torsdag 26. mars 2015

z okazji urodzin, Ewelina!

Gratulerer med 30 års dagen, 1.april!

fredag 20. mars 2015

Påske og ny UB-direktør


Ved UB er vi i år tidlig ute med påskepynten - og benytter sjansen til å ønske ny UB-direktør velkommen over påske, 7.april. 

torsdag 19. mars 2015

Det er dejlig å være norsk i Danmark


Utsikt fra etasje G i den Sorte Diamant
Denne uken hospiterer jeg på KUBIS i København. Det er mitt andre erasmusbesøk og det anbefales alle kolleger å komme seg ut og hente inspirasjon på andre institusjoner. Jeg har hatt gode og inspirerende samtaler om forskningsstøtte, undervisning og informasjonskompetanse. KUBISs ansatte er en flott gruppe bibliotekarer som både vil og kan! Jeg har deltatt på kurs med Jesper og vår nye direktør er særdeles dyktig både pedagogisk, historiefaglig og bibliotekfaglig. Jeg har lært mye om undervisning og tar med meg mye hjem fra dette. I dag har vi besøkt den Sorte diamant, som ligger rett ovenfor hotellet mitt. Jeg forteller gjerne mer når jeg kommer hjem og legger ut noen bilder fra besøket her.


Jesper i arbeid
Den gamle kortkatalogen

Sara på ITB biblioteket (Tekniske universitet)


onsdag 18. mars 2015

BIBSYS-konferansen 2015

Mye interessant informasjon og mange påminnelser om at vi har en stor jobb foran oss med ALMA-innføringen og det er også viktig at vi blir enig med de andre bibliotekene i konsortiet om registreringspraksis.

Ketil Falck snakket om den nye hverdagen.

Unni Knutsen snakket om ny registreringspraksis


Agderbenken fulgte godt med...

Etterpå måtte jeg ut i vinden og ha et alvorsord med Olav Tryggvason.


Lenke til alle opptak finnes her: BIBSYS-konferansen 2015Anne-Åse
**

Johan Rademakers deler erfaring om implementering av Alma i Belgia
Hovudfokus på BIBSYS-konferansen i år var ALMA. Vi fekk høyra fleire interessante innlegg om dei erfaringane som er gjort ved vanguardinstitusjonane, i tillegg til Johan Rademakers sitt entusiastiske foredrag om universitetet i Leuven si implementering av ALMA. Det inntrykket eg sitt igjen med er at det er nokre utfordringar som må løysast, men at vi får ein betre registreringskvardag med ALMA.
I tillegg var eg på eit spennande foredrag om samlingsutvikling ved universitetsbiblioteket i Stockholm. Frå 2012 tok dei blant anna i bruk ein ny innkjøpsstrategi, der innkjøp blir gjort etter innkjøpsforslag frå brukarane i staden for at bibliotekaren overvåkar sitt fagområde og kjøper inn det han meiner bør finnas ved biblioteket. Tanken bak er at det er brukarane som veit kva dei har bruk for og når dei har bruk for det. I tillegg kjøper dei nesten utelukkande inn elektronisk materiale der det er tilgjengelig. Slik eg forstod det måtte det vera tungtvegande grunnar dersom papirutgåva vart prioritert.

Alt i alt var det to interessante dagar i Trondheim og eg sitt igjen med eit godt inntrykk av min første BIBSYS-konferanse. 

Lisbet

**

Det var mye interessesant i programmet til årets bibsysmøte i Trondheim. Som Anne-Åse og Lisbet har nevnt, tok temaet nytt biblioteksystem stor plass. Riksarkivar Inga Bolstad var en av de første foredragene vi fikk høre. Hun delte sine erfaringer med omstillingsprosesser både ved Riksarkivet og Skatteetaten hvor hun arbeidet tidligere. "Ut av omstilling gror nye muligheter"

Hvis vi skal se nærmere på noe av det som ikke handlet om Alma (bare nesten) var brukerundersøkelsen om Oria veldig interessant. Våre kolleger ved UBO hadde gjort en brukerundersøkelser, fokusgruppe og brukbarhetsundersøkelser rundt vårt nye discovery-system. Noen hovedfunn: 
-Oria oppleves bedre enn Bibsys Ask - tross alle feil og mangler
-50% av de spurte kjente til og brukte Oria
-17% av de spurte var veldig fornøyd, 50% fornøyd. 
Brukerundersøkelsen var basert på 780 besvareler fra stand. 


Og så et lite glimt fra den hyggelige festmiddag hvor konferansesalen var gjort om til spisesal. 

Påtroppende direktør omringet av både ubanere og landskvinner.
Henry


torsdag 5. mars 2015

Godt oppmøte på Kaffe&Kunskap

Det ser ut til at vi har kommet ut med tilbudet Kaffe&Kunnskap til handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap. Torsdag kom det 8 ansatte for å høre Arthurs innlegg om open access, AURA og publiseringsfond.

Langseth forholder seg skeptisk til open access... 
 
z"); pageTracker._trackPageview();