tirsdag 30. september 2008

Stort og smått fra Hurtigruta

Den årlige samlingen for uh-biblioteker gikk av stabelen på Hurtigruta 22.-24. september.

Ikke alle tok sjansen på seminar i grov sjø, men 20 optimistiske bibliotekledere var ombord da Kong Harald kastet loss fra Trondheim havn mandag formiddag - med representasjon fra Universitetet i Agder i Sør til Høgskolen i Narvik i nord. Heldigvis ble det lite sjø. Bortsett fra overfarten fra Bodø til Svolvær så var det stort sett flatt. Litt regn hadde vi, men fargene var flotte og i Tromsø var fjelltoppene strødd med melis.
Programkomiteen (Østfold, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag) hadde lagt opp et seminar med mange dagsaktuelle temaer, og programmet ga også rom for samtaler. En viktig effekt av møtene er kollegialt samvær - det er utrolig hva som kan snappes opp av aktiviteter, gode ideer, ting som en bør fokusere på. Sentralt i alle bibliotek: informasjonskompetanse, forskningsstøtte, kompetanseutvikling og utvikling av det digitale bibliotek.

Roy Gundersen (direktør BIBYS) var første mann ut med tema BIBSYS moderniseringsprosjekt, et stort prosjekt som nå er i skrivefasen. Rapporten skal være klar i november - desember. Arbeidet ledes av bibliotekdirektøren i Tromsø - Helge Salvesen. Jeg har fått med en solid referanseliste laget av BIBSYS behovsanalysgruppe - her er det artikler som er verdt å lese. Den henger jeg opp på tavlen.

Kristine Abildsnes er prosjektleder for et prosjekt om nasjonale lisenser. Prosjektet skal bl. a. foreslå inforrmasjonsressurser som bør være gratis tilgjengelig for alle - som Atekst, Idunn, NRKs arkivmateriale, digitalt materiale fra NB som ikke er i det fri.

Thomislaw Dalic og John STsihlis fra Proquest holdt et spenstig foredrag om bibliotek og Bolognaavtalen. Bibliotekene må ha kunnskap om Bolognaprosessen og vite hva den innebærer for bibliotek. Bibliotekene må ta ansvar for å skape gode læringsarenaer/læringssentre og lage gode gruppearbeidsplasser i bibliotekene. Bibliotekene må være på banen lokalt når det gjelder forskningsstøtte. Og ikke minst - bibliotekene må bidra til at e-ressurser kommer på pensumlistene. Herrene fra Proquest berørte knapt Proquest-produkter - men underliggende er selvfølgelig at de har mange gode produkter som også vi må vurdere.

Tone Moseid, avdelingsdirektør i ABM-utvikling holdt et foredrag med tittelen Bibliotekene i en digital tid: ABM-utvikling og utformingen av en nasjonal bibliotekpolitikk. Oppfølging av Norsk digitalt bibliotek-prosjektet og Bibliotekreform 2014 står i sentrum, og ikke minst arbeidet med ny Storingsmelding som skal foreligge i løpet av høsten. Denne kommer samtidig med en digitaliseringsmelding.
Et felles biblioteksøk er under utvikling, og det arbeides også med en nasjonal transportordning og revisjon av fjernlånsreglene.

Kompetansebehov i bibliotek - kompetanseutvikling har stått i fokus i de fleste store bibliotek, og har også vært et prosjekt i ABM-utvikling regi i 2008. Kompetanse står også på dagsorden på ABM sin årlige konferanse i oktober.

Statusrapport fra bibliotekene i hs-sektoren ble gjennomgått - den sender jeg ut som vedlegg til e-post. Her kan det være ideer å hente.
Hurtigruta ligger noen timer i Bodø, de ble brukt til besøk på biblioteket til Høgskolen i Bodø. Det er et av de flotteste bibliotekene på høgskoler i Norge. Jeg har sett det før, men ble like begeistret denne gangen.

Og hvordan går det på Drammensbiblioteket? Kari Fagerjord fortalte om prosessen frem til nytt bibliotek, og også mye om utfordringene som følger med samlokalisering av bibliotek fra ulike forvaltningsnivåer.

Indikatorprosjektet - også et prosjekt under ABM ble gjennomgått av meg. For øyeblikket er det 22 indikatorer som er til vurdering. Disse vil bli publisert på en blogg i begynnelsen av desember. Håpet er å få kreative innspill før et endelig indikatorsett vedtas og oversendes UHRB og biblioteksmiljøene på høring.

Lars Egeland, ny læringssenterdirektør på Høgskolen i Oslo fortalte om et par spennende prosjekt som er under arbeid der læringssenteret er aktivt inne: Førstebibliotekarprogram og Sommerskolen LATINA (leaning and teaching in a digital world). Han minnet også om NORINFOlits sommerskole som går av stabelen i slutten av juni 2009. Informasjonskompetanse på nett. To fra oss bør reise på den! Invitasjonen er ikke lagt ut på nettet ennå.

Ellers kunne han fortelle at masteren i Digital library learning (Dill) et fellesnordisk prosjekt foreløpig er utsatt.
Else-Margrethe

Bildet er hentet fra Hurtigrutens bildearkiv

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();