onsdag 24. februar 2010

Lesebrettprosjekt


UB har fått midler av LA 2020 til innkjøp av 40 lesebrett for å utforske nærmere hvordan lesebrett brukes av studenter og ansatte ved UiA.
Mer informasjon på prosjektbloggen.

tirsdag 23. februar 2010

BIblioteksvar

I dag har vi fått et inblikk i Biblioteksvartjenesten fra innsiden. Her får man spørsmål om alt fra lekser til lasersverd. Østlandet avvikler vinterferien denne uken så det var en rolig vakt. Normalt sett er denne tjenesten mye brukt av skoleungdom som trenger leksehjelp. Mange av spørsmålene kommer fra ungdom på østlandet. Kankje må tjenesten frontes bedre for sørlandsungdommen?

Les mer om biblioteksvar

Kanskje noen har et brennende spørsmål..?

mandag 22. februar 2010

Nytt fra hospitantene

I dag begynte Kirsti og jeg vår hospitantperiode på Kristiansand folkebibliotek. 1. dag var preget av mye informasjon og omvisning rundt om i lokalene. Vi ble vist rundt i både voksenavdelingen og barne- og ungdomsavdelingen i tillegg til begge magasinene. I tillegg fikk vi informasjon om KFBs engasjement for lesestimulering i grunnskolen. Skoler kan henvende seg til folkebiblioteket med ønske for emner/typer bøker. Det kartlegges så hvor sterke elevene er innen lesing og bibliotekarene setter sammen en pakke med bøker som sendes til skolen. I tillegg har bibliotekarene besøkt skoler og introdusert ulike bøker og drevet opplæring av lærerne slik at de selv kan formidle litteratur til elevene. En imponerende innsats!


En av tingene som fanget vår oppmerksomhet var kassettarkivet i magasinet. Det var rent nostalgisk å se Donna Summer og Egil og Arne i god gammel lydbåndkvalitet... Kankje vi må blåse støvet av kassettspilleren og låne med oss noe av dette hjem...
Andre folk og dyr vi traff på i magasinet... ;o)Venneslapostens postbud..?


KFBs "julekylling" som hvert år finnes av barn på besøk i biblioteket før jul

tirsdag 16. februar 2010

Kryss i taket - alle på plass


På tross av snø og kulde er alle UBAnerne på Gimlemoen på plass. Imponerende! Dette tegner på å bli ei bra uke!

torsdag 11. februar 2010

Vinterkonferansen 2010

Det store temaet på årets vinterkonferanse var Google Scholar (GS). Er GS stuerent eller ikke? Hvordan måles GS opp mot de tradisjonelle bibliotekbasene?

Jared Howland fra Brigham Young University har sammen med en del av sine kolleger forsket på Google Scholar og hvordan den måles mot treff i tradisjonelle bibliotekbaser. Howland holdt et foredrag om dette under tittelen "How scholary is Google Scholar?"

Undersøkelsen baserte seg på boolske spesialsøk laget av 7 fageksperter fordelt på ulike fag i anbefalte databser. De gjennomgikk de 30 første treffene for å se hvor mange av disse de fant igjen i Google Sholar. DE ferdige trefflistene ble levert tilbake til fagreferentene som skulle vurdere treffene etter flere kriterier. Blant annet hvor akademiske artiklene var, hvor relevante og hvor egnede de var. Disse kriteriene gav ulike poengsummer. Da disse poengene var talt opp viste det seg at Google Scholar var 17% mer vitenskaplig enn de tradisjonelle bibliotekbasene.

Sjansen er altså størst for å finne vitenskaplige artikler i Google Scholar, men ikke uten svakheter. Blant annet er bedre avgrensingsmuligheter et savn i GS.

En fordom som ble tilbakevist er at Google Scholar er svakere på humanistiske fag enn realfag.

Konklusjonen er altså at Google Scholar er et godt sted å starte, men ikke enerådende på "informasjonsmarkedet". For å få full oversikt er man fortsatt avhengig av bibliotekbasene.I tillegg har GS begrensede avgrensingsmuligheter, noe som gir i overkant mange treff. Forskning viser at de aller færreste ser forbi 3. resultatside av et internettsøk. Derfor er ikke nødvendigvis ubegrensede treff nødvendigis en fordel.

Howland snakket også om tilgjengelighet som en ny norm. Så lenge man har ting tilgjengelig er det ikke lenger nødvendig å eie. Dette bør være et godt utgangspunkt for UBAs nye e-bokprosjekt.

Lars Iselid fra Umeå UB var mer skeptisk til Google Scholar.
Han holdt foredrag med tittelen Google Scholar and its competitors: a critical perspective

Dubletter er et problem i GS, mener Iselid. Fordi GS ikke skiller mellom bl.a. oversettelser får man feil i antall treff og av samme grunn feil i antall oppgitte siteringer.

Iselid gjorde et forsøk med å søke på en spesifikk sykdom i Pubmed; "white spot dicease". Etter avgrensinger fikk han 3 treff, men søk på samme artikkel i GS gav 101 treff på "related aticles". Her fikk han imidlertid ikke opp de to andre artiklene han hadde fått treff på i Pubmed. Dette ser Iselid som en sterk svakhet med GS. I tillegg gav han oss (med glimt i øyet) et eksempel på at Google Scholar kan se inn i fremtiden. Ved å søke på artikler avgrenset til årene 2011-2030 fikk han faktisk flere treff, men dette viste nok en svakhet ved GS. Treffene ble ikke hentet fra det faktiske årstallet, men artikkelens sidetall.

Vigdis Moe Skarstein fra Nasjonalbiblioteket snakket om Nasjonalbibliotekets digitalseringsprosjekt Bokhylla.no som de fleste sikkert kjenner fra før. Bruken av den digitale bokhylla er stor. I 2009 ble det lastet ned 10 000 bøker her og i januar alene i år har det blitt lastet ned 1800 bøker.

I tillegg tok hun opp Wikipedia og Google som begge representerer en ny måte å søke informasjon på. De er begge brukerstyrte og representerer nye måter å søke på (Google) og nye måter å lenke på (Wikipedia)

Moralen ved Vinterkonferansen 2010 når det gjelder Google Scholar og de tradisjonelle databasene er altså; ja takk, begge deler! Det samme er forøvrig lett å si når man spiser lunsj på Grand hotel.... Alt i alt en veldig bra konferanse!

Nye ideer i København

En av de mange positive sidene ved å besøke andre institusjoner og bibliotek, er å se hvordan de har løst ulike utfordringer. Nylig besøkte jeg Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbiblioteket i København, som for en tid tilbake flyttet inn i nye lokaler. Dvs, de flyttet fra en gammel erværdig bygning til en annen litt mindre - men også like ærverdig. Verneverdige lokaler gir en mange utfordringer, men dette hadde de løst på en god måte da de pusset opp. De flyttet inn i lokalene før det var helt ferdig, og på den måten har de kunnet påvirke en del valg som arkitektene vanligvis ville ha bestemt på forhånd.

Brukerdialog på sitt beste!
Så til dagens a-ha-opplevelse. Biblioteket hadde ikke bare én, men flere tavler hvor studentene kunne gi beskjeder eller stille spørsmål og krav. "Lyset i underetasjen slår seg av etter 10 min!?!" Bibliotekets svar på samme tavle: "Jeg har kontaktet driftsavdelingen og problemet er snart løst". Ikke bare er terskelen lagt ekstremt lavt i forhold til å ytre sin mening, men svaret kommer raskt på plass og alle interesserte kan lese andres spørsmål. Genialt? Helt klart. I tillegg til tavlene var det også lagt ut bøker man kunne melde inn tilsvarende meldinger.

Bilder fra københavnturen (samt noen fra UBA) kan du se her (fotograf er Harald Bøhn fra NTNU)

LTST,


Hvorfor stå i skranka på ubakris når du kan sitte på 6000m og fryse, ha hodeverk, kaste opp, være svimmel og ha problemer med å puste? Trykk på bildet for å se det gode blikket :-)

tirsdag 9. februar 2010

Nordisk konferanse om bibliotek og opphavsrett


1. og 2. februar var jeg på Nordisk konferanse om bibliotek og opphavsrett. Konferansen fant sted i den flotte bibliotekbygningen ved UiO, Georg Sverdrups hus på Blindern. Det var foredragsholdere fra både de nordiske land, Tyskland og USA.
Konferansen ga en del nyttig informasjon om tilstanden til de nordiske bibliotekenes forhold til copyrightlovgivningen.
Jeg har en del info om dette på mitt kontor for de som er spesielt interesserte.
Her er programmet.
Siv

mandag 8. februar 2010

Kunnskapsorganisasjonsdagene 2010

Bibliotekarutdanningen er 100 år. Dette ble markert i forbindelse med årets Korg-dager i Oslo 28.-29. januar 2010. Inger-Cathirne Spangen og Tor Henriksen mimret for oss med hvert sitt kåseri.
Konferansens første dag ble en presentasjon av RDA (Resource Description and Access) - det som kanskje blir vårt nye katalogiseringsverktøy. Semantisk web var hovedemne for dag 2.
Via linken til programmet finner dere presentasjonen fra konferansen.
Karin-Grete og Anne-Åse deltok fra UBA i år.

tirsdag 2. februar 2010

Lesebrett/tablets i utdanning?

NRK Beta skriver at det "første stedet som vil tjene stort på å ta i bruk tablets, er skolene." Her "hjemme" er LA2020 igang med et lesebrettprosjekt sammen med Universitetsbiblioteket. Se denne reklamefilmen og les mer om NRK Betas refleksjoner her.
Jan Omdahl har en kritisk kommentar til iPad i dagens Dabladet

mandag 1. februar 2010

LA 2020: Utlysning av prosjektmidler

UiA UTLYSER PROSJEKTMIDLER TIL IKT-STØTTET LÆRING
- gjennom Læringsarena2020 (LA2020)

Studenter og/eller ansatte ved UiA inviteres til å søke om midler til prosjekt og/eller forprosjekt som kan bidra konstruktivt for å iverksette ideer og prosjekt som kan bedre læringsutbytte hos studentene gjennom

• pedagogikk og pedagogisk metode
• organisering av ulike læringsarenaer
• nye læringsformer
• bruk av teknologi i undervisning, forskning og administrasjon

Søknaden må inneholde
• prosjektbeskrivelse, inkl. prosjektmål og målgruppe(r)
• finansieringsplan og budsjett, inkl. betingelser for gjennomføring
• varighet, hvordan prosjektresultatene er tenkt evaluert og praktisk
bruk/implementering utover selve prosjektperioden

Det er i utgangspunktet ikke satt noen økonomiske grenser når det
gjelder søknadssum, men vi ser gjerne at det legges inn egenandel.

Studenter og ansatte fra UiS og HiT kan søke om prosjektmidler, men
det betinger partnerskap med studenter og/eller ansatte ved UiA.

Søknad sendes UiA ved prosjektleder Randi Øverland,
e-post: randi.overland@uia.no

Søknadsfrist 10.03.2010

Flere opplysninger : www.uia.no//LA2020
Henvendelser : Randi Øverland, tlf. 99 54 19 25
 
z"); pageTracker._trackPageview();