fredag 25. mars 2011

Ph.D. kandidater og forskningsprosessen


 Bilde: Colourbox.com 

10. mars var Henry og jeg på et seminar på Gardermoen om ph.d.kandidaters informasjonskompetanse og bibliotekenes forskningsstøtte. Det var et veldig interessant og nyttig seminar. Jeg opplevde at UBA er ganske nær det som ble fremhevet som et ideal, hvor vi har mulighet til å skreddersy personlig oppfølging til hver enkelt ph.d.kandidat.

Andrew Whitworth (forfatter av bl.a. "Information Obesity") holdt et foredrag om webstøtte. Han har selv en nettside som består av skriftlig informasjon og podcaster. Whitworth mener at informasjonskompetansen må utvides til å gjelde ikke bare biblitekene, men også fagmiljøene. Mange veiledere har, etter Whitworts mening dårlig informasjonskompetanse og de er dårlige forbilder for sine ph.d.kandidater. De baserer seg mer på nettverk for å finne informasjon enn på databaser. Kildebruken er også et problem fordi det problematiseres i for liten grad hva man velger å ta med seg av stoff. Ubevisst eller bevisst velger man som regel å ta med seg den litteraturen som understøtter ens egen oppfatning. Whitworth anbefaler en sterk kobling mellom bibliotek og fag.
Whitworts presentasjon finner du her.

Prosjektgruppen som har jobbet med Information management for knowledge kreation presenterte noen funn de hadde gjort i intervjuarbeidet med ph.d.kandidatene. Det viser seg at ph.d.kandidatene selv mener at de har god kontroll på informasjonskompetanse og korrekt kildebruk. Det er noen variasjoner av hva som oppleves som korrekt og etisk kildebruk avhengig av fagfelt. Blant annet mente kandidatene på mat/nat at det viktigste var de formelle reglene, mens humaniorakandidatene var opptatt av ikke å vri på meningen i innholdet de siterte fra. Kandidatene mente at de hadde kontroll på dette, veilederne mente at de ikke hadde det.

Tverrfaglige problemstillinger krever mer informasjonskompetanse hos kandidatene. Ph.d.tilværelsen oppleves som veldig selvstendig, både økonomisk og intellektuelt. Derfor er det vanskelig for noen å be om hjelp i dette arbeidet. Spesielt om det må avtales tid med bibliotekar. De ønsker å komme på biblioteket og få svar med en gang. Bibliotekarene har ofte en negativ holdning/forventning til ph.d.kandidatenes informasjonskompetanse.

Tid er en knapp ressurs for ph.d.kandidatene og de ønsker kjappe svar. De ønsker strategier for å effektivisere søkene sine. Noen er positive til bruken av RSS, mens andre mener at de mister kontrollen da. Nettstøtte er ønskelig, men ikke bare det. Det må bygges rundt nettstøtten og fagansvarlige må utvise fleksibilitet. Det ideelle er personlig oppfølging hvor man tilpasser seg til hvordan den enkelte kandidat jobber og skreddersyr forskningsstøtten rundt dette.
Prosjektgruppas presentasjon finner du her.

torsdag 24. mars 2011

Bibliotekskyen

Siv, Hilde, Hanne og jeg har vært på et interessant seminar om det Digitale bibliotek (hele/deler av). Assisterende Nasjonalbibliotekar, Roger Jøsevold snakket om digitaliseringen av våre nasjonale litteratur, og viste blant annet Bokhylla.no, der NB har scannet og lagt ut ca 60 000 bøker. Kari Svendsen fra Danmark og Silkeborgbibliotekene snakket om åpne bibliotek - også etter at bibliotekarene hadde gått hjem. Vi fikk interessante foredrag om musikk i biblioteket, blant annet snakket journalist i Dagens Næringsliv, Tellef Øgrim om "Musikkskyen" og CD-platenes sikre død. Han tipset om en god musikk-app, SoundCloud, der artister legget ut album før de slippes og med gode søkemuligheter på artist, sang og album (noe som mangler i Spotify).
Jeg snakket om UBs digitale tjenester på konferansen, der et av mine hovedpoeng er at antallet av UBs papir-bøker og papir-tidsskrifter ikke har gått ned, selv om vi i løpet av de siste 14 årene har fått 20 000 e-tidsskifter og 60 000 e-bøker. E eller P? Ja, takk begge deler! Alle presentasjonene blir lagt ut på konferansenettsiden. Jeg fortalte også om UBs Lesebrettprosjekt, og viste til noen foreløpige resultater. På slutten av dagen i går hadde Geirr Karlsen, leder ved Kongsberg bibliotek et interessant foredrag om erfaringer med utlån av norske ebøker på brett, et unikt samarbeid med forlaget Cappelen Damm, som har fått stor medieoppmerksomhet. I likhet med erfaringer fra UBs Lesebrettprosjekt mener Karlsen at ebøker i et stykke tid fremover vil være en liten tilleggskanal. E-bøker og P-bøker vil leve side om side i lang tid fremover. E-boka vil være mest interessant for "storkonsumenter av litteratur, svaksynte, eldre, de som reiser mye og de som er interesserte i ny teknologi".

Vinterkrigen og det finske folk

Fotoutstillinga "Vinterkrigen og det finske folk sett med Ruth Hammers øyne" er nå på plass i UBA Grimstad.

Vinterkrigen braut ut då Sovjetunionen angreip Finland 30. november 1939. Sovjets diktator Josef Stalin hadde forventa å erobre heile landet innan slutten av 1939, men den finske motstanden sinka og stoppa dei tallmessig overlegne sovjetiske invasjonsstyrkane. Finnane heldt stand fram til 13. mars 1940, då dei underteikna ein fredsavtale.

Ruth Hammer (født 1907) frå Eydehavn reiste til Finland i desember 1939 og kom tilbake 6 veker etter med fotografia som blir vist her.

Utstillinga er eit samarbeid mellom fotosamlingas eigar Eydehavnmuseet og Nordisk informasjonskontor Sør-Norge. Utstillingsansvarleg er Foreningen Norden v/ Ørnulf Bang og utstillinga blir verande i Grimstad t.o.m. torsdag 31. mars 2011.

Illustrasjonsfoto frå Wikimedia commons

torsdag 3. mars 2011

KORG-dagene i Oslo 2011

Anne Åse og Ragnhild Kristine deltok på Kunnskapsorganisasjonsdagene 2011 i regi av Høgskolen i Oslo. Her er lenke med program og pdf-filer frå foredraga. Meir info om ikkje så lenge.

Kort og popularisert referat frå Kunnskapsorganisasjonsdagene 2011 på Høgskolen i Oslo 27. - 28. januar 2011. Arrangørar var Ragnar Nordlie, Unni Knutsen og Kim Tallerås frå Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (JBI).

Det vil bli referert frå 6 av 12 foredrag.

Først ute var Karen Coyle (digital library consultant frå California, USA) med "Bibliografiske data i nye samanhengar". Coyle jobbar for tida mykje med problemstillingar rundt semantisk web og linked data. Ho starta med å snakke om RDA (Resource Description and Access) - dei nye katalogiseringsreglane som skal erstatte AACR2. AACR tek utgangspunkt i den (gode?) gamle kortkatalogen mens RDA-katalogisering er basert på FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Data). Ved å registrere data på denne måten vil det bli lettare å dele data, enklare å lenke mellom ulike typer data og postar frå bibliotekkatalogar vil kunne bli tilgjengelege online, eller "made web-able" for å bruke K.C.'s uttrykk. (Eit eksempel frå 2025(?): Google ei bok- og i tillegg til treff frå Amazon.com eller Bokkilden ser du at boka står på hylla hos UBA Grimstad.)
Karen Coyles heimeside
Coyle's InFormation (blog)
Open Library

Pode-prosjektet på Deichmanske bibliotek i Oslo har FRBRisert 4 forfattarskap (Hamsun, Petterson, Tolkien og Shakespeare). Kvifor? Sjøl om metaddataene er gode resulterer dette ikkje i gode, presise trefflister. Etter FRBRiseringa var presisjonen tydeleg forbetra.
Pode-prosjektets heimeside
Podes prosjektblogg

Unni Knutsen frå JBI gav oss ei praktisk (og humoristisk) innføring i RDA.
Av større endringar nevnte ho: latin skal ikkje lenger nyttas, forkortingar blir det mindre av og "Rule of three" er borte. Sitat frå Knutsen: "Det er enkelt, men det kommer til å gjøre vondt."
Karen Coyle kunne legge til at RDA møter motstand i USA. RDA skulle bli enklare enn AACR2 men den (nåverande) trykte versjonen er på 1200 sider (!) RDA (publisert sommaren 2010) blir testa i regi av dei 3 nasjonalbiblioteka (The Library of Congress, National Agricultural Library og National Library of Medicine.)
Sitat frå Library of Congress sine heimesider:

"January 1-March 31, 2011: The US RDA Test Coordinating Committee analyzes the results of the test and prepares its report to the management of the three national libraries.The report will be shared with the US library community."
Library of Congress. Testing RDA timeline
RDA toolkit (Full tilgang kun mot betaling)
Joint steering committee for development of RDA


Ingebjørg Rype og Elise Conradi frå Nasjonalbiblioteket presenterte arbeidet med ny norsk webDewey. Denne er planlagd ferdig ved utgangen av 2012 og vil kun bli tilgjengeleg på nett.
Norsk webDeweys heimeside
Norsk webDeweys blogg

Magnus Enger frå Libriotech stilte det dramatiske spørsmålet "Må MARC dø?" Spørsmålet blei kontant besvart av den andre pdf'en frå foredraget: JA!
Kvifor?
- eit kaos av ulike standardar (NorMARC, BibsysMARC etc.)
- dette gjer det vanskeleg å utveksle data
- viktig å legge til rette for maskinlesbarvennleg registrering av data
MARC must die heimeside

Håkon Wium Lie frå Opera software starta sitt foredrag med å berette om tida som tilsett ved CERN på 90-tallet- der han delte kontor med sjølvaste Tim Berners-Lee.
Temaet var "Fri tilgang til offentlige data." Lie meiner offentlege data som er laga/samla ved hjelp av offentlege middel bør gjerast tilgjengelege for dei som har betalt, altså deg og meg. Han brukte blandt andre Statens kartverk som eksempel. SK vil ikkje gjere karta sine offentleg tilgjengelege (og dei sit på materiale som ifølge Lie sannsynlegvis er betre enn Google maps).
Eit eksempel på det motsette er yr.no som offentleggjer data frå Meteorologisk institutt.
data.norge.no

Ragnhild Kristine (blogg-debutant)

Skrankekompetanse og interkurs

Det gjennomføres nå en spørreundersøkelse blant UBs kollegium om den enkeltes kompetanse innen områder relatert til publikumsbetjening. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Publikumstjenester i fjor definerte hva vi må ha kunnskap om i front, også studentvakter. Får å tette eventuelle hull vil internkursene i 2011 stort sett ha tema tilknyttet skrankekompetansen. For å kunne starte der "skoen trykker mest", er alle invitert til å si i hvilken grad man ønsker å lære mer om et gitt tema. Under kan du se foreløpig sammendraget av spørsmålet om "Min side"-funksjonen i Ebsco.

Dette er nyttig informasjon for oss som arrangerer UBs internkurs, og jeg regner med at kursdeltakere også synes det er greit å slippe repetisjon av ting man allerede kan. Derfor bør alle ta seg tid til å besvare undersøkelsen (!). Resultatene og kursplan blir sendt ut i løpet av mars.

ANMA 2011

Are foran operabygningen i Oslo.


Dype diskusjoner blant deltakerne på ANMA-konferansen (Association of nordic music academies)Fra operaens verksted hvor scenene blir bygdNorge musikkhøgskoles bibliotek. Omvisning og utstilling til Gustav Holst musikk The Planets.

Kort referat:
ANMA (Association of Nordic Music Academies + inviterte gjester fra Baltikum). Tema for årets møte var bl.annet : "The library in the music academy of tomorrow - the role, challenges and possibilities". Representanter for bibliotekene var invitert til å delta pga temaet.

Første hovedinnlegg var ved Steven K. Berber, musikkbibliotekar fra Johnson Center Library, George Mason University, Fairfax, USA. Han fortalte om universitetet som er relativt nytt og har 30.000 studenter. Biblioteket dekker alle fagområder slik som hos oss. Han beskrev forskjellige roller en bibliotekar kan ha:
Liaison libarian - fagansvarligrollen: arrangerte drop-in-kurs innen forskjellige emner, med svært varierende oppmøte.
Embedded librarian - følger undervisningen og har nærkontakt med faglærer.
Blended librarian - bruker blogg og "interactive web" for å nå brukerne.
Networked (or Associated) librarian - holde kontakt med interne og ekstrerne likesinnede for å forme den fremtidige måten å dele kunnskap på.
Til slutt nevnte han utfordringen vi har med å balansere fysiske samlinger kontra e-ressurser, og opprettholde synlighet i egen institusjonen. Det er også viktig å fokusere på de lokale, fysiske samlingene nå som alle får tilgang til det sammen informasjonen via innkjøp av databasepakker/internettilgang. Han mente universitetenes konkurransefortrinn vil være de spesielle samlingene det enkelte universitetsbibliotek kan skilte med for å tiltrekke seg lærekrefter og nye studenter.

Musikkinslag: "iPod-orkesteret" spilte for oss: 8 studenter og lærere fra Norges musikkhøgskole og UIO gikk rundt i rommet med hver sin iPod koblet mot en liten forsterker og lagde "lyd". Flott opplevelse.
Nest innslag var Sigurd Slåttebrekk som fortalte om sin nye cd med innspillinger av Griegs musikk fra Trollhaugen. Han har lagt vekt på å få innspillingen så lik originalopptakene av Grieg selv som mulig. Vi fikk høre et kryssklipp av originaler og nyinnspillinger. Hør selv: http://www.youtube.com/watch?v=iljMb1Q92iw&feature=related

Av andre innlegg kan nevnes at Tone Elofsson(NMH) og Pia Shekhter(UiGöteborg) fortalte fra sine respektive musikkbibliotek.

Konferansen satte også fokus på registrering og oppbevaring av kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid i de ulike landene. (Åpne institusjonsarkiv, Cristin i Norge, FOKO i Danmark m.fl.). Lydopptak er fremdeles vanskelig å tilgjengeliggjøre i slike arkiv på grunn av alle typer rettigheter.

Vi fikk også presentert flg. nettside der den enkelte kunstner/forsker selv kan legge inn informasjon om sin aktivitet: Journal for artistic research http://www.jar-online.net/

Vi legger ved ANMAs konferansereferat når det kommer.

Fredagen ble brukt til interne samtaler for bibliotekarene, samt en omvisning på operaen.

are&anne-åse

Facebook som rekrutteringsarena

UBA har for tiden to stillinger utlyst. Mens det tidligere har vært benyttet en del tradisjonelle kanaler for stillingsannonser, som lokalpresse og norske bibliotektidsskrift, prøver vi denne gangen også annonsering på Facebook. Tre liknende annonser ble opprettet med litt ulike målgrupper. Medlemmer på Facebook med tilknytning til institusjoner med biblioteketsutdanning er f.eks. en gruppe annonsen dukker opp hos. FB har laget en streng mal for annonser, for eksempel kan ikke et ord være lengre enn 20 tegn (Dermed ble "universitetsbiblioteket" til UB).

Effektivt? 
Til nå har annonsene vært vist ca 320 000 ganger, og 70 personer har klikket seg inn for å se nærmere på stillingsbeskrivelsene. Fædrelandsvennen har et opplag på ca 38 000 aviser, men vi ville neppe fått 8 annonser der for summen av 400 kr - beløpet vi har brukt på FB-annonsene til nå. Ved FB-annonsering kan du velge om du vil betale per visning eller per klikk. Sistnevnte er valgt for denne kampanjen, og UB betaler ca 6 kr hver gang noen klikker seg inn. Så her er statistikken fra FB meget interessant.

På baksiden av Facebook
Typisk injurierende annonse jeg får opp på Facebook.

Det er når man oppretter en annonse at man skjønner hvor god nytte FB har av alle opplysningene vi legger inn. Bare alder i seg selv er ekstremt verdifullt for målrettet markedsføring, og i kombinasjon med kjønn kan enkeltbudskap spisses inn på en effektiv måte. Når man I TILLEGG kan spisse  annonsen ift geografi, interesser, sivilstatus og mye mer sier det seg selv hvilken verdi opplysningene våre har for FB. Så legg merke til annonsene på høyresiden neste gang du logger inn på Facebook, det er ikke tilfeldig hva som dukker opp!

tirsdag 1. mars 2011

Om iPad på UiA Aktuelt

"Universitetsbibliotekets lesebrettprosjekt fra i høst ruller videre til iPad. Studentene som fikk prøve Kindle Amazon lesebrett som medhjelper i studiene, har nå byttet dette ut med iPad. IPaden er en ny erfaring for flere av dem, mens andre har kjennskap til den fra før"
Les hele artikkelen på UiA Aktuelt
 
z"); pageTracker._trackPageview();