onsdag 3. mai 2017

En halv million Oria-søk i 2016Kollega Ellen gjorde oss  oppmerksom på tjenesten Datawrapper. Her kan man enkelt lime inn data og få en visualisering som enkelt kan embeddes i ulike nettsider. Tjenesten er gratis å benytte, ta kontakt med Digitale tjenester hvis du vil prøve tjenesten.

Sosiale medier ved UB - Arbeidsplan og status

Hvorfor rapport allerede etter én månede?

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.39.21.pngSosiale mediegruppa (SoMeUB) ble konstituert 27.03.2017 og er i gang med å drifte og utvikle UBs kontoer på Facebook, Instagram og Twitter ut fra retningslinjer godkjent av ledermøtet og bibliotekdirektøren: “Sosiale medier ved Universitetet i Agder 09.03.12. og arbeidsplan. Det skal i følge retningslinjene evalueres hvert halvår med deadline 1. november og 1. mai. Da SoMeUB nylig har begynt sitt arbeid blir det prematurt med en full evaluering 1. mai 2017, men vi ønsker likevel å lage en statusoppdatering der vi viser til statistikk fra  Facebook, Instagram og Twitter ut fra innebygd analyseverktøy plattformene. Gjennomgangen viser behovet for eksterne analyseverktøy og SoMeUB vil før neste rapportering komme med forslag til hvilke verktøy som kan benyttes med kostnadsoverslag.

På side tre og fire  i Retningslinjene (se faksimile) er det listet opp hva skal evalueres. I denne første oversikten velger vi å se på: Antall følgere, likes/emneknagger så langt det går samt noen eksempler på hva innebygd analyseverktøy/gratisverktøy kan tilby av (begrenset) informasjon for å:

 • å lage en fullverdig rapport fra UBs deltagelse i sosiale medier 1. november 2017
 • evt diskusjon i/med ledelsen
 • Skjermbilde 2017-04-25 kl. 07.52.57.pngdiskusjoner og videre arbeid i SoMeUB
 • få innspill fra andre UB-ere på hva/hvordan måle (rapporten legges ut på Bramseil)

Instagram
@UBAgder opprettet konto på Instagram 07.01.2014. som er en gratis fotodelingstjeneste og sosialt nettverk som ble lansert i oktober 2010.

Status 25.04.2017:
 • Innlegg: 547
 • Følgere: 1134 og sammenligning
 • @UBNORD Følgere: 61
 • @NTNUUB Følgere: 231
 • @UBUIT Følgere: 338
 • @UIB_UB Følgere: 588
 • @UBAGDER: Følgere: 1134
 • @UBOSLO Følgere: 2005
 • Følger: 2562


Instagram har ikke godt innebygget analyseverktøy. Til neste rapport ønsker vi å teste ut noen eksterne analyseverktøy vi kan bruke over tid. Her er et eksempel på et gratisverktøy som lar oss se interaksjon de de siste dagene, websta.me:

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 08.48.23.png
Skjermbilde 2017-04-25 kl. 08.50.12.png


Twitter
en mikrobloggingtjeneste som lar brukerne sende og lese andre brukeres oppdateringer/tweets, som er meldinger bestående av inntil 140 tegn, med bilder, filmer og lenker. Twitter ble lansert i 2006. UB oppretter konto ti år etter, 19.02.2016.
Status 25.04.2017:
 • Innlegg: 2854
 • Følgere: 892 og sammenligning:
 • @HVLBIBLIOTEK: Følgere: 178
 • @HSNBIBLIOTEKET Følgere: 384
 • @UBTROMSO Følgere: 412
 • @UBISTAVANGER Følgere: 842
 • @UBAGDER Følgere: 892
 • @NTNU_UB Følgere: 926
 • @HIOALSB Følgere: 1058
 • @UIB_UB Følgere: 1476
 • @UBOSLO Følgere: 1793

 • Følger: 906


Til neste rapport skal SoMe-gruppa foreslå et eksternt analyseverktøy et alternativ er twitonomy.com, der vi har følgende tall for @ubagder sine 10 måneder på twitter i 2016, som kan gi en pekepinn på graden av interaksjon:

 • User mentions: 0,23 per tweet
 • Tweets retweeted: 10,9 % of tweets
 • Tweets favorited: 12,7 % of tweets
 • Replies: 3 % of tweets of tweets
 • Hashtags most used: #UiAgder #akademiskskriving #kildekritikk #studiestartuia #informasjonskompetanse #bibliotek

Mest retvitret tweet:

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.01.18.pngFacebook:
er et gratis nettsamfunn som ble lansert for universitetsstudenter i 2004. Når opprettet UB side på Facebook?
Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.19.46.png

Som Instagram og Twitter har heller ikke Facebook noe godt innebygget analyseverktøy som lar oss måle aktivitet, likes, følgere og involvering over tid. Til neste rapport skal SoMe-gruppa foreslå et eksternt analyseverktøy også for dette sosiale mediet. Vi ønsker også å benytte oss av sponsing/betalte innlegg og ønsker også å rapportere statistikk på dette.


Konklusjon:

Den nylig konsituerte SoMeUB er i gang med å drifte og utvikler UBs kontoer på Facebook, Instagram og Twitter ut fra Retningslinjer godkjent av ledermøtet og bibliotekdirektøren. Gruppa ønsker å rapportere nå for å skape oss et bilde av status i UBs sosiale medier, ha et grunnlag for diskusjoner internt ved UB og å ha et grunnlag å rapportere ut fra 1. november 2017, der vi skal se på nærmere på
 • Følgere
 • Likes/kommentarer/RT/emneknagger
 • Bruk av statistikk/analyseberktøy
 • Brukerundersøkelse
 • Fokusintervju/Gruppeintervju
 • Kvalitative analyser av innhold og kommentarer

UB Grimstad/Kristiansand 25.04.2017 
Jimi, Line, Roger og Birgitte
 
z"); pageTracker._trackPageview();