søndag 28. desember 2014

fredag 19. desember 2014

De 150 mest brukte e-tidsskriftene i 2014


Jeg har hentet tall fra Scholarly Stats, SFX og våre leverandører for å skape en liste over de mest brukte tidsskriftene. Oversikten sier selvsagt også mye om på hvilke område vitenskapelige ansatte og studenter er mest aktive. Den fullstendige listen er lagt ut på Intranettet ved UiA men eventuelle eksterne som er nysgjerrige kan kontakte meg.

Listen er nok ikke helt nøyaktig da noen mindre leverandører mangler, men den gir et morsomt innblikk i aktiviteten og hvordan bruken fordeler seg på våre mange tusen tidsskrifter. Antall nedlastinger for disse 150 tidsskriftene er 60.000 noe som utgjør rundt regnet 25% av de totale nedlastninger fra de over 20.000 e-tidskrifter vi har tilgang til.Ti på topp

Tidsskrift Nedlastinger

Tidsskrift for psykisk helsearbeid
1973

Norsk pedagogisk tidsskrift
1738

Journal of Clinical Nursing
1315

Journal of Advanced Nursing
1152

Journal of Consumer Psychology
1085

Journal of Consumer Research
980

Tidsskrift for samfunnsforskning
949

Solar Energy
880

Renewable Energy
837

International Journal of Nursing Studies
825


Fire av tidsskriftene er fra det internasjonale storforlaget Elsevier, tre er norskspråklige  fra Universitetsforlaget/ Idunn, to er fra Wiley og JSTOR og et er bare tilgjengelig via  JSTOR. Det er en god faglig fordeling på syklepleie, marketsføring, samfunnsfag og teknologi.


Tallene vil selvsagt være påvirket av om enkeltartikler er lagt ut som pensum med pekere til forlaget eller bare lagt direkte ut i fronter. Noen statistikk fra nedlastinger fra Fronter har vi jo ikke!

onsdag 10. desember 2014

IT-jul i D4


Kildekritikk-modul i rute

Onsdag hadde Reidar og Birgitte en gjennomgang og spørreundersøkelse om Kildekompasset nye Kildekritikk-modul med Dina, Rine og Gidsken fra prosjektets ressursgruppe. Det kom gode innspill fra studentene, som testet hvordan man kan vurdere bøker, artikler, nettsider og leksika ved hjelp av Kildekompasset.no - takk til Hilde, Kirsti og Henry for godt forarbeid.

mandag 8. desember 2014

Vel blåst, Ellen!

Uglandstua var pyntet til fest for Ellen Ø.

Gode ord fra Else-Margrethe, Åse-Lill, Ragnhild Elise, Leif og Anne-Åse.


 Og så ble det bløtkake til alle og fin takketale av vår nyeste pensjonist.

(Foto: Anne-Åse)

torsdag 4. desember 2014

Smagebid


KildekritikkFilm - udkast

 
z"); pageTracker._trackPageview();