fredag 29. november 2013

200 år ferdig digitalisert

Kong Oscars tale til
åpningen av det ellevte
storting i februar 1845
er et av mange dokumenter
som nå blir lettere
tilgjengelig på nett. 
Nasjonalbiblioteket skriver på sine nettsider at stortingsforhandlingene fra 1814-2001 nå er ferdig digitalisert og gjort tilgjengelig for allmennheten på nett..
Senere års digitalisering av historiske arkiv som eksempelvis  folketellinger , 1814-bibliografi ,Stortingsefterretningene og nå Stortingsforhandlingene utgjør alle viktige kilder for forskersamfunnet og folk flest.  


Søk i Stortingsforhandlingene


torsdag 28. november 2013

Nordisk stor-tidsskrift innen humaniora?

Med tittelen "Oh no, not yet another small, stand-alone humanities journal" presenterte open access-rådgiver ved UB i Tromsø, Jan Erik Frantsvåg, en status og analyse av nordiske tidsskrifter på den åttende Munin-konferansen. -En for stor andel av tidsskriftene er ikke bærekraftige, og ofte avhengige av en enkeltpersons entusiasme og energi. Videre påpekte Frantsvåg den ofte manglende kompetanse rundt det tekniske ved publisering og distribusjon, design, open access og økonomi. -Det er ikke hensiktsmessig at en vitenskapelig ansatt bruker tiden på slike administrative oppgaver. 

Open access-rådgiver Jan Erik Frantsvåg
lanserte en visjon om et nordisk
stor-tidsskrift (mega journal) under
den åttende Muninkonferansen i Tromsø. 
Frantsvåg presenterte bl.a. en omfattende gjennomgang av nordiske tidsskrift, oversikt over de største forlagenes utgivelser og rådende holdninger til OA hos myndighetene i Norden. Frantsvåg lanserte sin visjon om et nordisk stor-tidsskrift innen humaniora. Et såkalt stor-tidsskrift som PLOS ONE innen naturvitenskap og medisin eller Open Library of Humanities som starter opp i Storbritannia tidligere i år. En slik publiseringsmodell vil være robust og mindre personavhengig enn dagens situasjon. Et stor-tidsskrift vil gi nye tekniske muligheter, bedre kontinuitet og synlighet. Det tradisjonelle tidsskriftet var et radikalt tradisjonsbrudd da det så dagens lys i 1665, påpekte Frantsvåg da han kastet sin brannfakkel under Munin-konferansens kanskje viktigste foredrag. 

Program fra den åttende Munin-konferansen i Tromsø (presentasjoner og opptak kommer)

torsdag 14. november 2013

Gratulerer til Hilde med publisert artikkel


http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/9214/9651


UBAs engasjerte og dyktige kollega Hilde T Daland har nå fått publisert sin artikkel i Liber Quarterly med tittel: The Ph.D.-candidate as an information literate resource: developing research support and information literacy skills in an informal setting 
Artikkelen er nå tilgjengelig i fulltekst. 

Gratulerer Hilde, godt jobbet!

Se også: Vitenskapelig artikkel av Hilde T.Daland


UiADagen 2013

13.11.13. ble UiA-dagen arrangert for første gang. Det ble en god intern oppsummering av året som er gått. Prestasjoner ble feiret og virksomheten ved UiA vist fram. Før rektor Torunn Lauvdal åpnet fellesprogrammet, var det tapaslunsj i Vrimlehallen, der representanter fra fakulteter og enheter presenterte prosjekter og tilbud. Også UB-ansatte stod på e-bokstand, Roger holdt i trådene før og under arrangementet fra UB.

I fellesprogrammet holdt sosiolog og hodejeger Anne Grethe Solberg et foredrag som var kalt: «I can, can you?». I tillegg til å fortelle sin sterke historie snakket Solberg om mestring og selvledelse. Hun sier at man med tankemessig kløkt og vilje kan klare mye, og at det sjeldent er de fysiske hindringene som stenger. - Bruk tid på å sette deg et mål - invester tid i målarbeid, sa Solberg.
Musikken var ved Hilde Norbakken-trio med Rolf Kristensen og Per Elias Drabløs. Sistnevnte også viste seg som  fersk doktorand - og stand-up-bassist! Gunstein Skomedal fortalte om sin forskning på miljøteknologi og termoelektrisitet. Han var en engasjerende formidler, som tidligere har vært med på ForskerGrandPrix. 
Viserektor Marit Aamot Nielsen presenterer heile 25 UiA-doktorander.Gratulerer. UiA-forsker Øystein Sæbø avslutta programmet i auditoriet og snakket om hvordan teknologi kan bidra til utvikling i fattige land. Arrangementet ble utmerket ledet av Jan Oddvar Skisland og Karen-Lise S. Knudsen. (foto:Olav Breen)

Flott bilde av Lisbet fra UB på Fellesadministrasjonens stand!

Flere fine bilder og artikkel om UiADagen på Innaskjærs,

fredag 8. november 2013

Førstelinjeseminar på Fevig 6-7 november

Birgitte deler sine notater og bilder fra internseminaret for evt interesserte
Førstelinjetjenestene ved IT/Drift/Servicetorget/UB arrangerte et internseminar på Fevig 6-7. november. I går fikk vi et lite innblikk i en metodikk som Studentservice ved UiA har tatt i bruk: LEAN. Leder og gründer av Leanovasjon, Marianne Trollsås Fenger leda oss i en LEAN-prosess, slik at vi skulle se hvordan disse metodene kunne benyttes. Vi gikk først gjennom hvem den enkeltes brukere/kunder er og hva de ønsker. Så så vi på om det er prosesser/folk/kompetanse vi kan benytte/gjøre annerledes. Og til slutt laget vi avdelingsvise "prosesskart" (bildet) ved hjelp av post-it-lapper i ulike farger som beskrev gjøremål, vurderinger og mulige utfordringer. Vi fra UB satte da opp en bok-prosess. Hvordan er bokas gang fra den blir ønska av en student/ansatte til den denne har den i hånda? IT/Drift og Servicetorget gjorde ligende kart. Alle enhetene tok med seg sitt arbeid "hjem" og det vil på litt sikt bli satt ned et prosjekt for å se på videre muligheter for samhandling og matrisearbeid enhetene imellom. Jeg vil skryte av Sijamek, Andre, Leif, Beate, Reidar og Lone og gode prosess- og seminarledelse. Viktig var det også at visedirektør Seunn Smith-Tønnesen hadde en god innleding til arbeidet vi skulle gjøre, og at UB/IT/DRIFT/Servicetor-lederne deltok aktivt! Roger fra UB m. fl. laget også et godt opplegg for sosialt samvær torsdagskvelden. Takk for er lærerikt og inspirerende seminar!


 
z"); pageTracker._trackPageview();