torsdag 29. januar 2015

Lokal bruk av publiseringsindikatoren

Tirsdag arrangerte UHR dagsseminaret "Forskning og ledelse - lokal bruk av publiseringsindikatoren". Mange gode foredragsholdere sørget for en god innføring i hvordan publiseringsindikatoren brukes lokalt på institusjonene. Forskere får publiseringspoeng ut fra hvor og hvor mye de publiserer per år. Dette har blitt beyttet for å fordele forskningstid. Mens noen er svært strenge og krever 2 poeng per år over en 3-årsperiode, er andre mer liberale og krever bare 2 poeng over hele perioden på 3 år for å få tilelt forskningstid. Opprinnelig var indikatoren et verktøy for å fordele ressurser mellom institusjonene, men etter hvert har dette blitt et ledelsesvertøy som brukes for å fordele forskningstid på de enkelte forskerne.

Opprinnelsen til public management startet i Australia og målet var å styre etter resultater, ikke målsettinger. Så, i stedet for å detaljstyre ansatte, blir de målt på målbare resultater. Et spørsmål her blir: Kan alt som er interessant å måle måles, eller er det slik at man måler det som kan måles uten at det nødvemdigvis er så interessant. Dette spørsmålet ble stilt av innleder  og rektor på UiB og leder av forskningsutvalget Dag Rune Olsen. Videre poengterte han at man må se på dårlig forskning som et langt større problem enn lite forskning.

Kaare Aagaard fra CFA, som har vært med å utarbeide den danske rapporten som evaluerer det norske tellekantsystemet holdt også et interessant innlegg. Han problematiserte ulike måter man kunne bruke indikatoren for å belønne og motivere ansatte. Han mente at der er viktig å finne en middelvei mellom ”laissez faire” og standardisering. Dette kan skje ved avklaring av hvert ledelsesnivås ansvar for bruken av indikatore og overordnede retningslinjer med stort rom for forskjellighet.
Herman Strøm holdt et godt innlegg om hvordan UiO har evaluert sin bruk av indikatoren. Her var elementer som likestilling, volum, kvalitet og kvantitet trukket inn og det har blitt gjort en systematisk gjennomgang på hvordan man kan forbedre bruken av indikatoren.

fredag 23. januar 2015

UiT og UB slår til med MOOC


To MOOC-kurs innen hhv informasjonskompetanse og plagierings-forebygging er produsert og ligger fritt tilgjengelig på nettsidene til Universitetet i Tromsø. Førstenevnte kurs er ifølge nettsidene er et valgfritt kurs for førsteårsstudenter ved UiT (blir snart tilgjengelig for alle). Det er BIBSYS' MOOC-plattform som er benyttet, og kursene er produsert i samarbeid med RESULT - Ressurssenter for undervisning, læring og teknolog.

Skjermdump fra MOOC-kursets forside

"Hensikten med kurset er å gjøre deg godt rustet til å møte universiteters og høyskolers krav og forventninger om læring og akademisk redelighet. I tillegg vil du kunne skaffe deg ferdigheter som ofte blir sett på som attrakti...." Les mer her

tirsdag 20. januar 2015

Kurs for kommunikasjonstudentene

Flere og flere studenter erfarer at kunnskaper om kildekritikk, kildebruk og søkestrategier gir bedre resultater i studiene. Januar er en solid kursmåned ved UB, og av og til trenger man innleide krefter. Her er Siv Holt igang med kurs for Kommunikasjonstudentene i Opphavsrett og Åndsverkslov. — med Siv Holtog Hans-Olav Hodøl.

tirsdag 13. januar 2015

Her er Bibsyslua #oppskrift

Det har kommet spørsmål om hvordan man strikker ei bibsys-lue, her er det du trenger:

Skaff deg mønsteret Marius Klassikere fra en garnbutikk, da har du god informasjon om garn, strikkepinner og størrelse, antall masker å begynne med.

Jeg valgte damelue og la opp 108 masker, strikka vrangbord og nederste mønster (brukte hvitt der det skulle være rødt) og begynte på Bibsys-bokstavene der "stjernemønsteret" begynner.

Jeg strikka rett fra skjerm, og syntes det var litt gøy å forsøke å telle meg fram til 
hvor mange masker jeg måtte ha med blått garn mellom bokstavene. På bildet under har jeg røft antyda antall øverst, sa kan du fylle inn resten selv ved å ta utskrift, eller markere på annet vis.

Tips:"feste" den hvide tråden/surre den i den blå) innimellom, det kan bli en del lengre strekk med kun bla farge innimellom. 

Styreleder i Bibsys og ass.dir UiA, Seunn Smith-Tønnessen med verdens første bibsyslue. Strikk ei lue du også, eller få en strikkekyndig du kjenner til å strikke til deg! ;)

Ta kontakt for spørsmål!

torsdag 8. januar 2015

Bibsyslua

Bibsyslua er strikka direkte fra skjermen. Er det noen som ønsker seg ei, ta kontakt! Modell: styreleder i Bibsys, Seunn Smith-Tønnessen ;)

mandag 5. januar 2015

DVD-samlingen

Kun 1 DVD var tilgjengj-
elig for utlån i 2001, enda
til Idiotene av den danske
regissøren Lars von Trier
Roger, Anne-Åse og Birgitte (heretter kalt "filmgruppa") har diskutert DVD-samlingen ved UB. Med tjenester som Netflix, HBO, ViasatPlay og andre aktører noterer filmgruppa seg at antall lån av DVD-filmer og serier går ned. Samlingen, som ved innflyttingen til Gimlemoen bestod av 1 eksemplar(se bilde ;) begynner også å vokse seg ut av hyllene i 1. etasje.

Dette sett i sammenheng betyr at filmgruppa foreslår å

 • nedskalere DVD-innkjøp av filmer/serie fra januar 2015
   • ved at ønsker fra lånere/ansatte sendes til Roger Fromreide for gjennomgang.
   • Birgitte/Lisbet bestiller innkjøp av pensumrelevante DVD-filmer/serier (språk/litteratur/media/film)
   • gå bort fra å kjøpe inn mht "alle norske filmer" "Oscar-nominerte" o.l.
 • magasinere litt fra DVD-samlingen (Roger)  
 
z"); pageTracker._trackPageview();