onsdag 9. desember 2015

Pris til skrivesenter

Akademisk skrivesenter ved Det humanistiske fakultet (HF) får årets Uglepris, som er Universitetet i Bergens interne pris for utdanningskvalitet. Prisen blir delt ut av utdanningsutvalget til fagmiljø som kan dokumentera særlig vellukka tiltak for studiekvalitet.

Birger Solheim leiar senteret og er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Han trur senteret får Ugleprisen fordi det styrkar kvaliteten på studiene ved HF, ved å etterkoma krava studentar har i ein skriveprosess.
–  Studentane vert tekne på alvor. Det er forskjellige behov når det gjeld skriving, og er ikkje noko som kan gjerast maskinmessig. Vi kan hjelpa individuelt, med akkurat det den enkelte student strevar med, seier Solheim. 
onsdag 2. desember 2015

Lagedag

Årets lagedag er over.

I dyp konsentrasjon ble det ene kunstverket etter det andre laget.tirsdag 1. desember 2015

Digital læring

Mandag 30. november ble det arrangert ADILA-symposium ved Universitetet i Agder. Agder Digital Learning Arena er et prosjekt initiert av DDU, som består at fire PhD-prosjekter som fokuserer på innovasjon i læring gjennom digitale medier.

Mer om de fire forskningsprosjektene her

30. november arrangeres seminaret: D-TEL 2015 Symposium on Advances in Digital Technology for University Teaching and Learning ved Campus Grimstad. Seminaret skulle, i følge ADILA-leder Dr.Ghislain Maurice N. Isabwe, tilby:

"a platform to discuss the challenges ahead and showcase current research work both at UiA and partner institutions. Further on, this will be an opportunity to extend international collaborations and networking with delegates from Scandinavia, other European countries,
East Africa and the USA."

Ulike DDU- og Norgesuniversitet-prosjekter ble presentert - og vi fikk en kort innføring i prosjektene til de fire ADILA-stipendiatene.

Les mer om seminaret på adila.prosjekt.uia.no og på twitter: #AdilaUiA

mandag 16. november 2015

Bibliometri og informasjonskompetanse

Som leder av Universitets- og høgskolerådets biblioteksutvalgs arbeidsgruppe for forskningstjenester, står Hilde i spissen for nasjonalt Bibliometriseminar i Oslo 16.-17. november 2015. Terje og Jimi deltar på seminaret fra UBA.


10.00-10.15 – Velkommen v/ Dagmar Langeggen (UHR, bibliotekutvalget)

10.15-11.30 Innføring i bibliometri. Indikatorer og god praksis i analyser, evaluering og administrasjon av forskning. Gunnar Sivertsen (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)

Del 1. Innføring i bibliometri. Om å undersøke: Forskningsaktivitet – Fagprofiler – Gjennomslagskraft i senere forskning – Forskningssamarbeid. Med norske og internasjonale eksempler.
Del 2. Bibliometri i forskningspolitikk, forskningsevaluering og forskningsadministrasjon. God og dårlig bruk av bibliometri. Leiden-manifestet. Spesielle hensyn i humaniora, samfunnsvitenskap og teknologi.
11.30-12.30 Lunsj

12.30-12.45 Nasjonal infrastruktur for bibliometri. Stig Slipersæter (Norges Forskningsråd)

12.45-13.30 Bruk av bibliometri ved universiteter og høyskoler – Hva gjør vi – typiske aktiviteter. Herman Strøm (Universitetet i Oslo) og Fredrik Kavli (Norges Handelshøyskole)

13.30-14.15  A comparison of coverage and citation matching in Google Scholar, Web of Science and Scopus. Peter Sjögårde (KTH Biblioteket)

14.15.14.30 Pause

14.30-15.15 Forskernes digitale nærvær og identitet. Susanne Mikki og Marta Zygmuntowska (begge Universitetsbiblioteket i Bergen)

15.15-16.00 Altmetrics: general introduction and discussion. Rodrigo Costas Comesaña (Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden)

16.00 Mulighet for innsjekk

19.00- Middag Dag 2, 17. november

09.00-10.30 Demonstrasjon og utprøving av verktøy. Databasen Web of Science og analyseverktøyet Incites. Lea Lipitakis (Thomson Reuters)

10.30-11.00 Pause

11.00-12.30 Demonstrasjon og utprøving av verktøy. Databasen Scopus og analyseverktøyet Scival. Floortje Flippo (Elsevier)

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Demonstrasjon og utprøving av verktøy. CRIStin-rapporter. Tanja Høvin (CRIStin)

14.40-15.30 Vitenskapelig publisering i UH-sektoren. Muligheter for analyser basert på NSDs statistikk (DBH),  Bjarne Mundal (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD))

15.30-15.45 Oppsummering og avslutning

torsdag 8. oktober 2015

Internasjonalt konsortiemøte i Oslo
Jeg deltok på et møte for konsortieadministratorer og andre fra deltakende bibliotek i Oslo fra den 5. til 7. oktober. Norge var vertskap for første gang med Kjell Tjensvoll som fra Helsebiblioteket som hovedansvarlig for programmet. Helsebiblioteket og Cristin hadde hovedansvar for arrangementet.

ICOLC har eksistert i nesten 20 år i begynnelsen mest i USA og Kanada men etterhvert også med deltakelse fra andre verdensdeler. På møtet i Oslo var det deltakere fra både Asia og Afrika. Programmet for møte var høyst relevant med et særlig fokus på Open Access som et viktig element i forhandlingene med forlagene. Programmet for møtet finnes på sidene til Cristin. En ny artikkel forklarer litt om historien og formålet til ICOLC

Leverandørene inviteres til å delta på på noen av sesjonene men ellers er det ganske mye informasjon om priser og forhandlinger som skal være fortrolige. Mange av utfordringene er like for konsortier og bibliotek i ulike land, siden det er ganske få som arbeider med slike spørsmål i det enkelte land er møtene i ICOLC et meget nyttig forum for utveksling av erfaringer angående priser og avtaler som er oppnådd.  Jeg vil framheve to hovedpunkter som særlig interessante :

Foredrag og spørsmål til Derk Haank som er toppsjefen i den nye store forlagsgruppen Springer Nature. Hans sysnpunkter var klare og velformulerte angående planer og strategi som vil kappes med Elsevier i å være størst innen vitenskapelig informasjon

Nye avtaler i Nederland og Østerike som inkluderer mulighet for publisering i tidsskrifter som har en opsjon for åpen publisering, Open Access. Dette er en ny trend som har mange positive sider men også noen effekter som en kan stille spørsmå ved.  I Franrike ble en slik avtale avvist av Forskningsrådene med hovedbegrunnelsen av at dette ville være styrende for forfatteres valg av publiseringskanal. Mitt syn er likevel at slike avtaler vil ha mange gunstige effekter å bidra til en raskere overgang til Open Access.

Deltakelse på ICOLC virker nyttig for UiA. Ved siden av Cristin og Helsebiblioteket var det norske deltakere fra UiO, UiT, NTNU, BI og HiOA. 

torsdag 24. september 2015

PULS-seminar

Mange UB-ansatte har tatt PULS-kurset i Universitetetspedagogikk og i går, onsdag 23. september ble PULS-seminaret ”Universitetspedagogikk ved UiA – hvor står vi , hvor går vi?” arrangert på Østsia, der UBAgders Kai Steffen også deltok med refleksjoner, sammen med forsker Ingrid Lund. Les mer på UiABeta.
gunnar

mandag 7. september 2015

Boka Sosiale medier


det å mene noe om hvordan folk bruker sosiale medier basert på hva du ser i din egen nyhetsstrøm, er som å melde været for hele landet landet ved å titte ut av ditt egen vindu 

I etterordet til boka etterlyser Aalen en mer kunnskapsbasert debatt om sosiale medier, basert på analyser og studier av forskere, men medgir at denne forskningen stort sett er “skrevet på engelsk, den er full av sjargong, og den er gjemt bak betalingsmurer” (Aalen, 2015:251).I boka Sosiale medier, tar forfatter Aalen jobben med å formidle ny og relevant forskning om Sosiale
medier, og hun gjør det godt, grundig og kritisk. Aalen har i arbeidet med boka innsamlet over 2000 forskningsartikler fra vitenskapelige, fagfellevurderte tidsskrifter og viser til noen hundretalls av dem i boka, hun har lagt vekt på “forskning fra land i skandinavia, Vest-Europa og Nord-Amerika.     

Aalens analytiske og forskningsbaserte metodikk tilbakeviser kjente utsagn som “at alle andre deler uinteressante ting i sosiale medier.” (2015:55) Forfatteren imøtegår dette med å introdusere begrepene fatisk kommunikasjon og sosial stelling for å gi gode - og litt uventa svar på det mange av oss opplever som irriterende deler av sosiale medier-hverdagen. Boka gir gode svar på hvilke (ubevisste) hensyn tar vi når vi avgjør hva vi deler, liker og skriver og hva vi (absoloutt) ikke deler og liker på f eks Facebook, og hvilke konsekvenser får det igjen.

Vi trenger mer kunnskaper om nye sosiale medier. I boka Sosiale medier gir Aalen analytiske og forfriskende svar på hva sosiale medier er, hvilke behov de dekker, hva gjør dem så mye anvendt. Og Aalen slår fast: sosiale medier handler mer om å forstå folk enn om teknologi (2015:36).

Les boka, og bli klokere på dine nettverk, på dine kommunikasjonsvalg - ikke bare på de nye, digitale plattformene.   

fredag 4. september 2015

#igelu15


Igelu er et internasjonalt nettverk av insistusjoner som benytter et eller flere produkter fra Ex Libris. I år er den tiende konferansen lagt til Budapest, neste år er det faktisk Trondheim som er vertskapsby. Deltakere kommer fra hele verden - fra Singapore og Japan i Øst til USA i vest. Norge er meget godt representert i år, med over 50 delegater fra bl.a. Bibsys, UBO, UBB og i år også UBA.

Samtidig som vi var i Budapest, preget byen nyhetsbildet med flyktningene fra Syria som var på vei til Tyskland og Nord-Europa via Ungarn og Budapest. Heldigvis ser dette ut til å løst seg på en god måte de siste dagene.

Se opptak fra åpningen eller twitterfeeden under konferansen


Selv om IGeLU i utgangspunktet er et møtested for brukere, er også Ex Libris godt representert med representanter fra alle kontorer i Europa og USA. Vi har fått presentert mange fremtidige løsninger som de jobber med, i Alma alene lanserer nye funksjoner hver måned. Ex Libris legger med andre ord mye ressurser ned i videreutvikling.

Ellen er oppsummert noen høydepunkt fra konferansen som vil få betydning for oss, blant annet ny versjon av Primo (Oria) og et pensumlisteverktøy er interessant.

Til nå har vi i stor grad vært avhengige av Bibsys når det har vært behov for å hente ut statistikk om katalogen og utlånstall. Som mange sikkert har sett er det en egen statistikkmodul i Alma, analytics, som gjør at vi får mye større kontroll på denne funksjonen selv. Dashboardet kan fylles med ferske tall fra utlånt til nedlastinger.

Dette var selvfølgelig et av temaene på konferansen, og bibliotekar Yoel Kortick fra Ex Libris (bilde) forklarte i detalj hvordan vi skulle hente ut slike rapporter. Litt komplisert ved første øyekast, men det finner vi ut av etter hvert.
Selv om det var lange dager på konferansebenken, fikk vi tid til å utforske Budapest nærmere på kveldene. Det er virkelig en flott by, delt i to av Donau som renner igjennom på sin vei mot Svartehavet. Med sine mange kurbad, broer, minnesmerker og museer er det absolutt en by vi kunne tenkt oss å besøke igjen. Her på kveldstur til høyeste utsiktspunkt over Budapest.


tirsdag 1. september 2015

Godt frammøte på Kommunereform-arrangement med forskerne Dag Ingvar Jacobsen, Jon P. Knudsen og Jørn Cruickshank tirsdag 1. september.

tirsdag 25. august 2015

Personaldag

Personaldag med ALMA, Browzine og e-bøker!

torsdag 20. august 2015

Anbefal bok i Unikum!


Studentavisen Unikum ønslker at vi ved UB har en spalte der vi anbefaler bøker. Ta kontakt med Birgitte om du kan/vil lage en tekst med bokanbefaling! :)

mandag 10. august 2015

Sørlandet litteraturfestival

Primo august deltok jeg på Ibsen- og Hamsun-dagene, også kalt Sørlandet Litteraturfestival i Grimstad. I år fikk festivalen bl a besøk av forfatterene Hanne Ørstavik, Kristian Lundberg, Birger Emanuelsen og Annabelle Despard.

Les mer om de andre forfatterarrangementene her.

Festivalens hovedtema var "Religion og litteratur." Temaet førte til debatt på arrangementene, i avisene og i sosiale medier. Man kan reflektere over om "Gud i litteraturen" er en trend i vår tid, eller om dette er et sterkt aspekt i litteratur til alle tider? Debatten er nok ikke over med dette...

Se bilder og artikler fra arrangementene på IbsenHamsun.no 


UB på Studiestart


tirsdag 30. juni 2015


søndag 21. juni 2015

Personaltur og konferanse i Bergen

Mesteparten av forrige uke ble tilbragt i Bergen i godt selskap av hyggelige kolleger. Jesper, Arthur, Birgitte og Hilde ble igjen på UH-bibliotekkonferansen hvor 3/4 hadde innlegg på selve konferansen. Vi satte stor pris på en engasjert og støttende direktør i salen. Innleggene gikk fint og vi fikk også med oss mye faglig påfyll på resten av konferansen. 

onsdag 17. juni 2015

tirsdag 16. juni 2015

Avskjed med kollega Ranghild

Takk til fantastiske Ragnhild! 

fredag 12. juni 2015

fredag 5. juni 2015

Korg 2015


Årets Korg 2015 ble avholdt på Høgskolen i Oslo & Akershus denne gang 1-2 juni. Temaet for årets konferanse var «Menneske og maskin». Fra UBA deltok en flott og entusiastiske gjeng bestående av Line, Pål og Roger.


Første dag av konferansen var det fokus på den og historiske delen av kunnskapsorganisasjon, gjort av mennesker med ekspertkunnskap. I forbindelse med 75 års jubileet for statens bibliotekskole, fikk vi en historisk gjennomgang av skolens historie fra en etatskole til ISchool.  Deretter fikk vi et innblikk i hvilke forskningsprosjekt som PHD kandidatene ved utdanningen arbeider med for tiden. Virkelig moro var foredraget om den berømte og beryktete «Klesoppgavens» vekst og fall. Klesoppgaven går nå av med pensjon som pedagogiske virkemiddel for bibliotekarstudentene etter 40 år!


Alex Wright holdt deretter et spennende foredrag om visjoner og arbeid med å organisere verdenskunnskapen i et historisk perspektiv og arbeidet til enkeltperson, som blant annet ukjente pionerer som Paul Otlet og hans omgangskrets. Wright problematiserte også dagens kunnskapunivers, blant annet med at store deler av internett nå eies og styres av få store korporasjoner.

 Som vanlig strømmet vi opp 6 etasjer for å stå i kø for den tradisjonelle «KORG lunsjen»
Dagens siste foredrag handlet om Web-Dewey. Tjenesten lanseres 15. september.
Etter en heftig dag med både spennende og krevende foredrag dro vi ut og spiste på Lemongrass. Alt i alt en god første dag!

Andre dag var fokusert på maskinell kunnskapsorganisering og automatisering
Dagen starter med en kanon innenfor for Teknologi vitenskapen David Weinberger. Hans budskap var at nettets og fremtidens kunnskaporganisering vil bli styret av det han kaller «rotete metadata» og ikke lengere strukturerte data (katalogdata). Blant annet ved å vise til internetts uforutsigbare og eksplosive utvikling. Manuell strukturering av denne kunnskapen er kvantitativt ikke mulig så fremtiden må automatiseres (med menneskelig redaktør)
David Weinberger om hvordan fremtiden fungerer!

Kim Tallerås og Nils Pharo etterfulgte Weinberger med et mer bibliotekfokusert foredrag om bruk av anbefalingsystemer i gjenfinning

Etter dagens tradisjonelle «KORG LUNSJ» fikk vi høre om to pågående prosjekter henholdsvis på NTNU og UiO. På NTNU arbeidet de med å legge semantiske metadata på nyhetssaker. Disse metadataene brukes til å personalisere nyhetsstrømmen i eksempelvis en nettavis.
På UiO forsket det på hvordan folk brukte musikkstrømmetjenster med fokus på WIMP.

Konferansen endte med kake, kaffe og en heftig regnskyll før vi kom oss på toget hjem. KORG 2015 var lærerikt og fremtidsrettet vi gleder oss allerede til neste gang!

Her kan du se hele programmet og powerpointer fra konferansen.

På vei hjemover 


​ 

torsdag 28. mai 2015

UB-tur til Kongsgård kolonihage (fortsetter)

Kolonihagen i all sin vårprakt!

Action i bowlinghallen! 
UB-tur til Kongsgård kolonihave

Takk til Kirsti og Reidar som åbna sine vakre haver og Roger for bowling-spill!

onsdag 27. mai 2015

#Kildekompasset

Takk for diverse oppstøtting rundt lansering av kildekompasset! Både besøk i standen, buttonsbekledning i skranken, ekstra skrankevakter, heiarop mm. Her er noen #Kildekompasset-bilder delt av studenter og bibliotekfolk i #SoMe. Flere bilder her: Instagram.no/Kildekompasset

torsdag 21. mai 2015

Naiv eller skeptisk?

Stor ståhei, mye moro og begeistring på stand. Men nå pakker vi snart sammen. Her med besøk av Lone. Vi har delt ut 100-vis av kopper med kaffe, drops og annet profileringsmateriell. 

mandag 18. mai 2015

Kildekompasset.no - litt statistikk

En bitteliten tilbakegang denne uka, men sidevisinger er mer enn fordobla siden primo april (10,023 sidevisinger mot siste uke: 26,294 sidevisinger) Godt jobba alle UBA-ere! 

tirsdag 12. mai 2015

Audun elsker Kildekompasset, Kildekompasset elsker Audun!

Audun vet å bruke button og vise begeistring. Her på vei til lønsj på CG, via Kildekompassets stand. :) 

torsdag 16. april 2015

NARMA vårkonferanse 2015

NARMA er et nettverk for forskningsadministrasjon organisert under UHR. Nettverket skal bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen UH-institusjonenes forskningsadministrative tjenester. Mer om NARMA her.

Konferansen gikk over to dager med fellessesjoner og parallellsesjoner. Jeg deltok på sesjonen om forskningsetikk på mandag og bibliometri på tirsdag.

Første fellessesjon hadde stortingsmelding 18 som tema. "Stortingsmeldingen om struktur – hvordan møte forventningene?"

 Sammenslåingsproblematikken var et sentralt tema her. Hvordan møter man de utfordingene som sammenslåinger av utdanningsinstitusjoner kan medføre? Et annet poeng var hvordan universitet og høgskoler kan rekruttere de beste lederne. Det overordnede målet med meldingen er høy kvalitet for høyere utdanning, noe som kan føre til nye krav for master- og doktorgradsutdanningene. 

Parallellsesjon mandag - forskningsetikk
Forskningsetikk & juss – hva veier tyngst?
 
Matthias Kaiser, senterleder, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen holdt et interessant innlegg hvor han blant annet viste siden Retraction Watch. Her publiseres poster over tilbaketrukkede vitenskapelige artikler. Man kan sette seg opp på epost-varsling og motta en epost hver gang en vitenskapelig artikkel trekkes tilbake. Varslene kommer relativt hyppig...

Når man stryker studenter med 4-5% plagiering, kan vi ikke godkjenne forskning og avhandlinger med opptil 30% plagiering. Da fortjener de ikke å være forskere, mener Kaiser. Andre porblemstillinger var sampublisering hvor veiledere står som medforfattere, selv om de kanskje ikke har medvirket til teksten i særlig stor grad. 

Sundhedsvidenskabelig institutt København ble fremhevet som et godt eksempel for å heve god vitenskapelig skikk. Her blir det tilbudt kurs for alle phd-stipendiater og for alle som skal være veiledere. Her ville kanskje biblioteket ha en naturlig plass. 

Dag 2, var det en egen sesjon for bibliometri hvor Thed van Leeuwen hadde et svært interessant innlegg. Han snakket om hvordan bibliometri er et komplekst felt hvor data kan brukes og misbrukes, og tilogmed gi ulike resultater. Leeuwen problematiserte at siteringer utelukkende er en verdi fordi det vil si at man på en eller annen måte påvirker den vitenskapelige kommunikasjonen. Men det sier allikevel ikke noe om kvalitet.Videre gikk han inn i ulike måter å hente ut bibliometriske data på. Selv om bibliometri er diskutert, er "alle" enige om at det trengs fordi det brukes som kunnskapsgrunnlag for strategiarbeid og for internasjonalt samarbeid. Indikatorrapporten ble trukket frem som et nyttig eksempel, og kan leses her.


 

torsdag 9. april 2015

Samlingsgruppa på tur til Vennesla bibliotek 9/4-15

Vårens samlingsgruppetur gikk til Vennesla bibliotek

Vi fikk en flott omvisning av biblioteksjef Anne Kjersti Berntsen. Ho har vist frem biblioteket utallige ganger, men besøkene dabber litt av..., men så kommer altså vi fra nabokommunen!

Bygget er så spesielt at det har egen
wikipediaside


- og aktivitetene de 5 bibliotekansatte (4,2 stillinger) kan skilte med i tillegg til å holde åpent i 46 timer i uka, er ikke få: barnehagebesøk, 1.klassebesøk(nytt fra høsten), 2.klassebesøk hvor alle får lånekort, "etter skolen frukt/brettspill med bibliotekaren", utleie av lokaler til diverse foreninger og lag, billettsalg til arrangement mm.


I databasen Digitale bilder i Vest-Agder (DBVA) er bilder som finnes i originale i biblioteket lagt inn.
Fint på baksida også!
 Fulle av inntrykk returnerer vi til Campus Kristiansand


Foto Hilde B og AÅK

Kildekompasset relanseres 11. mai ⭐️


Glimt fra prosjektarbeidet, UiS, UiA og HiT.

mandag 6. april 2015

Telefonmuseet på Keyserløkka, Oslo

Telefonen er borte!

Hva finnes i kiosken da?
Jo, bøker. Et helt lite bibliotek. 
Her kan du ta en bok eller sette inn en, helt etter eget ønske. 
Telefonkioskens nummer er fortsatt aktivt. Hvis du ringer 22 57 18 03 kan du velge mellom flere ulike historier. Du kan også finne historiene på facebook, twitter eller instagram.


Adressen er Einars vei (ved nr 1), Keyserløkka, Oslo

torsdag 26. mars 2015

z okazji urodzin, Ewelina!

Gratulerer med 30 års dagen, 1.april!

fredag 20. mars 2015

Påske og ny UB-direktør


Ved UB er vi i år tidlig ute med påskepynten - og benytter sjansen til å ønske ny UB-direktør velkommen over påske, 7.april. 

torsdag 19. mars 2015

Det er dejlig å være norsk i Danmark


Utsikt fra etasje G i den Sorte Diamant
Denne uken hospiterer jeg på KUBIS i København. Det er mitt andre erasmusbesøk og det anbefales alle kolleger å komme seg ut og hente inspirasjon på andre institusjoner. Jeg har hatt gode og inspirerende samtaler om forskningsstøtte, undervisning og informasjonskompetanse. KUBISs ansatte er en flott gruppe bibliotekarer som både vil og kan! Jeg har deltatt på kurs med Jesper og vår nye direktør er særdeles dyktig både pedagogisk, historiefaglig og bibliotekfaglig. Jeg har lært mye om undervisning og tar med meg mye hjem fra dette. I dag har vi besøkt den Sorte diamant, som ligger rett ovenfor hotellet mitt. Jeg forteller gjerne mer når jeg kommer hjem og legger ut noen bilder fra besøket her.


Jesper i arbeid
Den gamle kortkatalogen

Sara på ITB biblioteket (Tekniske universitet)


 
z"); pageTracker._trackPageview();