
 • (pressure ulcer* OR pressure sore*) AND (bed OR beds OR mattress*)Quick SearchSøkeboksen kan legges inn på bibliotekets nettsider, eks

torsdag 11. november 2010

UBO med nye nettsider


Gratulerer!

http://www.ub.uio.no/ - og brukerene som var vant til de tidligere nettsidene liker disse bedre, ifølge brukertesten. Enig!

Brukertesten ble gjennomført i forkant av lanseringen - og tilbakemeldingene fra denne er nå fulgt opp. Her følger noen punkter sakset fra brukertesten http://ubtinget.files.wordpress.com/2010/11/brukertest-ub2010_10_07.pdf

 • Venstremeny og til dels også høyremeny blir ofte oversett! Anbefaling: Innhold i venstremeny bør legges i innholdsfeltet!
 • Inngang til kjerneinformasjon under søkeboksen på førstesiden likte testpersonene godt! - og viktig å legge handlingsdrivende elementer (lenker) i selve innholdsfeltet - da menyene venstre/høyre ofte blir oversett
 • Triggerord i navigasjonselementer i innholdsfeltet fungerer godt. Anbefaling: Bruk samme triggerod i navigasjonsfelt og artikkel så sant det er naturlig.
 • Brukerene hoppet uanstrengt mellom toppmeny og og innganger i innholdsfeltet
 • UiO gjør bruk av "gigamenyer" på bunnen - kun en bruker (ialt 5 testbrukere) brukte denne for å finne fram - men ingen synes det var negativt å ha den der.
 • Aktuelt og arrangementer ble anbefalt å legge nederst i høyre meny
Dersom vi ser på våre nettsider tar venstre navigeringsmenyen veldig mye plass, også høyre, slik at vi har et litt for smalt innholdsfelt

onsdag 10. november 2010

Avslutningsfest for Grethe Parr i Grimstad
Grethe ble takket av med stil i personalkantina på Campus Grimstad.
Gode ord fra Else-Margrethe, Audun og Tord, god mat og fine gaver.

fredag 5. november 2010

Milepæl i AURAI dag har UiA passert en liten milepæl for AURA med 900 dokumenter:


Så får vi planlegge en større markering når 1000 dokumenter er nådd !

Arbeidet med vitenskapelige artikler og masteroppgaver går framover jevnt og trutt
så dette burde kunne være oppnåelige i løp av noen måneder

Mvh
Arthur

fredag 29. oktober 2010

Travel høst på UBAs nettsider

Fra studiestart og frem til i dag (29.oktober) har aktiviteten på vår førsteside økt med 20% sammenliknet med samme periode i høsten 2009.
Det utgjør ca 100 000 oppslag. Det knytter seg gjerne noen feilkilder til denne statistikken (f.eks. publikumspcer og UBs egen bruk). Ser vi derimot på unike brukere er tallet 8%. Uansett hvilke tall som legges til grunn er det gledelig å at vår e-skranke er stadig mer besøkt.

Her er UBs topp 10 så langt i høst (økning/nedgang ift i fjor i parantes)


1. UBAs førsteside (20.42%)
2. Fagsider (5.05%)
3. Kildebruk (23.12%)
4. Fagsider, temaside sykepleie (18.29%)
5. Database-listen (35.38%)
6. Finn fagstoff (13.31%)
7. Kildebruk - kildehenvisning (50.47%)
8. Om biblioteket (19.93%)
9. Kildebruk - kildeoversikt (49.96%)
10.Hjelp og veiledning (34.72%)

Illustrasjon: CC NASA

fredag 22. oktober 2010

"Capture" nettsider til EndNote

Sjekk ut Plugin for Firefox, IE og MAC - ”Capture” av websider for direkte innleggelser i ditt EndNote bibliotek eller ditt bibliotek på EndNote web (Du må ha konto for EndNoteWeb)Hent plugin herfra;
http://www.endnote.com/support/enwfaqs/Install/faq13.asp

Gjør slik;
1. Installer plugin
2. Klikk på Capture i din nettleser
3. Logg på
4. Opplysninger om nettsiden eller tidsskriftartikkelen legges inn, tar litt tid
5. Du kan endre i opplysningene i skjemaet som dukker opp for EndNote Web eller senere
5. Send til EndNote - åpne filen ved hjelp av EndNote - Referansen legges inn i biblioteket
6. Gjør ev. endringer

mandag 18. oktober 2010

Tilleggsbevilgning til innkjøp av iPader

Foto: Creative commons/Yutaka Tsutano
LA2020-rådet og styringsgruppen har nå behandlet tilleggssøknaden til innkjøp av iPader. Søknadssummen på kr. 70 000,- er innvilget. Vi skal nå sette oss ned og diskutere mål, framdriftsplan, deltakelse og evalueringsmetoder for et iPad-prosjekt.

Når det gjelder Kindle-delen av Lesebrettprosjektet så  holder Henry på med å analysere resultatene fra brukerundersøkelse i disse dager. Dette skal Arthur og Henry presentere for de andre UB-ene i Trondheim 2. november.

fredag 15. oktober 2010

Programvaren EndNote - nå på FRONTER

Programvaren EndNote kan nå lastes ned fra rom Universitetsbiblioteket på fronter. Alle studenter og ansatte på UiA (også EVU studenter) har lesetilgang til rommet. Det ligger lenke til rommet fra våre nettsider - også fra den engelske nettsiden


Gå direkte til rommet

For installering Windows (PC) maskiner - er det viktig at bruker leser veiledningen først! Begge filer må først lagres på egen maskin - før installering starter. - prøv å se om brukerveiledningen funker for dere?

mandag 11. oktober 2010

Oppsummering fra bibliotekundervisning for førstesemesterstudenter på sykepleie

Bibliotekundervisningen for førsteårs studentene på sykepleie er integrert i studiet i metodefaget som gis i føste semesteret

 • I Kristiansand får studentene 3*1 times fellesforelesning, i Grimstad 2 timer fellesforelsning
 • Selve forelesningene er ikke obligatoriske, men studentene må besvare en oppgave (29 spørsmål, "multiple choice" oppgvave) før de kan gå opp til eksamen i emnet. Vi har ikke lab-undervisning.
 • 20 poeng kreves for å bestå prøven.
 • Alle bestod ved første forsøk i Kristiansand. Noen stryk i Grimstad (disse fikk ta testen på nytt) - og tror kanskje det bunner i en likegyldighet fra studentenes side. Viktig at emneansvarlig eller koordinator for studiet gir informasjon i forkant av prøven om at dette er en obligatorisk del av emnet.
 • gjennomsnittspoengsum for krsand var 26.84 poeng (125 studenter leverte til fristen, 3 fikk ustatt frist (disse med gjennomsnitt 26). I Grimstad, 24.94 poeng
Testen ble gitt etter første forelesning, og de studentene som ønsket kunne levere allerede etter denne første timen. I Grimstad ble all undervisning gitt på samme dag
 • 31 studenter i Kristiansand valgte å levere etter første forelesning; poensgjennomnistt for disse var 24.83.
 • For de som valgte å levere etter 2. forelesning i Krsand steg poengsummen til 27,14,
 • og for de som leverte etter 3. forelesning i Krsand var gjennomsnittet steget til 27,19 poeng.

For hvert spørsmål, ble det vist til en tekst på nettet som kunne lede studenten til svar - så det var ikke nødvendig å følge forelensningen. Det ble dessuten i etterkant av forelesningen lagt ut en videodemonstrasjon i fronter (i Kristiansand), samt en PDF med oppsummeringer fra timen.


Dette vet førsteårsstudentene

(prosent svar fra krsand)

 • at BIBSYS Ask er bibliotekbasen vår
 • hva en "referanse" er og de kan gjenkjenne følgende litteraturreferanser; bøker, artikler i bøker og artikler i tidsskrifter
 • og de kan også¨finne disse via søk i BIBSYS Ask
 • at de må være tilkoblet UiA nettet via WebVPn aller Anyconnect for tilgang til abonnementsbelagte elektroniske ressurser (88%)

På forhånd "viste" vi at dette med søk etter tidsskriftartikler via BIBSYS byr på problemer; og det var her mange svarte feil; men over 65 % av studentene i Kristiansand svarer rett på at det må søkes på tidsskriftets tittel dersom de skal finne artikkelen via søk i BIBSYS Ask

Videre vet studentene nå at de kan
 • fornye sine egne lån via BIBYS Ask(100%)
 • bruke FEIDE pålogging og dermed ikke trenger å bestille passord selv (94,4%)
 • bestille lån av bøker og kopier som enten er ultån hos oss, eller ikke finnes hos oss (100%)
 • utlånstiden er 1 uke for reserverte bøker (99%)
 • de kjenner til trunkering (94%)
 • vet forskjellen på AND og OR (95%)

De vet også at

 • Svemed brukes for å finne artikler publisert i nordiske helsefaglige tidsskrift (77,6%)
 • Cinahl er en database med vekt på sykepleiefaglige artikler (100%)
 • Norsk elektronisk legehåndbok gir informasjon om ulike tilstander og sykdommer 96%)
 • ssb.no kan brukes dersom en leter etter statistikk om norske forhold

(Oversikt over oppgavene og besvarelser ligger i fronter på fellesrommet vårt)

I bibliotekundervisningen (vi kaller det for litteratursøking) blir det fokusert på

 • å finne referanser fra pensumlistene;
 • oppslag i bibsys ask - å kunne finne ulike typer referanser
 • kjennskap til det usynlige nettet: viktige databaser for litteratursøk og informasjonssøking med eksempler og bruk av ulike søketenikker
altså den praktiske bruken av biblioteket, og hvordan finne ulike kilder

Dette tar de faglige seg


 • kildekritikk (gis i samme emnet)
 • referanseteknikk (gis i forbindelse med første mappeoppgave, i samme semester)
Videre gir biblitoteket undervisning
 • i littertaursøk i forbindelse med 2. semesters prosjektopgpave for 1. år studentene. 1 times fellesforelesning. Da blir det fokus litteratursøk i BIBSYS Ask, Svemed og Cinahl konkret knyttet til prosjektemne. Studentene får også tilbud om "søkeverksted" på lab - med påmelding
 • litteratursøk i forbindelse med praksis 2. år. 2 timer fellesforelesning
 • litteratursøk i forbindelse med bachelorprosjektet 3. år siste semester. 2 timer fellesforlesning + "søkeverksted"

fredag 8. oktober 2010

Nobelprisvinner på UBFoto Creative commons/Daniele Devoti


Vi har bestilt inn flere titler av årets nobelprisvinner i litteratur, Mario Vargas Llosa ved UB. Her er liste over det vi har tilgjengelig/bestilt.
Ta kontakt for evt bestilling av flere titler av Llosa.

fredag 1. oktober 2010

Arbeidskrukken

Hei alle sammen - vi forsøker oss med en felles arbeidskrukke slik det ble foreslått på personalmøtet på Dømmesmoen. Ta en titt i krukka og se om du kan ta på deg en ekstrajobb for fellesskapet.

Ny lenke - går til fronterdokumentet (es.13.10.2010)

torsdag 30. september 2010

Creating Knowledge VI

Onsdag 8. september til fredag 10. september deltok Reidar, Siv, Birgitte og Hilde på den internasjonale konferansen Creating Knowledge. Det var spennende og lærerike dager. Mye var nytt og en god del var kjent, men vi var enige om at det er godt å få bekreftet at vi ligger godt an når det gjelder informasjonskompetanse selv om vi ikke er det største universitetsbiblioteket. Videre følger referat fra Reidar, Siv og Hilde:


Reidar:Innledninger og paneldebatt ved Ralph Catts, Vidar Gynnild og Bill Johnston.
Onsdag 8. september.


Catts mener at betydningen av informasjonsmengden på Internett har ikke slått inn i høyere utdanning ennå. Det gir muligheter og utfordringer. Det gir stor tilgang på informasjon, men gjør det vanskeligere for studenter å vurdere hvor pålitelig informasjonen er. – Og vanskeligere for oss som skal oppøve de kildekritiske ferdighetene til studenter. Det er en utbredt holdning blant studenter at ”any information will do” og ”the quick is the best”.

Catts mener, i likhet med blant andre Vidar Gynnild, at det må ta i bruk nye pedagogiske metoder. Blant annet må studenter våge å utforske. De må lære ved å prøve ut – med faren for å feile, ikke ved å forsøke å unngå feil. Når man utforsker, er man kreativ. Man bruker informasjonen aktivt, og den kan feste seg som kunnskap hos den enkelte.

Catts poengerte at bibliotekene må få med seg akademikerne på tiltak som styrker informasjonskompetansen. Å gjennomføre kurs må gi studiepoeng. Hvis ikke, ser ikke studentene informasjonskompetanse som viktig.

Mange kan rapportere om mangel på tid, og til dels interesse, blant akademikere. Overraskende nok er Gynnilds erfaring fra NTNU bibliotekansatte viser liten interesse for å øke informasjonskompetansen til studentene – og kanskje også seg sjøl. De gir svar på konkrete spørsmål, men viser i liten grad hvordan studentene sjøl kan finne informasjon og hvordan de skal forholde seg til informasjonen. Gynnild foreslår en ny (?) læringsmodell der lærerne formulerer hva som skal være læringsutbyttet og hvilke læringsprosesser som er relevante. (Han snakket til og med om behovet for et paradigmeskift – altså en nøye vurdering av de antakelser som vi baserer vårt læringssyn på. Antakelsene danner premisser for undervisningsmetoder. Det rokker ved hele institusjonens pedagogiske fundament). Perspektivet må flyttes til studentenes læringsutbytte, vekk fra forhold som knytter seg til lærerens prestasjon. Utbyttet avhenger naturligvis delvis av formidlingen, men Gynnild understreker at det finnes mange andre faktorer (rammevilkår) enn den isolerte undervisningssituasjonen. Eksempler vil være den enkelte students motivasjon (obligatorisk/frivillig, trenger jeg å vite dette for å få jobb, før/etter ferie), om kurset er knyttet til en oppgave med mer. Ulike rammevilkår har ulik innflytelse på læringsutbyttet. Studentene må få en eksplisitt forståelse for hva informasjonskompetanse er, og den må prøves!

Johnston hevdet at det må til en ny informasjonskultur. Målet er ”to prepare students for lifelong, self-regulated, cooperative and work-based learning” (Jan Vermunt, 2007). Kurs- og undervisningsplanene må lages på nytt, og man må ta i bruk nye pedagogiske grep. Johnston trekker blant annet fram at studenter må bruke mer tid på: 1) oppgaver som krever ”deep processing of information” 2) utvikle kunnskap om pålitelige kilder, søkestrategier og effektiv søketeknikk 3) å analysere og tilføre informasjon til kompliserte problemer i autentiske sammenhenger, og 4) å bruke informasjon kreativt og i fellesskap.
Johnston har tidligere vært ansatt på bibliotek, men er i dag forsker og underviser. Da han arbeidet på bibliotek, spurte studenter ham om konkrete opplysninger. Nå vil de drøfte oppgavene sine med ham. Det kan indikere at studenter ikke vet hva bibliotekansatte kan hjelpe med, og/eller at vi ikke er flinke nok til å kommunisere vår kompetanse. Johnston understreket også at fagansvarlige må presentere seg som ”undervisningsutviklere” overfor akademikerne, ikke som bibliotekarer/bibliotekansatte.Noen punkter fra paneldebatten:

·      Være bevisst på sine egne læringsformer. Tar man for eksempel i bruk nye søketeknikker når man har vært på kurs, eller faller man tilbake til de gamle og kanskje mindre effektive?
·      Vitenskaplig ansatte bør også ha et introduksjonskurs til biblioteket, der informasjonskompetanse utgjør en stor del.
·      Få ambassadører blant akademikerne/i bestemte forskermiljøer – kan fortelle om bibliotekets muligheter. Tilføre ressurser til/få institusjonen til å belønne slike miljøer.
·      Kommunikasjon/muntlige presentasjoner er en viktig del av informasjonskompetanse. Ikke minst viktig når studentene skal på jobbintervju og når de skal samarbeide på framtidige arbeidsplasser (kunnskapsdeling).
·      Studenter er svært selektive i hva de velger å bruke tid på. Vi må hele tiden løfte fram ”hvorfor” – er også med å bevisstgjøre oss sjøl på innhold og form i undervisning.Parallelle seminarer torsdag 9. september

Chiara Ravagni har holdt kurs i informasjonssøk, og hun har undersøkt læringsutbyttet til studentene. Det er svært ujevn standard på kursene i informasjonskompentanse i Italia. Ofte opp til den enkelte student å lære seg sjøl. Svært ulike teknikker. Noen er sjølsikre, andre usikre på sine ferdigheter. Én tendens i undersøkelsen var at mange som var sjølsikre fra før, ble mer sikre, og vice versa. Det er også interessant at en del satte pris på å lære avansert søketeknikk, men de heller ville gjøre som de var vant til – å søke med enkelt søk gjentatte ganger.

Anne Kakkonen presenterte sitt samarbeid med læringssenteret, institutt for geografi ved Universitetet i Helsingfors. Det kom i stand i 2008 og går ut på å inplementere undervisning i informasjonskompetanse i den vanlige undervisningen (bachelor). (Jeg er usikker på om det fortsatt eksisterer).
I en vid forstand er alt som kan knyttes til region, sted eller rom, geografi. Det fører til at samfunns- og naturgeografi tar opp i seg informasjonskilder, metoder og paradigmer fra mange ulike vitenskaper. Det stiller naturligvis store krav til bibliotekaren.
Til stede på seminarene var foreleser, fagreferent, assistent/veileder og ti studenter. Studentene fikk personlig instruksjon i hvordan de kunne søke best mulig (tilpasset sin problemstilling). I forkant av samlingene sendte studentene inn utkast.
To hovedkonklusjoner er at oppfølgingen var svært ressurskrevende. Kakkonen var også var litt oppgitt over fagansvarlige (bibliotekarer og vitenskapelig ansatte) som ikke hadde pedagogisk utdanning – og heller ikke hadde lyst/tid til å ta slik utdanning! (jf. Gynnild).

Fra Nyaas og Süld (Universitetet i Borås) sin presentasjon – informasjonskompetanse integrert i kursplanene (hhv. deisgn, helse, informatikk), vil jeg nevne følgende:
·      Det er viktig at samarbeidet mellom bibliotek og institutter er forankret i den øverste ledelsen (top-down).
·      Man må bestemme hva som er grunnleggende informasjonskompetanse og hva som er avansert. (Hhv. bachelor og master).
·      Studentene har fått ufullstendige referanser og så fått i oppgave å finne hele artikkelen ved å søke i Google. Til slutt skal de levere inn en fullstendig referanseliste.
·      Noen erfaringer til nå (prosjektet varer til 2013): Negativt: Studentene viser lite vilje til å endre på søkeatferd og bruk av referanser. De (også vitenskaplig ansatte?) mangler tid og forståelse. Positivt: God respons, forbedret samarbeid med instituttene og bedre konsistens (i evaluering av besvarelser..?).


Begrepet ”diversity”/mangfold var et av yndlingsordene på konferansen. Her følger noen ord om det.
Det er stor forskjell blant studenters informasjonskompetanse. Vil bare øke framover. Realkompetanse kontra formell/teoretisk kunnskap. Ulike yrkesgrupper/fagfelt har også ulike måter å søke informasjon på. (Catts).
Hvis man planlegger å la deltakerne (studentene) på et kurs rette hverandres oppgaver, bør man huske på at folk fra andre kulturer ikke alltid føler seg bekvem med det. Kanskje heller ikke å vise til læreren! Mennesker fra visse kulturer vil late som at de forstår, for ikke å tape ansikt eller være uhøflig overfor læreren. Forventninger til kjønnsroller er ulike i ulike kulturer. Menn kan ha vansker med å akseptere at en kvinne underviser/vurderer. Kvinner kan ha vansker med å stille spørsmål hvis det er en mannlig lærer. (Andre/mer framtredende problemstillinger?).
Andre faktorer som skaper ulike forutsetninger for læring: egen datamaskin, tilgang til Internett, tidligere utdanning, personlig interesse for teknologi og informasjonsinnhenting, oppvekst og familiebakgrunn, eventuelt egen familie, deltidsstudent, alder. Siv:

Det foredraget som fanget Sivs oppmerksomhet mest under Creating Knowledge-seminaret, var foredraget ”Intellectual Property and the Changing of Professional Curricula: a Huge Necessity” av Luciana Goulart de Oliveira. Hun jobber innenfor det brasilianske patentverket, og hun og flere av hennes kollegaer reiser rundt til de forskjellige universitetene i Brasil. De henvendte seg spesielt til ingeniørstudenter og andre studier som ofte hadde flotte innovative og kommersialiserbare idéer.

Goulart hevdet at universiteter generelt vet altfor lite om IPR, og at interessen var overveldende når de reiste rundt for å undervise om spesielt opphavsrett og patentering. Hun mente at Brasil ikke var i et særstilling, men at uvitenheten på dette området var stor rundt om i hele verden.

Som et resultat av dette har Siv prøvd å finne ut av om våre studenter trenger tilsvarende opplæring, men har foreløpig ikke funnet ut noe. I tillegg har hun kontaktet Patentstyret for å høre om de kunne tenke seg å tilby den type kurs ved etterspørsel for de forskjellige universitetene i Norge. Siv holder dere oppdatert om utviklingen!


Hilde:

 


Hilde deltok på workhopen til Nancy Goebel fra Augustana Campus Library i Canada. Goebel presenterte bibliotekets spørreundersøkelsesverktøy Wassail. Siden UiA nettopp har fått en avtale med SurveyXact var kanskje ikke denne workshopen det som var mest interessant for oss ettersom det ble brukt mye tid på å prøve ut verktøyet, men man fikk med seg noen gode ideer til hvordan dette kan brukes av UB uavhengig av hvilket verktøy man bruker.

Biblioteket i Augustana hadde foretatt en del tester av studentene før og etter at de hadde deltatt på bibliotekkurs for å måle hva de hadde fått ut av kursene. Etterpå sammenlignet de resultatene av før og etter for å se en utvikling.

Hilde deltok også på en paralellsesjon med Chiara Ravagni, phd fra Universitetet i Bolzano i Italia som gikk på samme tema. Ravagni hadde foretatt en undersøkelse før og etter søkekurs for å kartlegge studenters utvikling og kompetanse.

Ravagni mente at individuelt tilpasset opplæring er det beste. Det finnes ikke en metode som fungerer for alle studenter for at de skal utvikle en god informasjonskompetanse.

Siden NO-120 skulle begynne onsdagen etter at vi kom tilbake tenkte vi (Hilde, Siv og Birgitte) at dette måtte være en ypperlig gruppe å teste ut dette på. Derfor laget vi en liten undersøkelse som studentene svarte på i begynnelsen av første time. Tanken er at de skal svare på samme undesøkelsen igjen i siste time. Vi ønsker å se en utvikling av studentenes informasjonskomeptanse og håper at dette kan fungere som effektiv markedsføring av UBs kurstilbud.

Studentenes svar var jevnt over ganske gode, men med rom for forbedring. Vi tester studentene igjen i oktober og sammenligner resultatene. Følg med!


 
onsdag 29. september 2010

" Fyll arkivene" 27. september 2010

For de av oss som ikke fikkdette med seg - BIBSYS melder om at"presentasjoner og foredrag fra seminaret Fyll arkivene, som ble arrangert av BIBSYS Brage, NORA og Universitets- og høgskolerådet mandag 27. september, er nå lagt ut på BIBSYS Nettsted.", her

tirsdag 28. september 2010

UBA nærmer seg NTNU på Facebook

Vi puster Universitetsbiblioteket i Trondheim i nakken når det gjelder såkalte "likes" på Facebook. UBAs Facebookside ble lansert tidligere denne måneden og har allerede 251 tilhengere i skrivende stund. Universitetsbiblioteket i Trondheim har vært med siden 2009, men har "bare" 280 tilhengere. Kom gjerne med gode ideer og forlag til hva som kan publiseres her, eller skriv noe på veggen selv!

tirsdag 21. september 2010

Universitetets første linje

Universitetsbiblitoteket har en organisatorisk enhet som heter "publikumstjenester". Sammen med ITs kundesenter og Servicetorget var vi, pluss andre interesserte på seminar. Det foregikk på Strand Hotel Fevik, 16. og 17. september. Disse tre gruppene utgjør førstelinjetjenesten ved UiA, altså blant de enhetene som studentene har mest og hyppigst kontakt med. (Beate Andreassen, leder for Servicetorget, snakket til og med om null-linjetjenester, altså sjølbetjening).

Ombyggingen har også ført oss fysisk nærmere hverandre, og det var naturlig å møtes for å bli bedre kjent, både med menneskene og hva de ulike enhetene gjør. Personlig synes jeg ITs arbeid for å være tilgjengelig, ikke bare på telefon og epost, men også chat og sms, er interessant. Noe for UB? På programmet sto også et par timers økt med Kristin Berthelsen fra Activepeople. Hun fikk oss til å filosofere over hva som motiverer oss og ga oss inspirasjon til både å få og spre mer arbeidsglede. "Lag deg en personlig utviklingsplan, og sett deg mål!" var to oppfordringer.

Etter en deilig middag torsdag kveld var det selskapleker, i regi av Inger Kristiansen (IT), Lone Bak (UB) og Ildiko Fleck-Baustian (Servicetorget). Min favoritt var barnesangene som en skulle forme i plastelina og de andre i gruppen prøve å gjette!

Øystein Sæbø foreleste om hvilke forventninger førstelinjetjenestene kan møte i framtiden.

Fredagens hovedattraksjon var Øystein Sæbø, som arbeider ved Institutt for informasjonssystemer. Han hadde fått tildelt to timer for å snakke om hvilke forventninger forelesere og studenter vil ha til førstelinjetjenestene om fem-ti år. Studenter kommer ikke bare å levere besvarelser på papir, men også rent elektronisk med lyd og bilde. Dette stiller større krav til bibliotekarer for å systematisere og gjenfinne. Bruk av informasjon fra andre steder enn Bibsys og artikkeldatabaser vil øke. En anbefaling til UB er derfor å opprettholde den gode kursvirksomheten innen informasjonskompetanse (blant annet søketeknikk, kildekritikk og akademisk skriving). UBs vil temmelig sikkert bare bli enda mer sentral som en pedagogisk ressurs, ikke kun en tilrettelegger. Framtidens studententmasse vil også bli enda mer sammensatt: ulik teknisk kompetanse, ulik språkforståelse og skriveferdigheter, ulike ambisjoner.


Hanne Graver Møvig, Lone Bak og Tord Augland (alle fra UB) i pausen til Sæbøs forelesning.

Øystein Sæbø, Beate Andreassen og Else-Margrethe Bredland i samtale om framtidens utfordringer - og muligheter.

torsdag 16. september 2010

LesebrettslippTorsdag 16. september hadde UB "lesebrettslipp" og 11 studenter fra Master Samfunnskommunikasjon møtte til oppstartsworkshop. Arthur, Birgitte og Henry informerte om Lesebrettet Amazon Kindle DX, og studentene fikk utdelt hver sin Kindle og gavekort.

Sju elektroniske tidsskriftsartiklene var lagt klare i Fronterrommet KOM 400 og det ble vist hvordan man lastet inn på brettet. (Vi hadde fått tildelt en datalab med Linux uten påloggingsmuligheter, så halve gruppen ble med til en annen lab etter workshopen for å gjøre dette. Andre studenter hadde med egne bærbare og fikk slik lastet ned og registrert seg som Amazonbruker.)
To pensumbøker var allerede lagt ut på brettet.

Studentene ble gjort oppmerksomme på at de også selv kan kjøpe bøker ved å opprette en privat Amazon konto og benytte seg av et gavekort de fikk tildelt på $ 20. Bøkene man evnetuelt kjøper kan også lastes videre til iPhone, iPad og PC i tillegg til din Kindle.

En undersøkelse vil bli tilsendt studentene i november og vi ber dem tenke over dette:

 • Lesebrettets brukervennlighet
 • Hva du liker/ikke liker med brettet
 • I hvilken grad lesning på brett kan erstatte papirpensum
Lesebrettet returneres til Universitetsbiblioteket i desember.

fredag 10. september 2010

BIBSYS RSS filer

Se informasjon fra BIBSYS om RSS filer
Litt snau informasjon - jeg kan ikke se at BIBSYS Ask 2 støtter søk på dewey? - eller at du kan bygge opp søk i cql - kun enkelt søk i BIBSYS Ask 2?

Her et eksempel på CQL streng
 • cql=dewey+%3D+"61*"+OR+dewey+%3D+"796*"+OR+dewey+%3D+"362*"+OR+dewey+%3D+"174.2"
 • Du kan bruke Spesialsøk i BIBSYS Ask til å bygge opp vha cql:
 • dewey = "61*" OR dewey = "796* "OR dewey = "174.2*"

RSS filen blir da:
 • http://ask.bibsys.no/ask2/feeds?cql=dewey+%3D+"61*"+OR+dewey+%3D+"796*"+OR+dewey+%3D+"362*"+OR+dewey+%3D+"174.2"&days=365
Slik kan du gjøre det. Start søk i BIBSYS - spesialsøk.
 • Her et eksempel på helsefag - begrenset til publikasjonsår 2010
 • Fyll ut søkeboksen:
 • (dewey = "61*" OR dewey = "796*" OR dewey = "362*" OR dewey = "174.2") AND yr = 2010
 • utfør søket, og se nettlenken øverst som du får etter søket:
 • Se der lenken starter med cql=(dewey.... - kopier og lim inn fra cql midt inne i feeden http://ask.bibsys.no/ask2/feeds?cql=&days=365 slik:
 • http://ask.bibsys.no/ask2/feeds?cql=(dewey+%3D+"61*"+OR+dewey+%3D+"796*"+OR+dewey+%3D+"362*"+OR+dewey+%3D+"174.2")+AND+yr+%3D+2010&days=365

Bare for vårt bibliotek - nyanskaffete titler helsefagene

bibkode+%3D+UK+AND+(dewey+%3D+"61*"+OR+dewey+%3D+"362*"+OR+dewey+%3D+"796*"+OR+dewey+%3D+"174.2")

RSS filen blir da

http://ask.bibsys.no/ask2/feeds?cql=bibkode+%3D+UK+AND+(dewey+%3D+"61*"+OR+dewey+%3D+"362*"+OR+dewey+%3D+"796*"+OR+dewey+%3D+"174.2")&days=365

mandag 6. september 2010

Bramseil i spaltene

I artikkelen "Frihet - likhet - skolebibliotek" i siste nummer av Bibliotekforum (s 18-19) siteres Kristin Halvorsen fra sin tale på Læringsarena 2020-konferansen 9.juni. Kilden? Reidars artikkel på Bramseil selvølgelig!

onsdag 1. september 2010

Sciencedirect + Scopus = HUB


Elsevier har nå lansert plattformen SciVerse hvor blant annet Sciencedirect og Scopus er tilgjengelige i samme søkemotor. Ser bra ut, anbefaler å ta en kikk på denne korte lille presentasjonsvideoen

tirsdag 31. august 2010

Medieomtale 2: Studerer på lesebrett

Faksimile Fædrelandsvennen 27. august 2010
- Det er et veldig spennende prosjekt. Vi vil gjerne være i forkant og teste ut den nye teknologien, sier Arthur N. Olsen, universitetsbibliotekar og prosjektmedarbeider i lesebrettprosjektet ved Universitetet i Agder (UiA). Fædrelandsvennen fredag 27. september. Veldig fint og informativt intervju med Arthur, og gode refleksjoner og tilbakemeldinger fra studentene. Veldig gøy at dette prosjektet får så mye omtale. Hele artikkelen kan leses på Atekst.

fredag 27. august 2010

EndNote X4

Ny versjon av EndNote - Endnote X4

Ligger nå på R: felles.uia.no > endnote > endnote_14 og (tilgang kun for ansatte) og er også kopiert til minnebrikke som ligger i skranken i biblioteket (studenter kan få hjelp til installering skranken biblioteket Gimlemoen). Ligger også i fronter.

Noen nyheter

* Import av PDF filer du har liggende på din PC - import av bibliografiske data skjer på grunnlag av DOI nummer! I EndNote gjør du slik;
 • File - Import
 • Velg fil
 • Velg import options: PDF

Du får selve PDFen inn i ditt bibliotek - sammen med de bibliografiske opplysningene (men ikke alltid det funker like bra det da!)
Du kan velge en fil - eller en hel MAPPE! (om du har ryddig mappe med PDF'en dine da?)

* Quick edit funksjonen - raskt å endre posten i ditt EndNote bibliotek

* I Word
- hyperlink fra siteringen i tekst - til referansen i referanselisten.
- Mer funksjonelt Edit citations verktøy

Se mer her http://endnote.com/training/tutorials/EndNoteX4/EndNote_X4.asp Demoen er ellers lenket til våre endnote sider på nettet

Scopus

onsdag 25. august 2010

Medieomtale

UBs Lesebrettprosjekt har allerede høstet en del medieomtale (uten at vi egentlig har gått ut selv), nå sist på TV i går. Det er fint at dette med lesebrett interesserer og engasjerer. Medieoppslagene til nå er av typen forhåndsomtaler. Vi håper at media også stiller, senere i prosjektperioden, når vi har fått noen resultater og erfaringer vi ønsker å dele...
 • Fedrelandsvennen 9. desember 2009 Atekst (UiA nett/vpn)
 • Kristiansands Avis 10. desember 2009
 • Kulturnytt NRK (...) desember 2009
 • NRK Sørlandet 18. august 2010 Radio (siste del av sendingen)
 • NRK Sørlandet 25. august 2010 TV (kl. 1850)
 • Fedrelandsvennen 26. august 2010 Atekst (UiA nett/vpn)

mandag 23. august 2010

Suksess for digitale sopper


Gyldendal har relansert sin bok Sikre sopper i nytt format. Boken er riktignok allerede tilgjengelig digital via NB sin bokhylle, men Gyldendal har tatt steget videre og presenterer den nå som en egen app for iPhone. For 39 kr kan du kjøpe tjenesten, og mange har nettopp gjort det ifølge ratingen i iTunes. Les omtale på NRKbeta.

onsdag 18. august 2010

NRKbeta imponert over RFID-teknologi i bibliotek

NRKbeta (teknologi-blogg) omtalte nylig RFID-teknologien som er tatt i bruk på Deicmanske bibliotek i en artikkel. Det er interessant lesning spesielt nå som  Campus Grimstad har tatt i bruk slike radiobrikker. Les mer testen, problemer og dommen 

Les også: 

SINTEF om RFID

RFID.org

Holberg digitalsert

Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab satte i 2009 igang en storstilt utgivelse av Holbergs skrifter på Internett. Det er tanken at hovedparten av Holbergs verker skal være offentliggjort i 2014 som markering av 200-jubileet for Norges selvstendighet.

Den nye digitale Holbergutgave vil etablere en tekstkritisk utgave basert på førsteutgavene av Holbergs verker, som også vil kunne ses i digitale faksimiler. Den vil være åpen og gratis tilgjengelig på nettet. Utvalgte verker vil også bli utgitt i bokform.

Les mer om prosjektet og les i Holbergs tekster på http://holbergsskrifter.no

Lesebrett på NRK Sørlandet

Johanne Tunaal-Larsen, journalist NRK tok mandag kontakt angående ønske om å lage et radioinnslag om Lesebrettprosjektet ved UB. I går stilte Arthur og Birgitte opp på til et radiointervju og tv-innslag som sendes i dag (radioinnslaget - mot slutten av sendingen)

Håper dette ble sånn tålig... :-)

torsdag 12. august 2010

fredag 25. juni 2010

Digital sommer for EU-studenter

Henry og Arthur delte i går ut 20 Kindle DX til studenter ved European Integration Summer School. Tusen takk til Kirsti, Birgit, Lone og Einar for fantastisk jobb med innkjøp og klargjøring av brettene!!! Og takk til Henry og Arthur som har organisert prosessen på en utmerket måte!! Informasjonen til studentene har foregått på engelsk. Arthur har skrevet brev som fulgte brettene, og Henry har skrevet en artikkel tiltenkt UiA-Aktuelt om prosjektet og studentenes digitale Kindle-sommer).mandag 21. juni 2010

Furore i "Språket vårt"

Tidligere redaktør i Aftenposten, Per Egil Hegge, har sin faste språkspalte i Aftenposten og skrev nylig om furore og UiA (20.06.10).

"Onsdag 5. mai kunne nettstedet nrk.no melde - og det samme ble sagt i radio: «Det skapte furore blant studentene ved Universitetet i Agder da det ble funnet et skjult kamera inne på et fellestoalett i forrige uke.
» Furore er et problematisk ord, for dets betydning er ikke helt fastlåst. Det er opprinnelig italiensk, og det betyr raseri. Musikere kjenner uttrykket furioso, rasende i uttrykk eller tempo eller begge deler. Allegro furioso er egentlig en innebygget motsetning, fordi allegro betyr glad. Men som anvisning for musikere betyr det gjerne i høyt tempo. Mange kjenner uttrykket furie, et rasende kvinnemenneske i situasjoner som ikke nødvendigvis - og gjerne nødvendigvis ikke, dessuten - har særlig mye med vakker musikk å gjøre.
Men på norsk har det fått en annen betydning, og den finner vi i ordbøkene. «Det vakte furore» betyr at noe vakte oppsikt eller begeistring, eller for den del begeistret oppsikt. Det er liten grunn til å anta at studentene ble begeistret over at det ble funnet et skjult kamera på toalettet. Politiet ble det i hvert fall ikke, og kameramontøren hadde naturligvis ikke særlig aktverdige motiver for sin private reportasjevirksomhet".

onsdag 16. juni 2010

Lesebrettene er kommet

Birgit og Kirsti har bestilt inn 20 Kindle DX til Lesebrettprosjektet, de ni første er nå ankommet. Lesebrettene skal i sommer testes ut av studenter ved European Integration Summer School, med veileder Jan Erik Grindheim. I høstsemesteret er det studenter ved Samfunnskommunikasjon (MA) og Informasjonssystemer (MA) sin tur til å teste ut pensum på brett sammen med forelesere Martin Engebretsen og Øystein Sæbø. Mer informasjon om dette på prosjektbloggen. Kom gjerne med innspill og spørsmål til arbeidsgruppa (Arthur/Henry/Birgitte). Arthur har et par brett på kontoret sitt hvis noen ønsker å prøve ut noen dager.

mandag 14. juni 2010

Gratulerer Karin Grete!

I dag ble Karin Grete (noe motvillig) feiret. En flott jubilant, flott kake og flotte rødvinsglass i gave.  Hipp hipp hurra!

torsdag 10. juni 2010

- Skolebiblioteket bør være hjertet i skolen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøkte Gimlemoen i går. Anledningen var LA 2020 (Læringsarena 2020). Det store auditioriet hadde ikke sitteplasser nok til alle som ville høre på! Halvorsen holdt en times innlegg om IKT i skolen. Hun nevnte mange eksempler på hvordan IKT kan gi økt læringseffekt. Mange lærere er drivende dyktige, men mange trenger også økt kompetanse og å få øynene opp for mulighetene.

Kristin Halvorsen, Karen-Lise Scheie Knudsen
(ledelsessekretariatet) og rektor Torunn Lauvdal

Og sjøl om det gjøres mye bra på den enkelte skole, mangler det noen til å samle ressursene i ett nettverk. (Look to Troms!).
Det var nok flest pedagoger til stede, og jeg syntes jeg godt kunne gjøre oppmerksom på bibliotekets muligheter til å styrke informasjonskompetansen. Det var kanskje ikke akkurat slik jeg fikk formulert det, men jeg spurte i hvert fall statsråden om hva hun og regjeringen vil gjøre for å styrke skolebibliotekarutdanningen og hvordan integrere biblioteket i undervisningen.
Halvorsen mente at mens mye bra er gjort i grunn- og videregående, har ungdomsskolen blitt litt glemt. Departementet har derfor satt i gang et arbeid med en ungdomsskolemelding, som skal legges fram våren 2011.
- Jeg mener skolebiblioteket bør være hjertet i skolen. Mange elever har sagt til meg at de ønsker å gjøre lekser på skolen før de går hjem. Og de ønsker leksehjelp. Biblioteket - med tilgangen på hjelpemidler og kompetanse - vil spille en sentral rolle i den forbindelse, sa Halvorsen.
Bra det, kjære statsråd, men det skinner ikke akkurat av skolebibliotekene i barneskolen heller. Overarbeidete lærere, uten fagkompetanse, blir satt til å bestyre en samling bøker fire-fem-seks timer i uken. Det er snarere regelen enn unntaket, dessverre. I videregående skole er det noe bedre, men det er ikke lett å få sving over sakene - eller ansatt bibliotekarer - når det er små deltidsstillinger som tilbys.
Det var en liten klagesang, men la det være sagt at bibliotekverden - ikke minst representert ved Norsk Bibliotekforening - er full av entusiastiske formidlere og informasjonsspesialister!


Leif Helge Daland demonstrerer iPad,
Apples lesebrett, for bibliotekar Ellen Sejersted.
Deilig lunsj!


 
z"); pageTracker._trackPageview();